Stormvogeltje

Hydrobates pelagicus  ·  British Storm Petrel

Datum 28 oktober 2018
Locatie Noordzee
Fotograaf Mattias Hofstede Mattias Hofstede
Bekeken 4170 ×

Discussie

Max Berlijn  ·  28 oktober 2018  22:17

Mooiste gefotografeerde "Stofje" in NL..

Albert Noorlander  ·  29 oktober 2018  08:51

Pijnlijk mooie foto. Ik stond links achter op dat moment. 

Leo Stegeman  ·  29 oktober 2018  09:30

Gaaf hoor Mattias!

Gijsbert van der Bent  ·  29 oktober 2018  10:55

Geweldig! Ik denk dat Max gelijk heeft.

Rob van Bemmelen  ·  26 november 2018  11:13

Op grond van stabiele isotopen blijken melitensis stovjes niet op de Atlantische Oceaan te overwinteren, maar in de Middellandse Zee, waar ze ook broeden. Zie dit artikel in Ardeola. Het lijkt dus een onwaarschijnlijke dwaalgast in de Noordzee.


Leo Stegeman  ·  26 november 2018  14:44

Leuk Rob! Maar hierbij moet wel aangetekend worden dat het onderzoek adulte broedvogels broedvogels betreft. Of jonge vogels (of niet-broeders) de de Middellandse zee uitgaan weten we nog steeds niet.... 

Rob van Bemmelen  ·  26 november 2018  15:56

Ha Leo, ja, dat is waar. Toch zou ik op grond van deze resultaten/interpretatie niet verwachten dat onvolwassen vogels stelselmatig de Atlantische oceaan opvliegen. Een populaire hypothese om de vaak grote variatie in overwinteringsplek tussen individuele (zee)vogels, icm met meestal hoge consistentie tussen jaren, te verklaren, stelt dat vogels in hun eerste levensjaar/jaren zwerven en zich daarna 'specialiseren' op een (of twee) plekken die ze in die tijd hebben leren kennen. Als onvolwassen Mediterrane Stovjes regelmatig de Atlantische Oceaan zouden bezoeken, dan zou ik daarom verwachten dat je dit ook terugziet in de adulten.

Ik heb het originele paper nog niet gelezen, maar er is wellicht ook nog onzekerheid wat betreft hun interpretatie van isotopen. Sommige plekken op de Atlantic zijn 1000en km van elkaar verwijderd en hebben vergelijkbare C en N ratios (dat zie ik iig bij 'mijn' Kleine Jagers, waarbij C en N ratios van de Middellandse zee op die van de Golf van Guinea en van de Benguela Current lijken).

Maar mocht het allemaal kloppen, dan levert het in ieder geval een mooi contrast op met Scopoli's!

Justin Jansen  ·  14 april 2019  07:20

Nieuw melitensis stuk. 

George Sangster  ·  14 april 2019  22:34, gewijzigd 14 april 2019  22:35

... waaruit blijkt dat melitensis (soms) wel degelijk de Atlantische Oceaan opvliegt:

"One of the seven individuals stayed in the central Mediterranean after the breeding period, then migrated to the Atlantic Ocean in December (Fig. 4). It left the central Mediterranean on 16 December 2016 and passed the Strait of Gibraltar between 29 and 30 December. It arrived in the Bay of Biscay on 05 January 2017 and stayed until 05 February, after which it moved further northwest into the open Atlantic Ocean." (Lago et al. 2019: 109)


Justin Jansen  ·  15 april 2019  06:59

En beter nog NL heeft 1 geval.... zie kaartje ringterugmeldingen. 

Jelle Scharringa  ·  15 april 2019  10:16

Stormvogeltje niet meer telbaar nu in NL?

Max Berlijn  ·  15 april 2019  10:39, gewijzigd 15 april 2019  11:06

Uit mijn steeds vager wordende herinnering is die NL ringterugmelding gesneuveld. Volgens mij volgt (nog) niemand (IOC of HBW) de door SA voorgestelde split van melitensis dus vooralsnog blijft alles telbaar?? Daarnaast is 1 bewijs van een vogel op 10 die uit de Middelandse Zee vliegt (en tot de golf van Biskaje kwam) wel weinig om het aan de overkant algemeen voorkomende Stormvogeltje nu op eens te verdenken van een herkomst uit de Misselandse Zee, toch? In de UK zijn de veldwaarnemingen van Kuhlspijlen toch ook niet van de lijst gehaald en staat deze nog steeds bekend als schaarse late zomergast zelfs na een of meer bewezen gevallen van Scopoli's in diezelfde UK. Maar ja als je het leuk vind om "twitchertje te plagen" is het natuurlijk te proberen... Edit: klopt dus , is niet meer aanvaard (met dank aan Gerard S.)

Leo Stegeman  ·  15 april 2019  11:13

Maar dat "twitchertje plagen" gebeurt wel bij veldwaarnemingen hier van kuhls/scopoli's pijlstormvogels, op grond van enkele waarnemingen van Scopoli's.....

Max Berlijn  ·  15 april 2019  11:35, gewijzigd 15 april 2019  11:58

Eens Leo, zou van mij ook niet moeten..(o en eeh ik heb geen Kuhls spec), het zijn natuurlijk voor 99% gewoon borealis vogels. 

Leo Stegeman  ·  15 april 2019  12:45

Zijn we het eens Max :) 

Leuk stuk verder over die stormvogeltjes, maar wel raar dat het Ameland-geval, welke niet zou kloppen (maar waar stond dat ook weer?), een eigen leven is gaan leiden en nu opduikt in deze publicatie.

Max Berlijn  ·  15 april 2019  13:39

Staat als Edit bij mijn posting Leo.

Jan van der Laan  ·  15 april 2019  15:16

Ik niet. Ik houd niet van 99% zeker.

Jaap Denee  ·  15 april 2019  15:24

De onderbuik regeert, Jan.

Max Berlijn  ·  15 april 2019  15:33, gewijzigd 15 april 2019  15:51

@Jan en Jaap, jullie gaan me toch niet vertellen dat jullie daadwerkelijk denken dat de NL waarnemingen van Stofjes betrekking hebben op beesten uit de Middellandse Zee?? (op misschien een incidenteel geval na..). Overigens hebben wij/jullie genoeg 99% zeker soorten op de lijst, denk aan Goudlijster (meerdere soorten die zonder zang niet te onderscheiden zijn), Siberische Gierzwaluw (hoe sluit je die andere recent gesplitse Gierzwaluwen uit?), Grote Jager (er is zelfs een erg gelijkende Zuidelijke Grote Jager soort vastgesteld in de WP) en zo zullen er nog meer zijn. Maar als jullie "Eigen lijst kastijding" prettig vinden ga je gang en "verwittig" de CDNA, misschien denken ze met jullie mee :-)

Arnoud B van den Berg  ·  15 april 2019  15:44, gewijzigd 15 april 2019  15:48

Kreeg zojuist van Henk en Peter een vraag over de meldingen van Mediterraan Stormvogeltje Hydrobates melitensis in WP reports. Heb ze voor hen op een rij gezet: 

Een bericht in WP reports (Dutch Birding 29: 106, 2007) over de ringvondst op 15 september 1989 van het vermeende 18-jaar (!) oude Mediterrane Stormvogeltje (Hydrobates melitensis) uit Malta op Ameland bleek frauduleus (oftewel ‘een grap’ van de taxidermist) en werd een jaar later gecorrigeerd (Dutch Birding 30: 347, 2008). In Petrels night and day door Magnus Robb et al (Sound Approach 2008) wordt de Amelandse melding op pagina 209 besproken (net als een op 24 mei 1986 op Malta geringde vogel die werd teruggemeld te La Tremblade, Charente-Maritime, Frankrijk, op 2 februari 1990) (zie Il Merill 28: 71, 1995; 31: 39, 2005). De conclusie was dat, zelfs als er geen sprake zou zijn van fraude, het probleem blijft dat de Amelandse en de Franse vogel niet als kuiken werden geringd. Ze werden bovendien niet beschreven of gefotografeerd waardoor de determinatie onzeker blijft; derhalve zijn ze niet aanvaardbaar voor zeldzaamhedencommissies. Immers, het valt niet uit te sluiten dat een 'Brits' Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus) in Malta verzeild kan raken.

Er zijn buiten de Middellandse Zee overigens wel een paar goed gedocumenteerde ringterugmeldingen van (de Atlantische kant van) het Iberische Schiereiland. Zo is er een melding van Izaro, Euskadi, Noord-Spanje, van 27 juli 2008 van een exemplaar dat op 8 augustus 2005 op Tabarca, Alicante, was geringd (Dutch Birding 33: 258, 2011). En al eerder werd een op 16 juli 2004 op Marettimo geringd exemplaar op 27 mei 2007 teruggemeld in Algarve, Portugal (zie Dutch Birding 29: 242, 2007; Magnus Robb et al 2008; Rob Thomas in litt). 

Inmiddels heeft gps tracking laten zien dat een recent in Malta geringd exemplaar ’s winters in de noordelijke Atlantische Oceaan verbleef (in de Golf van Biskaje, langs de Bretonse kust, voor Zuid-west Ierland en voorbij Schotland). Echter, er bestaat nog geen betrouwbaar geval voor het Noordzeegebied.


Leo Stegeman  ·  15 april 2019  16:27

Duidelijk verhaal Arnoud.

Overigens bestaat er net zo min een bewezen geval van Scopoli's uit de Noordzee...

Redmar Woudstra  ·  15 april 2019  16:40

@Leo: wel meldingen van Scopoli’s uit Polen (met foto’s in DB), die meen ik voor Scopoli’s zijn versleten (zie hier in deze boekrecensie: https://britishbirds.co.uk/article/rzadkie-ptakie-polski-rare-birds-of-poland/). Tarsiger vermeldt het niet als Scopoli maar als Cory.

Jaap Denee  ·  15 april 2019  16:40

Max, je moet je niet druk maken over wat wij denken. Dat is helemaal niet relevant. Je zou je hooguit druk kunnen maken over de robuustheid van je standpunten en over de kwaliteit van je determinatie van dat stormvogeltje dat langs fladdert.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek blijkt de opmerking van Rob van Bemmelen in dit zelfde draadje (op 26 november 2018) al niet te kloppen en als ze de noordelijke Atlantische zee kunnen bereiken, waarom dan niet ook de Noordzee? Waarop baseer jij die 99%? Heb je al je waargenomen stovjes gevangen, opgemeten en er een veertje van getrokken?

Max Berlijn  ·  15 april 2019  17:04, gewijzigd 15 april 2019  19:15

Je zal begrijpen dat 99% slechts een manier is om aan te geven dat de kans dat de vele Stofjes die jaarlijks langs de NL kust gezien worden, Britse vogels zijn en dat de kans dat dit mediterrane vogels zijn in mijn optiek (verwaarloosbaar) klein is.....Gelijk aan de al aangehaalde Grote Jagers (waar ik en jij ook geen door DNA bewezen geval van hebben wat de (verwaarloosbare) kans uitsluit van een zuidelijk halfrond gelijkende soort). Tjonge jonge wat heb ik behoefte aan een fatsoenlijke NL zeldzaamheid...😳🥴

Arnoud B van den Berg  ·  15 april 2019  18:01, gewijzigd 15 april 2019  18:03

@Leo&Redmar: de verspreiding van Scopoli's maakt het een soort die hier is te verwachten (naar mijn idee veel meer dan H melitensis). Immers, er is een broedpopulatie in de Atlantische Oceaan (Golf van Biskaje, Bassin d'Arcachon, Bordeaux) waar soms 100 exemplaren dichtbij land komen (vermoedelijk al broedvogel vanaf 1988 en in 2005 werden drie nesten, een kuiken gevonden; Ornithos 13: 316-319, 2006). Bovendien zijn er dwaalgasten bekend van de Oostzee: een eerst als Kuhls gepubliceerd exemplaar op 20 augustus 2003 te Gdansk (Dutch Birding 25: 404, plaat 450, 2003) is naderhand als eerste Scopoli's van Polen aanvaard. Kan even niet zo gauw vinden of de op 7 mei 2005 in Skåne gefilmde Scopoli's de eerste voor Zweden is geworden (Dutch Birding 27: 211, 2005). Ook zijn er nu een paar in Engeland vastgesteld (de eerste op 2 augustus 2004 in Cornwall; Birding World 17: 334-336, 2004).

Rinse van der Vliet  ·  15 april 2019  21:01, gewijzigd 15 april 2019  21:02

Wat info:

Of perhaps 10-15k birds off Scilly we have seen 2 definite Scopoli's, 3 probable (pers. med. Bob Flood). Zie o.a.

5e recensement national oiseaux marins nicheurs : premier bilan 2009-2010

-> 1 ex. te Morbihan (pag. 7).

Colony Foundation in an Oceanic Seabird

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.