Monniksgier

Aegypius monachus  ·  Cinereous Vulture

Datum 10 mei 2019
Locatie Duitsland
Fotograaf Hans Pohlmann Hans Pohlmann
Bekeken 2606 ×

Discussie

Max Berlijn  ·  20 mei 2019  20:09, gewijzigd 20 mei 2019  20:10

Mocht deze vogel morgen in NL worden gezien, is die dan telbaar. "Wild Born" in een herintroductieproject lijkt erg veel op de Lammergierdiscussie, toch? en die zijn (vooralsnog) niet telbaar..

Hans Pohlmann  ·  20 mei 2019  21:11, gewijzigd 20 mei 2019  21:12

Ik heb de ringgegevens nog niet ontvangen, maar hoogstwaarschijnlijk komt deze vogel uit de Grands Causses. Daar is in 2004 het herintroductieproject gestopt, omdat de populatie selfsustaining werd geacht. In 2015 werden tijdens een integrale telling 73 individuen geteld. Van die 73 was er 1 vogel die behoorde tot de oorspronkelijk losgelaten vogels. 65 zijn daar lokaal, en dus in het wild, geboren.

Max Berlijn  ·  20 mei 2019  23:50

De plek is 5 km van Maastricht (de grens). Morgen zou de wind een beetje west zijn.....

Max Berlijn  ·  21 mei 2019  07:50

Die “wild born” jonge vogels worden dan dus op het nest geringd?

Hans Pohlmann  ·  21 mei 2019  08:30

FUH is in 2017 geringd in de Grands Causses, als wildgeboren jong op het nest. Wat ik begrijp is dat circa 90% van alle wildgeboren jongen in de Grands Causses op het nest wordt geringd.

Folkert Jan Hoogstra  ·  21 mei 2019  09:26, gewijzigd 21 mei 2019  11:04

@Max

Als ik de informatie hier bekijk dan vraag ik me onder punt 2 ten eerste af of die Franse herintroductie al valt onder een zelfredzame en duurzame populatie. Wellicht dat Hans daar iets over kan zeggen?

Onder punt 4 wordt aangegeven dat individuele vogels die direct afstammen van introductievogels niet telbaar zijn. De vraag daarin zou dus zijn of de ouders van FUH ook al wild zijn uitgebroed of dat dat introductievogels zijn. Wellicht dat Hans hier ook iets over kan zeggen?

Onder punt 5 wordt specifiek gesproken over Monniksgieren uit Frankrijk al is me niet duidelijk wat nu het punt is dat gemaakt wordt in dat stukje. Ik kan er niet uit halen of die nu helemaal niet telbaar zijn of juist wel.

Dus als de populatie zelfredzaam is en de oudervogels van FUH ook al in het wild zijn uitgebroed zou de vogel aanvaard kunnen worden, maar anders dus niet. 

Hans Pohlmann  ·  21 mei 2019  10:39, gewijzigd 21 mei 2019  11:04

@ FJ: de vraag over de ouders van FUH staat uit in Frankrijk. Maar wellicht dat onderstaande al wat zicht daarop geeft.

De laatste originele Monniksgier in Frankrijk verdween in 1906. Dat was in de Grands Causses. In 1981 (na 13 jaar voorbereiding) werd gestart met de herintroductie van Vale gieren in de Grands Causses, omdat werd ingeschat dat dat voor dat moment de meest kansrijke soort was en dat daarmee ervaring kon worden opgedaan voor de (op dat moment in de verre toekomst) geplande herintroductie van Monniksgier en Lammergier. Uiteindelijk is men in 1992 gestart met de herintroductie van Monniksgieren.  Tot 2002 werden 47 vogels losgelaten. 8 gingen er dood, 2 werden er weer teruggevangen. Ongeveer de helft van de vogels kwam uit een fokprogramma, de andere helft bestond uit wildgeboren vogels die in opvangcentra waren opgevangen. Alle vogels waren jonger dan 2 jaar. Dit project stopte, omdat men het aantal van 50 losgelaten vogels had bereikt. Dit aantal kwam voort uit berekeningen in bepaalde modellen, waarbij werd bepaald dat dit aantal nodig was om een duurzame, zelfvoorzienende populatie te behalen.

4 jaar na de eerste releases, vestigde zich het eerste broedpaar. In 2003 werd de populatie geschat tussen de 34 en 57 vogels, waarvan er 19 in het wild geboren jongen waren. 1 vogel was daarnaast afkomstig uit Spanje, die sloot op eigen kracht aan bij deze populatie (wat wederom de dispersiemogelijkheden van de soort onderschrijft). Deze vogel werd in oktober 1996 geringd nabij Madrid, werd in mei 1997 in de Pyreneeën gezien en in diezelfde maand in de Grands Causses, om daar vervolgens te blijven.

Van de geringde Monniksgieren in de Grands Causses kwamen tussen 1992 en 2004, terugmeldingen van buiten dit gebied. Het patroon daarbij was vergelijkbaar met dat van de Vale gieren: van Gibraltar tot de Pyreneeën tot de Alpen en alles wat daartussen ligt. Ook kwamen er terugmeldingen uit onder ander Nederland, België, Zwitserland en Tsjechië. De meeste vogels werden na hun zwerftochten weer teruggezien in de Grands Causses.

Overigens schrijft Terrasse&Sarazin in 2004: Among the positive roles played by these new population, is the attraction of vultures from foreign colonies and the newly observed movement patterns which are certainly consequences of the increase of the Spanish and Pyrenean colonies, possibly reinforced by the creation of new populations, not only in France but also in Italy. These northward movements, regularly observed during the last 10 years in the eastern part of the Pyrenees, can be interpreted as indicating a relatively high plasticity in the migration or dispersal behaviour of these birds, previously known to migrate mostly southward. Each new reintroduction programme seems to speed up the extension of the movements, acting as a relay.

Bij een integrale telling in de GC in 2015 werden 73 vogels geïdentificeerd. Van deze 73 Monniksgieren, zijn er 65 lokaal geboren. Slechts 1 van de ‘founders’, de oorspronkelijk losgelaten vogels, werd nog aangetroffen.

Mening: ik denk dat hieruit af te leiden is, dat de inschatting om te stoppen met releases op basis van ecologische modellen, goed is geweest.  Immers, uit de tellingen blijkt dat 15 jaar na dato de populatie er niet alleen nog is, maar ook is gegroeid. Daarmee lijkt me self-sustainability aangetoond. En omdat uit de telling van 2015 blijkt dat er slechts 1 founder is aangetroffen, lijkt me de kans dat FUH voortkomt uit wildgeboren vogels vrij groot.

N.B. Elders in Frankrijk lopen nog wel herintroductieprojecten voor Monniksgier. Baronnies tussen 2004-heden (45 vogels tot dusver, doel is 50) met wildbroed sinds 2010. Gorges du Verdon tussen 2005-heden (36 vogels tot dusver, doel is 50), met wildbroed sinds 2013.


MAND!

Folkert Jan Hoogstra  ·  21 mei 2019  10:48

Bedankt voor je uitgebreide reactie!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?