Voorspelspel


Voorspelspel 2019 - overzicht van deelnemers en voorspelde soorten

30 januari 2019  ·  Folkert Jan Hoogstra & Jeroen Breidenbach  ·  5292 × bekeken

Na 3 maanden van hard werken is de lijst gereed! (sommigen van jullie hebben het ons even lastig gemaakt door soorten te voorspellen die al op de lijst stonden: Amerikaanse Zee-eend, Zanggors etc). Ook was er her en der nog even wat onduidelijkheid over welke soort er nu precies bedoeld werd en werden ook enkele recente splits niet door iedereen meegenomen in de voorspelling, waardoor er supersoorten voorspeld werden (wat helaas tegen de regels is). Verder liepen enkelen van jullie ook al vooruit op splits die nog moeten plaatsvinden, wat ook nog wat mailtjes heen en weer nodig had.

HIER staat de lijst met de deelnemers en de voorspelde soorten. Controleer voor jezelf ook even goed of je er tussen staat en of de juiste soorten er in staan. We hebben het uiteraard zo nauwkeurig mogelijk gedaan, maar desondanks is een foutje zo gemaakt.

Uiteindelijk hebben wij een mooi aantal van 180 voorspellijsten mogen ontvangen, waarin in totaal 900 voorspellingen zijn gedaan. Er zijn 154 verschillende soorten voorspeld waarvan 54 soorten slechts één keer. De top 10 meest voorspelde soorten hebben een aandeel van 32% in het totaal. Van de voorspelde soorten zouden er 3 tevens nieuw zijn voor de WP: Horusgierzwaluw, Weidegors en Japanse Pestvogel, al zijn van de laatste twee wel enkele categorie D/E-vogels. Van de 900 voorspelde soorten is er 495 keer gekozen voor een zangvogel, verdeeld over 95 soorten en 405 keer voor een niet zangvogel, verdeeld over 59 soorten. Dit ligt ook redelijk in de lijn der verwachting, aangezien tijdens het vorige voorspelspel van de 22 nieuwe soorten voor Nederland er 16 een zangvogel betroffen en maar 6 een niet zangvogel. Desondanks betreft de top 3 van voorspelde soorten toch niet-zangvogels, want ja, die soorten moeten kennelijk toch eens gaan vallen.

Meest voorspelde soorten:

1. Wenkbrauwalbatros 40x
2. Kleinste Strandloper 39x
3. Pacifische Parelduiker 35x
4. Oostelijke Vale Spotvogel 31x
5. Mongoolse Plevier 30x
6. Amerikaanse Zilvermeeuw 25x
7. Petsjorapieper 24x
8. Kleine Regenwulp 22x
9. Geelsnavelkoekoek 21x
10. Taigavliegenvanger 21x

Zangvogels

1. Oostelijke Vale Spotvogel 31x
2. Petsjorapieper 24x
3. Taigavliegenvanger 21x
4. Geelsnavelkoekoek 21x
5. Groene Fitis 19x
6. Zwartkopzanger 18x
7. Sneeuwvink 15x
8. Kleine Kortteenleeuwerik 14x
9. Bonte Zanger 14x
10. Bergkalanderleeuwerik 13x

Niet-zangvogels

1. Wenkbrauwalbatros 40x
2. Kleinste Strandloper 39x
3. Pacifische Parelduiker 35x
4. Mongoolse Plevier 30x
5. Amerikaanse Zilvermeeuw 25x
6. Kleine Regenwulp 22x
7. Kelpmeeuw 17x
8. Kamtsjatkameeuw 16x
9. Beringmeeuw 14x
10. Pacifische Grote Zee-eend 13x
11. Alaskastrandloper 13x

Meest voorspelde soorten per regio

We hebben ook eens gekeken naar de meest voorspelde soorten per regio. Alle soorten zijn opgedeeld naar 6 regio’s: Afrika, Azië, Europa, Midden-Oosten, Noordelijke Grote Oceaan (Soorten die aan beide kanten van de Grote Oceaan/in de Beringzee voorkomen), en Wereld/Pelagisch. Voor soorten die in meerdere regionen voorkomen is zo goed mogelijk geprobeerd deze in 1 regio te plaatsen. In de meeste gevallen gaat het dan om de dichtstbijzijnde populatie, ondanks dat de soort wellicht uit een andere regio is te verwachten (bijvoorbeeld Kleine Kortteenleeuwerik en IJslandse Brilduiker). Voor soorten als Goudsnip en Kleine Groene Bijeneter is geen regio aangewezen, aangezien beide in zowel Afrika als Azië voorkomen. Het is niet te zeggen uit welke regio we het meeste kans maken op een dwaler. Voor bijvoorbeeld Bengaalse Stern is wel gekozen deze bij Afrika te plaatsen, aangezien dat de meest waarschijnlijke regio is waarvan wij hier een exemplaar kunnen verwachten.

Afrika

Zangvogel

1. Kaffergierzwaluw 8x
2. Atlasgrasmus 3x
3. Diadeemroodstaart 2x

Niet-zangvogel

1. Kelpmeeuw 17x
2. Bengaalse Stern 5x
3. Afrikaans Purperhoen 3x
4. Rüppells Gier 2x

Azië

Zangvogel

1. Petsjorapieper 24x
2. Taigavliegenvanger 21x
3. Bergkalanderleeuwerik 13x
4. Bruine Vliegenvanger 10x
5. Pallas' Rietgors 10x
6. Zwartkeelheggenmus 10x

Niet-zangvogel

1. Mongoolse Plevier 30x
2. Kleine Regenwulp 22x
3. Kamtsjatkameeuw 16x
4. Steppeplevier 9x
5. Amoervalk 8x

Europa

Zangvogel

1. Oostelijke Vale Spotvogel 31x
2. Sneeuwvink 15x
3. Kleine Kortteenleeuwerik 14x
4. Syrische Bonte Specht 12x
5. Sardijnse Grasmus 11x

Niet-zangvogel

1. Purperkoet 9x
2. IJslandse Brilduiker 4x
3. Sakervalk 3x
4. Scopoli's Pijlstormvogel 3x
5. Yelkouan Pijlstormvogel 2x

Midden-Oosten

Zangvogel

1. Groene Fitis 19x

Noord-Amerika

Zangvogel

1. Geelsnavelkoekoek 21x
2. Zwartkopzanger 18x
3. Bonte Zanger 14x
4. Bobolink 8x
5. Dwerglijster 8x

Niet-zangvogel

1. Kleinste Strandloper 39x
2. Amerikaanse Zilvermeeuw 25x
3. Alaskastrandloper 13x
4. Noord-Amerikaanse Roerdomp 7x
5. Rode Grutto 7x

Noordelijke Grote Oceaan

Zangvogel

1. Pacifische Waterpieper 12x

Niet-zangvogel

2. Pacifische Parelduiker 35x
3. Beringmeeuw 14x
4. Pacifische Grote Zee-eend 13x
5. Brileider 2x

Wereld/Pelagisch

Zangvogel

1. Kleine Groene Bijeneter 1x

Niet-zangvogel

1. Wenkbrauwalbatros 40x
2. Kleine Pijlstormvogel 5x
3. Zuidpooljager 3x
4. Roodsnavelkeerkringvogel 3x
5. Maskergent 2x
6. Roodpootgent 2x

Voorspellers

Dan eens kijken wie er voor de punten gaat en wie er voor de meeste voorspelde soorten gaat. Voor elke soort die maar 1 keer is voorspeld zijn 900 punten te verdienen. (Iemand wint dus bij 901 of meer punten, of bij 5 goed voorspelde soorten). Een maximale score voor een lijst van 5 unieke soorten is dus 4500 punten waard. Er is echter niemand die een dergelijke lijst heeft ingeleverd. Iemand die de 5 meest voorspelde soorten zou hebben voorspeld zou een score hebben van 130 punten. Een dergelijke lijst is ook niet ingediend.

Opmerking: Jacob en Guus en Gerard en Jesse hebben ondanks hetzelfde aantal punten niet dezelfde lijst ingeleverd. In de hele voorspelling is er overigens niemand die met een lijst aan kwam zetten die identiek was aan een al eerder ingeleverde lijst. 

Meest voorzichtige voorspellers:

1. Sander Tambach 145 punten
2. Roeland de Wilde 156 punten
3. Martijn Renders 161 punten
4. Folkert Jan Hoogstra 163 punten
5. Jacob Molenaar 172 punten
6. Guus Jenniskens 172 punten
7. Maarten Sluijter 179 punten
8. Leon Boon 183 punten
9. Hugo Wieleman 184 punten
10. William de Jong 189 punten

Meest extreme voorspellers:

1. Michiel van den Bergh 3900 punten
2. Diederik Kok 2800 punten
3. Gerard van Aalst 2550 punten
4. Jesse Sinnema 2550 punten
5. Rob Hoeben 2178 punten
6. Niels Bronsgeest 2147 punten
7. Justin Jansen 2077 punten
8. Edwin Russer 2055 punten
9. Tjeerd Burger 1993 punten
10. Michel Veldt 1982 punten

Vergeten en nieuw

Als laatste nog een vergelijking met 2010. Welke soorten werden toen wel voorspeld en nu niet meer? Hieronder zijn alleen de soorten vermeld die vaker dan twee keer zijn voorspeld. Daarnaast ook de nieuwkomers. Soorten die in 2010 niet werden voorspeld, maar nu wel vaker dan twee keer. Het nadenken over de redenen waarom deze soorten niet/nu wel voorspeld zijn laten we aan jullie over.

Vergeten soorten:

1. Aziatische Marmeralk 5x
2. Geoorde Aalscholver 4x
3. Oeraluil 3x

Nieuwkomers:

1. Steppeplevier 9x
2. Amerikaanse Roodstaart 6x
3. Witkruingors 5x
4. Gewone Maskerzanger 4x
5. Moltoni's Baardgrasmus 4x
6. Purperzwaluw 4x
7. Zwarte Roodborsttapuit 4x
8. Atlasgrasmus 3x
9. Roodsnavelkeerkringvogel 3x
10. Zuidpooljager 3x
11. Zwartsnavelkoekoek 3x

Iedereen heel veel succes gewenst deze ronde! Dat we maar snel van al deze mooie soorten mogen gaan genieten.

Tot in het veld!

Folkert Jan Hoogstra & Jeroen Breidenbach

Discussie

Folkert Jan Hoogstra  ·  2 februari 2019  10:06

Kees,

In dit overzicht wordt niet strikt de wetenschappelijke taxonomie gebruikt. Gewoon even een simpele opdeling in wel of geen zangvogel en waarbij onder de zangvogels verschillende ordes zijn samengevoegd. (Nachtzwaluwen, Gierzwaluwen, Koekoeken, Duiven etc). Anders werd het wel een erg onoverzichtelijk verhaal.  

Er is dus niets verandert. 

C.S. Roselaar  ·  1 februari 2019  23:41

Sinds wanneer in Geelsnavelkoekoek een zangvogel? Heb ik weer iets gemist? Kees Roselaar

Jan Hein van Steenis  ·  1 februari 2019  23:18

Kleine Groene Bijeneter (100 km van zijn broedgebied al een extreme dwaalgast) lijkt me een lastige.

George Sangster  ·  1 februari 2019  00:08

Hoe lang zal het duren voordat alle 154 soorten (plus die paar vergeten soorten) aan de NL lijst zijn toegevoegd? 100 jaar? 200 jaar? nooit?

Jan Hein van Steenis  ·  31 januari 2019  15:03

Michiel van den Bergh moet de zandbakken van Kanaleneiland en Nieuw-West maar goed in de gaten houden!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?