Dwerggans

Anser erythropus  ·  Lesser White-fronted Goose

Datum 4 maart 2011
Locatie Vlijmen
Fotograaf Max Berlijn Max Berlijn
Bekeken 18573 ×

Discussie

Arnoud B van den Berg  ·  4 maart 2011  23:58

Man-made? Heb je vermoedelijk de recente publicaties in Ornis svecica (onder meer vol 20: 202-206, 2010) over het hoofd gezien. Daarin wordt op basis van historisch onderzoek uit de doeken gedaan dat er sprake was van van een aanvulling van een weliswaar zeer klein geworden maar nog steeds bestaande populatie en niet van een reintroductie.

Arnoud B van den Berg  ·  5 maart 2011  06:59

Ten overvloede: een van de conclusies was dat een deel van de populatie altijd al naar West-Europa trok.

Max Berlijn  ·  5 maart 2011  12:32

Ha Arnoud, Dank, ik wist dat er altijd Dwerganzen zijn gebleven in Scandinavie maar dacht dat de trekroute altijd ZO was. Ik heb begrepen dat de "Dwerggans puristen" in de rest van de wereld onze (voormalige) kerstboompjes (zoals ze vroeger toen ze nog geringd waren genoemd werden) niet serieus nemen. Zie bijv: http://www.wwf.fi/english/finland/lesser_white_fronted/the_species.html waar met geen woord wordt gerept over de overwinteringspopulatie in NL. Ook zijn er nog altijd de geruchten dat de NL vogels niet geheel zuiver zijn (hoewel ik er nooit vogels tussen heb gezien die a-typisch waren). Ook begreep ik dat bij het aanvragen van extra bescherming voor de bekende overwinteringsgebieden in NL er geen bijval werd verkregen van internationale organisaties die deze soort beschermen. Dwerggans kwam ook voor de ringprojecten, in NL voor in de winter in groepen Kol en Toendrarieten. Het nadeel van het hedendaagse vogelen is dat nagenoeg niemand meer moeite doet deze nog steeds voorkomende vogels te vinden waardoor het beeld van exemplaren (mogelijk niet temaken hebbende met de projecten) onvolledig is. Voor de rest lijkt NL persona non grata te zijn geworden door de projecten voor de internationale beschermingsorganisaties van deze soort?? Groet Max

Max Berlijn  ·  5 maart 2011  12:43

Voor diegene die de link niet helemaal willen doorlezen, dit is hoe men buiten NL bij beschermingsorganisaties over de in NL overwinterende vogels denkt: An additional threat for the Fennoscandian LWfG is the possible hybridisation with the reintroduced and/or escaped captive LWfG (cf. IUCN guidelines for reintroduction and restocking). As shown by the recent genetic studies of the Finnish and Swedish stocks used or planned to be used in the reintroduction programmes, hybridisation with the White-fronted Goose (Anser albifrons) and Greylag Goose (Anser anser) has occurred several times during the captive history. The reintroduced birds of these captive stocksform also threat in the sense that the small unpedigreed and ill managed captive populations might have accumulated deleterious mutations with untested effects in the wild. When introduced into small wild population, these alleles might become quickly fixed by genetic drift and accelerate the extinction of the wild Fennoscandian population. The LIFE project did not directly target the genetic threat.

Peter de Knijff  ·  5 maart 2011  17:29

Volgens mij is die vermeende vervuiling terug te voeren op slechts 1 studie die zo beroerd was uitgevoerd in het lab dat men vervuiling van de data met numts (stukjes mtDNA die elders in het genoom voorkomen) vergat te overwegen als verklaring voor de vreemde resultaten. Ik heb daarna geen enkel overtuigend bewijs voor deze vermeende vervuiling teruggevonden in betere studies. Een kassieke hoax die nu nog steeds blijkbaar serieus genomen wordt.

Arnoud B van den Berg  ·  5 maart 2011  17:40

Sinds 1981, het jaar waarin de eerste projectvogels werden losgelaten, is van geen enkele Dwerggans in Nederland meer te zeggen of hij een projectvogel als voorouder heeft, en dat geldt dus ook voor Max' vogel in Vlijmen. Bij de populatie van 100-120 Dwergganzen die zich door de winter heen achtereenvolgens in Anjum, Strijen en Petten bevindt, is er overigens morfologisch of akoestisch niets waar te nemen dat op hybrides wijst. Als er al sprake zou zijn van een hybride-voorouder dan is dat niet te zien en je kunt je sowieso afvragen in hoeverre dat afwijkt van de oorspronkelijke situatie (wilde vogels hybridiseren immers ook).

Max Berlijn  ·  5 maart 2011  23:17

Ik ben blij dat ik mijn eerste ongeringde in dec. 84 zag (Goedereede). Volgens mij waren alle projectvogels toen nog geringd...hopelijk? Het zou goed zijn dat de buitenlandse beschermorganisaties die zich bezig houden met deze soort ook beter op de hoogte worden gebracht van de mening in NL en bijv. een artikel zoals Arnoud aanhaalt in Ornis svecica zodat de populatie projectvogels niet als een bedreiging van de in hun ogen "wilde" vogels wordt gezien Ik heb ze ooit gemaild met opmerkingen over de NL vogels maar nooit een reactie terug gehad.

Max Berlijn  ·  5 maart 2011  23:33

PS: de vogel van Vlijmen is niet ontdekt door mij maar door Lutzen Portengen op 23-02. Groet Max

Harm Niesen  ·  5 maart 2011  23:58

Het verhaal van de dwergganzen is veel te ingewikkeld om hier even in dit forum te behandelen. Maar Arnoud heeft volledig gelijk: het is meer dan 10 jaar geleden dat Zweedse projectvogels met kleurringen werden losgelaten. Het misschien niet volledig raszuiver is niet meer dan een gerucht. Overigens heeft Cees Roselaar in het ZMA een hybride kolgans X dwerggans liggen die in 1966 is geschoten. Het gebeurt in het wild dus ook en dat zal niemand echt verbazen. Er bestaat een internationaal dwerggans-overlegorgaan, onder leiding van Bart Ebbinge: Piskulka ( = Russisch voor dwerggans ). Daarin zijn de Zweden trots op hun geslaagde reddingspoging, de Noren woedend omdat die hun echte natuurlijke dwergganzen zouden bedreigen. De Finnen hebben ook een uitzetproject ( er is er al eens een in ons land gezien ), waarvan de vogels de traditionele ZO-route dienen te volgen. Als gevolg van deze tegengestelde meningen heeft Bart Ebbinge indertijd aan de minister van Landbouw geadviseerd, de gekleurringde dwergganzen in Nederland af te laten schieten. Inmiddels is hij gelukkig van mening veranderd: tenslotte weet niemand nu meer in hoeverre ongeringde dwergganzen in ons land een familieband hebben met de oorspronkelijke projectvogels. Verder is er een duidelijk verband tussen de vogels die bij Anjum en de vogels die bij Strijen verblijven. Uit de waarnemingen van vogels met kleurringen lijken de overwinteraars bij Petten daar grotendeels los van te staan. Met heel veel moeite hebben we het vroegere misnisterie van Landbouw zover gekregen dat de belangrijkste verblijfplaatsen van de dwwergganzen nu definitief zijn aangewezen als SBZ ( speciale beschermingszone ) in het kader van Natura 2000. Zelfs de enge meneer Bleker kan deze beslissing van de Raad van State niet ongedaan maken. Groet, Harm

Max Berlijn  ·  6 maart 2011  11:25

Harm, Dank, blijft voor mij onverlet , dat vogels die niet in Anjum, Petten, Korendijk, Banckspolder (Schier) en de Prunje worden gezien maar op plaatsen in oost Nederland als eenlingen of ongeringde familie tussen Toendra's en Kollen goede papieren hebben om niets te maken te hebben met de projectvogels (wat je daar ook van vindt). Dit soort waarnemingen waren er voor de projecten en zijn er nu ook alleen nagenoeg niemand zoekt er meer naar.

Arnoud B van den Berg  ·  6 maart 2011  16:23

Volgens mij is er geen Scandinavische Dwerggans meer aan te wijzen die niets te maken heeft met projectvogels: ze zijn inmiddels gemengd en hun nakomelingen landen ook op andere dan de vijf plekken die je noemt. Er zijn natuurlijk veel voormalige projectsoorten waarvan de oorspronkelijke en de projectpopulatie zo goed gemengd zijn dat je ze niet meer kan onderscheiden: bv Knobbelzwaan, Ooievaar, Kwak, Slechtvalk, Oehoe, Grote Trap, Raaf, etc.

Max Berlijn  ·  6 maart 2011  22:10, gewijzigd 6 maart 2011  22:23

Ik dacht eigenlijk bij de Dwergganzen die niet in de door mij genoemde projectgebieden voorkomen aan vogals uit Siberie (vandaar dat ze zich merendeels aangesloten hebben bij de Kolganzen en Toendrarieten die niet echt in grote mate in Scandinavie broeden). Die Scandinavische populatie was immers inderdaad al zo klein eind zeventiger jaren. In de gebieden waar ik op doel ((zuid) oostelijk NL, Gelderland) zijn in volgens mij nog nooit geringde Dwergganzen gedocumenteerd die uit de projectgebieden kwamen? Maar goed, mogelijk kan je van die Grote Trap deze winter ook nooit echt bewijzen dat hij niet uit de UK komt? Overigens als ik Harm zijn verhaal zo lees is er nogal wat twijfel (en vrees voor) de vermenging tussen de verschillende populaties? Groet Max

Max Berlijn  ·  10 maart 2011  08:55

Ook een leuk groepje: http://waarneming.nl/waarneming/view/52675933 Zou niet durven zeggen of er een relatie zou kunnen zijn tussen deze en de projectvogels?? dus daarmee heeft Arnoud weer een punt. Groet Max

Arnoud B van den Berg  ·  10 maart 2011  13:38

Het 'aangesloten zijn' bij andere soorten is mijns inziens sowieso van weinig of geen betekenis in Nederland, waar vermenging van soortgroepen snel optreedt omdat ganzengebieden zo dicht bij elkaar liggen. Ik denk dat de begeleidende soorten wel iets over herkomst zeggen in landen als Engeland, waar ganzengebieden ver van elkaar verwijderd zijn, of misschien bij ons in het najaar, wanneer groepen net zijn gearriveerd.

Gijsbert van der Bent  ·  10 maart 2011  15:39

Leerzaam allemaal. Mijn eerste Dwerggans kan ik me niet meer herinneren, maar ik zag ze ook in de Flevo (OVP) en bij Tienhoven (ongeringde eenlingen).

Max Berlijn  ·  11 maart 2011  14:48

Gevalletje van een hybride?: http://waarnemingen.be/waarneming/view/52694211 Groet Max

Emo Klunder  ·  11 maart 2011  20:43

Ik volg de rietganzen in de Veenkoloniën al heel lang. Gemiddeld zie ik 1 tot 2 Dwergganzen per jaar tussen de rietjes. Ik heb nog nooit een geringd ex. gezien in een dergelijke groep. Thomas Heinicke vertelde mij in febr. 2009 dat Dwergganzen ook regelmatig in oostelijk Duitsland worden gezien en dat hij er van overtuigd is, dat deze vogels uit Rusland uit een ander broedgebied komen. Ze zijn tijdens de herfsttrek tesamen met Toendrarietganzen op het schiereiland Kanin te vinden.

Max Berlijn  ·  5 februari 2012  00:17, gewijzigd 5 februari 2012  00:18

Het bewijs dat er inderdaad nog steeds Siberische/Russische vogels in NL komen: http://waarneming.nl/waarneming/view/62980512?_popup=1 ?

Max Berlijn  ·  6 december 2012  22:07

Gaaf geval http://waarneming.nl/waarneming/view/72455047 ontdekt bij thuiskomst!

Theo Muusse  ·  6 december 2012  22:39

Ja, ik denk dat dit dezelfde is als die ik 6 november hier vond. Toen zat de vogel tussen..... toendra's en kollen! Theo

Max Berlijn  ·  17 februari 2015  10:58, gewijzigd 17 februari 2015  10:59

http://waarneming.nl/waar... Zou het nog steeds dezelfde zijn?

Frank Neijts  ·  17 februari 2015  11:24

Dan heeft-ie de 'eeuwige jeugd' Max.... :-))

Max Berlijn  ·  17 februari 2015  11:31

o oeps, niet goed gelezen..

Max Berlijn  ·  18 februari 2015  22:45

http://waarneming.nl/waar... met (kleur)ring dus. Ben benieuwd wat voor?

Max Berlijn  ·  19 februari 2015  07:39, gewijzigd 19 februari 2015  07:44

.

Max Berlijn  ·  19 februari 2015  07:40, gewijzigd 19 februari 2015  07:43

Toch weer een nieuw project waar deze laatste vogel vandaan kwam: "Zie hieronder de gegevens uit Zweden van de gekleurringde Dwerggans: Yellow N (with red ring on right leg) is a bird released in the breeding area of the LWfG in Sweden. It was released 1 august 2014 in Sweden, and was later, 18th Oct, reported close to Boden in the north of Sweden. It has also been reported from in the Netherlands, 14 jan 2015 Vlijmen - De Ham, Holland. Groeten Bas van de Meulengraaf" gelukkig ringen ze die vogels van nieuwe projecten nog, maar het wordt er niet makkelijker op een vogel te vinden die vrij lijkt van mensenbemiddeling zoals eerder deze winter bij Slochteren.

Martijn Bot  ·  19 februari 2015  09:33, gewijzigd 19 februari 2015  09:34

Martin Olthoff zoekt hier in het noorden nog regelmatig de immense groepen Kollen en Toendra's af en is in de laatste jaren al twee keer op een Dwerggans gestuit "die goed aanvoelt": deze van kort geleden en deze van twee winters terug

Max Berlijn  ·  29 november 2015  23:13

Weer een leuke http://waarneming.nl/waar... een van de eerste niet gerelateerd aan een project voelende vogel van dit winterseizoen.

Max Berlijn  ·  18 december 2015  05:52, gewijzigd 18 december 2015  06:36

En weer een (of dezelfde) http://waarneming.nl/waar.... Deze vogel laat in mijn optiek de variatie binnen Dwergganzen zien, met een wat grotere snavel dan sommige andere vogels maar (in mijn optiek) een zuivere Dwerggans. Na vele jaren discussie (ook op het forum van waarn.nl) zijn er nog steeds mensen die vinden dat er is aangetoond dat er Kolganzen genen zitten in de project vogels die in NL overwinteren (Petten, Anjum, Strijen). Ik bekijk al jaren elk geval van deze soort nauwkeurig. Ik vind de projectvogels er zonder uitzondering vaak het meest als een standaard Dwerggans uitzien terwijl er bij vogels die je niet direct in verband kan brengen met de project vogels meer variatie is te zien in snavelgrootte, stijl voorhoofd met hoog oplopende kol en neklengte. Ook buiten NL is die variatie groter (eigen waarnemingen in China en Japan). Vergelijk deze http://observado.org/waar... vogel maar eens met deze http://waarneming.nl/waar... vogels (expres vogels op vergelijkbare afstand genomen).

Max Berlijn  ·  2 januari 2016  20:28

http://waarneming.nl/waar... Gaaf met dank aan Fred voor de tip.

Max Berlijn  ·  6 februari 2020  23:18, gewijzigd 6 februari 2020  23:19

Een van de weinige vogels deze winter (de enige?) die niets met een ringproject uit Scandinavië te maken heeft....

Max Berlijn  ·  12 oktober 2021  16:08

Mooie eerste "Rus" van het seizoen.

Theo Muusse  ·  12 oktober 2021  17:37

Benieuwd hoe je dat ziet, op deze locatie zaten er niet zo lang geleden 9 geringde Zweden.

Max Berlijn  ·  12 oktober 2021  17:41

Lees hierboven even terug Theo, zo zie ik dat en deze was bijv. ongeringd.

Max Berlijn  ·  4 januari 2023  22:51, gewijzigd 4 januari 2023  22:54

Leuk origineel tripje met Dwergganzen op een plek waar ze altijd al overwinterde, en dus nog steeds.

Max Berlijn  ·  7 januari 2023  08:48

ook een leuke, zeker voor het eiland.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?