Izabeltortel

Streptopelia risoria  ·  African Collared Dove

Datum 26 december 2018
Locatie Mudhay, Oman
Fotograaf Jan Hein van Steenis Jan Hein van Steenis
Bekeken 3301 ×

Discussie

Max Berlijn  ·  7 januari 2019  18:42

Wat mis je eigenlijk in Oman in vergelijk met Yemen?

gijs woldhek  ·  7 januari 2019  18:44

Oorlog?


Jan Hein van Steenis  ·  7 januari 2019  18:56, gewijzigd 7 januari 2019  19:01

Arabische endemen (op het vasteland): Philby’s Partridge, Arabian Woodpecker, Yemen Warbler, Yemen Thrush, Arabian Waxbill, Yemen Accentor, Olive-rumped Serin, Yemen Linnet.

Peter Symens  ·  7 januari 2019  20:48, gewijzigd 7 januari 2019  23:44

Naast die endemen zijn er ook tal van Afrotropische soorten die wel in Yemen doch niet in Oman voorkomen, zoals African Olive Pigeon, Dusky Turtle Dove, Red-eyed Dove, Montane Nightjar, Plain Nightjar, African Palm Swift, White-browed Coucal, Klaas's Cuckoo, Arabian Bustard, Bateleur, Dark Chanting Goshawk, Gabar Goshawk, Brown Woodland Warbler, Little Rock Thrush, Buff-breasted Wheatear, Sahel Bush-Sparrow, Arabian Golden Sparrow en African Pipit.  Daarnaast zijn er nog een aantal soorten die in Oman quasi dwaalgasten zijn en die in Yemen niet moeilijk te vinden zijn, zoals Shikra, Violet-backed Starling, White-throated Bee-eater, enz...  Kortom, voor je 'nieuwe WP-lijst' is een bezoek aan Yemen (of Zuid-west Saoedi Arabië) sowieso een must.  Maar voorlopig zit dat er dus nog niet in...

Jan Hein van Steenis  ·  7 januari 2019  21:32

En aangezien dat 100% Afrotropische soorten zijn, is maar weer eens aangetoond wat een flauwekul die "nieuwe WP" is.

Peter Symens  ·  7 januari 2019  23:06, gewijzigd 8 januari 2019  00:01

Al deze Afrotropische soorten komen in Arabië quasi uitsluitend voor in de Tihama (= de kustvlakte van de Rode Zee) en de westelijke kant van het Asir- gebergte (wat de oostelijke rand van de Afrikaanse Rift Valley is), en noordelijk tot ongeveer Jeddah.  Al bij al is dat maar een marginale strook van het Arabische Schiereiland.  Verder noord- en oostwaards is de bulk van de soorten wel degelijk van Palearctische oorsprong.  Dat betekent dat de overgrote deel van het Arabische schiereiland terecht in het nieuwe WP werd opgenomen en/of dat grens van het 'oude WP' wel degelijk meer dan 1500 km te veel naar het noorden werd afgebakend.   Als men de afbakening van het 'nieuwe WP' pragmatisch vast legt op landsgrenzen, dan kan men inderdaad stellen dat de Tihama tot aan de oostgrens van de Rift Valley en ten zuiden van Jeddah mogelijks ten onrechte in het nieuwe WP werd opgenomen.  Maar voor de rest van het Arabische Schiereiland is de uitbreiding ten aanzien van het oude WP zeer verdedigbaar en terecht. Overigens, ook een aantal van de endemen zijn van Palearctische oorsprong en zijn door woestijnvorming geïsoleerd geraakt en verdrongen naar de hoogste (koelere) delen van het Asir-gebergte (bv de twee patrijzen, de ekster, de kneu, de heggenmus, enz...) , wat toch ook weer op een band met het Palearctische gebied duidt...

Max Berlijn  ·  8 januari 2019  00:21, gewijzigd 8 januari 2019  07:10

Het blijft gewoon heel raar om, zoals de oude WP doet, op het Arabisch Schiereiland ergens een WP grens aan te brengen. Het is veel logischer die Afrotropische soorten voor lief te nemen en de grenzen (begrenst door zee) van het hele schiereland aan te houden. Ik ben nog steeds erg blij dat ik in 2008 naar Yemen heb kunnen gaan veel van de Afrikaanse en Aziatische dwalers heb ik later in Afrika kunnen doen. Yemen Accentor is overigens weer gelumped met Radde's Accentor :-(  door HBW  (nog) niet door IOC), geografisch best wel wenkbrauw verhogend...en Gambaga Flycatcher en Asir Magpie zijn dan weer noch in Yemen noch in Oman te doen. De vliegenvanger kan in Oeganda in de winter.

Peter Symens  ·  8 januari 2019  11:57, gewijzigd 8 januari 2019  13:20

Overigens, over de taxonomie van een groot deel van die Afrotropische soorten op het Arabische schiereiland is het laatste woord wellicht nog niet gezegd.  Een deel van die soorten zijn strikt resident en vertonen opmerkelijke verschillen met de populaties in Afrika.  Zo is het geluid van Montane Nightjar in Arabië toch wel opvallend verschillend van die in Oost-Afrika.  Zo ook is het parelhoen in zuidwest Saoedi Arabië wel degelijk een natuurlijke en geen geïntroduceerde populatie die kleiner is en opvallende verschillen vertoont met de Afrikaanse populaties inzake helm en verenkleed. De dwergooruil van zuid en zuidwest Arabië werd in het HWP (Cramp) nog als Gestreepte Dwergooruil beschouwd.  Vervolgens werd die gecorrigeerd naar African Scops Owl en inmiddels is die erkend als een volwaardige endemische soort (Arabian Scops Owl).  D'er is daar nog veel werk aan de winkel...

Overigens valt het ook op dat heel wat Afrotropische soorten van Arabië ook in delen van Noord-Afrika voorkomen (of oorspronkelijk voorkwamen).  Denk maar aan struisvogel, Arabische trap, parelhoen, vechtkwartel, chanting goshawk, tchagra, ...  En over de opname van die delen van Noord-Afrika in het WP (oude en nieuwe) was/is er blijkbaar echter weinig of geen discussie... 

Max Berlijn  ·  8 januari 2019  23:24, gewijzigd 9 januari 2019  07:10

Waar heb jij geluidsopname van de Saudi Arabië/Yemen Montane Nightjars? Ben best benieuwd, de vogels van Kenia en het veel noordelijke Ethiopië klinken hetzelfde op Xeno Canto en alles (ook op het arabisch Schiereiland) wordt verondersteld de ondersoort  poliocephalus te zijn..

Peter Symens  ·  9 januari 2019  00:15, gewijzigd 9 januari 2019  01:29

In HBW Alive wordt daarover het volgende vermeld: "population in Saudi Arabia possibly racially distinct; requires further study".

hier vindt je een beschrijving van de zang + sonogram van Montane Nightjar in Arabië, vergeleken met die van Kenia.  De structurele verschillen zijn de lagere frequentie en de minder uitgesproken trilling in de laatste noot bij de Arabische vogel.  Let wel, deze opnames dateren van voor de digitale revolutie en werden nog gemaakt met een simpele cassetterecorder. Sindsdien heb ik zelf ook heel wat Afrikaanse vogels gehoord in Oost-Afrika, en die verschillen zijn echt wel waar te nemen in het veld.  Ook waren er verschillen in de hoeveelheid en verdeling van de witte kleur op de twee buitenste staartpennen, althans bij de enige vogel die we destijds in Arabië konden vangen en opmeten.  Zoals eerder gesteld: er valt nog heel wat basisonderzoek te doen op de broedvogels van die regio...  

Jan Hein van Steenis  ·  9 januari 2019  10:07

@Peter: over de buitengewoon Palearctische bossen in Marokko (bv bij Ifrane) hoor je mij niet klagen. Het laagland (waar de meeste Afrotropische elementen zorgvuldig uitgeroeid zijn) is deels mediterraan. De Sahelsoorten die iedereen bij Aousserd gaat bekijken echter...

Arnoud B van den Berg  ·  9 januari 2019  11:12, gewijzigd 9 januari 2019  11:28

@Jan Hein: voor je verder gaat, pak svp het verhaal van Kees Roselaar over de 'echte' WP-grenzen voor vogels erbij: British Birds 99: 602-618, 2006. Het is een verfijning van dezelfde boodschap door Rod Martins & Martin Hirschfeld in Sandgrouse 20: 108-134, 1998.

Jan Hein van Steenis  ·  9 januari 2019  13:13

Dat artikel van Roselaar heb ik gelezen. Het wordt door de voorstanders van de nieuwe WP stelselmatig genegeerd.

Leo Stegeman  ·  9 januari 2019  15:49

In het BB-stuk van Roselaar staat: The overwhelming majority of the breeding birds of south and southwest Arabia are shared with the Afrotropics; 24 of the 70 Afrotropical species falling within the geographical boundaries used in this analysis also occur in southwest Arabia (see fig. 3), while of the Palearctic species only Magpie extends to the same area (fig. 2). Consequently, all ten endemic Arabian species (fig. 6), which are found in the southwest of the peninsula, are considered to be Afrotropical.


Max Berlijn  ·  9 januari 2019  16:25, gewijzigd 9 januari 2019  18:10

Het rare is dat de Holarctic (een officiële regio ) wel het hele Arabisch schiereiland meeteld (inclusief Socotra). In eurazie wordt de regio vaak een samenvoeging van WP en EP genoemd. De oude WP zie je er dus niet/nooit in terug. Wat betreft die Afrikaanse soorten, die tellen we in bijv Marokko toch al lang mee (Tjachra) als het aantal soorten maar niet overheerst. Het is en blijft natuurlijk allemaal arbitrair maar persoonlijk vind ik een zee als grens logischer overkomen dan een “lijn in het woestijnzand”...

Willem Renema  ·  9 januari 2019  21:46

Er is recentelijk veel discussie over deze grenzen in de wetenschappelijke literatuur. Niet alleen waar ze liggen, ook hoe ze het best gedefinieerd worden, en welke processen hieraan te grondslag liggen. Bijvoorbeeld, Ficetola et al (2017) vinden een zuid grens van de WP in de Middellandse Zee en Kaukasus (WP), een Noord Afrikaanse/Arabische zone (NAZ) (elders Saharo-Arabian zone) die de overgebleven delen van wat in de discussie hier ‘nieuwe WP’ wordt genoemd. Dus 'nieuwe WP'= WP+NAZ. De NAZ heeft de eigenschappen van een zachte grens, met overlap naar WP en de afrotropen. Een iets ouder paper (Holt et al. 2013) gebruikt iets andere data en analyse, maar komen m.b.t. de zuidgrens van de WP tot dezelfde conclusie (Middellandse Zee-Kaukasus). Ze gebruiken data voor vogels, reptielen en amfibieën. Interessant is dat grenzen van vogels diffuser zijn dan die van de twee andere groepen


Ficetola, G.F., Mazel, F. and Thuiller, W., 2017. Global determinants of zoogeographical boundaries. Nature Ecology & Evolution, 1(4), p.0089. 

Holt, B.G., Lessard, J.P., Borregaard, M.K., Fritz, S.A., Araújo, M.B., Dimitrov, D., Fabre, P.H., Graham, C.H., Graves, G.R., Jønsson, K.A. and Nogués-Bravo, D., 2013. An update of Wallace’s zoogeographic regions of the world. Science, 339(6115), pp.74-78.

Wim Wiegant  ·  9 januari 2019  23:47, gewijzigd 10 januari 2019  00:07

Willem, je schrijft: Interessant is dat  grenzen van vogels diffuser zijn dan van de twee andere groepen. Nu heb ik niet zoveel verstand van biologie, maar meer van natuurkunde. Het is helemaal niet interessant! Diffusiteit wordt hier veroorzaakt door diffusiviteit: vogel heben namelijk vleugels, en zijn daarom iets diffusiever dan andere soortgroepen.

George Sangster  ·  10 januari 2019  00:02, gewijzigd 10 januari 2019  20:49

De discussie over de zuidelijke grens van de WP of de Palearctic loopt al een paar decennia. Zie o.a.:

Martins, RP & Hirschfeld, E 1994. Where are the limits of the Western Palearctic? Bull. Br. Ornithol. Club 114: 207-208.

Martins, RP & Hirschfeld, E 1998. Comments on the limits of the Western Palearctic in Iran and the Arabian Peninsula. Sandgrouse 20: 108-134.

Roselaar, K. 2006. The boundaries of the Palearctic region. British Birds 99: 602-618.

Rueda, M, Rodríguez, MÁ, Hawkins, BA 2013. Identifying global zoogeographical regions: lessons from Wallace. J. Biogeogr. 40: 2215-2225.

Rob Poot  ·  10 januari 2019  20:15

Wat voor grenzen tussen taxa of gebieden worden getrokken is arbitrair.

Mensenwerk. Meer niet. 

Er zijn geen keiharde regels en die komen er nooit.

Iedereen mag zijn eigen grenzen stellen.

Rob Poot  ·  10 januari 2019  21:50

P.S. Max, het maakt toch niet uit als er 2 WP vormen zijn, gewoon 2 lijstjes maken, zo moeilijk is dat toch niet?

Trouwens, er zijn ook maar 2 taxa:

Die je hebt, en die je niet hebt.

Jan Hein van Steenis  ·  11 januari 2019  11:14

Nou Rob, aangezien ik de nominaat van de Izabeltortel nog niet gezien heb betekent dat dat ik nog een keer naar deze soort zal moeten kijken. Wat een vreugdevol vooruitzicht.

Rob Poot  ·  12 januari 2019  22:02

Het blijft een uitdagende hobby.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.