Most Wanted

De Most Wanted is een wedstrijd waarbij de vogelaars van Nederland op zoek gaan naar soorten die in de top-25 meest gewilde soorten van Dutch Birders staan. Stem op jouw favoriete soort via het speciale stemformulier. Vind jij tijdens de competitie de hoogst geplaatste soort op de lijst die uit de stemmen volgt, dan win jij een verrekijker en eeuwige roem!

Spelregels   Top 25 lijst  

DB Most Wanted

Spelregels DB Most Wanted

1 januari 2021  ·  Dutch Birding Most Wanted  ·  2130 × bekeken

Hieronder vind je de spelregels voor DB Most Wanted.

Spelregels DB Most Wanted

 • Elke Dutch Birder kan van 1 t/m 31 januari zijn top vijf doorgeven via de website van Dutch Birding.
 • Voor het stemmen dien je een account te hebben op dutchbirding.nl.
 • Iedereen mag één keer stemmen.
 • Uit de stemmen wordt een top-25 van ‘Most Wanted’-soorten geformuleerd.
 • Op de eerstvolgende Vogeldag presenteren we de top 25 meest begeerde soorten in Nederland.
 • Deze top-25 vormen de ‘competitiesoorten’ gerankt van 1 t/m 25 en zal tot en met de Vogeldag van het volgende jaar vaststaan.
 • Wie de hoogstgeplaatste soort vindt, staat bovenaan. Een soort geplaatst op plek 15 verliest van een soort geplaatst op plek 5.
 • Elk jaar reiken we op de Vogeldag de hoofdprijs uit aan de ontdekker van de meest begeerde soort van alle Dutch Birders.
 • De wedstrijd loopt dus van Vogeldag tot Vogeldag. (1e zaterdag van februari t/m de vrijdag voor de 1e zaterdag van februari van het volgende jaar).
 • Men kan alleen meedoen voor de prijs wanneer men begunstiger is van Dutch Birding. Dat wil zeggen, een abonnement op het magazine en/of Dutch Bird Alerts.
 • Je moet begunstiger zijn op het moment van de ontdekking. Bij aanmelding na het ontdekken van de soort doe je niet mee voor de prijs.
 • De lijst wordt op de eerste zaterdag van februari van het jaar gepubliceerd op een eenvoudig te vinden locatie op de website
 • Aankondiging, updates, tussenstanden, de winnaar worden gepubliceerd op de website van Dutch Birding en kunnen gedeeld worden door de sponsoren.
 • In overleg met sponsoren kunnen extra soorten worden toegevoegd aan de top 25. Hierbij moet gedacht worden een soort die op dat moment actueel is (denk bijvoorbeeld aan een influx Sneeuwvinken of het terugvinden van de Bergkalanderleeuwerik). De soort komt dan onderaan de ranking te staan, dus plek 26.
 • Bij een gelijke stand, bijvoorbeeld 16 stemmen roodborst en 16 stemmen wilde eend, krijgen deze een gedeelde plek op de lijst. Mochten beide soorten aan het eind van het jaar gevonden zijn, dan wint de soort met de minste gevallen in de WP. Mocht de vogel bijvoorbeeld een broedvogel in de WP zijn, dan wint de soort met de minste gevallen in NL.
 • Het werkgebied van de Most Wanted is geheel Nederland.
 • Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk winnende soort, dan kan de jury het advies van een/meerdere externe experts inroepen. Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet (meer) mee naar de prijzen.
 • Eenmanswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare foto's of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • Soorten met meer dan 5 gevallen in de afgelopen 20 jaar in Nederland moeten in principe twitchbaar/telbaar zijn. De jury kan altijd beslissen om de twitchbaarheid van de vogel als eis te laten vervallen, wanneer het bijvoorbeeld een soort betreft die amper in het veld wordt aangetroffen. Denk hierbij aan zeldzame lijsters die vaak dood gevonden worden of sprinkhaanzangers die veelal in netten belanden.
 • Ringvangsten dingen mee naar de prijs als ze twitchbaar/telbaar zijn.
 • Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.
 • Digitale vondsten tellen niet mee voor de winst. Denk hierbij aan 'nocmiccen' of wildcamera's.
 • De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen kunnen niet worden (in)geruild.
 • Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan beslist de jury. De jury bestaat uit Dutch Birding, Vogelinformatiecentrum Texel en Swarovski Optik. Over beslissingen kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.
Feedback?