Roodkeelnachtegaal

Calliope calliope  ·  Siberian Rubythroat

Datum 1 april 2016
Locatie Hoogwoud, Noord-Holland
Fotograaf Arnoud B van den Berg Arnoud B van den Berg
Bekeken 4513 ×

Discussie

Arnoud B van den Berg  ·  3 april 2016  16:01

Het betreft uiteraard de bekende Roodkeelnachtegaal te Hoogwoud. 

Jan Hein van Steenis  ·  3 april 2016  16:09, gewijzigd 3 april 2016  20:47

Ik dacht al dat je een voorschot nam op de nieuwe Mybico...

(met dank aan Wietze voor de uitleg hoe te wijzigen).

Max Berlijn  ·  13 april 2016  18:34

Tussen 16.15 en 17.15 een uur vruchteloos gezocht op de twee meest bekende plekken. Bewoners wisten niet of hij vanmorgen gezien was. De ochtend is natuurlijk het beste moment van de dag....

Max Berlijn  ·  7 december 2019  05:35, gewijzigd 7 december 2019  05:37

Gaaf maar als je de begeleidende tekst leest waren ze in België nog lang niet overtuigd van een wilde herkomst van het 2015/16 NL geval..

Arnoud B van den Berg  ·  7 december 2019  07:46, gewijzigd 7 december 2019  08:36

@Max: 'Anti-twitchers' lijken in buurlanden dan ook nog talrijker dan in NL. Op status afgewezen Belgische superdwaalgasten als Atlasarendbuizerd en Catbird zouden in NL denk ik een goede kans hebben gehad. En in Duitsland worden veel Afrikaanse (Witkruintapuit) en Amerikaanse landvogels als Witkeelgors en Zanggors evenmin op de A-lijst geplaatst (maar Palearctische soorten als bijv Grijskoppurperkoet wel). 

Tiemen De Smedt  ·  7 december 2019  08:28

Catbid is wel aanvaard hoewel hij in een stukje groen naast een zeesluis zat.

De Atlasarendbuizerd is afgewezen op basis van een gerucht; er zou iemand uit Marokko een (roof-)vogel hebben meegenomen. Na de winter is hij weer vertrokken.

Joachim Pintens  ·  7 december 2019  11:17

Ik herinner me toch dat er wat scepticisme was in de loop van zijn verblijf, niet alleen langs Belgische kant want dat maakt voor jullie natuurlijk niet veel uit. In ieder geval moet nu wel eerst nog bewezen worden dat onze vogel van wilde oorsprong was. Er kwamen reeds opmerkingen dat de keel nogal bleek van kleur is, en op een andere foto zouden gerafelde staartveren te zien zijn.

Max Berlijn  ·  7 december 2019  12:40, gewijzigd 7 december 2019  12:46

Persoonlijk heb ik moeite met de woorden “een nieuw licht op de zaak”...immers in NL is ons geval gewoon aanvaard als wilde vogel, dus dat “nieuwe licht” geld niet voor het Nederlandse standpunt betreffende die vogel (welke overigens massaal getwitcht is door vele andere Europese vogelaars, en op vele WP ranking lijstjes van (ook Belgische) WP twitchers staat)

Wietze Janse  ·  7 december 2019  13:17

China Beihade, na 2 k-waarnemingen had ik eindelijk mijn Roodkeelnachtegaal goed in beeld, wat een tegenvaller, het keeltje was verbleekt oranjeroze, moest weer verder voor de 1e met een echt rode keel. Ofwel kleur keel is ook in het wild niet vreemd.

Joachim Pintens  ·  7 december 2019  13:34

Je hebt een punt Max, ik heb de tekst aangepast.

Eduard Sangster  ·  7 december 2019  13:36

@Max, Arnoud, maak je niet druk, sommige mensen zien niet meteen het heldere (Nederlandse) licht ;) 

Vincent van der Spek  ·  7 december 2019  14:46, gewijzigd 7 december 2019  14:58

Opvallend om een kritische(r) blik op status te koppelen aan "anti-twitchers". Dat klinkt mij wat naar in de oren. Kun je die term nader toelichten, Arnoud? Ik ken zelf genoeg vogelaars die kanttekeningen plaatsen bij het NLe "licht" terwijl ze verwoede twitchers (dus bepaald niet anti) zijn, daar hoef je dit forum maar op na te lezen. Maar misschien begrijp ik je verkeerd. 

@ Joachim: ik vond zelf bij de NLe vogel de combi a) 1e winter b) zangimitaties van keur aan Siberische soorten en c) "op tijd" weg sterk

Joachim Pintens  ·  7 december 2019  15:22

Dat vond ik zeker ook, Vincent. Nog even ter verduidelijking, wat ik bedoelde over de Roodkeelnachtegaal van Hoogwoud kan je vergelijken met onze Seebohms Tapuiten. De vogel van Den Haag, die uiteraard terecht aanvaard is, vertoefde tot dit voorjaar een beetje op 'eenzame hoogte' vanwege een gebrek aan andere gevallen in NW-Europa. Na de vogel van Templeuve kan ik me inbeelden dat dat het NL geval alleen maar ten goede kan komen. Hoewel het geval natuurlijk ook perfect overeind blijft zonder vervolgwaarnemingen elders in Europa.

Max Berlijn  ·  7 december 2019  15:24

Joachim, dank voor het aanpassen, beter zo.

Frank Neijts  ·  7 december 2019  16:41, gewijzigd 7 december 2019  16:42

Vincent: Dat die Hollandse Roodkeel Siberische vogels imiteerde toont alleen aan dat-ie hoogstwaarschijnlijk niet in n NL volière is geboren. Hij kan echter allerlei Siberische vogeltjes gehoord en hun zang zelfs geoefend hebben in zijn geboorteland, vervolgens gevangen zijn tijdens trek of overwintering, daarna naar West-Europa verscheept en daar ergens ontsnapt. 

Verder helemaal eens met jouw bezwaren tegen de insinuatie van Arnoud. 

Roland van der Vliet  ·  7 december 2019  17:07

Ha gelukkig, daar is Frank weer. Voor elke vogel een verklaring hoe deze toch weer uit gevangenschap afkomstig kan zijn. Hulde voor dit scenario!

Frank Neijts  ·  7 december 2019  17:16

Roland: Die Roodkeel kan een prima authentieke Siberiër zijn, dat is weliswaar niet te bewijzen maar het tegendeel, t is een escape, ook niet. Vind ik allemaal prima maar je moet voor zowel voor als tegen wèl de goeie argumenten blijven gebruiken ..

Leo Heemskerk  ·  7 december 2019  17:24, gewijzigd 7 december 2019  17:46

@Arnoud, @vincent wat wordt er bedoelt met 'Anti-twitchers'
Ik ga er van uit dat het heldere (Nederlandse) licht wordt veroorzaakt door de besluiten van de commissieleden .

Twitchers maken gebruik van de uitkomst van de besluiten van de commissie.

Zijn 'Anti-twitchers' – personen die toch soorten tellen die door de commissie niet aanvaard worden?

;-)


Vincent van der Spek  ·  7 december 2019  18:31, gewijzigd 7 december 2019  18:32

@ Frank: natuurlijk kan dat, en daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Laten we niet naïef zijn - maar vagrancy lijkt in elk geval reëel bij de soort, laten we daar dan ook niet te pessimistisch over zijn. Ik neem aan dat jij dat ook zo ziet? 

We zijn het sowieso eens dat de vogel in het wild is geboren. Of moeten we ook de mogelijkheid wegen van een specialiste vogelhouder die alleen Siberische soorten hield (w.o. blako en grote piep)?  ;-) 

@ Leo: je moet mij niet vragen wat anti-twitchers (in deze context) betekent, ik heb de term niet gemunt. Il vraag er juist naar. 

Frank Neijts  ·  7 december 2019  19:05, gewijzigd 7 december 2019  19:08

Vincent: De kans dat de vogel voor t eerst zijn oogjes opende 'ergens' in de Siberische taiga (eo) lijkt me inderdaad heel reëel..😎 Dat Roodkeelnachtegalen hier als echte dwaalgast kunnen opduiken, zelfs in de winter in een Hollands dorp, lijkt me ook heel aannemelijk. Dat er echter heel wat meer in Nederland verblijven maar dan achter tralies is niet zozeer aannemelijk als wel helaas de waarheid. (En een deel daarvan is tot hier gekomen als wildvang in hun eerste najaar, compleet met een imprint van zangertjes van hun geboortegrond ..). Bewijzen voor het één of t ander hebben in dit geval helaas niet dus moeten we een keuze maken op basis van aanwijzingen en daarvan vind ik de zang-met-imitaties-van-andere-siberische-zangpietjes niet de sterkste. 

Vincent van der Spek  ·  7 december 2019  19:37, gewijzigd 7 december 2019  19:40

Er is met de zang een zéér sterke aanwijzing, bijna bewijs dat de vogel in het wild geboren is. Daar zijn we het over eens. Ik gok dat dit voor geen enkel ander Europees geval geldt, dus je kunt het ook omdraaien: dit is juist op basis van zang het allerbeste geval in de WP!

:-D

De zang maakt onderdeel uit van een optelsom (ongeringd en puntgaaf vergat ik overigens nog te noemen) die afwijzen op status niet rechtvaardigt. Het is een optelsom, waar m.i. geen losse elementen uit getrokken moeten worden. Het is een geheel. 

En laten we niet oververzekeren. Want jouw alternatieve verklaring vereist een aardige reeks gebeurtenissen waar je ook kanttekeningen bij kunt plaatsen. 

Frank Neijts  ·  7 december 2019  19:56

Die ‘reeks gebeurtenissen’ Vincent is toch een normale gang van zaken in t geval van Aziatische soorten in de vogelhandel? Inclusief de betrokkenheid van talloze vogels die allemaal ‘in t wild geboren’ zijn? Ik zie daar niks bij om ‘kanttekeningen bij te plaatsen’ behalve dan dat je zou willen dat zo’n handel niet bestond ..

Wietze Janse  ·  7 december 2019  20:00

Laten we hier een discussie die allang gevoerd en beslecht is, niet nog eens gaan voeren voor eigen gelijkjes.

Interessanter is nu die Belgische vogel, jammer niet twitchbaar, maar hopelijk kan een isotopen onderzoek nog nieuw licht werpen over herkomst, ben benieuwd.

Arnoud B van den Berg  ·  7 december 2019  22:06

@Leo: wie de schoen past trekke hem aan. De één krijgt fasciculaties als er een zeldzame vogel wordt ontdekt (twitcher), de ander gaat er in eerste instantie vanuit dat het geen zuivere koffie is (anti-twitcher). Twitchen is een leuke hobby en kritisch nadenken over ‘herkomst' is essentieel. Maar ik denk dat veel twitchers zich afwenden van een website waar continu het spook van de kooivogel wordt gezocht. Toeval natuurlijk maar de man die verantwoordelijk is voor de term twitcher, Howard Medhurst, is dit jaar overleden (Br Birds 76: 353-354, 1983, 112: 759, 2019).

Kenny Hessel  ·  7 december 2019  22:53

Toch even opmerken dat op de foto's die ik intern zag passeren via het BRBC de keel veel mooier rood over komt dan op de ene foto op Birding Belgium (waar kleur flets oranje lijkt). Kleur lijkt op die van BRBC niet verdacht. En die staarttoppen zijn inderdaad wat gerafeld, alsook enkele onderstaart-en mantelveren, lijkt me toch wel logisch wetende dat hij door een kat gevangen is. Wie weet hoelang heeft die er mee gespeeld...

Dat ze gehouden worden is een feit, maar dat ze afdwalen zeker ook. Niks nieuws natuurlijk, zelfs Ross' meeuwen werden al in beslag genomen. Twijfel zaaien is echter altijd de gemakkelijkste weg voor sommigen. Isotopenanalyse zou handig zijn, maar zegt ook weer niet alles.

Kenny Hessel  ·  7 december 2019  23:10

Katvogel is uiteraard, net zoals de meeste Amerikaanse zangers, meegekomen met een boot tot aan een sluis in de Antwerpse haven. Op min of meer dezelfde plek zat een paar jaar later een Boat-tailed grackle. Die laatste werd niet aanvaard omdat dit niet als een lange afstandstrekker beschouwd wordt, Katvogel wel. Kan je uiteraard eeuwig over discussiëren.

Die cirtensis is destijds inderdaad afgewezen op basis van een gerucht over een Marokkaan in Doel. Dit bleek achteraf een verzonnen verhaal, maar ondertussen was de twijfel gezaaid. Feit is wel dat cirtensis meegesmokkeld wordt vanuit Afrika, maar dat is evenzeer zo voor Woestijnvinken, allerhande tapuiten en gorzen, Diadeemroodstaarten, Havikarenden, Rosse waaierstaarten, ...die wel aanvaard worden in NW-Europa. Ook daar weer de eeuwige discussie, niettegenstaande er de laatste jaren ontegensprekelijk een sterke opmars is van Maghrebsoorten in Europa!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?