DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Big Day 2009 OM DE ZUID

20 mei 2009  ·  19917 × bekeken

Zoals bij menig vogelaar het bloed sneller gaat stromen bij het naderen van het voorjaar, gaat het bloed ook sneller stromen bij bigdayers. Na maanden van voorbereidingen blijft de vraag of die ene Kleine Zwaan lang genoeg blijft hangen en of de 'vaste' Grauwe Vliegenvanger al weer terug is op zijn stek en zal dus blijken waar je het best een spoedbezoek kan brengen om luttele momenten later weer over het asfalt te vliegen.

Zo ook dit jaar. Bij de besprekingen in de winter werd besproken dat áls we eens gingen proberen "om de zuid" een big day te houden, dat 2009 daarvoor het beste uitkwam. En zo geschiedde... Het uitkienen van de goede route vergt echter veel, heel veel moeite. Zelfs op de bigday werd uiteindelijk nog geschoven met het programma! De meest optimale route zal echter ook volgend jaar nog onbepaald zijn; en zo ook het jaar daarop...

Maar genoeg gezever, op naar de dag zelf! Rond 23:25 staan we net als vorig jaar te vroeg op locatie kou te kleumen. Al snel na de start weten we echter wél een Watersnip bij Wapserveen bij te schrijven (die we vorig jaar nog in het laatste licht moesten bijschrijven in het Harderbroek)! In Diependal roept vervolgens een Zomertaling en even later vliegt zowaar in het maanlicht een Ransuil over de dijk van Scherenwelle!.Da's fijn, want die stond ingepland in de tweede avond. Hier helaas geen Kwartel of Kwartelkoning. Nadat ook de andere uilen succesvol van zich hebben laten horen, wordt de weg vervolgd naar de oude (vertrouwde?) plek Hoog-Buurlo. Tot onze verrassing reageert een vooraf ingeplande Houtsnip wél, en laat zich bovendien nog eens 'goed' bekijken in het eerste ochtendgloren. Iets later komen we enkele oude bekenden tegen... Jan, Leo, Roelof en Bert staan met een kopje koffie te wachten tot een Kwartel van zich laat horen. Wij gaan iets verder staan en zien ze enkele momenten later (met Kwartel!) wegrijden. Dat zal het laatste moment zijn dat we ze zien die dag.

Net als zij zijn wij niet erg te spreken over de resultaten van de 'ochtendsessie': het gaat allemaal moeizaam en zo missen wij bijvoorbeeld Raaf en Matkop. Een kwartier later dan gepland vertrekken we richting Zouweboezem, alwaar Purperreiger nog vóór aankomst langs flapt. Snel door naar de Brabantse Biesbosch voor Krooneend, Toendrarietgans, Cetti's zanger en een stapel steltjes. Helaas is de Toendrariet eventjes weggedoken achter een grasspriet en vallen de steltjes wat tegen... Geen tijd om te treuren want we moeten de veerpont halen! Na een spoedbezoekje aan de Buffelkopeend van de Gaatkensplas (ja die zat er nog!) scheuren we door naar het westen. Ook de Dougalls Stern wordt net op tijd ontdekt, een zeer leuke bonus die zelfs nog nieuw is voor Sjoerd!

De rest van Zuid-Holland en Zeeland verlopen eigenlijk best spoedig, we kunnen dankzij een spoedlijntje zelfs Matkop inhalen. De achterstand loopt echter wel steeds op, omdat we simpelweg nog weinig ervaring hebben met plekken, en tsja: die soort móet toch ergens zitten! Mede hierdoor komen we behoorlijk te laat aan in de Vughtse Gement, en blijven daar te lang wachten totdat de Grauwe Gors zich laat zien. Deze vertraging heeft als gevolg dat we niet alle plekken in Noord-Brabant en Limburg aan kunnen doen. Omdat het verschil tussen 'totaal aantal mogelijke soorten extra' en 'leuke soorten extra' erg klein is, besluiten we de laatste optie te nemen, met onder andere Orpheusspotvogel en Oehoe in Zuid-Limburg. Op een laatste locatie waar we Kortsnavelboomkruiper welterusten willen wensen vliegen nog wel een Boomvalk én een Houtsnip over! 2 Houtsnippen op één Big Day... wie had dat gedacht!

De afsluiter van de dag wordt gevormd door het harde gekras van een Grote Karekiet, die helaas niet vergezeld wordt van de gehoopte Bosrietzanger of Kwartelkoning. Terwijl de teller blijft staan op 169 en een waslijst aan gemiste soorten (Sperwer, Raaf, IJsvogel, Dwergmeeuw, Geelpootmeeuw, Spotvogel, Kwartel, Bosrietzanger, Krombekstrandloper, Pijlstaart, Havik en vele anderen) worden de eerste plannen voor volgend jaar die avond al gemaakt. Het lijkt een route met potentie!

Deze nieuwe opzet van een landelijke big day heeft voor heel veel nieuwe inzichten gezorgd. Dat was niet in de laatste plaats mogelijk door de enorme bereidwilligheid, inzet en meedenken van een heleboel mensen. Via deze weg willen we dan ook graag onze dank uiten, en wederom in alfabetische volgorde gaat deze uit naar: Albert Vrielink, Anouk van den Berg, Bas van de Meulengraaf, Edwin de Weerd, Frank Neijts, Garry Bakker, Hans Pohlmann, Jaap Dijkhuizen, Justin Janssen, Lennaert Steen, Liesbeth en Mees Denee, Lützen Portengen, Marnix Jonker, Martijn Renders, Max Berlijn, Nicky Hulsbosch, Niels van Houtum, Peter Verhelst, Pim Wolff, Rinse van der Vliet, Teus Luijendijk, Thomas van der Es en veerdienst Kop van 't Land.

TOT VOLGEND JAAR!

Big Day team 2009
Sjoerd, Reinoud, Jaap en Steven

Sprinkhaanzanger
Sprinkhaanzanger, Locustella naevia (Wietze Janse)

 

Discussie

Jaap Denee  ·  23 oktober 2009  23:08

Zaterdag 9 mei... (je wil niet teveel prijs geven, maar zonder deze info is het inderdaad wel een erg beknopt verslag).

Gijsbert van der Bent  ·  20 oktober 2009  09:57

Welke dag was het nu eigenlijk?

Jaap Denee  ·  8 juli 2009  11:45

Er valt inderdaad iets voor te zeggen om het niet te doen, Leo, maar zolang hij het niet ín mijn auto afsteekt...

Leo Heemskerk  ·  6 juni 2009  14:15, gewijzigd 6 juni 2009  17:40

Ik zie net dat Sjoerd vandaag een nieuwe methode uitprobeert! Wel eens aan gedacht maar vond dit wel iets te ver gaan.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?