Steppevorkstaartplevier

Glareola nordmanni  ·  Black-winged Pratincole

Datum 6 november 2009
Locatie Oude Land van Strijen
Fotograaf Hans Gebuis Hans Gebuis
Bekeken 13029 ×

Discussie

Jan van der Laan  ·  6 november 2009  22:09

Let op de lichte achterrand van de armpennen, een fotografische effect!

Jelle Scharringa  ·  8 november 2009  17:37

Ja, het is nog steeds onbegrijpelijk dat dit bovengenoemde effect ons bijna de Oosterse Vorkstaartplevier heeft gekost....

Teus Luijendijk  ·  8 november 2009  23:15

Fotografische effecten bestaan niet! Lichteffecten kunnen daarentegen wel eens iets suggereren wat er niet daadwerkelijk is. Maar is dat met Steppevorkstaartplevier altijd zo voor wat betreft de achterrand? De vogel van Eemnes van oktober 2006 had wel degelijk een lichte vleugelachterrand!

Jelle Scharringa  ·  9 november 2009  10:01

De juveniele Steppevorkstaart van augustus 1983 van de Maasvlakte had ook een smalle lichte achterrand, helaas is dat op de foto's van ABvdB niet te zien. Daarom dachten we toen met een gewone Vorkstaartplevier te maken te hebben, totdat we de zwarte ondervleugels goed zagen...

Harm Niesen  ·  9 november 2009  13:53

Heb net een flink aantal opnames van de vogel van Eemnes bekeken en dan is volstrekt duidelijk dat zowel de arm- als de handpennen, aan boven- en aan onderzijde, een lichte rand vormen. De gidsen kloppen dus niet, althans niet in alle gevallen. Zie bijvoorbeeld DB 28-6, blz. 398.

Nils van Duivendijk  ·  9 november 2009  16:56

Zo'n smal licht randje is toch niet zo uitzonderlijk voor een Steppevork? Zolang het maar een eerste winter betreft en het ruistadium suggereerd dat iig ook.

Garry Bakker  ·  9 november 2009  21:30, gewijzigd 9 november 2009  21:31

Nils, kun je uitleggen waarom het ruistadium een eerste winter suggereert? Ik zie dat niet staan in je kenmerkengids. De vogel heeft vrij egaal ogende tertials, mantelveren en dekveren, zonder duidelijke donkere subterminale tekening en witte veerrandjes, waardoor ik eerder aan een adult winter dacht. Zie ook de diverse platen op waarneming.nl. Of is hij al zo ver gesleten in november? De vogel lijkt i.i.g. nauwelijks meer op de juveniel van augustus 1983 waar Jelle naar refereert.

Nils van Duivendijk  ·  10 november 2009  10:22

Hoi Garry, Als ik het goed tel heeft de vogel p4-p10 nog oud. Zowel ad als 1ste jaars ruien compleet in de winter met een start in de zomer, maar ad start de hp-rui vroeger (juli) en ruit sneller en is dus verder in het najaar dan 1w. Vanaf sept vindt een ruistop plaats (trek) waarbij ad voor de wegtrek al tot p4-p7 geruit heeft, 1w tot p1-p4. Deze vogel is in actieve hp-rui in nov, dus blijkbaar na de ruistop en is bij p3 wat dus een 1w suggereert (gebaseerd op Cramp, een nieuwe KMG staat in de steigers voor 2010… ;-)). Ik zeg bewust ‘suggereert’ want zoals bekend ruit een ‘out of range’ ex nog wel eens atypisch…. Cramp stelt verder dat een 1w half nov een ruiscore van 35-40 heeft, dus voor een 1w is deze vogel al aan de late kant. De beste foto's die ik kan vinden (o.a. die van jou) laten een dekveerpartij zien met ‘iets van een’ lichte basis en donkere top en op een vluchtfoto zijn lichte toppen aan de grote dekveren te zien, goed passend op 1w. Verder zijn er dus de lichte toppen aan de armpennen die voor een ad wel erg vreemd zouden zijn (ten eerste omdat ad-type armpennen niet of nauwelijks een lichte top hebben en ten tweede zouden die eventuele lichte toppen er al lang afgesleten moeten zijn bij zulke oude veren) en min of meer typisch voor een 1w. Voor de ruistop (sept) heeft een 1w ex soms nog nauwelijks iets van z’n juv lichaam en dekveren geruit (Cramp) maar dat houdt dus in dat er soms dus wél iets geruit wordt. Het lijkt me dus goed mogelijk dat een 1w in nov inmiddels (gedeeltelijk) ad-type tertials heeft. Het zou mij verder niet verbazen dat de overgebleven (eventuele) juv veren hun patroon inmiddels aanzienlijk moeilijker prijsgeven, in 3 maanden tijd kan er veel veranderen, zeker als een jong ex lang in z’n niet-zo-juv-veervriendelijke-broedgebied is gebleven. (Daarnaast zijn er behoorlijke individuele verschillen in de mate van het juv-patroon bij alle 3 de soorten). Voor een volledig zekere leeftijdbepaling hebben we het exacte patroon van ongeruide dekveren nodig, maar op de huidige foto’s is dat helaas niet te zien.

Garry Bakker  ·  11 november 2009  11:50

Hoi Nils, duidelijk, bedankt voor je leerzame uitleg!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?