DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Een nieuwe mijlpaal! Texel Big Day 2021

13 mei 2021  ·  Koen Stork  ·  7086 × bekeken

Het Texelse dreamteam, bestaande uit Tim Schipper, Tim Langerak, Rens Keijsers en Koen Stork, wist op zaterdag 8 mei 2021 het Texelse Big Day record te verscherpen. Hierbij een verslag van het avontuur dat ons onder andere voerde langs woeste zeeën, veel te veel Rotganzen, een gezellige politieagente en een geweldig aantal soorten vogels...

Hoe het tot stand kwam...
Tim Schipper (19, hierna TiSchi) en ikzelf (18) zijn eigenlijk nog piepjong maar hebben al enige 'Big Day'-ervaring met twee Big Days op de fiets (2017 en 2018) en een iets minder fanatieke Big Day op onze local patch (2020). In 2018 was Tim Langerak (18, hierna TiLa) er ook bij en dit jaar hebben we een nieuw teamlid geïmporteerd uit het warme zuiden: Rens Keijsers (22). We sloten onze beide Big Days op de fiets af met een tweede plaats. Vooral de editie van 2018 was pijnlijk. We zagen onszelf er compleet uitgevogeld worden door het toenmalige team 'de Local Patchers', bestaande uit Diederik Kok, Han Zevenhuizen, Jeroen de Bruijn en Vincent Stork (ook wel Stork senior, vader van..). Zij wisten als eerste en enige team ooit de magische grens van 150 soorten te halen en eindigden zelfs op 155 soorten, hoe ze dat deden is hier terug te lezen. Een bizar aantal als je bedenkt dat het record jarenlang ergens in de 130 zat. Na onze Big Day op de local patch van vorig jaar besloten we dat het tijd werd om een serieuze aanval op het staande record te doen. We wisten dat het erin zat, zeker als we voor een deel de auto zouden pakken.

Voorbereiding
Zodoende kwam het dat we 's winters al plannetjes gingen maken. In maart maakten we voor het eerst een volledige lijst met targets en plekken. Hoe dichterbij 8 mei kwam, hoe fanatieker we waarneming.nl gingen doorspitten en soorten gingen voorbereiden. "Zou één van de Zwarte Zeekoeten nog wel blijven? Waarom hoor ik die Zwarte Roodstaart dit jaar zo verdomd weinig zingen? Waar zijn alle vleugellamme Kolganzen gebleven? Zullen de laatste Zomertortels heelhuids langs de Italiaanse en Maltese jachtgeweren komen?" Iedereen die wel eens een Big Day heeft gedaan zal dit soort vragen herkennen. In de praktijk heeft vooral TiSchi zich erg uitgesloofd om voor alle soorten een betrouwbare stake-out te vinden, met als hoogtepunt een Kleine Rietgans in de week voor de grote dag. 

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus, Waal en Burg, 4 mei 2021 (Tim Schipper)

Op donderdag 6 mei maakten TiSchi, TiLa en ikzelf een laatste grote voorbereidingsronde. We zagen zonder bijvoorbeeld over zee te kijken en ons te focussen op zoveel mogelijk soorten zien al zo'n 130 soorten. Dat gaf hoop! We vonden een nest van een Ringmus, trokken ineens een blik Kolganzen open (we zagen er 10!) en checkten verder wat gebruikelijke gebiedjes. Alles lag er veelbelovend bij. Aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen, was onze gedachte. Ons paartje Sperwer zat lekker te kekkeren nabij het nest, de Staartmezen deden het ook nog steeds op onze back-upplek. We moesten helaas wel constateren dat op de enige plek die we hadden voor Appelvink geen Appelvink meer aanwezig was. En we knepen hem toch wel een beetje voor een aantal zomergasten. Van zowel Nachtzwaluw als Zomertortel waren nog geen betrouwbare waarnemingen. Er was slechts een enkele Grauwe Vliegenvanger of Kleine Karekiet op het eiland aanwezig, Bosrietzanger en Spotvogel konden we al helemaal vergeten.

Ringmus Passer montanus, polder Eierland, 6 mei 2021 (Koen Stork)

Die avond deden we een laatste nachtelijke scoutsessie. Waterral en Roerdomp lukten zonder moeite, vooral die laatste is echt een rammer voor een Texelse Big Day! Verder hadden we maar liefst twee Ransuilen en drie Kerkuilen, allebei taaie soorten. Op een tweede plek deed een Waterral gelukkig ook zijn best. Nachtzwaluw wou echter maar niet lukken. Gelukkig werden ze wel gehoord door anderen die avond. De vrijdag werd gebruikt om boodschappen te doen en voor het finetunen van de route en de lijst met targets. Ook brachten we vier fietsen naar het bos zodat we ons daar makkelijk konden verplaatsen. De rest van de route zou gedaan gaan worden met de auto van Rens' ouders, een tank van een Opel waarin we eigenlijk zelfs ruimte over hadden. We aten vrijdagavond wat bij mij thuis in 't Horntje, aan de zuidkant van het eiland. Om 19:00 lagen we in bed en hoopten we een paar uurtjes slaap te pakken. Tussendoor werden we nog even wakker door een melding van een Bergfluiter die die ochtend in het bos zou hebben gezongen maar het betrof hier waarschijnlijk een korte strofe van een Fluiter die op dezelfde plek aanwezig was. 

Daar gaan we dan...
Aangezien we alle nachtelijke targets goed hebben voorbereid en het er sowieso al niet heel veel zijn beginnen we niet om 00:00. Die strategie heeft ons met de Big Days op de fiets weinig tot niets opgeleverd en kost doorgaans veel energie, en daarmee ook scherpte. De wekker gaat daarom pas om 01:15 en we blijken alle vier nog even aardig geslapen te hebben. We voelen ons scherp en zijn klaar om ervoor te gaan. Een laatste check op de weerapps geeft nog steeds zuidelijke stroming aan en tweeënhalf uur regen in de middag. Dat zullen we wel overleven en wie weet regenen er nog een paar stelten naar beneden, bedenken we. Voor de vijf teams die op de fiets meedoen en het solo-wandel-team Bigfoot (Stork senior) is het wel suboptimaal. 'S nachts is het frisjes (3-5 graden Celcius), maar wel mooi windstil. Eenmaal buiten horen we onze eerste soorten. 

1 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus - 01:31
2 Meerkoet Fulica atra - 01:31

Vervolgens rijden we de Prins Hendrik polder in, hopend op een uil. Die zien we helaas niet, wel nemen we twee andere prachtige, inspirerende soorten waar om de moed erin te houden.

3 Scholekster Haematopus ostralegus - 01:39
4 Wilde Eend Anas platyrhynchos - 01:43

Dan rijden we naar de Schilbolsnol, waar we even willen luisteren. We zien zowaar andere auto's op de weg! Één van die auto's, een busje, rijdt achter ons aan en komt gezellig naast ons staan op de plek waar we willen luisteren. Het blijkt een busje met van die blauwe en rode strepen, u weet wel. Het raampje gaat open en een uiterst knappe, blonde jongedame in uniform staat ons te woord en vraagt wat we hier in hemelsnaam zo laat doen. Een rijbewijscontrole later doet ze haar raampje weer dicht en rijdt de Texelse duisternis in. Nadat iedereen is gestopt met steigeren kan de focus weer verlegd worden naar soorten scoren. Leuk is een Tjiftjaf die wakker is geworden door de koplampen van het politiebusje.

5 Tureluur Tringa totanus - 01:56
6 Wulp Numenius arquata - 01:56
7 Zilverplevier Pluvialis squatarola - 01:56
8 Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus - 01:57
9 Tjiftjaf Phylloscopus collybita - 01:57
10 Nachtegaal Luscinia megarhynchos - 01:57
11 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus - 01:57
12 Grauwe Gans Anser anser - 01:57
13 Visdief Sterna hirundo - 01:57

Dan gaan we door naar de Geul, waar we een Waterhoen horen. Typisch zo'n soort die ineens niet wil op een Big Day dus we zijn er blij mee.

14 Grote Stern Thalasseus sandvicensis - 01:59
15 Waterhoen Gallinula chloropus - 02:00

Snel door naar de Horsmeertjes, waar Stork senior al wandelend een Porseleinhoen heeft gevonden. Deze soort lukt bijna elke Big Day wel maar we zagen het dit jaar somber in, een gelukje dus! Ook Blauwborst is een fijne, aangezien we niet veel in de duinen komen op onze route.

16 Porseleinhoen Porzana porzana - 02:07
17 Fuut
Podiceps cristatus - 02:10
18 Krakeend Mareca strepera - 02:10
19 Blauwborst Luscinia svecica - 02:15
20 Bergeend Tadorna tadorna - 02:15

TiSchi en ik weten nog een schuurtje waar vorig jaar in de zomer een fraai paartje Kerkuilen zat, dat is onze volgende stop. We horen even niks en willen eigenlijk al bijna in de auto stappen. Nog één keer schijnen met de zaklamp dan maar. En ja hoor, er vliegt er eentje prachtig langs op een meter of 25. 

21 Kerkuil Tyto alba - 02:23


Blijdschap na het zien van de Kerkuil Tyto alba, omgeving Den Hoorn, 8 mei 2021 (Tim Schipper)

Aangezien er eerder in het voorjaar wel eens Velduilen werden gezien in deze hoek van het eiland besluiten we nog even te Don Quichotten, we hebben namelijk een paar minuten over in het schema. Helaas levert het alleen een Kievit op.

22 Kievit Vanellus vanellus - 02:27

Door naar onze eerste stake-out voor Ransuil. Het 'piepje in de rug' hebben we al gekregen van Stork senior en als we aankomen hoeven we nog geen 30 seconden te luisteren om hem in te tikken. Beide uilen binnen tien minuten, het gaat werkelijk schandalig makkelijk. 

23 Ransuil Asio otus - 02:32

Onze volgende stop is het Grote Vlak, normaal gesproken dé plek waar Porseleinhoen zit op Texel. Dit jaar dus niet, wel horen we onze enige Sprinkhaanzangers van de dag. De twee Waterrallen die hier moeten zitten, houden helaas hun snavel terwijl wij er zijn. We komen Stork senior hier ook tegen, praten nog even na over hoe fijn die Ransuil en Porseleinhoen wel niet zijn en gaan daarna weer door.

24 Sprinkhaanzanger Locustella naevia - 02:36
25 Kuifeend Aythya fuligula - 02:41
26 Slobeend Spatula clypeata - 02:41
27 Zilvermeeuw Larus argentatus - 02:41
28 Stormmeeuw Larus canus - 02:41

Het oorspronkelijke plan was om nu het bos in te duiken maar we hebben al een Ransuil en we denken dat Nachtzwaluw en Houtsnip het beter doen later in de nacht. Daarom rijden we eerst naar de Oosterkolk in Waal en Burg. Onderweg luisteren we nog of we een Kleine Karekiet horen die op een boerenerf was gemeld. Die zong niet maar we horen wel onze tweede Kerkuil van de nacht. Aangekomen bij de Oosterkolk hebben we weinig moeite met Roerdomp en Waterral maar de Smient die we daar donderdagavond wel hoorden gaf niet thuis. We horen bovendien een Bosruiter roepen, een goede bonus! Even was er nog twijfel of het niet een imiterende Rietzanger betrof maar op de opname lijkt dat niet het geval. Gelukkig zagen we er overdag nog eentje bij Dijkmanshuizen, voor de zekerheid.

29 Roerdomp Botaurus stellaris - 03:41
30 Waterral Rallus aquaticus - 03:41
31 Bosruiter Tringa glareola - 03:45


Roerdomp Botaurus stellaris en Waterral Rallus aquaticus, Oosterkolk, 8 mei 2021 (Tim Schipper). Aanrader: luister even met koptelefoon of oortjes voor de volledige Roerdomp-ervaring.

Een snelle stop bij het Natte Blok in Waal en Burg leverde een aantal steltlopers op:

32 Oeverloper Actitis hypoleucos - 03:53
33 Kluut Recurvirostra avosetta - 03:53
34 Grutto Limosa limosa - 03:53
35 Regenwulp Numenius phaeopus - 03:54

Dan zetten we koers richting het bos voor Houtsnip en Nachtzwaluw. Onderweg rijden we Stork senior bijna dood, hij blijkt beide soorten al in de tas te hebben. Wij hebben nog even moeite, vooral met Nachtzwaluw. Uiteindelijk hoort iedereen, behalve ik, een ver zingend mannetje en, gelukkig wel allemaal, een dichtbij roepend vrouwtje. Inmiddels vliegen er ook meerdere baltsende Houtsnippen rondjes boven ons hoofd.

36 Houtsnip Scolopax rusticola - 04:16
37 Nachtzwaluw
Caprimulgus europaeus - 04:33


Houtsnip Scolopax rustica, Staatsbossen, 8 mei 2021 (Tim Schipper)


Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus, Staatsbossen, 8 mei 2021 (Tim Schipper)

We rijden in rap tempo terug naar 't Horntje. Op het boerenerf achter mijn huis bevindt zich namelijk misschien wel het enige territorium van Zwarte Roodstaart op Texel. Als we deze zo vroeg doen zijn we hier overdag geen kostbare minuten aan kwijt. We hopen maar dat 'ie het doet, tijdens het wachten zingt een Veldleeuwerik ons tegemoet. Gelukkig trekt de Zwarte Roodstaart na 2 minuten wachten zijn snavel open. Hij zingt precies 2 strofes die door ons met gejuich worden ontvangen. Dit betekent dat we zo goed als alle mogelijke nachttargets af kunnen strepen, een heerlijk gevoel! We hadden erop gerekend om 05:10 uit 't Horntje weg te moeten rijden, dat betekent dat we nog even thuis koffie kunnen drinken! Vanuit de tuin horen we de eerste zangvogels opstarten. Tijd om naar het bos te gaan!

38 Veldleeuwerik Alauda arvensis - 04:47
39 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros - 04:49
40 Merel Turdus merula - 04:53
41 Groenpootruiter Tringa nebularia - 04:54
42 Winterkoning Troglodytes troglodytes - 05:04

Een snelle bak koffie om de Zwarte Roodstaart te vieren en blij dat we ermee waren! (Tim Langerak)

In het bos aangekomen staan de fietsen netjes op ons te wachten bij de Fonteinsnol. Wonderbaarlijk genoeg heeft iedereen zijn fietssleutel nog, de bosronde kan beginnen!

43 Roodborst Erithacus rubecula - 05:14
44 Houtduif Columba palumbus - 05:17
45 Pimpelmees Cyanistes caeruleus - 05:17
46 Groenling Chloris chloris - 05:17
47 Zanglijster Turdus philomelos - 05:17
48 Boomkruiper Certhia brachydactyla - 05:17

We fietsen eerst naar de stake-out voor Vuurgoudhaan, altijd een lastige soort en ook hier geldt dat dit misschien wel het enige Texelse territorium is. We wisten al dat deze vogel van uitslapen houdt en we horen inderdaad nog even niks. Gelukkig is de territoriale Havik in hetzelfde perceel de kwaadste niet, die zien we tussen de bomen door schieten en horen we ook nog even baltsen. De Goudhanen zijn ook al wakker en zingen lekker door.

49 Koolmees Parus major - 05:21
50 Vink Fringilla coelebs - 05:23
51 Goudhaan Regulus regulus - 05:25
52 Havik Accipiter gentilis - 05:26
53 Zwarte Kraai Corvus corone - 05:28

De volgende stop is bij de Tureluur, van oudsher een goede plek voor bijvoorbeeld Tuinfluiter, Kleine Barmsijs, Kruisbek en Boomvalk. We horen nu alleen die eerste. Gelukkig zien we een mooie Aalscholver als troostprijs.

54 Zwartkop Sylvia atricapilla - 05:30
55 Aalscholver Phalacrocorax carbo - 05:37
56 Grote Bonte Specht Dendrocopos major - 05:38
57 Tuinfluiter Sylvia borin - 05:39

Vervolgens steken we door naar de bosrand om een stukje de Bleekersvallei in te fietsen. Dit blijkt een goed plan, we zien met het grootste gemak van de wereld een vrouw Blauwe Kiekendief die zelfs even op 20 meter voor ons gaat zitten. De zingende Koekoek die we hier horen werd met open armen ontvangen, en de overvliegende Sijs al helemaal! Ook de overige bos- en duinsoorten werken prima mee.

58 Fitis Phylloscopus acredula - 05:42
59 Grasmus Sylvia communis - 05:43
60 Boomleeuwerik Lullula arborea - 05:44
61 Blauwe Kiekendief Circus cyaneus - 05:46
62 Tapuit Oenanthe oenanthe - 05:46
63 Roodborsttapuit Saxicola rubicola - 05:47
64 Graspieper Anthus pratensis - 05:50
65 Kneu Linaria cannabina - 05:51
66 Koekoek Cuculus canorus - 05:51
67 Heggenmus Prunella modularis - 05:52
68 Sijs Spinus spinus - 05:54
69 Boompieper Anthus trivialis - 05:55

We fietsen rustig langs de bosrand naar het zuiden en horen onderweg ineens Kruisbekken! Het zijn er 9, ze vliegen een paar rondjes boven ons en verdwijnen weer uit beeld. Weer een lastige soort die we zonder enige moeite kunnen afstrepen, we liggen op ramkoers als het zo doorgaat! Ook zien we onze enige(!) Gaai van de dag. 

70 Kruisbek Loxia curvirostra - 05:58
71 Boerenzwaluw Hirundo rustica - 05:59
72 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus - 06:01
73 Gaai Garrulus glandarius - 06:03
74 Putter Carduelis carduelis - 06:05
75 Kauw Coloeus monedula - 06:06

We zijn aangekomen bij de weg naar het Westerslag/Paal 15. We fietsen rustig vogelend naar het strand. Als we even stilstaan knalt er ineens een jagende Sperwer langs. Niet iedereen ziet hem gelijk maar na een klein sprintje zien we hem allemaal nog even op een struik zitten. Vlak na 06:00 Havik, Sperwer en Blauwe Kiekendief, de drie 'beruchte' plaatselijke rovers, in de tas! Dan zie ik een slanke meeuw aan komen cirkelen; 'Boys, kijk naar die meeuw!!!! Is dat een Pont?!!?!' Het bleek inderdaad een tweede kalenderjaar Pontische Meeuw, een keiharde bonus! We konden de drie Roeken die even verderop door team 'Bearded Tits' werden gezien helaas niet oppikken, een jammerlijke misser.

76 Sperwer Accipiter nisus - 06:07
77 Pontische Meeuw - Larus cachinnans - 06:08

Verderop zagen we een Beflijster invallen die TiLa helaas niet in beeld kreeg, gelukkig zagen we later op de dag nog vogels bij Dorpzicht, Oost en Zeeburg.

78 Torenvalk Falco tinnunculus - 06:14
79 Braamsluiper Curruca curruca - 06:18
80 Beflijster Turdus torquatus - 06:20

Aangekomen bij Paal 15 kwamen we Stork senior weer eens tegen en ook vaste tellers Onno Werkman en Pieter Duin waren van de partij. Enkele andere teams kwamen ook gezellig buurten. Gelukkig leed het aantal soorten dat werd gezien niet onder de gezelligheid, we bleven op ramkoers! In 50 minuten zagen we onder andere een Smelleken die ver en laag over zee naar het noorden vloog, scherp opgepikt door TiSchi. Pieter wees ons een paar héle welkome Grote Zee-eenden aan, ik zag ineens twee Knobbelzwanen naar zuid vliegen en we trokken er gezamenlijk twee Parelduikers uit (fraai in zomerkleed). Ik zag weer eens een meeuw, brulde wat aanwijzingen door en maakte plaatjes. Helaas lukte het uiteindelijk niet om er een goede Geelpootmeeuw van te bouwen, we laten hem ongedetermineerd. Waar we in 2018 Jan-van-gent misten vlogen er nu meerdere, eentje zelfs ongeveer boven het strand. Al met al geen slechte score!

81 Drieteenstrandloper Calidris alba - 06:25
82 Witte Kwikstaart Motacilla alba - 06:25
83 Eider Somateria mollissima - 06:25
84 Zwarte Zee-eend Melanitta nigra - 06:27
85 Knobbelzwaan Cygnus olor - 06:28
86 Jan-van-gent Morus bassanus - 06:28
87 Dwergstern Sternula albifrons - 06:31
88 Smelleken Falco columbarius - 06:37
89 Bonte Strandloper Calidris alpina - 06:38
90 Grote Mantelmeeuw Larus marinus - 06:40
91 Parelduiker Gavia arctica - 06:42
92 Grote Zee-eend Melanitta fusca - 06:46

Jan-van-gent Morus bassanus, Paal 15, 8 mei 2021 (Koen Stork)

Even na zevenen vinden we het welletjes en gaan we terug naar het bos om onze fietsronde af te maken. Onderweg tikken we nog even de Bontbekplevieren in die op het parkeerterrein bij Paal 15 zitten. We fietsen voor de tweede keer naar de Tureluur en pikken onderweg een vers gearriveerde Grauwe Vliegenvanger op die lekker zit te zingen. Bij de Tureluur aangekomen horen we al snel een groep barmsijzen. Even tapen doet wonderen en de vogels komen boven ons hoofd zitten. We zien tussen de ca 10 Kleine Barmsijzen zowaar een Grote Barmsijs! We wisten dat ze er nog zaten, maar er eentje vinden in de schaarse tijd die je hebt op een Big Day is dan nog een tweede natuurlijk. Een echte rammer van een Big Day-soort, hoe vaak zou deze op een Big Day-lijst in mei zijn beland? 

93 Bontbekplevier Charadrius hiaticula - 07:14
94 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata - 07:23
95 Kleine Barmsijs Acanthis cabaret - 07:32
96 Grote Barmsijs Acanthis flammea - 07:32

Grote Barmsijs Acanthis flammea, de Tureluur, 8 mei 2021 (Koen Stork), Bingo!

Een melding van een naar noord vliegende Visarend doet ons besluiten om nog even de uitkijktoren op de Fonteinsnol te beklimmen. Helaas levert het alleen een Holenduif op als nieuwe soort. Ook zien we hier Havik en Sperwer voor de tweede keer. Gelukkig is de Vuurgoudhaan inmiddels uitgeslapen. Ook Staartmees lukt op de plek waar we ze bedacht hadden. Langs de zuidelijke bosrand zagen we niet de gehoopte Bonte Vliegenvanger, een soort waar we gedurende de dag nog best wat tijd in zouden steken. De Fluiters die er de dag ervoor nog zaten, zijn ook verder getrokken zo lijkt het. Wel tikken we inmiddels de 100 soorten aan, maar liefst één uur eerder dan de Local Patchers tijdens hun record! Aangekomen in het zuidelijkste puntje bos lukt Grote Lijster makkelijk, een familie met net uitgevlogen jongen hipt van de weg af. Een roepende Appelvink maakt het feest compleet, die hadden we niet verwacht na de deceptie van donderdag! Na een hele rits lastige rovers zien we nu pas onze eerste Buizerd van de dag.

97 Holenduif Columba oenas - 07:46
98 Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla - 07:54
99 Staartmees Aegithalos caudatus - 07:58
100 Spreeuw Sturnus vulgaris - 08:01
101 Lepelaar Platalea leucorodia - 08:01
102 Grote Lijster Turdus viscivorus - 08:15
103 Appelvink Coccothraustes coccothraustes - 08:15
104 Buizerd Buteo buteo - 08:16

We fietsen nog even via de Ploegelanden, waar we zomaar tegen onze enige Dodaars van de dag aan blunderen! Dat scheelt tijd, we hoeven niet naar onze back-up. Ook deze kan erg lastig zijn op het eiland en in 2018 misten we hem. Eigenlijk hebben we de meeste bostargets wel binnen, behalve Boomvalk, Fluiter en Bonte Vliegenvanger. Fluiters zaten er simpelweg niet, voor de valk hadden we gelukkig nog een plek en de vliegenvanger zouden we wel ergens twitchen, zo dachten we. We maakten de tussenstand op, aten wat en zagen dat we er aardig voor stonden. Als de regen niet al te veel roet in het eten zou gaan gooien dan moeten we op zijn minst héél erg in de buurt gaan komen.

105 Wintertaling Anas crecca - 08:47
106 Dodaars Tachybaptus ruficollis - 08:48

Een goede strategie die we vonden in het verslag van de Local Patchers was om een tweede keer over zee te kijken. Wij moesten bijvoorbeeld nog Roodkeelduiker, Kleine Jager, Zwarte Stern en Dwergmeeuw. Alle vier lastig nu, maar het was een poging waard en als we naar Paal 9 gingen, zouden we het Grote Vlak nog eens kunnen checken bij daglicht. Zo gezegd zo gedaan! Al snel zagen we dat er werkelijk helemaal niks vloog en ook het Vlak was leeg. Snel naar de Geul en de Horsmeertjes dan maar. Onderweg wisten we nog een paar dorpssoorten af te strepen rond Den Hoorn.

107 Huismus Passer domesticus - 09:09
108 Ekster Pica pica - 09:10
109 Turkse Tortel Streptopelia decaocto - 09:29
110 Gierzwaluw Apus apus - 09:30

Aangekomen bij de Geul ging het weer wat beter. We hadden hier nog best een paar makkelijke soorten voor het oprapen liggen.

111 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus - 09:33
112 Tafeleend Aythya ferina - 09:36
113 Huiszwaluw Delichon urbicum - 09:36
114 Oeverzwaluw Riparia riparia - 09:36
115 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis - 09:37
116 Rietgors Emberiza schoeniclus - 09:39

Een snelle blik in de Mokbaai leverde wat stelten op die we nog moesten, maar nog even geen leuke rotgans. De altijd enorm lastige Baardman zou hier ook moeten kunnen, maar we horen nu nog niks. Wel vinden we de twee aanwezige Krombekstrandlopers, onze eerste op een Big Day ooit! Ze worden dankbaar getwitcht door enkele andere teams.

117 Rotgans Branta bernicla - 09:40
118 Steenloper Arenaria interpres - 09:40
119 Kanoet Calidris canutus - 09:42
120 Rosse Grutto Limosa lapponica - 09:42
121 Krombekstrandloper Calidris ferruginea - 09:51

We trekken een sprintje naar de Horsmeertjes en nestelen ons op een duin vanaf waar je zowel het Oostelijk Horsmeertje als het Westelijk Horsmeertje kan zien. Rens had geen zin om te sprinten en mist daardoor een invallende Grote Zilverreiger. Gelukkig zagen we later op de dag nog twee vogels. Een ander team kondigt aan dat zowel een man Zomertaling als een paartje Brilduiker netjes aanwezig zijn en na even zoeken weten we ze inderdaad te vinden. Dat zijn twee hele fijne soorten om af te strepen! Even verderop vond een ander team de Grauwe Franjepoot terug die hier al even zat, we konden zo aanschuiven. Altijd fijn! Een zoektocht in de Hors- en Kreeftepolder naar Baardman was helaas vruchteloos en kostte eigenlijk veel te veel tijd. Ook terug bij de Mokbaai geen Baardman... Het zou misschien wel onze grootste misser van de dag blijken.

122 Zomertaling Spatula querquedula - 10:01
123 Brilduiker Bucephala clangula - 10:01
124 Grote Zilverreiger Ardea alba - 10:03
125 Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus - 10:09

Nog 30 soorten voor een evenaring! Stiekem twijfel ik een beetje of we dat wel gaan halen, maar we moeten nog een paar intikkers en met een beetje geluk zouden we er moeten komen. We zetten koers naar het NIOZ voor Kramsvogel, Middelste Zaagbek en Paarse Strandloper. Al die soorten zien we uiteraard niet maar tijdens de korte stop voor Kramsvogel vinden we wel de Rouwkwikstaart die daar de dag ervoor ook gemeld was! Ook zien we onze eerste determineerbare gele kwikstaart van de dag: een mannetje flava.

126 Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii - 11:06
127 Gele Kwikstaart Motacilla flava - 11:06

Onderweg naar de gebiedjes aan de oostkant van het eiland betaalt het consequent afkijken van de slootjes zich eindelijk uit en we zien onze eerste Blauwe Reiger. We hoeven er niet eens voor te stoppen. Vervolgens dippen we de Zwarte Zeekoet in Oudeschild, die tot nu toe de hele dag een makkelijke intikker was. Klote! Daarna gaat het beter. De tweede kalenderjaar Zwartkopmeeuw die Ruud van Beusekom 1,5 uur eerder aan ons door appte, zit nog netjes op ons te wachten in Nieuw Buitenheim, evenals Brandgans en Noordse Stern. Zwartkopmeeuw is altijd lastig op een Big Day, de soort verdwijnt meestal op magische wijze van de vaste plekken als april voorbij is.

128 Blauwe Reiger Ardea cinerea - 11:11
129 Brandgans Branta leucopsis - 11:28
130 Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus - 11:34
131 Noordse Stern Sterna paradisaea - 11:34

Door naar Dijkmanshuizen, waar we de eerder die dag gevonden Steltkluten snel in beeld hebben. De enige soort van de dag die we niet op onze uitgebreide targetlijst (196 soorten) hadden staan. Verder zien we hier eindelijk onze eerste Kemphanen en onze tweede Bosruiter en Grauwe Franjepoot. Helaas is de Spotvogel die hier elk jaar zit nog niet terug uit warmere streken, we geven hem geen ongelijk met temperaturen van 13 graden, wind en bewolking.

132 Steltkluut Himantopus himantopus - 11:42
133 Kemphaan Calidris pugnax - 11:42

Het gaat zo regenen en we willen nog een paar zangvogels en Boomvalk proberen dus we zetten koers naar De Koog. We checken nog even snel een claim van een Zwarte Mees maar zien en horen hier niks. Mede omdat we de auto voor iemand zijn oprit hebben gezet, kiezen we maar snel het hazenpad voor de Boomvalk. Bij het voetbalveld van De Koog had Ruud van Beusekom ze een halfuurtje geleden nog. Het begint inmiddels te miezeren en we hopen maar dat ze mee werken. Gelukkig komt er na enkele minuten eentje laag over het veld scheren.

134 Boomvalk Falco subbuteo - 12:29

We zitten in onze middagdip, het miezert, de wind trekt aan. We hebben het even moeilijk, maar we strijden dapper door. Ergens op een random erf dippen we een Bonte Vliegenvanger die Stork senior had gevonden. Dan maar door naar de tuin van Jeroen de Bruijn, hij had rond zijn tuin nog Koperwiek, Kramsvogel en Bonte Vliegenvanger de afgelopen dagen. Wij vinden het gezellig om Jeroen even te zien maar zien niks noemenswaardigs, op een schorre Fitis die zijn best doet om op een roepende Bonte Vliegenvanger te lijken na dan...

We hebben in een uur tijd slechts 1 nieuwe soort kunnen bijschrijven, op dit tempo is een nieuw record ineens héél ver weg. Maar we weten dat het nog kan; terwijl wij in de dip zitten zien we het ene na het andere appje van Stork senior door komen, die door de wind en regen in zijn eentje in Waal en Burg loopt. Hij zag Kleine Rietgans, Zwarte Ruiter en later Witbuikrotgans en Ringmus. Het ging maar door, wat een baas! Gelukkig hebben we net te horen gekregen dat een van de laatste Zomertortels inderdaad de jachtgeweren heeft overleefd en terug is in het territorium. We rijden snel die kant op en scoren onderweg Goudplevier op een akker. Aangekomen op de plek is het best even zoeken maar uiteindelijk vinden we de vogel, met veel dank aan René Pop! Hij zit prachtig dichtbij op een heg maar veel tijd om te genieten is er niet, we zetten koers naar Waal en Burg!

135 Goudplevier Pluvialis apricaria - 13:06
136 Zomertortel Streptopelia turtur - 13:24

Zomertortel Streptopelia turtur, Texel, 8 mei 2021 (René Pop) Een beeld van hoe wij de vogel zagen zitten. Misschien wel de mooiste vogel en gaafste waarneming van de dag.

Bij de plasjes naast het het nieuwe natuurcentrum de Marel zien we onze eerste Kleine Plevier van de dag en zowaar een vers gearriveerde Kleine Strandloper! Ook die is vaak erg lastig tijdens een Big Day en het is onze enige van de dag. Dan krijgen we een appje van Martijn van der Weijde; hij heeft een Kleine Zilverreiger in de Mokbaai. Na de vorst van afgelopen winter hebben zo ongeveer alle Texelse Kleine Zillies de geest gegeven dus we besloten snel dat we deze moesten twitchen! Rens trapte het gaspedaal nóg dieper in en een kwartier later mochten we allemaal even door Martijn zijn scoop kijken. 20 seconden uit de auto en weer door, efficiënt!

137 Kleine Plevier Charadrius dubius - 13:36
138 Kleine Strandloper Calidris minuta - 13:36
139 Kleine Zilverreiger Egretta garzetta - 13:52

Via de Molenkolk, waar we Smient intikken, rijden we weer terug naar Waal en Burg. We zien hier de bekende Zwarte Ruiter en  we zien ook een groepje Goudplevieren vliegen met één andere steltloper ertussen. Even later vinden we het groepje aan de grond en worden onze vermoedens bevestigd: er loopt een mooie vrouw Morinelplevier tussen. We zijn back on track! En we moeten nog een paar ganzen, kwikstaarten en andere targets die te doen moeten zijn! De voorspelling is inmiddels dat de regen pas stopt om 18:15 in plaats van 16:15 maar dat mag de pret niet drukken.

140 Smient Mareca penelope - 14:04
141 Zwarte Ruiter Tringa erythropus - 14:22
142 Morinelplevier Charadrius morinellus - 14:34

We staan net naar de Kleine Rietgans te zoeken als Pieter Duin ons een appje stuurt met de mededeling dat hij Kramsvogels heeft. We zijn niet al te ver weg en rijden er snel heen. Aangekomen op de locatie hippen er maar liefst 50 Kramsvogels naast Pieter zijn auto! We bedanken hem vriendelijk en rijden weer terug naar Waal en Burg.

143 Kramsvogel Turdus pilaris - 14:58

Zoeken naar de Kleine Rietgans in de regen. (Tim Langerak)

We beginnen te scannen op de plek waar de Kleine Rietgans moet zitten. We zien hem zo snel niet zitten, wel zitten er zes Kolganzen! We zien ook nog twee Smienten, maar die hadden we al. Het is niet makkelijk in de wind en regen en daarom scannen we nog een tijdje door. Een slapende gans ziet er interessant uit maar dit blijkt uiteindelijk een Grauwe Gans. TiSchi ziet tijdens de zoveelste scan ineens een Watersnip op het gras staan. Iedereen kijkt snel door zijn scoop en vlak daarna vliegt de vogel alweer op. Wat een enorme bonus! We kunnen de Kleine Rietgans nog steeds niet vinden en als we horen dat de Zwarte Zeekoet weer in de haven van Oudeschild zit besluiten we om het even te laten voor wat het is. De Zwarte Zeekoet dobbert rustig in de haven en we hoeven de auto niet uit.

144 Kolgans Anser albifrons - 15:10
145 Watersnip Gallinago gallinago - 15:10
146 Zwarte Zeekoet Cepphus grylle - 15:23

Dan rijden we langs de waddendijk naar het noorden, we checken groepen rotganzen voor Zwarte en Witbuikrotgans maar het wil maar niet lukken. We proberen op meerdere plekken buitendijks een Middelste Zaagbek te vinden maar ook dit lukt niet, mede omdat de wind inmiddels is aangetrokken tot windkracht 7 Bft. Onze optiek, de hele binnenkant van de auto, de checklist, alles is inmiddels zeiknat en het lijkt alleen maar harder te gaan regenen.

Barre omstandigheden op de Waddendijk. (Tim Langerak) Als we laag bleven konden we net de Waddenzee checken zonder weg te waaien.

Dan komt gelukkig het bericht dat we nodig hadden: Pim Rijk heeft voor ons de Kleine Rietgans teruggevonden en houdt hem voor ons in beeld. Rens doet zijn werk weer en we zijn rap op de plaats van bestemming. De vogel zit ongezellig ver tussen een groep Brandganzen, maar we zien hem allemaal duidelijk. Drie keer is scheepsrecht! 

147 Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus - 16:01

Ruud appt ons weer: hij blijkt een Bonte Vliegenvanger in zijn tuin te hebben. Een paar appjes later hebben we een plan: we gaan bij Ruud thuis op de koffie en doen die vliegenvanger lekker vanuit de woonkamer. De koffie smaakt goed maar we dippen de Bonte Vliegenvanger, alweer de vijfde keer vandaag dat we deze soort niet vinden op een gehoopte plek... Tijdens een rondje achter Ruud zijn tuin ziet TiLa in zijn eentje een Beflijster en een Ringmus. De rest van het team is helaas te laat maar dit betekent wel dat we al onze soorten nu met alle teamleden hebben waargenomen! Voor Ringmus hadden we gelukkig nog een plek. Laat die plek nu net onze volgende bestemming zijn! Het betreft een bungalowparkje met een paar haagjes midden in de polder. Aangezien het inmiddels stormt is er niet veel dekking meer over. We zien meerdere Tapuiten schuilen onder struikjes naast de auto en de Casarca die hier al een tijdje zit is gelukkig ook snel gevonden. De nestkast waar de Ringmussen donderdag in zaten hangt vol in de wind en zwiept heen en weer aan zijn schroef. Hij kan er letterlijk elk moment af lazeren. Dit zag er niet goed uit en we kregen nog net geen mentale inzinking. Gelukkig zagen we na nog twee rondjes op het parkje een Ringmus. Een enorme opluchting! We verbreken hiermee overigens ons persoonlijk record van 148 soorten.

148 Casarca Tadorna ferruginea - 16:45
149 Ringmus Passer montanus - 16:48

Vervolgens rijden we door naar Dorpzicht voor kwikstaarten (we moeten Engelse en Noordse nog) en beide rotganzen. Ze zijn hier vandaag allemaal gezien maar de kwikken zijn lastig te vinden in deze storm en de rotganzen kunnen letterlijk niet verder van de weg af zitten en zijn bovendien slecht te checken met veel wind en zeiknatte optiek. Met wat moeite persen we er uiteindelijk een man Engelse Kwikstaart uit die uit de wind loopt bij het kijkscherm. Een mooie soort voor plek 150, dat mag gezegd worden! 

150 Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima - 17:17

De voorspelling is inmiddels dat de regen pas om 20:15 stopt maar we moeten nog maar zes soorten voor een record en hebben nog uren daglicht. Het zit er nog steeds in! Eerst proberen we voor de zevende keer vandaag een Bonte Vliegenvanger, ditmaal in de Witte Hoek. +1 deceptie! We krijgen dan een appje van Ben Gaxiola: hij heeft een adulte Dwergmeeuw ter plaatse in Ottersaat. We moeten er even wat polderwegen voor afblazen, maar dan heb je ook wat! Ben wijst hem aan en de vogel zit mooi dichtbij, wat een beauty! We steken onze duimen op en maken rechtsomkeert voor een Keep die zich begeeft in de tuin van het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp. Daar aangekomen kunnen we de Keep niet vinden maar de plaspauze was ook welkom. 

151 Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus - 17:36

Hierna zetten we koers naar Dorpzicht waar we in de luwte een paar lijsters zien foerageren. We komen hier vooral voor Bonte Vliegenvanger en Paapje maar de lijsters worden natuurlijk gecheckt. Naast Merels en een Zanglijster zien we ook een Beflijster en zowaar een Koperwiek! De vogel zit in hoog gras en niet al te dichtbij dus het duurt even voor we hem allemaal hebben door onze beslagen kijkers en telescopen maar uiteindelijk lukt het. Zes soorten lijsters op een Big Day! De vliegenvanger die op het hekje kwam zitten bleek helaas een Grauwe Vliegenvanger. Pim komt ons nog eens helpen en vindt tussen de verre groep Rotganzen bij Dorpzicht de Zwarte Rotgans terug. Ook hier duurt het door de omstandigheden best wel even voor we hem allemaal zien maar het lukt! 

152 Koperwiek Turdus iliacus - 18:09
153 Zwarte Rotgans Branta nigricans - 18:18

We besluiten om de Witbuikrotgans bij Nieuw Buitenheim te gaan twitchen. Dit is weer een stuk naar het zuiden rijden maar langs de dijk moet Noordse Kwikstaart ook kunnen, was ons idee. We checken honderden rotjes, uiteindelijk meerdere duizenden. Maar een Witbuikrotgans? Ho maar... Wel komen we voormalig recordhouder Diederik Kok nog tegen, toen we vertelden wat de tussenstand was sprak hij de legendarische woorden "Ah fuck, dat gaan jullie gewoon halen!". Dat deed ons goed!
Rens tankt de auto nog even bij en TiLa, TiSchi en ik maken een plan. De rotganzen en kwikstaarten werken niet mee en we moeten nog naar de noordpunt voor een paar soorten. Onze eerste stop wordt bij Zeeburg, waar mijn moeder woont. Die staat ons op te wachten met warme tomatensoep en een paar broodjes. Op de akker voor het huis zien we precies drie kwikstaarten lopen: één Engelse, één Gele en één Noordse. Bam! We eten vol goede moed en nieuwe energie onze soep op en vervolgen onze weg.

154 Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi - 19:46

Hierna checken we een eerder op die dag gefotografeerde Pijlstaart buitendijks bij De Cocksdorp. We vinden hier helaas niks, maar merken wel dat de regen al wat minder wordt en ook de wind lijkt af te nemen. We zetten snel koers naar onze volgende stop, de Eierlandse Dam, nabij de Texelse vuurtoren. De regen was eindelijk zo goed als gestopt. Scopen vanaf de zeereep leverde nog niet de gehoopte Paarse Strandlopers op, dus dat werd weer een sprintje. De regen had het strand veranderd in een moddervlakte en de teamleden onder ons met wat minder waterdichte schoenen wisten een hele show te maken van het ontwijken van de waterplassen. Halverwege de dam vloog er ineens een groepje van vijftien Paarse Strandlopers voor ons op, waarschijnlijk schuilend voor de barre omstandigheden aan het einde van de dam. Dat betekende dat we nu het record geëvenaard hadden! Een snelle selfie en we zetten de sprint terug naar de auto in.

155 Paarse Strandloper Calidris maritima - 20:19

Blij als kinderen na de evenaring van het record! (Koen Stork)

Rodny Stolk had intussen de Bonte Vliegenvanger in de Witte Hoek teruggevonden en we konden makkelijk aanschuiven. Een mooie zwart-witte man hipte door de haag voor ons. Er zijn lelijkere vogels om een record mee te breken! Acht keer is scheepsrecht!

156 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca - 20:35

Een wazige bewijsplaat van de recordsoort. (Koen Stork)

De recordsituatie. (Tim Schipper) Grauw weer, een blije TiLa (rechts), Rens (links) die zich afvraagt waar Koen blijft en Koen (midden) die nog een beter bewijsplaatje probeert te maken zonder onderuit te gaan op het natte gras.

Iets verderop, bij de plas op de Robbenjager, zat de enige betrouwbare Kleine Karekiet op het hele eiland. Aangezien de regen net was gestopt hoopten we dat er wat meer activiteit was. Na een sprintje kwamen we op de plek. 'Hoor ik hem aan de overkant? Nee sorry, opstartende Rietzanger...', 'Zing dan!', 'Hey, hey luister, dat is hem! Hij zingt!!!'. Nummer 157 was in de tas en we konden weer door. Komt de 160 dan tóch nog in beeld?

157 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus - 20:47

De groep Rotganzen bij Dorpzicht, waar ook een Witbuikrotgans in zou moeten zitten, was opgevlogen naar de Schorren. Aangezien Middelste Zaagbek ook hier kan reden we snel die kant op. Aan de noordelijke zijde klimmen we de dijk op. Een paar glijpartijen later staan we gelukkig heelhuids boven. We zien een Zwarte Ruiter en een Zwarte Rotgans. Leuke soorten, maar we hebben beiden al. We scannen rustig door als TiLa schreeuwt: "Paartje Pijlstaart!!! Vliegen naar links, nú deze kant op, kijk met je kijker!". We pikken ze allemaal op en ze komen mooi dichtbij langs gevlogen.

158 Pijlstaart Anas acuta - 21:11

We hebben nog niet alle Rotganzen gecheckt dus we rijden naar het zuidelijke deel van de Schorren. Na de glijpartijen weer overleefd te hebben, zet ik mijn scoop ergens random op de groep ganzen. Ik hoef er alleen maar doorheen te kijken of ik heb een paartje Witbuikrotganzen in beeld, over geluk gesproken! Nadat iedereen heeft gekeken scannen we de Waddenzee en ook een paartje Middelste Zaagbek is snel gevonden. Rens vindt er zelfs nog vijf iets verderop! Wat een fantastische run zo aan het einde van de dag, dat hadden we niet meer verwacht!

159 Witbuikrotgans Branta hrota - 21:15
160 Middelste Zaagbek Mergus serrator - 21:20

We proberen in het allerlaatste licht nog een plek voor Paapje en kijken daarna nog een keer bij de Schorren of er toevallig een Velduil vliegt. Daarna proberen we nog wat plekken voor Kwartel, maar eigenlijk hebben we alles wat realistisch gezien mogelijk is al in de pocket. We besluiten dat het mooi is geweest en om 22:50 trekken we vier Skuumkoppes open in 't Horntje. Wat een dag!

Vanaf nu staat het Texelse Big Day record op een mooi aantal van 160 soorten. Dit betekent volgens mij - correct me if I'm wrong - dat dit ook een record is binnen één Nederlandse regio. Dat stond op naam van Thomas van der Es, Joey Braat, Theo Muusse en Bas Verhoeven, met 158 soorten in de Biesbosch in 2016 (zie hier). 

Totaal aantal soorten per uur. Let op de toename vlak na 8 uur, toen de regen stopte.

Een kwestie die vaak wordt opgebracht is "Oh, dan moet het zéker hoger kunnen op een goede trekdag zonder regen." In theorie kan dat natuurlijk, maar in de praktijk mis je op zo'n dag ook veel. Je hebt 's ochtends weinig tijd om te trektellen, want de bossoorten wachten niet en gedurende de rest van de dag moet je nog een keer de waddenkant en enkele andere gebieden gaan doen. Dan behoort uitgebreid bonussen harken op een telpost dus ook niet echt tot de opties. Bovendien hadden wij veel wintersoorten (denk bijvoorbeeld aan beide barmsijzen, Kramsvogel en Koperwiek) die mogelijk opwegen tegen de bonussoorten op een goede trekdag. Aan de andere kant, dankzij de regen hadden wij wel een aantal dipjes en de rotganzen en kwikken hadden bijvoorbeeld zeker minder tijd gekost in betere weersomstandigheden. Kortom, het kan zeker hoger. Maar heel veel hoger? Wij denken van niet.

Nieuwe soorten per uur. We hadden alle 160 soorten in een tijdsbestek van slechts 20 uur en gelukkig elk uur minimaal één nieuwe soort.

Onze grootste missers waren Fluiter, Paapje en Baardman. Alle drie soorten waar we minimaal op gehoopt en stiekem ook wel een beetje op gerekend hadden. Keep en Visarend waren ook realistisch geweest maar konden we helaas niet vinden/oppikken. Ook was het jammer dat de Iberische Tjiftjaf er niet meer zat. Bosrietzanger, Spotvogel en Wielewaal waren soorten die op de meeste Big Days toch wel mogelijk zijn maar nu helaas niet op het eiland aanwezig waren. Verder hebben we eigenlijk vooral goede zaken gedaan. We hadden een hele sterke nachtronde en bosronde met weinig missers. Ook veel bonussoorten konden we makkelijk intikken dit jaar, denk bijvoorbeeld aan Watersnip, Zwarte Zeekoet, Kleine Rietgans, Steltkluut en Grauwe Franjepoot.

De ingevulde, inmiddels opgedroogde checklist. (Tim Schipper)

Dankwoord
We willen een aantal mensen bedanken voor hun hulp in de voorbereiding, logistiek of ondersteuning op de grote dag zelf: Thomas Avila Lutke Schipholt, Pim Rijk, Ruud van Beusekom, Vincent Stork, Jeroen de Bruijn, Toon en René Pop, Diederik Kok, Han Zevenhuizen, Laurens Steijn, Marc Plomp, Mimi Eelman, Jarne Kompier, Ben Gaxiola, Pieter Duin, Job ten Horn, Rodny Stolk, Hans Verdaat, Jacob Garvelink, Frank van der Meer, Jos van den Berg, Klaas de Jong, Arend Wassink, Ezra IJzelenberg, Martijn van der Weijde en 'last but not least', Rens zijn ouders voor het lenen van de auto.

Discussie

Koen Stork  ·  13 mei 2021  11:58, gewijzigd 13 mei 2021  15:53

We haalden overigens ook ruim 1100 euro op voor het goede doel van de Texel Big Day, dit jaar waren dat de akkervogels. Doneren kan trouwens nog steeds, hiero. Verder moet er wel gezegd worden dat wij de watjes van de dag waren met onze auto. De teams die fietsten en wandelden hadden het veel zwaarder. Dat mag hier niet onbenoemd blijven, wat een strijders!

Luuk Punt  ·  13 mei 2021  12:17

Gefeliciteerd mannen met het onder deze weersomstandigheden behalen van dit duizelingwekkende record! Fijn verhaal ook!

Folkert Jan Hoogstra  ·  13 mei 2021  13:53

Mooi record en verhaal!

Geinig ook dat het record flink omhoog ging toen het van de auto naar de fiets ging, maar dat jullie nu het record met de auto weer terug hebben gepakt!

Als jullie nu eens met dezelfde strijdlust het landelijke record gaan aanvallen ;)

Blijft veel te stil met landelijke Big Days. 

Wij gaan zaterdag voor een nieuwe poging om het Friese record te halen, maar de voorbereidingen hebben nog nooit zo tegengevallen. Ik ben benieuwd.

Arjan Dwarshuis  ·  13 mei 2021  14:20

Grote klasse boys!

Redmar Woudstra  ·  13 mei 2021  20:56

Gefeliciteerd mannen! Knappe prestatie in een groot deel hondeweer. 

Bedankt voor de Pontische Meeuw: een onverwachte soort voor onze lijst die dag!

Guus Jenniskens  ·  13 mei 2021  21:31

Van harte gefeliciteerd! Leuk geschreven en heel herkenbare momenten van een big day... Het is ook wel een emotionele roller coaster soms, van soorten missen tot onverwachte bonussoorten.

Ed van Boheemen  ·  13 mei 2021  22:52

Super vet! Nadat ik op deze dag bijna letterlijk de haven van Oudeschild inregende, hield ik het voor gezien. Bikkels!

Will Schep  ·  15 mei 2021  19:10

Stork senior moet wel apetrots zijn !

Gijsbert van der Bent  ·  16 mei 2021  15:39

Mooi opgeschreven thriller!

Bert-Jan Luijendijk  ·  17 mei 2021  08:40

Ik las op de website van de Texelse Courant een artikel (gedateerd 16 mei) waarin gerept wordt over 159 soorten. Niet minder imposant uiteraard, maar heeft er in tussentijd een correctie plaatsgevonden waardoor de 160-grens toch net niet is beslecht, of heeft de TC het simpelweg mis?

Koen Stork  ·  17 mei 2021  09:52, gewijzigd 17 mei 2021  09:53

Dank voor de leuke reacties allen!

@Bert-Jan, er ging iets fout met het invoeren van Grote Barmsijs, die stond niet op onze lijst in het systeem van waarneming.nl. De organisatie heeft vervolgens dat aantal overgenomen en aan de media doorgegeven, vandaar. Nadat we de barmsijs invoerden als Grote Barmsijs ssp flammea telde hij overigens wél mee dus het staat nu ook goed op de waarneming.nl pagina van de Texel Big Day.

Diederik Kok  ·  18 mei 2021  09:22

Mooi verhaal mannen, puik werk en een magische grens bereikt. Nogmaals: petje af! Het weer was die dag echt extreem slecht weer, dus daarvoor extra respect. De wintersoorten op jullie lijst maakt echt het verschil, plus het kunnen twitchen van alles wat op het eiland gezien werd.

Ik vraag me af of die 160 ook te halen is met de fiets (alhoewel, als Stork senior zelfs lopend (!) de 140 voorbij kan....). Hoeveel km's hebben jullie gemaakt? 

Koen Stork  ·  18 mei 2021  20:45

@Diederik, we hebben het even nagerekend. Onze fietsronde in het bos was ca 11 km lang en we hebben ca 300 km(!) met de auto gereden. Vooral de rondjes langs de waddendijk in de middag tikten aan. De uitstapjes voor de Kleine Zilverreiger en Zwarte Roodstaart waren ook vrij veel kilometers extra voor een enkele soort.

Marc Guyt  ·  7 april 2022  21:20

Voor de liefhebbers, ook dit voorjaar is er weer een Texel Big Day

7 mei is de grote dag.

Inschrijven als team is nog mogelijk en wel hier.

(max) 24 uur vogels kijken op de fiets/lopend op Texel voor eeuwige roem en op hetzelfde moment geld inzamelen voor een goed (vogel)doel - wie wil dat nu niet? Texel Big Day is onderdeel van het jaarlijkse Wadden Vogelfestival op 7-8 mei.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?