Dutch Birding jaargang 39 nummer 4, 2017

Cover

Pine Bunting  ·  Emberiza leucocephalos
René Pop

Artikelen / papers

223 - 227 Siberische Gierzwaluw bij Westkapelle in juni 2017 [Pacific swift at Westkapelle in June 2017]
Thomas Luiten

On 12 June 2017, a Pacific Swift Apus pacificus was discovered at Westkapelle, Zeeland, the Netherlands, foraging amongst c 20 Common Swifts A apus. It was seen by a single observer, who managed to take a series of good photographs. After c 5 min, it disappeared, presumably in a south-westerly direction. Despite the efforts of a few 10s of birders, it could not be refound. The combination of the clear broad white rump patch, clear pale-fringed feathers on the belly, relatively deeply forked tail and size, structure and flight similar to Common Swift rules out all other Apus species, including the closely related Blyth’s A leuconyx, Cook’s A cooki and Salim Ali’s Swift A salimalii, which occur in different parts of South Asia and East Asia. Pacific can be distinguished from these three species especially by its broader white rump patch, which is c 10 mm in Blyth’s, Cook’s and Salim Ali’s and c 15-20 mm in Pacific. Moreover, in view of their distribution and migratory behaviour, it is highly unlikely that these three species will ever occur in western Europe. Up to June 2017, there have been 19 other records in the Western Palearctic, including the first for Iceland on 24 June 2017 and first for Scotland on 2 July 2017 (table 1). The number of different individuals may be lower than the number of records, due to several follow-up sightings (eg, the records in May 2014 may concern one individual and it has been suggested that all four records at Spurn, England, in 2005, 2008, 2011 and 2013 may have involved the same returning individual). With one exception (late August), all sightings date from May, June and July, especially between late May and mid July. In North America, however, most of the records were in September and early October. The pattern in the WP differs from the occurrence of other Central Asian and East Asian vagrants in Europe, as most tend to occur in (late) autumn, but closely corresponds with the pat­tern of the c 25 sightings of White-throated Needletail Hirun­dapus caudacutus in Europe. That species is also a long-distance migrant which has a distribution range and migratory behaviour similar to Pacific.

Thomas Luiten, Boulevard de Ruyter 102, 4381 KC Vlissingen, Nederland (thomas.luiten@gmail.com)


228 - 237 Pacific Loon at Silvaplanersee, Switzerland, in December 2015, with notes on genetics, identification and WP records / Pacifische Parelduiker op Silvaplanameer, Zwitserland, in December 2015, met informatie over genetica, herkenning en WP-gevallen
Niels Peter Ammitzboell, Stefan Werner, David A Marques & Manuel Schweizer

Een juveniele Pacifische Parelduiker Gavia pacifica werd op 14 december 2015 gevonden op het Silvaplanameer in Graubünden, Zwitserland, op 1791 m hoogte. De daaropvolgende dagen werd de vogel door vele vogelaars waargenomen, tot hij op 26 december dood werd gevonden; naderhand bleek hij al op 13 december te zijn gezien. Dit betreft het eerste geval van deze soort in het binnenland van de WP en het eerste dat op basis van DNA kon worden bevestigd. De vogel vertoonde alle typische veldkenmerken van de soort, zoals het ontbreken van een witte dijvlek, de typische ‘jizz’ in ontspannen houding met ‘opgeblazen’ achternek contrasterend met de rug, een dunne snavel, prominente donkere streping op de zijhals, een complete band die de onderstaartdekveren scheidt van de anaalstreek, een donker gezicht en ‘vuile’ wangen. De ‘keelband’ was nauwelijks waarneembaar en niet compleet, terwijl lichte toppen aan de schouderveren de vogel een opvallend geschubd uiterlijk gaven.

Deze waarneming is aanvaard als het eerste geval van deze soort voor Zwitserland en het 16e voor de WP. De bruikbaarheid van diverse veldkenmerken wordt in dit artikel besproken, de biometrie van de vogel wordt vergeleken met wat er bekend is uit literatuur, de genetische analyse wordt toegelicht en voorgaande WP-gevallen worden besproken en samengevat.

Niels Peter Ammitzboell, Bahnhofplatz 6, CH 9555 Tobel, Switzerland (ammitzboell@thurweb.ch)

Stefan Werner, Seerose 1, Schweizerische Vogelwarte, CH 6204 Sempach, Switzerland (Stefan.Werner@vogelwarte.ch)

David A Marques, Muristrasse 57, CH 3006 Bern, Switzerland (DavidAlexander.Marques@eawag.ch)

Manuel Schweizer, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Bernastrasse 15, CH 3005 Bern, Switzerland (manuel.schweizer@nmbe.ch)

238 - 246 Probable hybrids Little Egret x Indian Reef Heron in India and Sri Lanka Tristram’s Warbler at Montpellier, France, in May 2016 / Waarschijnlijke hybriden Kleine Zilverreiger x Rode-Zeerifreiger in India en Sri Lanka
Pankaj Koparde & Pierre Yésou

Het zeldzame voor­komen van donkere individuen binnen het grote versprei­dingsgebied van Kleine Zilverreiger Egretta garzetta roept vragen op over hybridisatie met de polymorfe Rifreiger E gularis. Hybridisatie is herhaaldelijk gedocumenteerd tussen Kleine Zilverreiger en nominaat Westelijke Rif­reiger E g gularis. In dit artikel worden voor het eerst hybriden gedocumenteerd tussen Kleine Zilver­reiger en Rode-Zeerifreiger E g schistacea. Na de waarneming van een leigrijze rifreiger in Pune, India, in maart 2012 leidde literatuuronderzoek en het opsporen van beelden via internetfora en andere sociale media tot meer gevallen van variabele donkere individuen, waarvan de meeste niet eerder werden gepubliceerd in een tijdschrift. De vogel van maart 2012 wordt hier beschreven en er wordt een overzicht gegeven van 30 andere gevallen in India en Sri Lanka van mogelijke of waarschijnlijke hybriden, met kenmerken van zowel Kleine Zilverreiger als Rode-Zeerifreiger. Alle vogels die voldoende fotografische waren gedocumenteerd (n=21) bleken met zekerheid (n=16) of vermoedelijk (n=5) hybride kenmerken te tonen en geen van de 30 vogels kon met zekerheid als donkere vorm Kleine Zilverreiger worden gedetermineerd.

Pankaj Koparde, Department of Conservation Biology, Sálim Ali Centre for Ornithology & Natural History, Anaikatty (Post), Coimbatore – 641108, Tamil Nadu, India (pankajkoparde@gmail.com)

Pierre Yésou, 3 rue de Châteaulin, 44000 Nantes, France (p.yesou@gmail.com)

247 - 251 Breeding surveys of Western Osprey in Egypt in 2012-16
Mohamed I Habib
252 - 253 ‘Diluted’ Red-crested Pochard in Morocco in 2015-16
Abdeslam Rihane
253 - 256 Stilt Sandpiper at Volvi lake, Greece, in September 2016 and WP records
Hristo Peshev

WP reports

257 - 273 June to late July 2017
Łukasz Ławicki & Arnoud B van den Berg

Recente meldingen / recent reports

274 - 284 Mei-juni 2017
Roy Slaterus, Martijn Renders, Hans Groot & Vincent van der Spek
Feedback?