Gestreepte Strandloper

Calidris melanotos  ·  Pectoral Sandpiper

Datum 14 september 2020
Locatie Yrseke
Fotograaf Eduard Sangster Eduard Sangster
Bekeken 1749 ×

Discussie

Max Berlijn  ·  14 september 2020  14:31

Man, man waar heb jij al die jaren gezeten met je camera, ik zie de ene wereldplaat na de andere voorbij komen

Theo Muusse  ·  14 september 2020  14:56

Ik hoop maar dat je niet degene was die net als bij de Waaierstaart ook het terrein in moest...

Eduard Sangster  ·  14 september 2020  15:42, gewijzigd 14 september 2020  16:24

@Max, dank je! Deze vogel werkte dan ook wel erg goed mee. Hij kwam naar je toe tot 6 meter. Ik denk dat het nog beter kan, want ik kon maar 20 minuten bij de vogel zijn en het was om 11u al 'hard licht'.

@Theo, een beetje aparte opmerking...zijn op deze plek mensen het slik opgegaan??

Frank van der Meer  ·  14 september 2020  17:30

Theo vergeet alleen de smiley achter zijn berichtje te zetten ^^

Hans Overduin  ·  14 september 2020  20:35

@Eduard: re: slik: ik heb één stel voetsporen gezien, verder niet (was er rond 17h). 

Eduard Sangster  ·  15 september 2020  21:00

Ooit hoorde/las ik dat onze Strepen waarschijnlijk grotendeels van Siberische afkomst zijn. Dit lezenswaardige BB artikel uit 2004 was mogelijk de bron van die (plausibele) opmerking. In dit artikel staat oa dat een groot deel van de Siberische populatie overwintert in Z-Amerika, een klein deel in Australie/NZ en wordt de hypothese geopperd dat een nog kleiner deel de route West-Siberie-Zuidelijk Afrika aflegt, al dan niet via Europa. Weet iemand of er al meer bekend is over de trekroutes?

Hans Schekkerman  ·  16 september 2020  11:31, gewijzigd 16 september 2020  11:38

In de zomers van 2000-2002 heb ik (met anderen) onderzoek gedaan aan broedende steltlopers op de toendra nabij Dickson in het NW van het Taimyr-schiereiland in N-C Siberië (73N, 80.5E). Dit gebied ligt nabij de westgrens van het broedareaal van de soort, die in ons studiegebied broedde in aantallen wisselend van 0 (1996, 2000) tot 12 (2001) broedsels in 4 km2 (helaas waren we er niet in 2003, het jaar met de influx uit het BB-artikel). Met name in 2001 hebben we ook veel systematische trekwaarnemingen gedaan. In de ‘aankomstperiode’ (6/6-10/7) zagen we in 120 uur tellen 25 Strepen passeren, op 2 na alle in NO richting. In de wegtrekperiode (14/7-10/8) telden we er 52 in 111 uur, allemaal naar ZW vliegend. Op de ochtend van ons vertrek (10/8) passeerden maar liefst 37 (meest juveniele) vogels  in 4.5 uur; wie weet wat er daarna nog gebeurde. Natuurlijk hoeven deze lokaal waargenomen vliegrichtingen niet over duizenden kms te zijn volgehouden, maar ze kwamen overeen met die van soorten waarvan we weten dat ze vanuit deze regio naar Afrika/Europa trekken (Bonte, Kleine en Krombekstrandlopers, Zilverplevier, Rotgans). Voor mij was dit wel een sterke indicatie dat niet alle in Siberië broedende Strepen vertrekken naar NO (over de poolzee naar N-Amerika; Alerstam & Gudmundsson 1999) of ZO (Pacific/Australasia).


Max Berlijn  ·  16 september 2020  11:52

Gaaf. Het samenvallen van veel juv. Strepen met een sterk Atlantisch orkaanseizoen doet vermoeden dat er toch enkele vogels uit het westen komen.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?