Nieuws

CDNA-mededelingen - Beoordeling van Grote Kruisbek

21 augustus 2014  ·  17983 × bekeken

In tegenstelling tot wat vrij recent gecommuniceerd is, heeft de CDNA in
haar zomervergadering besloten Grote Kruisbek alsnog af te voeren van de lijst van beoordeelsoorten per 1 januari 2013. Redenen zijn de (naar nu blijkt) uitzonderlijk grote invasie van 2013/14 (het gaat inmiddels om 91 ingediende gevallen en dus een veelvoud daarvan aan exemplaren) en het wisselend aantal exemplaren per indiening per locatie, waarbij logischerwijs lang niet elk exemplaar gedocumenteerd is. Dit maakt een degelijke beoordeling vrijwel onmogelijk en vanuit de doelstelling van de CDNA ook niet meer nodig (waarbij het beoordeelsoortcriterium van gemiddelde twee gevallen per jaar in de laatste 30 jaar ruim wordt overschreden). De CDNA wil iedereen, die de moeite heeft genomen gevallen in te dienen, hartelijk bedanken.

Daarnaast zal een flink aantal soorten per 1 januari 2015 niet meer beoordeeld worden omdat deze ook niet meer aan het bovengenoemde criterium voldoen. Dit zijn: Amerikaanse Smient, Amerikaanse Wintertaling, Blonde Ruiter, Terekruiter, Grauwe Fitis, Krekelzanger, Witstuitbarmsijs (exilipes) en Witbandkruisbek.

Nils van Duivendijk, CDNA


Grote Kruisbekken Loxia pytyopsittacus, Molenhoek (LI), 19 januari 2014 (Arnoud B van den Berg)
Grote Kruisbekken Loxia pytyopsittacus, Molenhoek (LI), 19 januari 2014 (Arnoud B van den Berg)

Discussie

Max Berlijn  ·  4 oktober 2014  09:02

Guus, eens, maar dat geld voor wel meer soorten, denk aan Roodpootvalk, Steppekiekendief en Papduiker.

Ben Wielstra  ·  3 oktober 2014  12:53

"If something's hard to do, then it's not worth doing" zei Homer Simpson.

Guus van Duin  ·  2 oktober 2014  17:40

kijk, zo maak je vrienden ..! het is begrijpelijk, maar jammer. want er worden echt tig fouten gemaakt bij roepende vogels. ik heb ernaast gestaan dat mensen tevreden huiswaarts keerden, terwijl mijn sonagrammen later uitwezen dat we met zijn allen naar Kruisbekken hadden staan luisteren ....

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?