Lidmaatschap

2 augustus 2023  ·  Dutch Birding Association

English version below

Blijf goed op de hoogte met een lidmaatschap van Dutch Birding!

Dutch Birding publiceert hoofdzakelijk nieuwe inzichten op het gebied van identificatie, voorkomen, verspreiding en taxonomische ontwikkelingen van vogels in de Benelux, Europa en het Palearctisch gebied.

Voor maar € 45 (Nederland) of € 47,50 (België) per jaar ontvangt u:

  • 6x per jaar het tijdschrift Dutch Birding
  • Digitaal toegang tot alle jaargangen Dutch Birding op dutchbirding.nl
  • De mogelijkheid tot het bijhouden van een persoonlijk digitaal fotoalbum op www.dutchbirding.nl
  • De mogelijkheid tot het bijhouden van je lijsten in de ranking op www.dutchbirdalerts.nl
  • Als begunstiger van Dutch Birding kun je je aanmelden om Dutch Bird Alerts te ontvangen voor maar € 20 per jaar!

Maak een persoonlijk account aan op dutchbirding.nl, vul je adresgegevens in en ga naar onze webshop om je aan te melden als begunstiger!

Ga je verhuizen of wil je het magazine (tijdelijk) op een ander adres ontvangen?
Ga naar je account op de website, www.dutchbirding.nl/account en pas hier de adresgegevens aan. Iedere abonnee heeft een account gekregen op de website. Je kunt zelf je wachtwoord resetten op www.dutchbirding.nl/forgot, je hebt hiervoor je email adres nodig wat je destijds opgegeven hebt. Mocht je het email adres niet meer weten stuur dan een email aan circulation@dutchbirding.nl met de vermelding van je probleem en je persoonlijke gegevens.

Stay up to date by subscribing to Dutch Birding!

Dutch Birding publishes primarily new insights in the field of bird identification, occurrence, distribution and taxonomic developments of birds in the Benelux, Europe and the Western Palearctic region.

For only € 48.50 (European countries outside of The Netherlands and Belgium) / € 50.00 (non-European countries) per annum, you will receive:

  • 6x per year Dutch Birding journal
  • Digital access to all volumes of Dutch Birding on dutchbirding.nl
  • The possibility to maintain a personal digital photo album on dutchbirding.nl
  • The possibility to maintain your personal lists on dutchbirdalerts.nl
  • As a subscriber to Dutch Birding you will be able to subscribe to the Dutch Bird Alerts notification system for only € 20 a year!

Create a personal account on www.dutchbirding.nl, fill out your address and go to the webshop to subscribe!

Are you moving or do you want to receive the magazine (temporarily) at another address?
Go to your account on the website, www.dutchbirding.nl/account and adjust the address details here. Every subscriber has an account on the website. You can reset your password yourself at www.dutchbirding.nl/forgot, you need your e-mail address that you specified at the time. If you do not know the e-mail address please send an e-mail to circulation@dutchbirding.nl stating your problem and your personal details.

Feedback?