Flamingo

Phoenicopterus roseus  ·  Greater Flamingo

Datum 21 december 1940
Locatie Petten, Noord-Holland
Fotograaf Arnoud B van den Berg Arnoud B van den Berg
Bekeken 2517 ×

Discussie

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  11:38

Speciaal voor Rik en Wim: een Europese Flamingo die niet afkomstig was van Zwillbrock.

Max Berlijn  ·  9 februari 2020  14:10, gewijzigd 9 februari 2020  16:11

Gaaf er zijn overigens meermaals jonge vogels in NL gezien in jaren dat ze niet in Zwillbrock broedden dus die vogels kwamen daar niet vandaan. Ook zijn er vogels tot in Limburg gezien die weinig te maken leken te hebben met Zwillbrock, maaar geen ringbewijs dus een “sitting duck” om afgevoerd te gaan worden van de NL (A) lijst door een ijverig commissielid.

Peter de Vries  ·  9 februari 2020  14:13, gewijzigd 9 februari 2020  15:03

In een nacht in augustus 1960 is op een plas ongeveer 30 km ten oosten van Keulen, Duitsland, een Flamingo gedood. Deze vogel had geen kenmerken die wezen op een herkomst uit gevangenschap. Het interessante is dat de vogel een ring droeg met als opschrift: Egyptian Zoo 23642.

Hoewel deze ringen in gebruik waren in de dierentuin van Cairo zijn ze ook gebruikt tijdens vangsten van waterwild in de directe omgeving. Zo is er een geringde Flamingo (op 30 november 1940) met een Egyptische ring met nummer 23169 (zie Mullié, WC,  Khounganian EE & Amer MH. 1989. A preliminary list of Egyptian Bird Ringing Recoveries 1908-1988. Wageningen, FORE/Giza, Giza Zoological Gardens). Deze vogel is op 15 augustus 1968 teruggemeld uit Iran.

Het spannende is dat deze beide ringnummers wel dicht bij elkaar liggen...

Nu blijkt ook dat in het begin van de jaren zestig dieren uit de dierentuin van Cairo verhandeld werden aan een handelaar in Soest. Het kan natuurlijk zo zijn dat deze Duitse Flamingo op die manier hier in West-Europa terecht is gekomen. Maar dat hoeft natuurlijk niet, het kan een wild exemplaar zijn.

Ben hier destijds (in 2013) druk mee bezig geweest (o.a. contact met Peter Meininger, Wim Mullié en diverse archieven in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië) , maar het is me nooit gelukt de ringgegevens van deze Flamingo boven water te krijgen. Op mails naar de dierentuin van Cairo kreeg ik nooit respons, hoewel in het archief van deze dierentuin misschien nog informatie te vinden is.

Misschien toch maar weer eens oppakken...

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  14:15, gewijzigd 9 februari 2020  14:29

@Max: Had bijvoorbeeld zelf (samen met Ted Hoogendoorn) een adult paar met bedelend juveniel langs de Philipsdam op 22 juli 1992 (Wim: uiteraard gedocumenteerd; niet alleen met een beschrijving maar ook met diapositieven). Als ik me goed herinner, bleek later dat er in die tijd geen Europese Flamingo's tussen de Chileense in Zwillbrock hebben gebroed.

Rik Winters  ·  9 februari 2020  14:31

Dankjewel Arnoud. Flamingo's zijn natuurlijke geweldige vliegers, maar het nagenoeg volledig ontbreken van ringterugmeldingen ten noorden van de Middellandse Zee geeft ook aan dat dat trekvermogen an sich nog geen enkele garantie is dat vogels uit die populatie ook af en toe hier opduiken. Waarnemingen van voor 1980 suggereren dat dat misschien niet eens jaarlijks gebeurt. Wat we wel zeker weten is dat van de huidige waarnemingen de overgrote meerderheid betrekking heeft op vogels uit Zwillbrock, misschien af en toe aangevuld met een verse escape en misschien af en toe een vogel uit het normale verspreidingsgebied. Wie van een 'zuivere lijst' houdt zou hard moeten gaan rijden op een melding van een Flamingo met een Mediterrane ring.

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  14:44, gewijzigd 9 februari 2020  15:35

Inderdaad, Rik. Dat geldt misschien nog sterker voor soorten waarvan nu zo veel nakomelingen uit (her)introductieprojecten voorkomen dat je je zelfs mag afvragen of we ooit nog wel een 'zuiver' wild exemplaar zien; zoals bijvoorbeeld Raaf (na c 1988), Oehoe (na c 1985), Dwerggans (na c 1985), Lammergier (na c 1990), Ooievaar (na c 1975) en Korhoen (na c 2017).

Jan Hein van Steenis  ·  9 februari 2020  15:00

De Raaf is in 1948 verdwenen en vanaf 1966 weer uitgezet (Teixeira, Atlas van de Nederlandse broedvogels). Waar het jaar 1988 dan vandaan komt?

Arnoud B van den Berg  ·  9 februari 2020  15:20, gewijzigd 9 februari 2020  15:30

@Jan Hein: ik lees in AvN dat het laatste betrouwbare broedgeval van Raaf dateert van 1928 (bij Nijkerk; Limosa 61: 137-144, 1988), dat het laatste wilde exemplaar op 11 oktober 1933 te Ambt Delden werd geschoten (Eykman et al 1936) en dat de eerste herintroductieparen in 1976 in het wild tot broeden kwamen maar ook dat de aantallen van de soort pas in 1988 duidelijk toenamen (Limosa 66: 107-116, 1993). Ook bij de andere soorten duurde het een paar jaar na de start van een herintroductieproject voordat de eerste paren voet aan de grond kregen.

Gijs Woldhek  ·  9 februari 2020  23:21, gewijzigd 9 februari 2020  23:44

Arnoud, ik heb met Haverschmidt in 1977 najaar, een (als mijn herinnering klopt, juv.) raaf geringd in de omgeving van Gramsbergen. Weet iemand of ik bij die data kan komen ? 

Peter de Vries  ·  10 februari 2020  07:40

@ Gijs, neem contact op het met het vogeltrekstation, zie voor contactgegevens www.vogeltrekstation.nl. Ze kunnen je vast verder helpen. Deze ring moet in hun database staan.

Gijs Woldhek  ·  10 februari 2020  08:02, gewijzigd 10 februari 2020  08:02

@Peter, dank.

Klaas van Dijk  ·  10 februari 2020  12:12

François Haverschmidt heeft in ieder geval op 18 januari 1978 in NO Overijssel een in een kraaienvangkooi gevangen Raaf geringd weer losgelaten. Deze vogel is vervolgens op 28 april 1978 bij Lemele doodgevonden. Deze informatie staat in het artikel "F. Haverschmidt 1981. Vangst van een Raaf in kraaienkooi. Het Vogeljaar 29: 70-71." Dit artikel kun je downloaden via http://natuurtijdschriften.nl/record/543288 Bij het artikel staat een foto van deze Raaf. Ik kan uit het artikel niet opmaken of het een jonge vogel was. 

Gijs Woldhek  ·  10 februari 2020  17:10, gewijzigd 10 februari 2020  17:10

Hey Klaas, dat is’m ! Bedankt, ik dacht dat het in het najaar was. Ook grappig dat hij schrijft dat de vogel wild was en zich moeilijk liet vangen, dat zijn mijn handen op de foto en bovenstaande kan ik onderschrijven 😀

Arnoud B van den Berg  ·  13 februari 2020  13:58, gewijzigd 13 februari 2020  16:37

Heb het altijd gek gevonden dat er in NW-Europa zo veel geld en energie wordt gestoken in het herintroduceren van soorten als Kaalkopibis, Grote Trap en Raaf maar niet in dat van bijvoorbeeld Ralreiger, Flamingo en Kroeskoppelikaan. Het broeden rond de Noordzee van die laatste twee dateert natuurlijk wel van langer geleden dan (zelfs) Kaalkopibis. [PS: En misschien heeft Joop Treep gelijk met zijn stelling dat de vogels van Zwillbrock heel goed van wilde herkomst kunnen zijn.]

Bert de Bruin  ·  13 februari 2020  20:12, gewijzigd 13 februari 2020  20:14

Interessante gedachte, die van de Flamingo's van Zwillbrock...

Arnoud B van den Berg  ·  13 februari 2020  23:12, gewijzigd 13 februari 2020  23:13

@Bert: Joop Treeps website bevat leuke informatie over de flamingo's van Zwillbrock, zie https://tinyurl.com/s9pc4r5

John Stewart heeft een artikel gepubliceerd over fossiele aanwijzingen voor het voorkomen van grote moerasvogels (zoals Knobbelzwaan, Ralreiger, Kroeskoppelikaan en Flamingo) enkele 1000en jaren geleden in Nederland en NW-Europa: zie British Birds 97: 33-43, 2004.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?