Wie zijn wij?

21 april 2020  ·  Dutch Birding Association

De stichting Dutch Birding Association (Dutch Birding) is in 1979 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast beheert de Dutch Birding een landelijk systeem van Dutch Bird Alerts (zie www.dutchbirdalerts.nl) waarmee bijzondere vogelwaarnemingen zeer snel en efficiënt bekend kunnen worden gemaakt aan de deelnemers.

De website van Dutch Birding (www.dutchbirding.nl) biedt inzicht in alle activiteiten van de stichting en bedient begunstigers en niet-begunstigers met foto's van zeldzame of bijzondere vogels, recente waarnemingen, pdf's van het tijdschrift Dutch Birding en heel veel andere informatie. Andere activiteiten zijn onder meer de jaarlijkse Dutch Birding-vogeldag met lezingen, presentaties en een 'vogelaarsmarkt' en de jaarlijkse Dutch Birding-vogelweekenden - sinds 1986 elk najaar en sinds 2012 in het voorjaar op Texel - waarbij vogelaars samenkomen om bijzondere vogels te zoeken. Dutch Birding heeft naast het tijdschrift Dutch Birding ook CD's met vogelgeluiden en vogelboeken gepubliceerd, zoals de Dutch Birding Kenmerkengids (2002), het Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (2004), en Birders - aan de andere kant van de kijker (2007). Ook is samengewerkt met andere partijen aan bijzondere uitgaven op ornithologisch gebied, zoals het standaardwerk Zeldzame vogels van Nederland - Avifauna van Nederland I (1999).

Dutch Birding deelt de verantwoordelijkheid voor twee belangrijke ornithologische commissies met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Het gaat om de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). Deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling, archivering en publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland (CDNA) en voor het bepalen en actualiseren van de systematische behandeling van soorten en ondersoorten op de Nederlandse avifaunistische lijst (CSNA). Dit alles is sinds 2012 geheel gedigitaliseerd en toegankelijk via de door Dutch Birding beheerde website www.dutchavifauna.nl.

Het tweetalige tijdschrift Dutch Birding is een internationaal georiënteerd en toonaangevend tijdschrift dat sinds 1979 beoogt om op zo aantrekkelijk mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde wijze originele informatie te publiceren over in het wild voorkomende vogels. Het tijdschrift richt zich - in volgorde van belangrijkheid - op Nederland, België, West-Europa, het (West-)Palearctische gebied, het Aziatisch-Pacifische gebied en overige gebieden. De inhoud van Dutch Birding omvat in hoofdzaak de herkenning, verspreiding en voorkomen van zeldzame en schaarse vogels, en de systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels in het algemeen. Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op algemenere soorten en op aspecten als gedrag, historie en bescherming. Het tijdschrift biedt een platform voor auteurs uit Nederland en andere landen om hun kennis en ervaringen te publiceren. Het Dutch Birding richt zich op ervaren vogelaars met specifieke interesse voor de aangegeven onderwerpen, maar probeert deze onderwerpen voor een breed publiek van vogelaars toegankelijk te maken. Het tijdschrift publiceert in het Engels en Nederlands en zorgt dat zoveel mogelijk essentiële informatie voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk is. Het verschijnt zesmaal per jaar.

Alle activiteiten van Dutch Birding zijn geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Dutch Birding Association, april 2016

Feedback?