Flamingo

Phoenicopterus roseus  ·  Greater Flamingo

Datum 11 juli 2020
Locatie Polder IJdoorn, Durgerdam
Fotograaf Arnoud B van den Berg Arnoud B van den Berg
Bekeken 4037 ×

Discussie

Gert Ottens  ·  14 juli 2020  13:12

Óf de 2e kj-vogel heeft zich in Italië bij de adult aangesloten, óf de adult is van Italië - via Andalusië (waar de 2e kj-vogel zich in dat geval aansloot) - naar Nederland gevlogen. Hoe dan ook, een imposant stukje vliegwerk. Maar helemaal passend in het beeld van de metapopulatie waar de mediterrane flamingo's (en zelfs daarbuiten) onderdeel van uit maken.

Wim Wiegant  ·  14 juli 2020  15:23

Gert,

De constatering dat het "helemaal passend" is, die geldt pas sinds precies deze ringaflezingen…! Daarvóór was dat niet helemaal duidelijk…!

Gert Ottens  ·  14 juli 2020  16:03

Nou, als je met 'precies deze ringaflezingen' die nu/bij Amsterdam bedoeld: dan klopt dat niet helemaal. Want door decennia ringen en aflezen weten we dat vogels uit Iran in Italië verschijnen en Spaanse vogels in Algerije vice versa etc. etc. Dus inderdaad, dat weten we door precies deze en vele andere ringaflezingen. En daarmee past het helemaal in de noties van een metapopulatie ;-)

Arnoud B van den Berg  ·  14 juli 2020  17:56

@Gert: ...en Tom van Spanje herinnerde me eraan dat hij ooit een ring van een flamingo in Tunesië aflas die uit Kazakhstan bleek te komen. Zo zijn er inderdaad talloze voorbeelden van de enorme afstanden die deze soort aflegt. Desondanks heeft flamingo in met name Duitsland en Engeland een 'plastic imago'. Dat zal deels met zijn verschijning te maken hebben. Maar het is natuurlijk ook een feit dat ontsnapte flamingo's, net als wilde, lang in leven blijven.

Wim Wiegant  ·  14 juli 2020  20:51

"Overal" worden natuurlijk geringde Flamingo's gezien, maar niet (heel) ver ten N van de broedgebieden. Dat was volgens mij het punt dat Rik Winters destijds maakte, en volgens mij terecht. Dat is in ieder geval waarop ik doelde… Het is nu voor het eerst gedocumenteerd. 

Arnoud B van den Berg  ·  14 juli 2020  22:03, gewijzigd 14 juli 2020  22:05

@Wim: van de 17 flamingo's in Vorarlberg op 11 augustus 2011 waren er drie met een Italiaanse ring: toch ook noord van de Alpen?

En vergeet niet de groepen flamingo's die naar Siberië vliegen, zoals die van eind december 2012 bij Tomsk, Siberië. Een heel stuk noordelijker en kouder dan Nederland; de Tomsk-vogels haalden hier zelfs het 'tv-journaal' omdat een aantal opgevangen juveniele was gefilmd voor een warme Russische kachel.

Geringde vogels van de Iraanse kolonie te Uromiyeh laten eveneens een dispersie over grote afstanden in alle richtingen zien, dus ook noordwaarts: variërend van Kazakhstan, Azerbeidjan, India, Sri Lanka en Ethiopië tot Marokko.

Wim Wiegant  ·  14 juli 2020  23:47, gewijzigd 14 juli 2020  23:49

Arnoud, het ging in de argumentatie van Rik Winters met name om vogels uit de Middellandse Zee-landen. Dat ze Voralsberg hebben bereikt (ca. 900 km van Amsterdam vandaan) toont aan dat ze wel "halverwege" konden komen; dat kunnen Lammergier, Rosse Stekelstaart en Indigogors ook.  
Daarom is dit toch wel een belangwekkend geval, zou ik denken. 
Ik neem aan dat we niets voor niets zijn gaan kijken ...

Arnoud B van den Berg  ·  15 juli 2020  11:28

@Wim: De argumentatie van Rik is als die van iemand die op een eiland woont, zoals het VK. Op het vasteland van Eurazië zitten we in een andere situatie.

Hier zullen grote trekvogels die gewend zijn over enorme afstanden te vliegen zich niet tegen laten houden door een paar 100 km extra over land. Of dat nu flamingo's, gieren of arenden zijn. Zo bereikte bijv ooit een groep van 10 Flamingo's in november 1997 zelfs Ürümqi in Xinjiang, China (zie DB 21: 284-295, 1999, Forktail 15: 105, 1999).

Klaas van Dijk  ·  15 juli 2020  12:42

Arnoud schreef: "..en Tom van Spanje herinnerde me eraan dat hij ooit een ring van een flamingo in Tunesië aflas die uit Kazakhstan bleek te komen."

Zie oa https://www.researchgate.net/publication/259252300 


Arnoud B van den Berg  ·  15 juli 2020  12:48, gewijzigd 15 juli 2020  12:51

PS: Het speciale aan de IJdoorn-vogels vind ik trouwens dat ze niet, zoals je zou verwachten, waren geringd in een kolonie dichtbij (Camargue, of zelfs N-Italië), maar helemaal in het zuiden van Spanje. Het schudt je wakker met het besef dat afgedwaalde trekvogels niet persé van het meest nabijgelegen broedgebied kunnen komen, maar ook van nog veel verder weg. 

Klaas van Dijk  ·  15 juli 2020  13:01

Volgens deel 1 van de Glutz (uit 1966) is het lang niet uitgesloten dat (destijds) af en toe Flamingo's uit Kazachstan naar NW-Europa afdwaalden. In dit boek wordt verwezen naar een invasieachtig voorkomen in de herfst van 1935 en naar een publicatie van onderzoek aan parasieten van enige Flamingo's uit dat jaar die in Sleeswijk-Holstein waren beland.

Klaas van Dijk  ·  15 juli 2020  13:08

Het gaat om: STAMMER, H.-J., 1936, Die Entoparasiten der in Schlesien 1935 beobachteten. Flamingos; Ber. Ver. schles. Orn. XXI, 15–17.

Lijkt me een boeiende publicatie. Een korte zoektocht op Google naar een ingescande versie leverde nog geen hits op.

Klaas van Dijk  ·  15 juli 2020  13:27

Arnoud en anderen,

Al ongelofelijk lang worden jaarlijks grote aantallen jonge Flamingo's in de Camargue gekleurringd en het moet in totaal om enorme aantallen gaan. Daarnaast worden ook in allerlei andere kolonies in het westelijk deel van de Middellandse Zee al jarenlang jonge Flamingo's gekleurringd.

Tegelijkertijd zijn Flamingo's erg opvallend en wordt de soort hier in Nederland, Duitsland etc. al vele jaren lang ongelofelijk veel gefotografeerd etc. Toch is het tot heden niemand gelukt, fotograaf, vogelaar, aflezer of wie dan ook, om in Nederland (of in de omgeving ervan), een gekleurringde Flamingo te zien die uit het Middellandse Zee gebied kwam. Dat zegt volgens mij ook wel wat. Want de trefkans van zo'n grote vogel is aanzienlijk, zeker in vergelijking met een kleine zangvogel uit die contreien. Bovendien worden Flamingo's ook nog eens veelvuldig gefotografeerd door mensen die helemaal geen vogelaar zijn. Al met al lijkt het er dus op dat volgens mij de kans toch niet heel groot is dat Flamingo's uit het westelijk deel van de Middellandse Zee naar Nederland afdwalen. Tegelijkertijd zie je dus wel vaker dat het dan dus ook nog eens gaat om vogels die niet eens van de meest dichtbije kolonie komen.

Al met al is dit natuurlijk een geweldige waarneming van een echte wilde Flamingo in Nederland. Ik kan me niet goed voorstellen hoe deze beide gekleurringde Flamingo's op een niet natuurlijke wijze in Nederland terecht gekomen zouden moeten zijn.

Er is wel een geval van een in Nederland geringde wilde Knobbelzwaan die in een hotelvijver op de Canarische eilanden werd afgelezen. Maar nogal wat Nederlandse Knobbelzwanen laten zich gemakkelijk nog een keer vangen, ook door onverlaten met minder frisse bedoelingen. Dat was dus hier ook gebeurd. De door een Nederlandse ringer geringde zwaan was later uit de sloot gevist en verkocht naar een hoteleigenaar op de Canarische eilanden.

Frank van der Meer  ·  15 juli 2020  13:51

Ik neem trouwens aan dat de projectcoördinator keurig op de hoogte wordt gehouden van het verblijf van de vogels in Durgerdam (ze zitten er nog steeds) en de eerdere waarneming in Milsbeek? Of is het nodig dat ik/een ieder die daar behoefte aan heeft zijn waarnemingen zelf aan ze doorgeeft?

Peter de Vries  ·  15 juli 2020  14:51, gewijzigd 15 juli 2020  14:53

Jan Hein van Steenis  ·  15 juli 2020  19:59, gewijzigd 15 juli 2020  20:00

Schlesien is overigens Silesië (tegenwoordig Polen) en niet Sleeswijk-Holstein.

(Flamingo 1 werd in Borow (Bohrau) geschoten, Flamingo 2 bij Szczodre (Sybillenort) gevangen en Flamingo 3 in Koskowice (Koischwitz) gevonden).

Wim Wiegant  ·  15 juli 2020  23:35, gewijzigd 15 juli 2020  23:39

Nou @Arnoud, zonder nu dieper in te gaan op jouw kwalificering van het gedachtegoed van Rik Winters, heb ik toch het idee dat de (westelijk broedende) Flamingo wel een grote vogel is, maar of het nu zo'n woeste trekvogel is …? 
En dan denk ik: als ze de Middelandse Zee over kunnen trekken, dan zou een uitstapje naar Engeland ook niet teveel van de verwachtingen vergen. 

Ik zal er verder over ophouden…!
Nu nog een Kleine Flamingo met zo'n soort ring... 
Zonder ring heb ik al...

Klaas van Dijk  ·  15 juli 2020  23:41

Peter en Jan Hein, dank voor de aanvullingen / correcties. Had natuurlijk moeten weten dat het om Silesië ging, goed dat je me hebt gecorrigeerd. Frank, ik zie op waarneming.nl dat diverse mensen hun aflezing al hebben doorgegeven aan de projectcoordinator. De vogels zitten er nog steeds en m.i. gewoon afwachten totdat ze vertrokken zijn en in ieder geval dan zorgen dat de projectcoördinator alle waarnemingen / datums krijgt dat deze vogels in Nederland zijn gezien.

Vincent van der Spek  ·  17 juli 2020  15:19, gewijzigd 17 juli 2020  15:24

Soms komt de berg tot Mohammed. De databasebeheerder van alle gekleurringde Flamingo's in Europa heeft contact met mij opgenomen (voor iets vrij futiels: hij wil een foto van me gebruiken - een mooi toeval dus). 

Ik heb meteen gevraagd of ze open staan om eens samen naar de ringgegevens (ruim) ten noorden van de kolonies te kijken voor een eventuele leuke short note. Wordt dus hopelijk vervolgd.

@ Frank: ja, de vogels zijn gemeld. 

@ Klaas: in 1977-2011 stond de teller al op 60.000 geringde vogels. Daar komt dus nog 2012-2020 bij (bron: cr-birding.org). 

Maarten Hotting  ·  26 maart 2021  22:58

Ik ontving vandaag een update van de life-history van deze volwassen Flamingo. Op 1 september is deze vogel voor het laatst in Nederland gezien. Op 11 oktober werd deze vogel gefotografeerd in Portugal (Braço da Barrosa, Lagoa da Foz do Arelho (N39°24'19"/W09°11'13") - Leiria - PORTUGAL)

Max Berlijn  ·  27 maart 2021  08:17, gewijzigd 27 maart 2021  08:18

Eeeh heeft die zich dan losgemaakt van de IJdoorn groep? Ik dacht dat de wilde IJdoorn vogels (die via Milsbeek daar vorig jaar terecht kwamen) na wat omzwervingen helemaal waren “opgeslokt” in de meng groep van Chilenen en Europese Flamingo’s die overwinterende bij Battenoord en ook nog even rond Grave waren gezien?

Justin Jansen  ·  27 maart 2021  08:32, gewijzigd 27 maart 2021  08:33

Klopt, de onvolwassen vogel zat een dagje op de Kraaijenbergse Plassen (met 33 andere flamingo soorten en hybriden) en ging daarna weer terug naar Battenoord. Er zit inmiddels al een flinke groep flamingo's in Zwillbrock, en die groep die groeit alleen maar de laatste dagen, dus mogelijk komt ie daar ook in terecht. De laatste jaren is in Zwillbrock geen jonge (Europeese) Flamingo meer groot gekomen, dus het grote aantallen jonge vogels in Nederland, zijn met grote waarschijnlijkheid allen wild (volgens Joop Treep). 

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?