Italiaanse Mus

Passer italiae  ·  Italian Sparrow

Datum 10 mei 2022
Locatie Garderen
Fotograaf Jasper Lamers Jasper Lamers
Bekeken 6971 ×

Discussie

Fred Visscher  ·  10 mei 2022  16:58

Italiaanse copulatie uit t boekje!

Gert Ottens  ·  10 mei 2022  18:29, gewijzigd 10 mei 2022  18:29

Een echte casanova ;-)

Edwin Russer  ·  11 mei 2022  15:12

De vogel is vandaag geringd en zal er ook wel een veertje zijn meegenomen.

Koen Stork  ·  11 mei 2022  16:53

Misschien nog wel interessanter: is het vrouwtje ook gevangen?

Arnoud B van den Berg  ·  12 mei 2022  08:52, gewijzigd 12 mei 2022  09:15

@Koen: Er was bijvangst van vijf huismussen die eveneens werden geringd maar daar bleek het (niet van andere huismussen te onderscheiden) vrouwtje niet bij te zijn: die is nog steeds ongeringd. Het paar van de Italiaanse man was overigens niet alleen bezig met copuleren maar ook met nestbouw. Dat is opmerkelijk omdat het gedrag van bijna een maand geleden erop leek te wijzen dat er al eieren waren. Er waren veel huismussen in straat en tuin maar nog geen uitgevlogen jongen.

Thijs Glastra  ·  12 mei 2022  10:03

Vanmorgen wel jongen gezien, zeer waarschijnlijk van het koppel met de Italiaan. Omdat ik er vanuit ging dat ze gisteren bij de ringactie ook wel opgemerkt waren heb ik er verder niet heel veel aandacht aan geschonken om het 100% zeker te weten.

Jaap Denee  ·  12 mei 2022  17:32

De foto's op waarneming.nl laten zien dat er tussen 15 april en 23 april met nestmateriaal wordt gesleept en tussen 24 april en 5 mei wordt gevoerd. Dan wordt er even weinig opvallend gedrag gefotografeerd en vanaf 8 mei zie je foto's waarop het mannetje opnieuw met nestmateriaal aan het slepen is. Tussen 5 en 8 mei zullen de jongen van het eerste legsel uitgevlogen zijn (jonge mussen kunnen al 12 dagen na het uitbroeden uitvliegen, heb ik begrepen). Gisteren was de vogel vooral druk met zingen, nestbouw/-herstel en copuleren, maar af en toe vloog de vogel ook in de bomen bij de parkeerplaatsen. Ik heb daar verder geen acht op geslagen, we hadden een ander doel, maar het is dus goed mogelijk dat jij de jongen hebt gezien, Thijs.

Edwin Schuller  ·  13 mei 2022  11:38

Op Facebook wat meer info over de ringactie.

Max Berlijn  ·  13 mei 2022  11:48, gewijzigd 13 mei 2022  11:53

Even over de veronderstelling over het meeliften van de vogel; kent iemand een goed onderbouwd/bewezen geval van mussen of een mus die (behoudens via een boot) meeliften met transport of terugkerende vakantiegangers naar noordelijke streken? Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, alsof ze als een vlieg of mug ongemerkt in een auto blijven zitten??🤣 Nogmaals ook bij gekende standvogels zijn er altijd individuen die het onverwachte doen (al veel voorbeelden aangedragen). Tevens zijn er in NW Europa nu best wat bekende gevallen van (nagenoeg) zekere Italianen en van vogels die er op leken maar verder nooit zijn uitgeplozen dat je misschien niet eens meer van een heel zeldzaam geval van verdwaling hoeft te spreken..🧐

Edwin Schuller  ·  13 mei 2022  12:31, gewijzigd 13 mei 2022  12:32

Meeliften is toch een prima mogelijkheid? Beetje googlen vind je zo voorbeelden van een Valkparkiet, een haan en een heel nest. Dat zijn allemaal geen mussen, maar of dat nou echt uitmaakt?

Max Berlijn  ·  13 mei 2022  13:00, gewijzigd 13 mei 2022  13:14

Kom op zeg, dit zijn toch geen wilde vogels. Ik blijf het zeer ver gezocht vinden.

Edwin Schuller  ·  13 mei 2022  13:27, gewijzigd 13 mei 2022  13:51

In het laatste voorbeeld van mij hierboven betreft het uiteraard wél wilde vogels maar ik snap je punt. Ik vind het echter niet zo heel ver gezocht dat een mus een keer een caravan of trailer in vliegt en daar per ongeluk wordt opgesloten. Ja; het zijn wilde vogels maar tegelijkertijd ook bij uitstek vogels die zich graag bij mensen ophouden. Als ik nu uit mijn kantoorraam kijk dan zie ik twee zeecontainers staan met daartussen een broedende Houtduif, ik bedoel maar...

Jouw punt leek overigens vooral te zijn dat een mus niet ongezien of ongehoord kán meeliften. Ik zou denken dat een Valkparkiet en een haan uitstekend in staat zijn om het tegendeel te bewijzen :).   

Waarmee ik uiteraard niet beweer dát dit is wat er gebeurd is. Ik zeg alleen maar dat het een prima mogelijkheid is. 

Arnoud B van den Berg  ·  13 mei 2022  13:29, gewijzigd 13 mei 2022  13:48

@Max: eens. Als je je decennia lang met dwaalgasten en vogeltrek bezighoudt, weet je dat vogels van veel soorten, niet alleen lange-afstandstrekkers, grote afstanden in de ‘verkeerde’ richting kunnen afleggen. Ondank recente ontdekkingen met gps-trackers lijkt dat inzicht nog lang niet bij iedere vogelkenner ingedaald…:). In dit geval lijken de Alpen het enige obstakel om een niet bijster grote afstand van 750 km naar NW te vliegen. 

Garry Bakker  ·  13 mei 2022  14:23, gewijzigd 13 mei 2022  14:24

Deze 'vogelkenner' heeft nog nooit een Glanskop of Kuifmees gezien in zijn eigen gemeente, ondanks een niet bijster grote afstand van 15 km tot de meest nabije broedpopulaties van die soorten. Men pleitte hier eerder voor het afschaffen van de term standvogel, maar de uitzondering (een incidentele waarneming buiten het gekende areaal) bevestigt niet per se altijd de regel. Wellicht kunnen GPS-trackers (s.l.) aantonen dat ik gewoon al 30 jaar niet goed oplet ;-)

Gert Ottens  ·  13 mei 2022  14:34

In het hier al vaker aangehaalde artikel over de Italiaanse Mus van Güstrow, Duitsland, in 2018 (Seltene Vögel in Deutschland 2018) wordt een geval genoemd van een Italiaanse Mus die in Noordoost-Italië van een ring werd voorzien en op Mallorca werd terug gevangen (afstand ruim 900 km). Ship,- truck,- caravan,- of train-assisted ligt dan niet erg voor de hand. 

Peter de Knijff  ·  13 mei 2022  15:06

@Garry, Een snelle check op wrn.nl liet meerdere Rotterdamse waarnemingen van Kuifmees zien, w.o. eentje met een fraaie foto uit 2010. 

Zelfs hier midden in de groene woestijn heb ik zelf meerdere waarnemingen van Kuifmees sinds 1968 (toen een geslaagd broedgeval). 

Ik heb al mijn vroege Glanskoppen (pre 1990) geschrapt, daarna geen enkele waarneming.

Jaap Denee  ·  13 mei 2022  15:11, gewijzigd 13 mei 2022  15:13

Hier begeef je je op het bekende gladde ijs, Garry. Dat het jou nog nooit gelukt is die Glanskop of Kuifmees te vinden betekent niet automatisch dat het niet gebeurt. 

EDIT: Peter is me voor, zie ik.

Garry Bakker  ·  13 mei 2022  15:44, gewijzigd 13 mei 2022  16:07

Sorry, ik had duidelijker moeten zijn, voordat je me weer van dingen gaat betichten: ik pretendeer niet dát die soorten niet incidenteel dispersie vertonen. Inderdaad zag een collega een juveniele Kuifmees (die helaas niet te twitchen was, die van 2010, inderdaad Peter), en zat er een poos een Glanskop in het Rotterdamse Zuiderpark, ver buiten zijn gebruikelijke areaal. Van de populaties van die soorten weten we wel dat dergelijke waarnemingen zéér uitzonderlijk (Glanskop) of op zijn minst uitzonderlijk (Kuifmees, lijkt vooral post breeding-dispersie van juvenielen) zijn, misschien wel veel uitzonderlijker dan dispersie in de populatie Italiaanse Mussen. De term standvogel is dus vanuit een populatie-ecologisch perspectief zo slecht nog niet (en geenszins zomaar af te schaffen 'omdat ze wel eens verdwalen'). Mocht er weer eens een Zwarte Specht in Zuid-Holland verschijnen houd ik me overigens ook aanbevolen. 

Peter de Knijff  ·  13 mei 2022  16:04

Afgelopen winter in Mildenburg, Oostvoorne. In wrn.nl 1 waarneming (uit maart) ingevoerd, maar daarvoor ook herhaaldelijk gezien….

Garry Bakker  ·  13 mei 2022  16:10, gewijzigd 13 mei 2022  16:44

Tja, na de Grijskopspecht op de Westplaat geloof ik alles, Peter! ;-) Ook zo'n lekkere standvogel die de stelling bevestigt dat niet ieder individu van een populatie zich gedraagt zoals de meeste van zijn soortgenoten. Jammer genoeg heeft niemand die Voornse Zwarte Specht-claims van overtuigend bewijs voorzien, terwijl hij in ZH zeldzamer is dan, exempli gratia, Citroenkwikstaart. 

Wim Wiegant  ·  13 mei 2022  17:48, gewijzigd 13 mei 2022  18:44

Mijn eerste Zwarte Specht had ik in de duinen van Wassenaar, langsvliegend over het uitkijkpunt in het dennenbos net ten zuiden van hotel Duinoord bij Berkheide - ik weet niet of het daar al Meijendel heet. Maar dat was wel 24 nov 1968... Ik zou niet weten of dat uitkijkpunt er nog is... 
Volgens mij overwinterden ze in die tijd wel vaker in Berkheide (Katwijk) en Meijendel (Wassenaar). Volgens mij heb er in die tijd (voor 1972) nog een keer of 2 à 3 een gezien, altijd in het winterseizoen. Het was in die tijd na de Notenkraker mijn beste zelf ontdekte soort.  

EDIT: Klopt natuurlijk niets van... Kuifleeuwerik, ergens in 1964 of 1965, is in retrospect mijn beste "jeugd"ontdekking. Ik was toen 9 of 10.  

Jan Hein van Steenis  ·  13 mei 2022  18:08

Wie goed heeft opgelet weet dat er in Garderen een transportonderneming zit die af-en-toe naar Zuid-Europa rijdt.

Ik kan me een Ringmus herinneren die uit Maleisië naar Londen werd vervoerd met het vliegtuig.

Tevergeefs op zoek naar dat verhaal kwam ik een Australisch artikel tegen waarin Huismussen worden vermeld die "over de weg" naar Darwin waren gekomen: Occurrence and eradication of a small population of the Eurasian Tree Sparrow Passer montanus in Darwin

Wim Wiegant  ·  13 mei 2022  18:16

Ten aanzien van de bewegelijkheid van standvogels: iedereen heeft natuurlijk gelijk...!
Er zullen best Glanskoppen, Kuifmezen, Grijskopspechten en Italiaanse Mussen een eindje of een heel eind weg vliegen. De meeste vinden 100 - 300 m echter echt al een hele afstand. Dat zijn dus standvogels, hetgeen niet wegneemt dat ze zich soms om onduidelijke redenen een heel eind kunnen verplaatsen. Kuifmees broedt op ongeveer 3-4 km van mijn huis, maar op mijn huislijst is het echt een parel, met in 26 jaar één waarneming ...! 
De fascinatie van West-Europese koks met de Italiaanse keuken indachtig, kan ik me heel goed voorstellen dat een Italiaanse Mus een container of truck invliegt om iets heerlijks op de pikken, en zo door een ruwe vrachtwagenchauffeur wordt ingesloten.
Na een dolle tocht van ongeveer 2 dagen doet de chauffeur de deur open en.... eindelijk vrijheid!  Ik kan me heel goed voorstellen dat zoiets kan gebeuren, net zoals ik me kan voorstellen dat Italiaanse Mus op eigen kracht Nederland bereikt. Van beide gebeurtenissen, of voor beide interpretaties, is geen hard bewijs...

Als je vindt dat een ringvangst op 800 km afstand van het reguliere broedgebied een goed argument voor eigengereide verplaatsing is, bedenk dan dat Huismus alle continenten per schip heeft gekoloniseerd... 

Wim Wiegant  ·  13 mei 2022  18:21, gewijzigd 13 mei 2022  19:06

Jan Hein,

Precies...!
De truck-assist bestaat dus, en is geen verzinsel van mijn perverse geest...!

Max Berlijn  ·  7 juli 2022  08:47, gewijzigd 7 juli 2022  08:48

Laatste zekere waarneming? Bij mij zijn de mussen in de tuin alleen nog met voer er in te lokken. Het meerendeel zit net buiten het dorp in de akkerranden.

Max Berlijn  ·  8 november 2022  00:13

Is er al genetisch nieuws van de vangactie over deze vogel?

Arnoud B van den Berg  ·  8 november 2022  10:29

@Wim: daarentegen zijn Spaanse Mussen (anders dan Huismussen) trekvogels die lange afstanden overbruggen. Italiaanse hebben eigenschappen van zowel Spaanse als Huismussen...

Arnoud B van den Berg  ·  8 november 2022  10:30

@Max: nee, maar ik verwacht de komende maand wel dat we nieuws krijgen over het genetische onderzoek. Peter de Vries zit in Wageningen het dichtst op het vuur.

Peter de Vries  ·  9 november 2022  07:41

Ben er even achteraan gegaan.

De samples van de Italiaan liggen op dit moment - samen met een grote batch van samples van huismussen - in een lab in Oslo. Met een beetje mazzel zijn al deze samples aan het einde van november geanalyseerd. 

Ben Gaxiola  ·  20 december 2022  23:32

Nav dit artikel : al nieuws over de mus van Garderen?

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?