Flamingo

Phoenicopterus roseus  ·  Greater Flamingo

Datum 21 december 1940
Locatie Petten, Noord-Holland
Fotograaf Arnoud B van den Berg Arnoud B van den Berg
Bekeken 5800 ×

Discussie

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  11:38

Speciaal voor Rik en Wim: een Europese Flamingo die niet afkomstig was van Zwillbrock.

Max Berlijn  ·  9 februari 2020  14:10, gewijzigd 9 februari 2020  16:11

Gaaf er zijn overigens meermaals jonge vogels in NL gezien in jaren dat ze niet in Zwillbrock broedden dus die vogels kwamen daar niet vandaan. Ook zijn er vogels tot in Limburg gezien die weinig te maken leken te hebben met Zwillbrock, maaar geen ringbewijs dus een “sitting duck” om afgevoerd te gaan worden van de NL (A) lijst door een ijverig commissielid.

Peter de Vries  ·  9 februari 2020  14:13, gewijzigd 9 februari 2020  15:03

In een nacht in augustus 1960 is op een plas ongeveer 30 km ten oosten van Keulen, Duitsland, een Flamingo gedood. Deze vogel had geen kenmerken die wezen op een herkomst uit gevangenschap. Het interessante is dat de vogel een ring droeg met als opschrift: Egyptian Zoo 23642.

Hoewel deze ringen in gebruik waren in de dierentuin van Cairo zijn ze ook gebruikt tijdens vangsten van waterwild in de directe omgeving. Zo is er een geringde Flamingo (op 30 november 1940) met een Egyptische ring met nummer 23169 (zie Mullié, WC,  Khounganian EE & Amer MH. 1989. A preliminary list of Egyptian Bird Ringing Recoveries 1908-1988. Wageningen, FORE/Giza, Giza Zoological Gardens). Deze vogel is op 15 augustus 1968 teruggemeld uit Iran.

Het spannende is dat deze beide ringnummers wel dicht bij elkaar liggen...

Nu blijkt ook dat in het begin van de jaren zestig dieren uit de dierentuin van Cairo verhandeld werden aan een handelaar in Soest. Het kan natuurlijk zo zijn dat deze Duitse Flamingo op die manier hier in West-Europa terecht is gekomen. Maar dat hoeft natuurlijk niet, het kan een wild exemplaar zijn.

Ben hier destijds (in 2013) druk mee bezig geweest (o.a. contact met Peter Meininger, Wim Mullié en diverse archieven in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië) , maar het is me nooit gelukt de ringgegevens van deze Flamingo boven water te krijgen. Op mails naar de dierentuin van Cairo kreeg ik nooit respons, hoewel in het archief van deze dierentuin misschien nog informatie te vinden is.

Misschien toch maar weer eens oppakken...

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  14:15, gewijzigd 9 februari 2020  14:29

@Max: Had bijvoorbeeld zelf (samen met Ted Hoogendoorn) een adult paar met bedelend juveniel langs de Philipsdam op 22 juli 1992 (Wim: uiteraard gedocumenteerd; niet alleen met een beschrijving maar ook met diapositieven). Als ik me goed herinner, bleek later dat er in die tijd geen Europese Flamingo's tussen de Chileense in Zwillbrock hebben gebroed.

Rik Winters  ·  9 februari 2020  14:31

Dankjewel Arnoud. Flamingo's zijn natuurlijke geweldige vliegers, maar het nagenoeg volledig ontbreken van ringterugmeldingen ten noorden van de Middellandse Zee geeft ook aan dat dat trekvermogen an sich nog geen enkele garantie is dat vogels uit die populatie ook af en toe hier opduiken. Waarnemingen van voor 1980 suggereren dat dat misschien niet eens jaarlijks gebeurt. Wat we wel zeker weten is dat van de huidige waarnemingen de overgrote meerderheid betrekking heeft op vogels uit Zwillbrock, misschien af en toe aangevuld met een verse escape en misschien af en toe een vogel uit het normale verspreidingsgebied. Wie van een 'zuivere lijst' houdt zou hard moeten gaan rijden op een melding van een Flamingo met een Mediterrane ring.

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  14:44, gewijzigd 9 februari 2020  15:35

Inderdaad, Rik. Dat geldt misschien nog sterker voor soorten waarvan nu zo veel nakomelingen uit (her)introductieprojecten voorkomen dat je je zelfs mag afvragen of we ooit nog wel een 'zuiver' wild exemplaar zien; zoals bijvoorbeeld Raaf (na c 1988), Oehoe (na c 1985), Dwerggans (na c 1985), Lammergier (na c 1990), Ooievaar (na c 1975) en Korhoen (na c 2017).

Jan Hein van Steenis  ·  9 februari 2020  15:00

De Raaf is in 1948 verdwenen en vanaf 1966 weer uitgezet (Teixeira, Atlas van de Nederlandse broedvogels). Waar het jaar 1988 dan vandaan komt?

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  15:20, gewijzigd 9 februari 2020  15:30

@Jan Hein: ik lees in AvN dat het laatste betrouwbare broedgeval van Raaf dateert van 1928 (bij Nijkerk; Limosa 61: 137-144, 1988), dat het laatste wilde exemplaar op 11 oktober 1933 te Ambt Delden werd geschoten (Eykman et al 1936) en dat de eerste herintroductieparen in 1976 in het wild tot broeden kwamen maar ook dat de aantallen van de soort pas in 1988 duidelijk toenamen (Limosa 66: 107-116, 1993). Ook bij de andere soorten duurde het een paar jaar na de start van een herintroductieproject voordat de eerste paren voet aan de grond kregen.

Gijs Woldhek  ·  9 februari 2020  23:21, gewijzigd 9 februari 2020  23:44

Arnoud, ik heb met Haverschmidt in 1977 najaar, een (als mijn herinnering klopt, juv.) raaf geringd in de omgeving van Gramsbergen. Weet iemand of ik bij die data kan komen ? 

Peter de Vries  ·  10 februari 2020  07:40

@ Gijs, neem contact op het met het vogeltrekstation, zie voor contactgegevens www.vogeltrekstation.nl. Ze kunnen je vast verder helpen. Deze ring moet in hun database staan.

Gijs Woldhek  ·  10 februari 2020  08:02, gewijzigd 10 februari 2020  08:02

@Peter, dank.

Klaas van Dijk  ·  10 februari 2020  12:12

François Haverschmidt heeft in ieder geval op 18 januari 1978 in NO Overijssel een in een kraaienvangkooi gevangen Raaf geringd weer losgelaten. Deze vogel is vervolgens op 28 april 1978 bij Lemele doodgevonden. Deze informatie staat in het artikel "F. Haverschmidt 1981. Vangst van een Raaf in kraaienkooi. Het Vogeljaar 29: 70-71." Dit artikel kun je downloaden via http://natuurtijdschriften.nl/record/543288 Bij het artikel staat een foto van deze Raaf. Ik kan uit het artikel niet opmaken of het een jonge vogel was. 

Gijs Woldhek  ·  10 februari 2020  17:10, gewijzigd 10 februari 2020  17:10

Hey Klaas, dat is’m ! Bedankt, ik dacht dat het in het najaar was. Ook grappig dat hij schrijft dat de vogel wild was en zich moeilijk liet vangen, dat zijn mijn handen op de foto en bovenstaande kan ik onderschrijven 😀

Arnoud B van den Berg  ·  13 februari 2020  13:58, gewijzigd 13 februari 2020  16:37

Heb het altijd gek gevonden dat er in NW-Europa zo veel geld en energie wordt gestoken in het herintroduceren van soorten als Kaalkopibis, Grote Trap en Raaf maar niet in dat van bijvoorbeeld Ralreiger, Flamingo en Kroeskoppelikaan. Het broeden rond de Noordzee van die laatste twee dateert natuurlijk wel van langer geleden dan (zelfs) Kaalkopibis. [PS: En misschien heeft Joop Treep gelijk met zijn stelling dat de vogels van Zwillbrock heel goed van wilde herkomst kunnen zijn.]

Bert de Bruin  ·  13 februari 2020  20:12, gewijzigd 13 februari 2020  20:14

Interessante gedachte, die van de Flamingo's van Zwillbrock...

Arnoud B van den Berg  ·  13 februari 2020  23:12, gewijzigd 13 februari 2020  23:13

@Bert: Joop Treeps website bevat leuke informatie over de flamingo's van Zwillbrock, zie https://tinyurl.com/s9pc4r5

John Stewart heeft een artikel gepubliceerd over fossiele aanwijzingen voor het voorkomen van grote moerasvogels (zoals Knobbelzwaan, Ralreiger, Kroeskoppelikaan en Flamingo) enkele 1000en jaren geleden in Nederland en NW-Europa: zie British Birds 97: 33-43, 2004.

Arjan Boele  ·  11 juli 2020  09:46, gewijzigd 11 juli 2020  09:47

Interessante groep van 7 Flamingo's gisteren in Noord-Limburg waarvan twee vogels met een (waarschijnlijk gele) kleurring en een metalen ring. Zouden vogels uit Andalusië kunnen zijn? Zie ook foto's uit dat gebied hier. Kan misschien geen kwaad om te kijken of de groep nu bij Amsterdam zit.

Jan van der Laan  ·  11 juli 2020  12:01, gewijzigd 11 juli 2020  12:03

als je doorlinkt via de links die Arjan hierboven gaf, kom je op deze pdf uit. Die is uit 2018.

De oude vogel 1|VZB wordt op pagina 5 genoemd in de serie 1|VXB to 2|AAB white Laguna de Fuente de Piedra (Spain) 2010.

De tweede vogel met code 2|VPR staat daar niet in, mogelijk omdat die waarschijnlijk uit 2019 is.

Max Berlijn  ·  11 juli 2020  13:39

Mooi eindelijk bewijs dat al die vogels die niet uit Zwillbrock konden komen omdat o.a de leeftijd niet klopte en ook uiteindelijk O.a op het IJmeer (maar ook op andere plekken) zaten weldegelijk een wilde herkomst kende 👏

Hans Pohlmann  ·  11 juli 2020  15:44

Mooi uitgezocht Jan! Weten we ook al wat er met deze specifieke vogels is gebeurd? Geringd als nestjong, of wat anders?

Jan van der Laan  ·  11 juli 2020  17:12

Arjan moet je bedanken. Ik heb zijn linkjes alleen maar gevolgd.

Rik Winters  ·  11 juli 2020  17:55

Wauw, mooi werk!

Max Berlijn  ·  11 juli 2020  18:10

De soort gered voor de NL lijst denk ik door deze ringbevestiging 👍👏🙏

Wim Wiegant  ·  11 juli 2020  20:32, gewijzigd 11 juli 2020  20:35

DIt is natuurlijk een moment waarbij twitchen en spotten samenvalt….! De 1|VZB heb ik nog niet ! Ik denk dat ik 'm morgen ga doen…  De SR-71-A heb ik dan weer wel (beroemd spionagevliegtuig, in Arizona) ….! En velen van ons  hebben de geringde Swinhoes Boszanger natuurlijk gespot…! 

Jan Hein van Steenis  ·  11 juli 2020  20:50

Om de discussie een beetje centraal te houden: het groepje riep vanmiddag ook een keer (zacht).

Met dank aan Peter de Vries die me een appje stuurde voor de piep doorkwam – ik heb toch nog braaf (bijna) al mijn zomerganzen geteld.

Overigens gisteren twee ongeringde onvolwassen vogels (kort) in Münster.

Gert Ottens  ·  11 juli 2020  22:33

Plus gisteren en vandaag ook elders in NL 1-2 ongeringde vogel(s). Influxje? Droogte in Spanje?

Vincent van der Spek  ·  11 juli 2020  23:34, gewijzigd 11 juli 2020  23:35

Binnen de metapopulatie van de Middellandse Zee zijn vele 10.000en vogels geringd (sowieso 60.000 tot 2011 en het programma loopt nog).  Er is aardig wat beweging binnen het natuurlijke verspreidingsgebied. 

(Zelf zag ik in 2012 bijv. al een Spaanse, Italiaanse en Algerijnse vogel op Lesbos en daar is niks geks aan)

Ten noorden van het verspreidingsgebied is andere koek. Tot nu toe heb ik pas drie eerdere gevallen opgespoord, alle in Zwitserland (info via Nicolas Martinez). 

2010: BDFB; born 1991 in Camargue; recordings from this individual also from spain, tunisia, sardinia

2011: E:ANN; born 2011 in Comacchio, Podelta, IT

1998: DCJT; Born in 1998 in Camargue


Zwitserland kan ik ook terugvinden op een EURING-kaartje, maar daar zie ik zo snel geen andere 'intrigerende' meldingen.

Als iemand er meer heeft, houd ik me aanbevolen!

Max Berlijn  ·  12 juli 2020  00:26

Maar het feit dat we toch eens in de zoveel jaar (o.a 2011 en 2015) groepjes in NL krijgen die op een of andere manier niet bij Zwillbrock passen doet na dit geval toch vermoeden dat verdwaling naar het noorden toch vaker voorkomt. Door dit geval zullen ook andere landen (UK) hun onberispelijke gevallen opnieuw tegen het acceptatie licht moeten houden betreffende hun status. Goed nieuws lijkt me. 

Leo JR Boon  ·  12 juli 2020  00:50

Gewoon gaan Max. Betere dan deze zal je ze niet krijgen!

Max Berlijn  ·  12 juli 2020  01:00, gewijzigd 12 juli 2020  01:03

Dit geval was het eerste geval wat volgens mij door o.a Arnoud van den Berg serieus werd genomen en besproken in een DB als zijnde van wilde herkomst. Zo zie je maar dat een “ believer” soms lang moet wachten op een door iedereen gelooft bewijs.

@Leo, helaas werken, veel vakantie in de zorg..

Peter de Vries  ·  12 juli 2020  08:18

@ Vincent: In Duitsland in de winter van 2014/15 een groepje bestaande uit een adult en vier onvolwassen vogels (in Beieren). Deze waren eerder in Zwitserland gezien en worden als wild beschouwd. Dit geval is in Duitsland het enige in categorie A.

Gert Ottens  ·  12 juli 2020  08:52

@Peter: dat is toch dezelfde groep die ook bij Rotterdam en later bij IJdoorn is gezien, die winter?

Guido Meeuwissen  ·  12 juli 2020  12:26, gewijzigd 12 juli 2020  12:39

De CDNA vermeldt voor de Flamingo geen geval voor de 19de eeuw. Het eerste geval betreft een Flamingo in december 1906 in Sudwest Fryslan. In mijn boek de Brehm, tweede druk, ca 1900, bewerkt door S. Huizinga, wordt gemeld: In Nov. 1896 werd er een (1)  te Woensdrecht (bij Bergen-op-Zoom) geschoten.

Vincent van der Spek  ·  12 juli 2020  16:33, gewijzigd 12 juli 2020  16:51

Dat er groepjes opduiken die (vermoedelijk) niet gelinkt zijn aan Zwillbrock is bekend. Ik stelde een vraag over ringen, want als we daar een mooi overzicht van hebben, helpt dat ons wellicht beter het kaf van het koren te scheiden (bijv. omdat het patronen bloot legt). Vervolgens heb je dan nog de mogelijke/waarschijnlijke afdwalers (zoals bijv. het groepje uit 2015). Zo ontstaat een steeds completer beeld van de frequentie van afdwalen r. noordwest Europa. 

Jan Hein van Steenis  ·  12 juli 2020  21:02

De mensen van flamingoatlas.org zouden toch moeten weten of er elders uit Frankrijk terugmeldingen zijn? Ik geloof niet dat de data openbaar zijn.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?