Siberische Lijster

Geokichla sibirica  ·  Siberian Thrush

Datum 1 januari 1990
Locatie Avifauna - Alphen aan den Rijn
Fotograaf René van Rossum René van Rossum
Bekeken 7168 ×

Discussie

Peter de Knijff  ·  29 juli 2020  14:48

Geen enkel idee.

Ik heb dit nooit gezien, wel Oosterse steppevorkstaartplevieren. Deze hebben ze herhaaldelijk aangeschaft/gekregen/opgevangen in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Fred Visscher  ·  29 juli 2020  15:19

Max Berlijn  ·  29 juli 2020  15:49

Is dit een scan? Wow

George Sangster  ·  29 juli 2020  16:34, gewijzigd 29 juli 2020  16:53

Walgelijk zo'n "vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan". Lees: een egoïst die loopt te pronken met allerlei vogels die niet gevangen mogen worden om in een hok te stoppen, maar sinds juli 1997 wel doodleuk in een hok gehouden mogen worden. Welke idioot verzint zo'n wet? (antwoord: kabinet Paars 1, PvdA+VVD+D66)

Het aantal inheemse soorten vogels dat wordt gehouden en openlijk verhandeld is sinds die idiote wet is aangenomen explosief toegenomen. Sinds 1997 mogen alle Europese vogels worden gehouden, daarvoor waren slechts 13 soorten toegestaan. In 2007 werden bij een onderzoek dat gedaan is in opdracht van de Vogelbescherming al 126 inheemse soorten in gevangenschap aangetroffen, waaronder 37 Rode Lijst soorten (Nederland telde toen 78 Rode Lijst soorten).

Citaat: "Onduidelijk is waar deze vogels opeens vandaan zijn gekomen. Een klein aantal werd al wel gekweekt in het buitenland en zal legaal zijn ingevoerd, maar vogelhouders melden zelf dat het niet eenvoudig is om soorten uit het buitenland te halen. Een belangrijk deel van deze vogels komt ongetwijfeld uit het wild, zoals blijkt uit de 87 inheemse soorten vogels die in de periode 2003-2006 in beslag zijn genomen."

René van Rossum  ·  29 juli 2020  16:49

Idd George, hele kuddes lopen er van die zotten rond die dit doen ...

Jelle Scharringa  ·  29 juli 2020  20:54

..en daar gaat mijn NL lijst! Wat kan ik nu nog geloven?

Harm Niesen  ·  29 juli 2020  22:40

Dat ligt allemaal een beetje anders, heren. Op dit gebied nemen Nederlandse regeringen sowieso nauwelijks ooit initiatieven. En zeker geen positieve. Het Europese Hof heeft in 1996 het Arrest van Vergy vastgesteld en dat is de oorzaak van alle ellende. We hebben ons als Faunabescherming suf gelobbyd, in Den Haag en in Brussel, zonder resultaat. Het Arrest gaat er over, dat een vaste voetring altijd doorslaggevend bewijs is, dat die vogel in gevangenschap is geboren. Juist om de Europese natuur te beschermen oordeelde het Hof dat zo'n vogel nooit in de natuur mag worden losgelaten. En dus gehouden mag, nee, met worden. Natuurlijk koren op de molen van alle vogelstropers, houders en handelaren. Want die wisten wel raad met het aanbrengen van die vaste voetringen, bij de jongen in het nest en zelfs bij volwassen vogels. De uitspraak geldt voor alle in de EU waargenomen soorten, hoe zeldzaam ook. Maar dus niet voor bijvoorbeeld papegaaien. Het is mij nooit duidelijk geworden waar die rare discriminatie vandaan komt. Waarschijnlijk speelt CITES daar een kwalijke rol in. Want, nog een eye-opener, CITES is een handelsorganisatie, zij beschermt bijvoorbeeld de belangen van de papegaaienrovers in Brazilië. Zeker, CITES stelt ook vast dat sommige zeldzame soorten niet verhandeld mogen worden. Uit welbegrepen eigenbelang. Ongeringde Siberische lijsters zijn altijd illegaal en zouden aan de grens al in beslag moeten zijn genomen. En officieel afgemaakt dienen te worden. Door het vrijwel ontbreken van controle en kennis bij de ambtenaren kan in de praktijk iedereen doen wat hij wil. Ook de club van die "cultuurvogels" weet dat alle soorten uiteindelijk uit het wild, dus illegaal, afkomstig zijn. Bovendien achten zij regelmatige "bloedverversing" nodig. Overheden, tot en met de Raad van State aan toe hebben boter op hun hoofd. Het in het wild uitzetten van gekweekte korhoenders mag niet. Toch kreeg de Hoge Veluwe om 10 jaar lang 100 korhoenders per jaar te kweken en uit te zetten. We wonnen de rechtszaak daartegen in eerste instantie, maar kregen zonder enige argumentatie ongelijk bij de Raad van State. Toeval natuurlijk, dat de vice-voorzitter van de RvS, Tjeenk Willink, die week commissaris werd bij de Hoge Veluwe. Gelukkig is dat project geheel mislukt en inmiddels opgegeven. Wat wij voorspelden: als een inheemse populatie het niet redt, dan redden die rare gekruiste kweekbeesten het zeker niet. 

George Sangster  ·  29 juli 2020  22:51, gewijzigd 29 juli 2020  23:36

Ik heb het al eerder gezegd: er verandert niets als we niet boos worden. Het kijken naar zeldzame vogels, een hobby die door ons en 100en zo niet 1000en andere personen, wordt beoefend, wordt deels verpest door een groep van egoïsten die een maas in de wet misbruiken, zo niet die wet keihard overtreden.

Een Azuurmees in NL zou vroeger een cosmic mindf@$%er zijn geweest (term geleend van Bill Oddie), nu een schouderophaalsoort. Volledig verpest door een domme wet.

Inmiddels zijn waarnemingen van Stellers Eider, Griel, Kalanderleeuwerik, Kortteenleeuwerik, 'Blonde Tapuit', Grote Kruisbek of Witstuitbarmsijs in Nederland al niet meer onverdacht.

Uit het genoemde rapport (p. 25): "Op beurzen werden enkele handelaren uit Marokko aangetroffen, evenals soorten uit die regio (o.a. kalanderleeuwerik en huisgors)." Geeft te denken.

De eerste Brileider in NL zal een smet hebben, want ook die soort wordt gehouden en te koop aangeboden.

Anders gezegd, wij zijn een belangengroep die flink geraakt is door het besluit uit 1997. (Nog even los van (i) de schade aan wilde populaties, (ii) de ecologische risico's door ontsnappelingen, en (iii) het dierenleed dat erbij komt kijken.) Wellicht kunnen we eens nadenken over hoe we de krachten kunnen bundelen. Maar eerst moeten we boos worden.

EDIT: Harm, dank voor de toelichting (en jouw inspanningen destijds om het tij te keren)! Het Arrest van Vergy is inderdaad de bron van de ellende, maar NL had wel de mogelijkheid om zelf de regels aan te scherpen. Het Arrest van Vergy zegt "aangezien de gemeenschapswetgever de verhandeling van in gevangenschap geboren en opgekweekte vogels niet heeft geregeld, [blijven] de Lid-Staten bevoegd ... om dienaangaande een regeling te treffen." Dat heeft onze toenmalige regering niet gedaan.

Harm Niesen  ·  29 juli 2020  23:43

Zeker George, alle lidstaten mogen zelf strengere regels vaststellen dan de Europese verdragen. Maar politiek gezien is er geen schijn van kans dat zoiets ooit in Nederland zal gebeuren. Daarvoor is de lobby van grondbezitters, agrariërs en jagers/vogelhouders/vissers, etc. veel te groot. CDA, VVD, de Christelijke partijen, maar ook PvdA en D'66 zijn wat dit betreft onvermurwbaar. Eenmaal was een D'66-er ( Gabor ) en tweemaal een PvdA-er ( Faber,Dijksma ) verantwoordelijk voor flora- en fauna. Die waren zeker niet beter dan de gebruikelijke christelijke staatssecretarissen. Zoals Beeker zei: "De koppen moeten eraf": we doen niets meer dan de Europese verdragen van ons eisen. We betogen regelmatig dat het enorm toegenomen aantal natuurliefhebbers een heel belangrijke economische macht is gaan vormen, zolang zij echter niet in staat zijn echt een vuist te maken zal de politiek ze niet serieus nemen.

George Sangster  ·  30 juli 2020  00:09, gewijzigd 30 juli 2020  00:11

Dat laatste is precies wat ik hoop dat er gaat gebeuren: gezamenlijk boos worden en met elkaar optrekken. Een lobby vormen.

Anecdote: de enige keer dat ik ooit in het laboratorium gebeld ben over mijn kijk op een bepaald taxonomisch probleem was door een of andere pief van de Britse jagersvereniging. Ze hoopten dat ik, en de rest van de Britse taxonomische commissie, onze mening over de split van Bonte Kraai zouden bijdraaien. Ze hadden lucht gekregen van het (toen nog ongepubliceerde) werk van Jelmer Poelstra c.s. en wilden dat wij er direct op zouden inspringen. Hij heeft mij tussen 2010-2013 diverse keren aan de lijn gekregen. De split in 2003 zorgde ervoor dat Bonte Kraai niet meer bejaagd mocht worden en dat vonden ze jammer. Hun website was net zo gelikt als dat van een groot commercieel bedrijf. Het was een erg actieve, goed ingelichte en ongetwijfeld goed gefinancierde lobby. Daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Voor mij dient het als een illustratie van hoe serieus wij ons lobbywerk zullen moeten nemen.

Eduard Opperman  ·  31 juli 2020  13:52

Toch even een kleine noot bij het eerdere bericht van Harm.

Het is niet zo dat alleen een juiste vaste pootring voldoende is voor het aantonen van legale herkomst van een Europees beschermde vogel.

In de wet wordt gesteld dat de houder moet aantonen dat een vogel gekweekt is EN dat de vogel voorzien moet zijn van een vaste pootring.

En recent nog diverse vogels in beslag genomen die wel juist geringd waren maar waarvan niet kon worden aangetoond dat deze dieren gekweekt zijn omdat het ouderkoppel " net verkocht is of is weggevlogen". Deze zaken blijven bij de rechter gewoon overeind.

En tuurlijk blijft het dweilen met een open kraan, maar soms kan je ze toch wel pijn doen en een prikje uitdelen. Denk dat onze verdachte waar we vorige week 143 vogels in beslag hebben genomen in ieder geval aantal nachten slecht geslapen heeft.

George Sangster  ·  31 juli 2020  22:02

Wat voor straf wordt zo'n boef normaliter opgelegd? Is het een kwestie van acceptgirootje telebankieren en klaar is Kees?

Harm Niesen  ·  31 juli 2020  23:26

Natuurlijk heb je gelijk, Ed. Maar deze commentaren lenen zich er niet voor om juridische zaken plus jurisprudentie hier uitputtend te behandelen. Maar ik hoef jou niet te vertellen dat er van die papieren ook heel vaak van alles mis is. Twee voorbeelden: iemand in Capelle a/d Ijssel kweekte legaal papegaaiduikers in z'n achtertuin.... Die heb ik opgebeld, omdat ik niet begrijp hoe dat legaal kan zijn begonnen. Maar daar deed hij niet moeilijk over: alles is te koop. Als voorbeeld noemde hij de toen nieuwe dierentuin in Emmen. Sprak de directeur en vond de vijver zo leeg. Vertelde dat hij toch binnenkort naar Polen moest en dan wel wat leuke fuutachtigen kon meenemen. Een Pools bewijs van kweek kostte €25,- en moet in Nederland geaccepteerd worden. Ander voorbeeld: een kweekbewijs van een havik lijkt erg lang mee te gaan... Weinigen kunnen vaststellen dat het bewijs gebruikt wordt voor een vogel niet vijf, maar slechts twee jaar oud is. In het onwaarschijnlijke geval dat er controle plaats vindt. 

Maarten Wielstra  ·  1 december 2022  07:46, gewijzigd 1 december 2022  16:03

Siberische Lijster te Zoetermeer

Voor diegenen die de alerts nooit checken (zoals ikzelf).

Verbluffende melding! Zal wel weg of dood zijn inmiddels.

Jan van der Laan  ·  1 december 2022  12:59

Dat hoeft niet. De meeste waarnemingen in Europa zijn september-oktober. Wij hebben twee gevallen, half september 1853 en op 1 oktober 1856. Half november zou voor de vogel al genoeg moeten zijn om niet meer door te gaan en te blijven waar-ie is (wishfull thinking geef ik toe).

Er is een handjevol mensen wezen zoeken en ik hoop dat er de komende dagen gezocht blijft worden. Het zijn notoire skulkers die lang stil kunnen blijven zitten en het liefst op de grond voedsel zoeken in het donkerste deel van het bos. 

Vincent Hart  ·  1 december 2022  13:08

De vogel is ergens tussen 14/11 (dag van de waarneming) en 17/11 op naam gebracht maar helaas niet breder gedeeld. De waarneming is op 14/11 als Zanglijster ingevoerd op Waarneming.nl en op 17/11 gewijzigd naar onzekere Siberische Lijster, en is daar helaas pas gisteravond opgemerkt - door de altijd scherpe Maarten Hotting. Evenzeer helaas voorzien de geautomatiseerde alarmbellen van de w.nl admins/pieperadmins niet in als onzeker ingevoerde mega's...

Arnoud B van den Berg  ·  1 december 2022  14:52, gewijzigd 1 december 2022  15:54

Zelfs als de vogel zich maar een beetje verplaatst, zal hij moeilijk zijn terug te vinden. Inderdaad typisch een soort van september-oktober (tot half november) maar er zijn wel hoopgevende winterwaarnemingen in landen om ons heen:  8 december 1978 Zwitserland, 25 december 1977 Norfolk, 26 december 1962 Oostenrijk,  7 januari 1982 Frankrijk en zelfs 4 maart 2009 Norfolk.

@René: zelf heb ik in een volière van Rotterdamse diergaarde Blijdorp op 9 november 1985 zes Siberische Lijsters gezien waarvan drie mannetjes en drie vrouwtjes ('in beslag genomen bij particulieren'); ik telde hier ook 10 Vale Lijsters en vijf Steppehoenders (twee mannetjes en drie vrouwtjes)... 

August van Rijn  ·  1 december 2022  19:56, gewijzigd 1 december 2022  20:05

Ik heb vandaag ook nog gezocht , kwam maar 1 zoeker tegen. Helaas was de plantsoenen dienst in dat stuk aan het zagen en snoeien waaronder een Lijsterbesstruik . Zaten een twintigtal merels , wat koperwieken en een enkel kramvogel tp. Vogel kan best nog tp zijn maar zal lastig zijn met al dat geluid en gebrek aan bessen om deze te traceren… durf zelf bijna te zeggen kansloos 😉!!

Jan van der Laan  ·  1 december 2022  20:43

Nu wat meer foto's. Ik zou het zoeken nog zeker niet opgeven en vooral op de grond in het donkerste deel van het bos gaan zoeken. Dit is een lijster die niet open en bloot op een grasveld  tussen de Koperwieken en Kramsvogels gaat hippen.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?