Bestuur en redactie

1 oktober 2020  ·  Dutch Birding Association

Contact: Dutch Birding Association

Dutch Birding Association
Postbus 75611
1070 AP Amsterdam
e-mail: dba AT dutchbirding.nl

Voorzitter
Marten Miske
Amsterdam, NH
Tel: 06-10014311
e-mail: marten.miske AT dutchbirding.nl

Secretaris
Wim Nap
Finsterwolde, GR
Tel: 06-22512346
e-mail: wim.nap AT dutchbirding.nl

Penningmeester
Pieter Baalbergen
Arnhem, GLD
Tel: 06-23477167
e-mail: pieter.baalbergen AT dutchbirding.nl
Factuur adres: crediteurenadministratie AT dutchbirding.nl

Bestuurslid

Toy Janssen
Uden, NB
Tel: 06-25054624
e-mail: toy.janssen AT dutchbirding.nl
Website

Diedert Koppenol
Groningen, GR
Tel: 06-11973576
e-mail: diedert.koppenol AT dutchbirding.nl
Evenementen

Feedback op de website
e-mail: feedback AT dutchbirding.nl

Redactie

Redactieadres

Dutch Birding
Duinlustparkweg 98A
2082 EG Santpoort-Zuid
email: editors AT dutchbirding.nl
tel +31(0)23-5378024

Feedback?