DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Update: ledenonderzoek Dutch Birding

1 juni 2017  ·  Bestuur Dutch Birding Association  ·  4697 × bekeken

Al meer dan 600 leden hebben de enquête ingevuld, waarvoor veel dank! Mocht je nog mee willen doen met het onderzoek, dit kan tot zondagavond 25 juni.

Dutch Birding houdt een kort onderzoek onder haar leden. Alle leden waarvan een e-mailadres bekend is hebben per mail een uitnodiging ontvangen (excl. leden die hebben aangegeven geen mailing te willen ontvangen).

Wij hopen dat jullie kort de tijd willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen we onze producten en diensten verbeteren. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen en je wilt wel deelnemen, stuur dan even een mailtje naar marc.dijksterhuis@dutchbirding.nl

Dutch Birding is holding a short survey among its members. Members whose email address is known received an invitation.
We hope that you will take the time to fill in the questionnaire.When you not have received an invitation, please send a short message to marc.dijksterhuis@dutchbirding.nl 
More than 600 members have already completed the survey, for which many thanks! If you want to participate, the research will close on June the 25th.

Feedback?