Sardijnse Grasmus

Sylvia sarda  ·  Marmora's Warbler

Datum 6 mei 2014
Locatie Monte Albo - Sardinië
Fotograaf Henk Hendriks Henk Hendriks
Bekeken 8388 ×

Discussie

Eduard Sangster  ·  21 april 2021  20:56

Mooie plaat ;)

Jan van der Laan  ·  21 april 2021  22:10

Zeker mooie plaat. Ooit zal deze soort een keer in onze contreien opduiken. Neem elke waarneming van Provençaalse Grasmus serieus, ga checken als je kan.

Max Berlijn  ·  21 april 2021  22:18

😂😂😂😂

George Sangster  ·  22 april 2021  12:40

Gelukkig hebben minimaal 95 DB begunstigers ervaring met deze soort, dus als er ooit eentje opduikt, kunnen zij helpen met de herkenning.

Frank van Duivenvoorde  ·  22 april 2021  14:06

Blijf dromen Jan!

Volgende week graag weer zo'n voorspelling.

Boy Possen  ·  22 april 2021  16:57

:)

"Gelukkig hebben minimaal 95 DB begunstigers ervaring met deze soort, dus als er ooit eentje opduikt, kunnen zij helpen met de herkenning."

Misschien goed om niet te vergeten dat een groter deel van de begunstigers voor hetzelfde bedrag door de omstandigheden en het daarbij gekozen verenigingsbeleid nog geen ervaring heeft kunnen opdoen met de soort ;)

Henry Noorman  ·  22 april 2021  20:03, gewijzigd 23 april 2021  11:28

Indien de vogel nog steeds aanwezig is, zie ik niet de noodzaak om de vogel middels een alert onder de abonnees niet te melden. Gun de resterende abbonees, c. q. begunstigers, die niet in diverse app groepen zitten ook deze mooie soort.

Max Berlijn  ·  22 april 2021  20:35, gewijzigd 23 april 2021  08:08

De vogel is vandaag niet meer gezien. Heren de "div appgroepen" opereren niet onder de DB vlag. Probeer via de app bevriende vogelaars te organiseren die je van info voorzien, het is niet anders op dit moment.

Henry Noorman  ·  22 april 2021  20:53

Daar ik altijd alleen op pad gaat en mijn enige vogelvriend op Aruba zit, heb ik helaas de boot gemist. 😀Mocht hij weer terug gevonden worden, henrynoorman@hotmail.com

Boy Possen  ·  22 april 2021  21:06, gewijzigd 23 april 2021  11:29

Dat was de oproep ook niet Max (ik moet toch eens aan die schrijfcursus ;) ). De soort is een oprechte felicitatie waard! Hij is wat mij betreft eenieder van ganser harte gegund!

Maar als de overtuiging is dat onder DB-vlag niet bij elkaar gekomen kan worden, zou het misschien als ongepast ervaren kunnen worden om wél onder DB-vlag het (overigens verdiende) feestje te vieren. Immers, iedereen betaalt hetzelfde en onze gedeelde hobby is meestentijds reageren op waarnemingen van anderen en het al dan niet zien van een ontdekking zegt vaak meer over beschikbare tijd (nu aangevuld met netwerk en vrijwel zeker leeftijd) dan over iemands kennis en ervaring. 

De oproep was om daar, indien nodig, rekening mee te houden. 

Kenny Hessel  ·  22 april 2021  21:57

Oei, maar dit is toch wel heel flauw en kinderachtig...Dus 95 DB'ers zagen de vogel, terwijl veel andere leden, die evenveel betalen maar blijkbaar minder populair zijn op app-groepen, niet.

Kan het nog hypocrieter? Via apps mogen jullie (of beter de gelukkig geprezen leden) wel samentroepen niettegenstaande het beleid, maar dan enkel als je via een WhatsApp verwittigd bent. Wat is het verschil in de praktijk ten aanzien van corona (want daar zal het wel allemaal om draaien), niks natuurlijk... 

Ik was eigenlijk net aan het uitpluizen op de site hoe ik me weer moest abonneren op rba, maar als ik dit lees heb ik precies al geen zin meer...Al kan ik me toch moeilijk inbeelden dat ze in België zo'n redenering volgen eigenlijk, alvast ik hoop toch van niet! Waarom niet voor zo'n soorten een uitzondering maken en iedereen de waarneming gunnen en rekenen op gezond verstand en goed gedrag, te meer omdat je weet dat twitchen in de praktijk toch gebeurt. Zie die Ross' meeuw of die Kortbekzeekoet...

Toch wel zuur als iemand op zo'n manier iets moet missen!

Maar goed, misschien bekijk ik het verkeerd. Niettegenstaande proficiat, nog even en er schiet werkelijk niks meer over om jullie jaloers mee te maken:) Enkel nog Mongoolse plevier en Kleine kortteen. 

Vincent Hart  ·  22 april 2021  22:33

Kenny, DB heeft (anders dan in België) besloten geen meldingen van zeldzame vogels door te geven zolang de maatregelen dat in haar ogen niet toelaten. Vogelvrienden delen dergelijke waarnemingen nog steeds met elkaar. Als iemand in Nederland heel graag wil coronatwitchen, moet hij dus een heel klein beetje netwerken. Ik geloof niet dat het ingewikkelder dan dat wordt. Dus hypocriet?

Jelle Scharringa  ·  23 april 2021  07:30

ja, inderdaad hypocriet...

Max Berlijn  ·  23 april 2021  08:24, gewijzigd 23 april 2021  08:43

Ik begrijp de stelling hypocriet niet, althans t.a.v. DB. DB met zijn alerts (RBA) doet sinds oktober vanwege Corona geen meldingen meer en heeft de leden daarover op deze site meermaals ingelicht. Er wordt ook momenteel geen lidmaatschapsgeld gevraagd. Daar kan je als leden wat van vinden maar het hun beslissing. Wel worden er zeldzame vogels gezien en gevonden. Indien je die wil proberen te zien zal je je eigen informatiebronnen moeten maken. Er is een appgroep, eigenhandig, opgericht waar mensen zich zelf voor konden aanmelden (nu vol). Dit zijn inderdaad veel leden van DB maar ook mensen die dat niet zijn. Via die groep kon je weten dat twee van die leden (van zowel DB als deze appgroep) een Sardijnse Grasmus hadden gedetermineerd na een melding van een mogelijke Provençaal. Als je snel was had je die vogel op die dag ook kunnen zien. Nogmaals dit alles staat los van DB. Uiteindelijk zullen er vast foto’s op deze site komen van dat geval. Je kunt die werkelijkheid toch niet gaan negeren? Leg mij nu eens uit waar DB hypocriet is? Als je bedoelt dat ik hypocriet ben omdat ik daar aan mee doe, prima. Ik ben het daar niet mee eens omdat ik immers zelf mag bepalen hoe ik omga met de gestelde coronaregels in NL. Ik denk dat er bij vooral die mensen die “illegaal meekeken” op de DBalerts op deze site frustratie ontstaat dat dit nu niet meer kan, echter frustratie en hypocrisie zijn echt andere zaken maar hebben vaak wel met elkaar te maken 😉

Arnoud B van den Berg  ·  23 april 2021  08:37, gewijzigd 23 april 2021  11:28

Het besluit om DBAlerts vanwege de pandemie uit de lucht te halen stond ter discussie maar valt te respecteren en te begrijpen. 

De Sardijnse Grasmus en nog een paar verzwegen zeldzaamheden zijn daardoor géén 'feestje' van DB, ook bijv niet van waarneming trouwens.

Hopelijk kunnen we net als in België snel weer DBAlerts in gebruik nemen: de pandemie is nog lang niet voorbij maar je mag aannemen dat iedereen langzamerhand weet hoe de risico's zijn te beperken.

Ferenc A. Scheeren  ·  23 april 2021  09:28, gewijzigd 23 april 2021  11:29

De reden dat Remco Hofland opstapte was (volgens mij) omdat hij vond dat andere mensen vonden dat de corona regels niet konden gewaarborgd worden tijdens een twitch die gecommuniceerd werd vanuit DB. Hier kan je afleiden dat het bestuur een zeker mate van verantwoordelijkheid neemt. Als dan een meerderheid van het DB bestuur (op dag 1) aanschuift bij een twitch is het beleid moeilijker te verkopen. Ik ben van mening dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat deze niet bij het DB bestuur ligt. Ik hoop dat de DBalerts snel weer aangaat. In België kan het ook en zoveel minder verantwoordelijk zijn we hier in NL toch niet? Hoe dan ook ben ik het met Arnoud van den Berg eens: het corona beleid valt te respecteren en te begrijpen. 

Max Berlijn  ·  23 april 2021  09:41, gewijzigd 23 april 2021  09:45

Ten tijde van het opstappen van Remco werd er nog gedeeltelijk wel onder de DB alerts gecommuniceerd in de door DB opgerichte Telgram appgroep. Dat is vanaf Okt 20 niet meer zo, zie verder mijn vorige posting voor het vervolg. Een verschil tussen België en NL is dat twitchen in NL veel massaler is. Zonder een werkende RBA waren er al na een paar uur 250+ mensen bij de Sardijnse..

Wim Nap  ·  23 april 2021  11:09

Het beleid van het bestuur is gericht op het niet faciliteren van het ontstaan van groepen in de buitenlucht, en om die reden versturen we geen alerts, staan er geen alerts op de website of in de app, staan er geen foto's van recente zeldzaamheden op de site en staat de telegram-groep dicht.  Dat is de enige formele reden die het bestuur heeft, het is  geen morele stellingname, en het dient ter bescherming van die stichting waar we allemaal begunstiger van zijn, en die we graag nog heel lang in stand willen houden. De rest van onze communicatie is allemaal advies, gericht op de  individuele verantwoordelijkheid van een ieder, en leden van het bestuur maken daar, net als anderen, hun eigen afweging. 

Julian Overweg  ·  23 april 2021  14:05

Stel dat er een telegramgroep wordt gemaakt door DBA-ers op persoonlijke titel (beheerders DBA-telegram?), mag 'ie dan benoemd worden (hier of in de DBA-telegramgroep)? Dat er een WhatsAppgroep bestaat is op deze site zo te zien gewoon bespreekbaar. Wat is het verschil?

Max Berlijn  ·  23 april 2021  16:08

De vogel is al twee dagen weg dus kom maar op met die platen en het actueeltje 👍

Jaap Denee  ·  23 april 2021  18:27

Met een vertraging van drie dagen worden verborgen foto’s getoond, Max:

https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1693/covid-19_virus_in_verband_met_twitchen_update_25_januari_2021

Remco Hofland  ·  28 april 2021  15:03, gewijzigd 28 april 2021  21:04

De reden dat Remco Hofland opstapte was omdat de rest van het bestuur unaniem het vertrouwen in hem opzegde vanwege het delen van het duingebied waar op dat moment een Havikarend overnachtte, en dat delen gebeurde via kanalen van DB ('piepen' en openzetten Telegramgroep). Aan dat delen ging bilateraal overleg met diverse bestuursleden vooraf waardoor Remco de overtuiging had dat de meerderheid van het bestuur achter het delen stond. 

Het bestuur neemt zeker zijn verantwoordelijkheid. Het wil op geen enkele manier een twitch faciliteren en daarmee een discussie ontketenen waarvan het resultaat zou kunnen zijn dat de publieke opinie zich tegen DB / twitchers / vogelaars keert; op geen enkele manier het risico lopen dat mensen tijdens een twitch besmet raken met corona en op geen enkele manier het risico lopen dat het bestuur door de overheid verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor groepsvorming, samenscholing en andere tijdens corona verboden activiteiten.

Persoonlijk ben ik van mening dat inmiddels, bij twitches die zijn ontstaan sinds c. maart 2020 (Havikarend, Steppeplevier, Zwartkopzanger etc), is gebleken dat de kans op een coronabesmetting buiten gering is. Ik ben dus voor het (afgeschermd) gebruik van de RBA en de Telegram-groep voor twitches; niet om ze te organiseren maar om mensen constant te kunnen blijven wijzen op de risico's en ze aan te manen de plek te verlaten zodra de soort binnen is. Het bestuur heeft echter een andere zienswijze en die respecteer ik. Daarom is het ook goed dat ik niet meer in het bestuur zit.

Dat mensen toch willen blijven twitchen in coronatijd acht ik net zo verdedigbaar als het tegendeel. Iedereen heeft een eigen unieke situatie. Een groot deel van 2020 woonde ik alleen en werkte ik tot 12 uur per dag; dan is (verantwoord) twitchen een welkome uitlaatklep. Ik begrijp echter heel goed dat mensen die zich geconfronteerd zien met thuisonderwijs, mantelzorg en/of een andere inperking van hun vrije tijd met lede ogen aanzien hoe andere mensen wél volop van alternatief informatie-aanbod gebruik maken.

Dat men zich organiseert in appgroepen is volstrekt logisch, en dat mensen daardoor buiten de boot (zijn ge)vallen is sneu. Ik had het liever anders gezien, en dat geldt denk ik voor de meeste DBA-begunstigers / meelezers. Ik wil hier nog wel een lans breken voor de individuele bestuursleden. Net als voor alle andere twitchers blijft het hun eigen keuze om al dan niet te twitchen en/of lid te zijn van alternatieve informatie-voorziening. Dat valt wat mij betreft heel goed los te zien van hun, middels impopulaire maatregelen uitgedragen, besluit om de RBA's en Telegram-groep vooralsnog op slot te doen.

PS Ik heb zelf in mijn privéleven de kans op besmetting geminimaliseerd en ben toch besmet geraakt - dat moet haast wel in de supermarkt gebeurd zijn.... sterkte Martijn!

Martijn Verdoes  ·  28 april 2021  18:16

Bedankt Remco (en Jaap en Max!). Jij ook sterkte mocht je nog ziek zijn. Voor mij lijkt het einde in zicht (van de covid, niet mijn leven...).

PS: 🤔 ben je toevallig 2 weken geleden in Nijmegen naar de supermarkt geweest? Zou een boel verklaren voor mij 😜

Ed van Boheemen  ·  28 april 2021  19:47

Dank je Remco! Voor je eerlijke en heldere uiteenzetting en medeleven! Ook hier heeft corona toegeslagen (ben inmiddels gelukkig zo'n beetje van alle ellende af), maar ben ook mantelzorger van mijn zieke moeder en er is een kleuter van 4 die je niet meer aan het einde van de middag op sleeptouw kan nemen. En oh ja, er moet ook nog gewerkt worden (allebei de ouders).. Oh, wat ben ik het eens met je uitdrukking "uitlaatklep". Ik hoop dat bij de volgende nieuwe alles op zijn plek valt en dat die dan wel ingetikt kan worden!

Ps.: die Havikarend was een heerlijke twitch! En niet alleen voor mij. DANK!

Wim Wiegant  ·  28 april 2021  21:09

Goed verhaal, Remco...!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?