Voorspelspel


Voorspelspel 2019 – Start!

17 oktober 2018  ·  Folkert Jan Hoogstra & Jeroen Breidenbach  ·  4713 × bekeken

Zoals een tijdje terug al is aangekondigd is het weer tijd voor een nieuwe editie van het voorspelspel.

In de vorige post vroegen we om feedback wat betreft de lengte van het spel. Deze post is 1682 keer bekeken en heeft 6 reacties. Dank daarvoor.

Alles overwegende willen we het volgende doen:

  • In eerste instantie houden we de regels exact (op een paar kleine aanpassingen na bij een gelijke stand) hetzelfde als de vorige edities. Dit met name om verwarring te voorkomen. Ervaringen uit het verleden leren dat het een stuk lastiger is dan gedacht om bepaalde zaken te veranderen en deze uit te leggen.
  • Wel willen wij het spel in ieder geval een jaar later (en misschien wel elk jaar dat het spel loopt) weer openstellen voor nieuwe aanmeldingen. Tevens krijgt iedereen die dan al meedoet de kans om zijn lijst volledig te herzien. Dit zou dan inhouden dat het tussen 01-12-2019 en 31-12-2019 weer mogelijk wordt een nieuwe lijst in te dienen.

Deze laatste toevoeging is om te voorkomen dat deelnemers die pas na het begin van het spel op de hoogte raken van het spel minimaal 7 jaar moeten wachten voordat ze mee kunnen doen. Ook is het vervelend als iemand erachter komt dat hij toch de verkeerde soorten heeft voorspeld hij ook 7 jaar moet wachten voordat hij een nieuwe voorspelling kan doen. Wij hopen hiermee dat de grootste problemen zijn opgelost zonder het spel zelf aan te passen.

Om alvast wat misvattingen uit de wereld te helpen: Men zou kunnen denken dat deelnemers die pas later in het spel stappen een voordeel hebben omdat ze precies kunnen zien welke soorten voorspeld zijn en hoeveel punten die opleveren. Echter krijgt iedereen een kans om een volledig nieuwe lijst in te sturen zodat iedereen gelijke kansen heeft. Daarbij gelden wel de volgende regels:

  • De nieuwe lijst mag geen enkele soort bevatten die in de tussentijd in Nederland is waargenomen.
  • De nieuwe lijst mag in het geval je al mee doet aan het spel geen enkele soort bevatten die je in je vorige lijst(en) van dit spel al had opgevoerd.


Spelregels:

De nieuwe ronde start op 01-01-2019. Tot en met 31-12-2018 kun je de lijst met 5 voorspelde soorten Insturen. (Zie onderaan op welke manier)

Een deelnemer kan op twee manieren het spel winnen

  • Door als eerste meer punten te behalen dan het maximale aantal punten dat voor één soort te verdienen is (uitleg over de puntentelling lees je verderop).
  • Door als eerste 5 nieuwe soorten goed te voorspellen.

Zoals in de vorige editie van het voorspelspel reeds bekend was kun je niet alleen winnen door een zo extreem mogelijke lijst samen te stellen maar ook door het voorspellen van 5 “makkelijke” soorten. Omdat er meerdere manieren zijn om te winnen kunnen er verschillende situaties optreden waarin het niet direct duidelijk is wie de winnaar is:

  • Er zijn tegelijkertijd twee deelnemers die een puntentotaal behalen dat hoger ligt dan het aantal dat voor het voorspellen van één soort behaald kan worden: de deelnemer met het hoogste aantal behaalde punten is de winnaar van het spel. Indien beide deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald wint de deelnemer die de meeste soorten goed heeft voorspeld. Als ook dit in een gelijke stand eindigt wint de deelnemer die als eerste een soort juist voorspeld had.
  • Er zijn tegelijkertijd twee deelnemers die 5 soorten juist hebben voorspeld: de deelnemer die het hoogste aantal punten heeft behaald is de winnaar.
  • Er is tegelijkertijd een (of meer) deelnemer(s) die een puntentotaal heeft behaald dat hoger ligt dan het maximaal haalbare aantal punten voor één soort én een (of meer) deelnemer(s) die 5 soorten goed heeft voorspeld: In dat geval wint de deelnemer die 5 soorten goed heeft.


Uitleg over de puntentelling:

De maximaal te behalen punten voor 1 soort bereken je door het aantal deelnemers te vermenigvuldigen met het aantal voorspelde soorten. Gaan we uit van het vorige voorspelspel, waar 242 deelnemers aan meededen, dan komt het maximaal te behalen punten uit op 242 x 5 = 1210.

Het aantal punten dat is te verdienen voor een goed voorspelde soort wordt berekend door het maximaal te behalen punten voor 1 soort te delen door het aantal keren dat hij is voorspeld. Was je in de vorige editie 1 van de elf deelnemers die een Bergheggenmus hadden voorspeld, dan verdiende je daarmee 110 punten (1210/11).


Systematiek:

Bij het bepalen of een taxon de status van soort of ondersoort heeft wordt de taxonomie gebruikt die tevens voor de ranking wordt gebruikt. Op dit moment is dat de CSNA. Zie voor een lijst van taxonomie in de WP:

https://www.dutchavifauna.nl/static/images/page/DBupdateWPchecklistIntroArnoud20180131.pdf

Mocht Dutch Birding overgaan op een andere taxonomische lijst zoals bijvoorbeeld de IOC dan zal vanaf dat moment deze lijst ook aangehouden worden in het voorspelspel. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je in eerste instantie een soort op je voorspellijst hebt staan die vanaf dat moment wordt gelumped met een soort die al op de Nederlandse lijst staat. De soort is vanaf dat moment niet meer telbaar totdat het tot ondersoort gedegradeerde taxon weer gesplit wordt. Het maakt dan niet uit of het taxon voor of na de split wordt ontdekt. In beide gevallen zal de soort op je lijst tellen op het moment dat deze wordt gesplit.

Supersoorten zijn niet telbaar en mogen dus ook niet voorspeld worden. Wil je dus bijvoorbeeld Willet voorspellen geef dan aan of dit om de Oostelijke- of de Westelijke Willet gaat. Mocht Dutch Birding echter over gaan naar een taxonomische lijst waarin beide Willet taxons ondersoorten zijn van dezelfde soort dan maakt het niet uit welke Willet je hebt voorspeld. Ze tellen in dat geval beiden als Willet. Voorspel je echter zowel Oostelijke- als Westelijke Willet en worden deze soorten gelumped dan telt de soort maar 1 keer. Dit kan een risico opleveren aangezien je dan onder die taxonomie nooit 5 soorten goed voorspeld kunt krijgen. Je maximum is op dat moment 4, omdat 1 van beide Willets komt te vervallen.


Telbaarheid:

Voorspellingen zijn alleen geldig voor gevallen waarvan de eerste waarneming na 31 December 2018 gedaan wordt. Wordt bijvoorbeeld de Sierlijke Stern uit 2002 alsnog geaccepteerd op de Nederlandse lijst is deze niet telbaar. Wordt dit geval alsnog afgewezen en wordt er volgens een nieuw geval na 31-12-2018 gevonden en geaccepteerd dan is deze uiteraard wel telbaar. Om na te gaan welke soorten in roulatie zitten kun je hier kijken: https://www.dutchavifauna.nl/records/1 en kijk dan ook vooral even bij de gevallen die in de her roulatie zitten.

Wordt er een soort na 31-12-2018 gevonden en geaccepteerd, maar wordt hierna met terugwerkende kracht alsnog een ouder geval worden geaccepteerd dan is deze soort wel telbaar. In de omgekeerde volgorde niet. Wordt er dus bijvoorbeeld een Petsjorapieper gevonden en geaccepteerd en worden vervolgens ook de oude claims/gevallen geaccepteerd is de soort telbaar. Wordt bijvoorbeeld eerst het geval van 2012 geaccepteerd en er daarna een nieuwe gevonden dan is deze niet meer telbaar.

Hetzelfde geld voor een potentiële split. Je kunt uiteraard een ondersoort voorspellen waarvan jij denkt dat deze in de loop van het voorspelspel gesplit wordt. Het is in dat geval ook van belang dat het taxon ook pas na 31 December 2018 wordt gevonden.

Een uitzondering hierop is de uitzonderlijke (maar toch eerder bij de Oosterse Tortel voorgekomen) situatie waarbij een vogel pas na 31 december 2018 wordt gevonden, maar uiteindelijk blijkt dat deze er al enkele dagen/weken zit. Deze soort is dan wel telbaar. Ben je echter een deelnemer van dit spel en houd je bewust een soort achter dan wordt je direct uit het spel verbannen ;)

Houdt er verder rekening mee dat als we het hebben over de Nederlandse Lijst we het hebben over Categorie A en B. Soorten als Amerikaanse zee-eend werden in de vorige editie nog met enige regelmaat voorspeld, maar deze soort staat dus al op de lijst in Categorie B. Een nieuwe soort voor Categorie C telt dus niet mee. Mocht een soort uit Categorie C echter door een nieuw geval ook in Categorie A geplaatst worden dan is deze soort zeker telbaar. Verwacht je dus binnen enkele jaren een bewezen wilde Nijlgans kun je deze soort ook voorspellen.


Het insturen van je voorspelling:

Stuur uiterlijk op 31 december 2018 een mailtje naar Voorspelspel2019 en zet daarin de 5 soorten waarmee jij wil meespelen. Mocht je willen gokken op een bepaalde ondersoort vermeld dan a.u.b. ook de volledige Latijnse naam van het taxon dat je voorspelt.

Wil je nog eens nakijken welke soorten en ondersoorten inmiddels in Nederland zijn vastgesteld kijk dan hier: https://www.dutchavifauna.nl/static/images/page/webprog20180325-114.pdf

Wordt een door jou voorspelde soort nog voor 1 januari 2019 ontdekt nadat je je lijst al hebt ingestuurd met die soort erop dan nemen we contact met je op en kun je die soort vervangen voor een andere soort. Je hoeft dus niet tot 31 december 2018 te wachten voordat je je lijst instuurt.  

Begin 2019 plaatsen we op de DB site, net als vorige keer, een overzicht van alle deelnemers en de door hen voorspelde soorten. Daarnaast plaatsen we voor de nieuwe soorten die ontdekt worden en welke relevant zijn voor het voorspelspel een update, eveneens op de DB site.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met Folkert Jan Hoogstra of Jeroen Breidenbach. Liefst per e-mail: voorspelspel2019@gmail.com

We zien jullie voorspellingen graag verschijnen!!

Folkert Jan Hoogstra & Jeroen Breidenbach

Discussie

Garry Bakker  ·  25 december 2018  13:40, gewijzigd 25 december 2018  13:40

Insturen kan vanaf heden (ook) naar: voorspelspel@dutchbirding.nl

Folkert Jan Hoogstra  ·  9 november 2018  10:37

Nu de rustige maanden zijn aangebroken wordt het tijd om je lijst klaar te maken en in te sturen! Tot op heden hebben we 25 aanmeldingen ontvangen en gezien het aantal aanmeldingen van de vorige editie weten we dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Mocht je je lijst klaar hebben stuur deze dan aub in zodat wij niet in zeer korte tijd veel lijsten moeten verwerken!

Folkert Jan Hoogstra  ·  18 oktober 2018  17:03

Klopt.

Blijkbaar in de tekst zelf het stukje @gmail.com weg gelaten.Vincent Hart  ·  18 oktober 2018  14:25

Is voorspelspel2019@gmail.com ook het mailadres om je voorspelling heen te sturen?

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?