Kleine Plevier

Charadrius dubius  ·  Little Ringed Plover

Datum 22 juli 2023
Locatie Sint Laurense, Zeeland
Fotograaf Corstiaan Beeke Corstiaan Beeke
Bekeken 3623 ×

Discussie

Peter de Knijff  ·  22 juli 2023  14:49

Die jongen schelen minstens een week qua leeftijd schat ik in, dus da's erg merkwaardig. Interessant!

Peter van Santbrink  ·  24 juli 2023  15:19

adoptie zou heel apart zijn, die jongen zijn in principe concurrenten voor hun eigen jongen.


Boy Possen  ·  25 juli 2023  08:14

Gaaf!!

Adoptie van Kleine plevier door Strandplevier lijkt al wel eens beschreven (Melchers 2016): "Op 24/5-159 werd door Fr. H. Simons op veld 'Osd. weg' jong B76131 gevonden. Hij wist niet, of dit een Strandpluv. dan wel een Kl. Pluv. pullus was, doch wist ewl zeker, dat hi het vond, doordat een oude Strandpluv. het ging koesteren. Had bovendien een vriend als getuige. B76131 was een Kl. Pluv. pullus, dat door mij 23/5 geringd werd. Veel tijd tot verwisseling van de ring was dus niet over en dus ook niet waarschijnlijk, dat ring door iemand anders verwisseld. Het enige Strandpluv. pullus was B76126, waarmee F.H. Simons zich echter beslist niet heetf vergist. Hoogstwaarschijnlijk dus een geval van een (tijdelijke?) adoptie van een Kl. Pluv. pullus door een Strandpluv.

Ook annexatie van een nest van Kleine plevier door Strandplevier lijkt beschreven. In dat stukje is overigens te lezen: "Possible 'mixed broods' and cases of adoption of small chicks are sometimes reported (Cramp, Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1996)". Ik weet niet of dit om Strand- en Kleine plevier of Kleine plevieren onderling.

Overigens is in ieder geval voor meeuwen bekend dat vrouwtjes actief eieren in nesten van andere vrouwtjes leggen (Duda et al. 2008). Misschien kan dat hier ook een verklaring zijn?

Lammert van der Veen  ·  25 juli 2023  20:45

Het kleine jong lijkt met wat fantasie op een Strandplevier, geen oogring o.a. dat in i.t.t. het grote jong met duidelijke oogring. Als dat zo is dan zou wat Boy schrijft hier het geval kunnen zijn, eieren gelegd door een Strandplevier in een Kleine plevieren nest.

Frank Neijts  ·  25 juli 2023  22:40, gewijzigd 25 juli 2023  22:41

Ook de kleinste is toch een prima juv Kleine denk ik: donsjong van Strandplevier mist de donkere zijborstvlek en heeft niet zulke donkere strepen op voor- en achterhoofd, zie daarvoor bijv. plaat 21 en begeleidende tekst in Feldsa: Guide to the Young of European Precocial Birds..     

Volgens Handbook BWP is de oogring bij Kleine Plevier pas geel na 10 dagen, daarvoor is hij grijsachtig…Boy Possen  ·  26 juli 2023  06:31

Ik heb ook zeker niet willen suggereren dat het op de foto’s niet om Kleine plevieren zou gaan! 

Slechts verkend of adoptie bij Kleine of andere plevieren wel eens beschreven was en of wellicht andere verklaringen voor het leeftijdsverschil te vinden waren. 

Corstiaan Beeke  ·  26 juli 2023  14:50

Dank voor alle input / suggesties. Ook op 24 en 26 juli zag ik hetzelfde tafereel als eerder op 21 en 22 juli. Vanmorgen zag ik de jongen nog alle vier onder het volwassen vrouwtje vandaan komen, maar in het daaropvolgende uur foerageerde het volwassen mannetje, stond moeders te rusten of was ze druk met het op afstand houden van Oeverlopers en Witte Kwikstaarten die te dichtbij de jongen kwamen en foerageerden de jongen zelfstandig. Het lukte niet meer een gezinsplaatje te maken, maar ik heb voor de gein nog wel een compilatie gemaakt van de jongen van verschillende leeftijden.


@ Lammert: zoals Frank al aangaf zijn alle vier de jongen zeker Kleine Plevieren. Bij de twee jongste vogels was vanmorgen heel voorzichtig ook het eerste geel in de oogring zichtbaar. Er hangen aan de randen van deze plas en de twee ernaast gelegen plassen nog wel enkele niet-broedende Kleine Plevieren rond, maar Strandplevier is in dit gebied echt zeldzaam (wordt ondanks bijna dagelijkse inspectie van het gebied hier niet eens jaarlijks gezien) en broedt hier zeker niet.

Corstiaan Beeke  ·  26 juli 2023  14:58

@ Frank, om de input wat te centraliseren plaats ik met jouw goedvinden jouw opmerkingen op Facebook hier ook nog even:

Cramp vermeldt ook dat in het zuiden van het verspreidingsgebied wijfjes Kleine Plevier het grootbrengen van de jongen aan het mannetje overlaten om vervolgens een 2e legsel te beginnen. Ik kan me best voorstellen dat dergelijke praktijken inmiddels ook in noordelijker delen van het verspreidingsgebied plaatsvinden. Een combi van 2 jongen van het eerste legsel en die van het 2e (die altijd later zijn geboren) van hetzelfde wijfje (of zelfs paartje?) is wellicht iets 'natuurlijker' dan adoptie van wildvreemde jongen...


Frank Neijts  ·  27 juli 2023  00:19

@Corstiaan: Is pima hoor...
Misschien is het wel nuttig toe te voegen dat dit alleen hout snijdt als het wijfje al begint aan een 2e legsel als het eerste nog niet is uitgebroed, dat zou het mannetje dan moeten doen/hebben gedaan. Anders zou het verschil in leeftijd tussen de jongen veel groter moeten zijn ...

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?