DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Verslag Dutch Birding Voorjaarsweekend

14 mei 2017  ·  Remco Hofland  ·  5787 × bekeken

Op vrijdag 5 tot en met zondag 7 mei 2017 vond het Dutch Birding Voorjaarsweekend plaats, als vanouds op het waddeneiland Texel. Aan de opzet van het weekend, met zoveel mogelijk vogelaars (al dan niet twitchers en/of Dutch Birders) zoveel mogelijk schaarse en zeldzame soorten vinden, werd dit jaar een extra dimensie toegevoegd door de fiets-Big Day (voor het goede doel) die werd georganiseerd door Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp in samenwerking met Nationaal Park De Duinen van Texel en Vogelbescherming Nederland. Ons voorjaarsweekend viel namelijk samen met het tweede Wadden Vogelfestival én de start van de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland.

De cijfers voorzover mij bekend zijn dat er zo’n 3.500 natuurliefhebbers/vogelaars naar het eiland kwamen, waarvan er c 160 voorafgaand aan en tijdens het weekend zijn toegevoegd aan de Bird Alerts Texel (met dank aan Jos van den Berg!). Zelf meed ik populaire plekken als de Tuintjes en het Renvogelveld, omdat daar toch wel gezocht werd, en stroopte ik de haagjes rond De Waal af, maar ik neem aan dat het er een komen en gaan van vogelaars was. Dat was het in ieder geval bij de informatiepunten die het Wadden Vogelfestival op diverse plekken had ingericht, bijvoorbeeld bij het Renvogelveld en Utopia, waar de stands van Swarovski Optik druk bezocht werden. De baanbrekende, nieuwe Swarovski BTX telescoop is in elk geval door velen uitgetest op de kolonie Grote Sterns in Utopia!

Zoeken naar de Roodstuitzwaluw op de noordpunt

Het was overwegend koud tijdens het weekend, door een niet aflatende noordoostenwind. Af en toe een zonnetje maakte het vogelen een stuk prettiger, maar in de wetenschap dat slecht(er) weer vaak de beste soorten oplevert, én het feit dat vogelen op Texel altijd een extra dimensie geeft, ging men stug door met het zoeken naar zeldzaamheden. Dat leverde natuurlijk het nodige op aan schaarse soorten zoals diverse zingende Wielewalen en Fluiters, een paartje Steltkluut, fraaie zomerkleed Morinellen op diverse plekken, de overwinterende Zwarte en Witbuikrotganzen bleken nog aanwezig en zat er een zomerkleed Grauwe Franjepoot op Dijkmanshuizen. Andere doortrekkers vielen ook in de smaak zoals Temmincks Strandlopers, Velduilen, Engelse, Noordse en Rouwkwikstaarten, Visarenden en Draaihalzen. Een goede vondst was de langstrekkende Lachstern (zeer zeldzaam op het eiland) die Sven Valkenburg meldde langs De Koog, die even later ook langs de trektelpost van de Tuintjes werd gezien. Helaas was een Roodkeelpieper in zomerkleed, die gevonden werd in Utopia maar al snel neerstreek op De Schorren, maar voor enkelen weggelegd.

De soort van het weekend leek enige tijd de tweede kalenderjaar Steppekiekendief te worden die rondhing bij de Wester- en Hoornderslag (een van de velen die dit voorjaar in Nederland gezien werden) maar Draaihals-vinder Michel Veldt maakte een tactische keuze door te gaan vogelen aan het einde van de Krimweg. Van het vasteland was namelijk bekend dat er een Roodstuitzwaluw gestaag over de Noordhollandse duinen naar noord vloog en die zou wel ‘ns op Texel kunnen belanden. Om 15:00 uur op zaterdagmiddag meldde Michel de Roodstuitzwaluw als eerste, en de vogel werd daarna door velen opgepikt terwijl ‘ie enkele rondjes leek te maken over de noordpunt van het eiland (o.a. de Tuintjes, het Renvogelveld en het Reddingboothuis). Van de Big Day teams konden alleen de Birding Breaks Bikers (Jeroen de Bruijn, Eddy Nieuwstraten, Laurens Steijn en Han Zevenhuizen) de Roodstuitzwaluw meepikken: een goede soort voor een Big Day!

Roodstuitzwaluw, Oudeschild, Texel, 7 mei 2017 (Toy Janssen)

Ondertussen genoten de trektellers van de beukende trek van Gier-, Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen over de westkant van het eiland, terwijl ook de vier binnen het uur in Den Helder waargenomen Visarenden gestaag doorkwamen. Voor de Roodpootvalk, Witwang- en Witvleugelstern kwam het Voorjaarsweekend net te vroeg: die bereikten het westen van Nederland pas vanaf maandag ..

Op zondag 7 mei werd de Roodstuitzwaluw teruggevonden door Toy Janssen; ditmaal hield de vogel zich voornamelijk op ten zuidwesten van Oudeschild. Laat in de avond werd langs het weggetje Redoute ook een prachtige man Ortolaan gevonden, die maandagochtend nog aanwezig bleek.

Man Ortolaan, Redoute, Texel, 8 mei 2017 (Jos van den Berg). Deze vogel hadden veel mensen graag gezien tijdens het weekend!

De prijs voor soort van het weekend werd zondagavond uitgereikt aan Michel Veldt, die met het vinden van de Roodstuitzwaluw én een Draaihals dit weekend het beste had gepresteerd. Beide soorten bleken ook nog ‘ns twitchbaar, wat door velen op prijs werd gesteld.

Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum Texel reikt de prijs, een verrekijker van Opticron, uit aan winnaar van Soort van het Weekend Michel Veldt

 

De fiets-Big Day

Omdat het deelnemersveld in overgrote mate bestond uit Dutch Birders (er deed zelfs een team mee met die naam) volgt hier het relaas van de zeer geslaagde Big Day. Met deze fiets-Big Day beoogde men geld op te halen voor het goede doel: de strandbroeders die het moeilijk hebben op Texel door o.a. de toegenomen recreatiedruk: Strandplevier en Dwergstern. Uniek aan deze Big Day waren onder andere dat men zich noodgedwongen moest beperken tot een afgebakend gebied (het eiland Texel), men verplaatste zich per e-bike (voor alle deelnemers, in totaal acht teams, gesponsord door Van der Linde fietsen uit De Cocksdorp), ieder team werd geacht naast de deelnamebijdrage ook fondsen te werven voor het goede doel en één kwetsbare soort werd uitgesloten van telling (Nachtzwaluw, op verzoek van Staatsbosbeheer). Het meest bijzondere was echter nog wel dat de teams verplicht waren gedurende de dag hun waarnemingen te uploaden op Waarneming.nl waardoor in potentie andere teams (de concullega’s) baat konden hebben bij vondsten van anderen! Hisko de Vries van Waarneming.nl had hiervoor een aparte webpagina gemaakt, waarop real-live gedurende zaterdag 6 mei de verschillen tussen de teams zichtbaar waren, inclusief de soorten die ieder team zag (plus locatie) en in het bijzonder welke soorten uniek waren voor een team. Soorten als een roepend Porseleinhoen of een zingende Vuurgoudhaan konden daardoor door meerdere teams worden getwitcht. Voor de geïnteresseerden: de pagina is nog altijd raadpleegbaar via texel.waarneming.nl.

Erwin van der Linden geeft de teams uitleg over gebruik van de e-bikes

Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik vond het in ieder geval heel leuk om de voortgang van de Big Day live te volgen. Stond ik net buiten De Waal naar een ‘zingende’ Ringmus te kijken, terwijl ik wist dat meer dan de helft van de teams die op dat moment nog niet hadden. Op de Bird Alerts Texel appgroep werden expres schaarse soorten gemeld die voor de teams van belang konden zijn, om ze zo de gelegenheid te geven de soort te twitchen. Op die manier konden de meeste teams wel de Grote en Kleine Zilverreiger en Zwarte of Witbuikrotgans ophalen.

Texel.waarneming.nl om 12.12 uur. Rechts het totaal waargenomen soorten, links doorklikkend kan men de soorten per teams vinden.

De Big Day ging van start op vrijdag 5 mei om middernacht, en teams konden finishen uiterlijk zaterdag 6 mei om middernacht. Twee teams hielden het nagenoeg de volle 24 uur vol: de uiteindelijke winnaars Rock around the clock (zie hieronder voor hun relaas) en de bloedfanatieke eilandbewoners de Jonge Hondjes. Hierboven kan je al zien dat er ook teams waren die het een stuk rustiger aan deden, en vooral het team Vivara Pro was de zen zelve.

Team Vivara Pro, met v.l.n.r. Patrick Palmen en Henk Alards, eindigde met een respectabele 109 soorten op een gedeelde zevende plek in de categorie Meeste Soorten. Zij zagen als enige team de Krombekstrandloper.

Team Dutch Birders (Michiel van den Bergh, Arjan Dwarshuis, Marten Miske en Vincent Hart) startte, net als de meeste andere teams, niet meteen om middernacht maar zette de wekker om 04:30 uur. Herinner me er even aan dat ik de volgende keer met niet-Big-Day’ers een huisje deel (of zelf meedoe, of oordopjes indoe)! Arjan Dwarshuis, als vers wereldrecordhouder Big(gest) Year, had allemaal snode plannen maar de rest van zijn team weerhield hem ervan om om middernacht meteen naar het zuiden van het eiland te fietsen. Uiteindelijk heeft het team gewoon een uur pannenkoeken zitten eten tijdens de Big Day, dus ook bij hen was snel duidelijk dat de kans op de winst het grootst was bij de (zeer) goede voorbereide teams: de Jonge Hondjes, Texelaars, de Birding Breaks Bikers, import-Texelaars, en Rock around the clock, die enkele bezoekjes aan het eiland hadden gebracht vóór de Big Day (zie hun relaas hieronder).

Team Dutch Birders bij de Hoge Berg, met v.l.n.r. Arjan Dwarshuis, Marten Miske, Vincent Hart en Michiel van den Bergh, net na de pannenkoeken. Ze eindigden met 135 soorten op een vijfde plaats in de categorie Meeste Soorten, en hadden de enige Pontische Meeuw van de Big Day.

Als klap op de vuurpijl werden in het laatste uur daglicht de Strandplevieren, de strandbroeders waar het allemaal om ging, gevonden nabij de vuurtoren van Texel. Ook deze soort konden meerdere teams nog bijschrijven, voordat men aansloot bij het avondprogramma.

Team Birding Breaks Bikers, met v.l.n.r. Jeroen de Bruijn, Laurens Steijn, Eddy Nieuwstraten en Han Zevenhuizen, aan een verdiend kopje thee. Het team finishte met 143 soorten, goed voor een vierde plaats. Zij hadden als enige team de Roodstuitzwaluw en een Kleine Barmsijs.

 

Buitenlandse deelname

De organisatie van de Big Day kreeg van enkele ‘losse’ vogelaars het verzoek om deel te mogen nemen, en zij vormden het Team Dwaalgasten (René Vos, naar Texel gekomen op de eigen fiets (zonder trapondersteuning), Elske Sjollema, Christophe Reijman en de 19-jarige Chinese student Haowen Yang). Er zijn dus nog geen buitenlandse teams ingevlogen, maar wie weet wat de volgende editie brengt? Haowen heeft in zijn tijd in Eindhoven tot dusver weinig gevogeld maar was, zo begreep ik, tijdens de Big Day erg fanatiek en zag onder de door hen waargenomen 109 soorten de nodige lifers.

Briefing vrijdagavond 5 mei 2017 door Monica Ralling van De Duinen van Texel, met linksvoor Team Dwaalgasten. Dit team eindigde op een gedeelde zevende plek, met 109 soorten, en nam net als de winnaar geen unieke soorten waar.

 

Beste fondsenwervers

Met een bedrag van maar liefst 1.145 euro won het team Birding by Jizz (Mieke Kranstauber, Vera Wiarda en Steven Wytema) de prijs in de categorie Beste Fondsenwerver.

Team Birding by Jizz, met v.l.n.r. Monica van de organisatie en teamleden Mieke Kranstauber, Steven Wytema en Vera Wiarda. Zij ontvangen hier de prijs voor Beste Fondsenwervers, met een opgehaald bedrag van 1.145 euro. In de categorie Meeste Soorten eindigde het team op de zesde plaats, met 127 soorten. Roek was hun enige unieke soort.

 

Eervolle vermelding Jonge Hondjes

Het team Jonge Hondjes had, als inwoners van Texel, natuurlijk een lichte voorsprong op de concurrentie. Daarnaast zorgde, naar ik aanneem, hun jonge leeftijd voor een betere conditie dan de concullega’s en het fanatisme dat we allemaal nog wel kennen uit onze jeugd. Wat conditie betreft had de Big Day wat hen betreft wellicht beter verreden kunnen worden zónder trapondersteuning … aan de andere kant bood het een goede kans voor Texel om zich te profileren als eco-bestemming voor binnen- en buitenlandse natuurliefhebbers.

Uiteindelijk belandde het team op een tweede plaats in beide categorieën, goed voor een eervolle vermelding. Maar jongens, de overwinning zal volgend jaar nog zoeter smaken, als júllie de prijs mee naar huis nemen!

 Team De Jonge Hondjes bij uitkijkpunt het Renvogelveld, met v.l.n.r. Thomas Avila Lutke Schipholt, Koen Stork, Jarne Kompier en Tim Schipper. Het team eindigde met 147 soorten op een tweede plaats in de categorie Meeste Soorten, én op een tweede plaats in de categorie Beste Fondsenwervers. Met Casarca, Wielewaal en Baardman waren ze tevens het enige team met drie unieke soorten.

 

Het avondprogramma

Wat het verzorgen van een avondprogramma tijdens het Voorjaarsweekend stond het bestuur in dubio. Vanwege het feit dat het lang licht is, is er doorgaans (veel) geringere animo voor een avondprogramma in het Eierlandsche Huis dan tijdens de najaarsweekenden, als de zaal doorgaans volgepakt is. Maar tegelijkertijd wil je de achterban natuurlijk wel de kans bieden mekaar te treffen onder het genot van een Skuumkoppe of een bitter lemon. Beide avonden werden daarom voor het grootste deel gevuld met een interessante lezing van eilander Vincent Stork, die uitgebreid uitleg gaf over de beste plekken van het eiland, met vermelding van de soorten die doorgaans maar op één locatie te vinden zijn. De verrichtingen van de Big Day teams, waarvan sommigen nog bezig waren op zaterdagavond, werden daarbij natuurlijk onder de loep genomen.

Op vrijdagavond werd aan de hand van een trailer de planning, tijdsbeheersing en uitwerking van de (geslaagde) wereldrecordpoging Big Day geïllustreerd: 431 soorten maar liefst werden op 8 oktober 2015 waargenomen in Ecuador door een team bestaande uit de in Ecuador woonachtige Dutch Birder Dusan Brinkhuizen, Rudy Gelis, Mitch Lysinger en Fin Tuomas Seimola, die speciaal voor deze poging overvloog uit Finland. Met dit nieuwe record werd het oude met maar liefst 77 soorten verpulverd! Het team bevogelde de hele East Slope van de Andes in Ecuador, van Amazonia tot aan de Papallacta Pas (ruim 4.000m hoogte), en nam na zonsondergang de maandelijkse vlucht van Quito naar Salinas aan de kust, om daar in de laatste drie uur aan de hand van gescoute slaapplaatsen en foeragerende steltlopers nog eens 39 soorten bij te plussen. Met een beetje mazzel is de documentaire van dit bijzondere wereldrecord dit najaar af, en kan deze in het Eierlandsche Huis aan een volle zaal worden vertoond tijdens het Najaarsweekend.

Sigrid van der Ploeg van Nationaal Park De Duinen van Texel interviewt Arjan Dwarshuis van team Dutch Birders. Arjan gaf zondag 7 mei twee excursies voor het Vogelinformatiecentrum, waarvan de opbrengst eveneens ten goede kwam aan de strandbroeders.

 

Hieronder volgt het relaas van het winnende team in de categorie ‘Meeste soorten’, Rock around the clock.

Wat er aan vooraf ging

Aan het begin van dit jaar kreeg ik (Folkert Jan Hoogstra) de vraag van Debby Doodeman of zij en Marc Guyt mij mochten benaderen voor een leuk idee dat ze hadden. Een tijdje was het stil en ik had geen idee waar het over zou gaan.

Een paar maanden later bleek dat er een fiets-Big Day op Texel georganiseerd werd en de organisatie wilde ons er graag bij hebben vanwege ons Nederlands record op de Big Day. Dit verzoek leverde binnen ons team de nodige gemengde gevoelens op. Aan de ene kant waren we vereerd dat we door ons record nu speciaal gevraagd werden en ook het idee om een Big Day te doen voor het goede doel sprak ons erg aan. Aan de andere kant zaten er voor ons veel haken en ogen aan. We waren al bezig met de voorbereidingen voor onze eigen Big Day (landelijk of Top of Holland, dat stond nog open) en om twee Big Days na elkaar te doen zou zwaar zijn. Tevens zouden we onze tijd moeten opdelen tussen voorbereidingen voor onze eigen Big Day en die van Texel. Immers, we voelden ons als recordhouders toch verplicht om een goed resultaat neer te zetten. Ook zagen we erg op tegen de kosten van een overnachtingsplek voor twee dagen, fietshuur, overtocht per boot, benzinekosten naar Den Helder etc. etc.

Ook hadden we initieel onze bedenkingen bij de aanpak van de organisatie: het direct delen van de gevonden soorten zodat andere teams die desgewenst mee zouden kunnen pakken. De kracht van ons team ligt in het voorbereiden en de juiste beslissingen op de dag zelf maken en ondanks dat we zelf elk jaar scherper zijn en meer bonussen op de dag zelf vinden zijn er mogelijk teams die daar wellicht beter in zijn. We hadden onszelf het doemscenario in het hoofd gehaald dat wij alle leuke vogels zouden vinden en doorgeven, waarop andere teams die ook zouden zien. Die andere teams zouden dan net die Ortolaan of Grote Zee-eend op trek meepakken en ons daarmee verslaan. Onze zorgen bespraken we met Debby en Marc. Toen bleek dat de fietsen gesponsord zouden worden door Van der Linde Fietsen uit De Cocksdorp, en dat onze overnachting gesponsord werd door Combinatie Tessel, gingen we overstag. Als er zoveel moeite gedaan werd om ons mee te laten doen dan moesten we dit ondanks de andere bedenkingen zeker doen. Om verschillende redenen moesten mede-landelijk-recordhouders Willem Bosma, Theo van Veenendaal en Gijs Baller toch afhaken en zouden Jeroen Breidenbach en ik samen gaan. Hierop hebben we verschillende mensen benaderd om als derde teamlid mee te gaan, maar dit mislukte. Gelukkig kwam een week van te voren toch het bericht dat Gijs mee zou gaan waardoor we een team van drie man hadden. Jeroen is daarop samen met zijn vriendin Merel Zwemmer een keer naar Texel geweest voor enkele voorbereidingen en enkele dagen voor het evenement hebben Willem, Gijs, Jeroen, mijn vriendin Jannie de Jonge en ikzelf ook nog een dag voorbereidingen gedaan.

Vrijdag 5 mei 2017 kwamen Jeroen en ik al vroeg aan op Texel, deden nog even boodschappen, haalden de sleutel van het huisje bij het vogelinformatiecentrum en doken ‘s middags ons bed in. Halverwege de middag kwam Gijs ook aan op het eiland. Om 19.00 uur werden we verwacht in het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp voor een briefing en tevens kregen we bij Van der Linde onze fietsen (e-bikes met trapondersteuning) uitgeriekt. De spelregels werden nog eens doorgenomen waarbij bleek dat de jury van zeldzame soorten bewijs verlangde. Zo moesten overvliegende Roodkeelpiepers of een zingende Bosrietzanger bijvoorbeeld opgenomen worden en moesten Geelpoot- en Pontische Meeuw in ieder geval gefotografeerd worden. Ook bleek dat Nachtzwaluw (als deze al terug was) op verzoek van Staatsbosbeheer niet mee zou tellen uit angst voor verstoring. Hierna volgde nog een mooi verhaal van Vincent Stork die vertelde over de goede plekken op Texel waar bepaalde soorten gevonden konden worden. Onze route stond al vast en we hoorden geen nieuwe informatie. Toch was het een mooi verhaal om naar te luisteren en bleek wel de passie die Vincent heeft voor Big Day’en.

Na dit verhaal aten we nog een vette hap zoals we altijd doen voor een Big Day. Dat wil zeggen, twee van ons aten een vette hap. Gijs bracht zijn tijd door op de wc, omdat hij last had gekregen van buikkramp. Terug naar het huisje waar Gijs direct weer het bed in dook. Jeroen en ik bleven beneden chillen. Op een gegeven moment kwam het verzoek van Gijs of een van ons bij de buren wilden vragen of ze ons konden voorzien van bijvoorbeeld Loperamide. De buren waren thuis, maar weigerden (waarschijnlijk vanwege het tijdstip) de deur voor mij te openen. Vervolgens Debby en Marc Plomp gevraagd of zij iets hadden en dit bleek het geval. Ondanks dat Gijs zich beroerd voelde wilde hij niet weten van thuisblijven en opgeven dus gingen we om 23.30 uur weer richting het Eierlandsche Huis. Hier kreeg Gijs zijn medicatie en werden er nog afspraken met de filmploeg gemaakt.

De dag zelf

De Cocksdorp

Samen met ons kwamen ook de Jonge Hondjes (Jarne Kompier, Tim Schipper, Thomas Avila Lutke Schipholt en Koen Stork,) voor middernacht naar het Eierlandsche Huis om direct te kunnen beginnen. Alle andere teams bleven nog even in bed liggen. We scoren gezamenlijk een roepende Scholekster als eerste soort van de dag en vervolgen daarna elk onze eigen weg. Bij de Roggesloot worden de eerste filmopnamen gemaakt terwijl wij er de Kleine Karekiet dippen.

1.                  Scholekster - 00:03

2.                  Rietzanger - 00:06

3.                  Meerkoet - 00:07

4.                  Wilde Eend - 00:07

Interviewer met Folkert Jan Hoogstra

Camping De Robbenjager

Vervolgens gaan we naar de plassen achter De Robbenjager alwaar de filmploeg (twee man, maar toch) ons opwacht. Hier hopen we op Waterral, Dodaars en Roerdomp, maar we horen geen van allen. De filmploeg wil ook graag een opname maken bij het uitkijkpunt van het Renvogelveld met de vuurtoren op de achtergrond. Dit levert ons een mooie bonus op in de vorm van een baltsende Pijlstaart.

5.                  Bergeend - 00:28

6.                  Grutto - 00:28

7.                  Kievit - 00:28

8.                  Grauwe Gans - 00:29

9.                  Nachtegaal - 00:30

10.              Krakeend - 00:31

11.              Kleine Mantelmeeuw - 00:31

12.              Sprinkhaanzanger - 00:37

13.              Zilvermeeuw - 00:43

14.              Wintertaling - 00:46

15.              Pijlstaart - 00:53

Luisteren naar de stilte: v.l.n.r. Gijs Baller, Jeroen Breidenbach en Folkert Jan Hoogstra

Krimbos

Via de Tuintjes (overvliegende Goudplevier) fietsen we naar het Krimbos. Hier staan Waterhoen en Zomertaling op het programma. Na een tijdje fietsen en veel stilte staan we even stil bij een bankje naast een slootje voor Waterhoen waarop ik ineens een uil zie rondvliegen. Jeroen heeft zijn verrekijker al om (die van mij zit onderin de fietstas) en kan met behulp van het licht van de vuurtoren zien dat het een Ransuil betreft. De soort wordt gemeld in de appgroep en daarna succesvol getwitcht door de Jonge Hondjes. De Zomertaling en Waterhoen laten echter niet van zich horen.

16.              Goudplevier - 00:57

17.              Houtduif - 01:04

18.              Ransuil - 01:16

Waal en Burg

Onze volgende stop op weg naar de zuidkant van het eiland is polder Waal en Burg. Hier hopen we met name op Watersnip en hopelijk wat andere leuke steltjes. Jeroen, weer scherp als altijd, vindt al snel een witte vogel vooraan in het plasje en ondanks dat het bewolkt is, is er genoeg licht om te zien dat het een Kleine Zilverreiger betreft. Ook deze soort wordt weer in de appgroep doorgegeven, maar we zien via diezelfde appgroep dat de Jonge Hondjes heel ergens anders zijn, omdat ze een Kerkuil melden. Wij hopen nog op een roepende Kolgans, maar deze is helaas stil. Bij een boerderij verderop is het helaas te donker en kunnen we het hol van de Kerkuil niet zien. We hopen dat deze roept, maar helaas.

19.              Tureluur - 02:07

20.              Kluut - 02:07

21.              Kleine Plevier - 02:11

22.              Kleine Zilverreiger - 02:11

23.              Wulp - 02:12

24.              Regenwulp - 02:12

25.              Stormmeeuw - 02:13

De Geul en Horsmeertjes

De Geul zou volgens het informatiebord aldaar kans moeten geven op Roerdomp. We wachten er een aardige tijd, maar horen niets. Wel schrikken we op van een melding dat de Jonge Hondjes een Porseleinhoen hebben gevonden. Snel de Horsmeertjes doen en dan die kant maar op. Even later blijkt dat ze er ook een Waterral hebben die het voor ons bij de Horsmeertjes helaas laat afweten. Ook hier geen Dodaars, maar als we terug fietsen wel een lekkere bonus in de vorm van Grote Canadese Gans. Een moeilijke soort voor de Big Day doordat ze niet echt een vaste plek hebben, maar over het halve eiland zwerven.

26.              Kokmeeuw - 03:03

27.              Visdief - 03:05

28.              Rotgans - 03:15

29.              Aalscholver - 03:16

30.              Zilverplevier - 03:19

31.              Groenpootruiter - 03:19

32.              Kuifeend - 03:26

33.              Kleine Karekiet - 03:28

34.              Fuut - 03:36

35.              Grote Canadese Gans - 03:37

Grote Vlak

In hoog tempo fietsen we naar het Grote Vlak. In zo'n hoog tempo zelfs dat het Gijs en ik compleet ontgaat dat het Porseleinhoen zeer goed zit te roepen. We fietsen er zo langs zonder iets door te hebben. Gelukkig is Jeroen wel op zijn hoede waardoor we deze Texelse zeldzaamheid erg makkelijk kunnen bijschrijven. Waterral is een stuk lastiger met maar één roep in de 10 à 15 minuten dat we er staan.

36.              Porseleinhoen - 03:57

37.              Waterral - 04:03

Staatsbossen

Inmiddels is het 04:00 uur geweest en dan weet je dat je richting het Bos moet. Na een tijdje in het bos ben ik de scherpste en ga ik bovenop de rem voor een Houtsnip die even later door Gijs en Jeroen ook opgepikt wordt. We willen net weer op de fiets stappen als we daar bijna weer vanaf gebeukt worden door een Kerkuil die met een rotgang het bos uit komt vliegen, een lichte vreugdekreet tot gevolg hebbende. Nu hoeven we niet 's avonds weer naar Waal en Burg.

We fietsen naar het Turfveld en gaan daar even chillen op het uitkijkpunt aan de rand van het bos. Hier werken we de streeplijst bij, kunnen we wat eten en genieten van de wel drie Houtsnippen die daar aan het baltsen zijn. Dan stromen de berichten binnen dat de andere teams ook op de fiets zijn gestapt en kan de echte race beginnen. Voor we weer vertrekken scoren we nog een Boomleeuwerik. Targets in het bos zijn nu Gekraagde roodstaart (die we na een tijdje horen) en Grote Lijster (welke helaas niet wordt gevonden).

38.              Houtsnip - 04:26

39.              Kerkuil - 04:28

40.              Roodborsttapuit - 04:59

41.              Boomleeuwerik - 05:01

42.              Roodborst - 05:04

43.              Merel - 05:08

44.              Zwarte Kraai - 05:12

45.              Kruisbek - 05:12

46.              Zanglijster - 05:14

47.              Winterkoning - 05:16

48.              Gekraagde Roodstaart - 05:21

49.              Koekoek - 05:26

50.              Koolmees - 05:26

51.              Tjiftjaf - 05:34

52.              Zwartkop - 05:35

53.              Fitis - 05:36

54.              Heggenmus - 05:39

Gijs Baller en Jeroen Breidenbach met de streeplijst

Onderweg richting het Krimbos

Ons plan was om na de Staatsbossen zo snel mogelijk naar het noorden te gaan om te gaan trektellen bij de Tuintjes. We hadden het idee dat Sijs en Kruisbek later op de dag makkelijker zouden zijn, omdat het bos dan een stuk stiller is. Onderweg stoppen we voor een mogelijke Zwarte Mees, maar de vogel lijkt te zingen vanuit een loofboompje en even later horen we de vogel niet meer, maar wel een Koolmees. We melden de vogel wel als onzeker, maar horen hier uiteindelijk niets meer over.  Doordat we geen ervaring hebben met een Big Day op Texel weten we niet goed aan welke soorten we nu wel of geen aandacht moeten besteden. Hierdoor staan we soms te lang stil bij makkelijke soorten en lopen wat vertraging op. Wel vinden we bij de ingang van de Muy een vrouwtje Smelleken. Iets verderop pikken we ook een jagende Sperwer op en tikken we wat makkelijke soorten weg. Bij Akiab vinden we helaas niet de Zomertaling die er zou moeten zitten en we moeten even stoppen, omdat Gijs weer last van zijn buik krijgt en een nieuwe pil nodig heeft. We zijn echter wel flink onder de indruk van Gijs zijn doorzettingsvermogen. In de nacht moest er af en toe even gestopt worden en moest Gijs even op de grond gaan zitten als de kramp te erg werd, maar toch fietst Gijs in een goed tempo met ons mee en klaagt niet.

55.              Vink - 05:41

56.              Pimpelmees - 05:41

57.              Grasmus - 05:42

58.              Witte Kwikstaart - 05:43

59.              Graspieper - 05:45

60.              Goudhaan - 05:47

61.              Boomkruiper - 05:48

62.              Groenling - 05:55

63.              Holenduif - 05:56

64.              Putter - 06:04

65.              Huismus - 06:06

66.              Ekster - 06:07

67.              Kauw - 06:07

68.              Braamsluiper 06:09

69.              Spreeuw - 06:12

70.              Boerenzwaluw - 06:17

71.              Smelleken - 06:17

72.              Kneu - 06:21

73.              Gele Kwikstaart - 06:21

74.              Slobeend - 06:21

75.              Lepelaar - 06:29

76.              Grote Stern - 06:31

77.              Torenvalk - 06:35

78.              Tapuit - 06:35

79.              Sperwer - 06:36

80.              Eider - 06:38

81.              Veldleeuwerik - 06:40

Krimbos en omstreken

We fietsen door het duin (uiteraard op het fietspad) langs de golfbaan naar de plek van de Zomertortel. Als we bij de plek komen vliegen er drie duiven op. De achterste is onze gehoopte Zomertortel, maar ook de twee Turkse tortels die ervoor vliegen zijn erg welkom. De Zomertortel gaat hierna lekker zitten koeren op het dak van een vakantiehuisje. De Spotvogel zingt hier helaas niet meer en ook een eerder gemelde Zwarte Roodstaart kunnen we niet vinden. Wel pikt Jeroen een overvliegende Beflijster op en zingt bij de ingang van het Krimbos een Fluiter. Hierna een chaotisch momentje doordat ik een kiek over zie vliegen die ik uitscheld voor mannetje Blauwe en Jeroen in een zijpad een andere rover op de grond ziet. Het is een geroep en geschreeuw over en weer, maar het blijkt voor niets. De kiek blijkt een Bruine en de andere vogel wordt niet meer gezien. In het Krimbos scoren we ons Waterhoen nu wel en komen we Wim van Zwieten tegen die ons verteld over een gemelde Wielewaal. Eerst gaan we echter Zomertaling zoeken, maar deze zit er ook nu niet. We fietsen daarop rustig door het bos naar het noorden, maar horen de Wielewaal niet.

82.              Zomertortel - 06:44

83.              Turkse Tortel - 06:45

84.              Beflijster - 06:46

85.              Fluiter - 06:58

86.              Bruine Kiekendief - 07:01

87.              Gaai - 07:03

88.              Boompieper - 07:08

89.              Gierzwaluw - 07:08

90.              Ringmus - 07:08

91.              Waterhoen - 07:12

92.              Staartmees - 07:21

93.              Buizerd - 07:23

Tuintjes

Nadat we de vijvertjes van Jochem gepasseerd zijn en net voordat we bij de ingang van de Tuintjes aankomen vliegt er met een noodgang een Boomvalk voorbij en even later pikken we ook de Havik op die we hier hadden verwacht. We parkeren de fietsen en gaan bepakt met scoop en vooral ook eten en drinken richting de telpost. Onderweg zien we niets spannends en over zee kunnen we niet echt ver kijken. Snel worden de vaste rakkers als Steenloper en Paarse Strandloper binnengetikt en kan het trektellen beginnen. Na een tijd tellen worden we vergezeld door Klaas de Jong die een excursie aan het leiden is. Dit levert ons uiteindelijk een Jan-van-gent op en tevens de eerste Oeverzwaluw van de dag. Zelf pik ik op zee Zwarte Zee-eenden en Zwarte Sterns op. Ook zien we meerdere Drieteenstrandlopers. Dan komen Andries Zijlstra en Hetty Sinnema ons vergezellen. Mede dankzij hen kunnen we Blauwe Kiekendief (vrouwkleed) en Huiszwaluw aan de lijst toevoegen. Ik vind het dan wel tijd worden om het trektellen af te sluiten, omdat er nauwelijks nog targets zijn en we al een tijd geen nieuwe soort hebben gezien. Jeroen wil echter blijven zitten voor Dwergmeeuw die toch her en der wel op zee gezien wordt. We sluiten een compromis en besluiten dat we om 09:15 uur weg zullen gaan. Net voor die tijd zie ik een Dwergstern, maar deze besluit zo hoog te gaan vliegen dat ik geen enkel herkenningspunt meer in beeld heb en dus niet aan de anderen kan uitleggen waar deze vliegt. Gelukkig hebben we elders nog kans op deze soort. Als we teruglopen zien we nog een mannetje Beflijster.

94.              Boomvalk - 07:30

95.              Havik - 07:35

96.              Bonte Strandloper - 07:57

97.              Paarse Strandloper - 07:57

98.              Bontbekplevier - 07:57

99.              Noordse Stern - 07:57

100.                    Rosse Grutto - 07:58

101.                    Steenloper - 07:59

102.                    Drieteenstrandloper - 08:03

103.                    Zwarte Zee-eend - 08:06

104.                    Grote Mantelmeeuw - 08:09

105.                    Oeverzwaluw - 08:11

106.                    Zwarte Stern - 08:13

107.                    Jan-van-gent - 08:15

108.                    Huiszwaluw - 08:51

109.                    Blauwe Kiekendief - 09:04

110.                    Rietgors - 09:20

Renvogelveld

Jeroen en ik zijn al op de fiets gesprongen en een stukje vooruit gefietst. Gijs volgt ons echter niet en op een gegeven moment kunnen we Gijs niet eens meer zien. We besluiten dus om maar terug te fietsen en treffen een sjagrijnige op de grond zittende Gijs aan met een fietstas en veel spullen om zich heen liggend. Het blijkt dat hij zijn powerbank kwijt is. Jeroen denkt dat hij beide powerbanks van Gijs in zijn tas heeft (dit blijkt uiteindelijk niet zo te zijn en Gijs blijkt er echt één kwijt te zijn). Jeroen geeft er één aan Gijs en we kunnen weer op weg. Bij het Renvogelveld zijn Paapje en Draaihals gevonden en deze gaan we nu proberen. We treffen Pieter Doorn die aangeeft dat de Draaihals erg moeilijk is. We lopen wel die kant op en zoeken eerst Paapje die we niet kunnen vinden. We lopen daarop een stukje het duin op om vanaf daar de Waddenzee te checken. Een magische plek voor mij waar ik in 2012 op een zandbank de Kleine Kokmeeuw terug vond. Dit keer hebben we er ook geluk want direct kunnen we twee Dwergsterns aan het totaal toevoegen. De Draaihals wordt in al die tijd niet gezien, maar als we terug lopen zien we wel twee Paapjes. We krijgen ondertussen bericht van Andries dat hij en Hetty een Bonte Vliegenvanger hebben gevonden langs het fietspad bij De Robbenjager. Snel de kant op, maar de vogel is even zoek. Gelukkig wordt de vogel snel gevonden en kunnen we verder. We checken nog even de plas op Dodaars, maar zien deze niet.

111.                    Engelse Kwikstaart - 10:03

112.                    Noordse Kwikstaart - 10:04

113.                    Oeverloper - 10:14

114.                    Dwergstern - 10:14

115.                    Paapje - 10:20

116.                    Bonte Vliegenvanger 10:38

De Cocksdorp

Ondertussen hebben we ook gezien dat er iets ten zuiden van De Cocksdorp Witgatjes zijn gemeld, maar eerst moeten we de fiets van Gijs laten omruilen. Want naast dat Gijs buikkrampen heeft (die op dat moment gelukkig over zijn) werkt zijn fiets ook niet goed. Als hij de ondersteuning aan heeft trapt hij geregeld door de versnelling heen. De fiets wordt echter snel gemaakt en we wisselen wat spullen om bij onze auto die daar geparkeerd staat. Nieuw eten en drinken in de tas en wat kledingstukken die we 's nachts nodig hadden kunnen we achterlaten. Als we De Cocksdorp net uit zijn kunnen we weer bovenop de rem, want ik hoor een badeendje en dat betekent natuurlijk dat Spotvogel binnen is. De Witgatjes zijn ook snel gevonden.

117.                    Spotvogel - 11:13

118.                    Witgat - 11:18

Eierland

Doordat we Kerkuil al hebben hoeven we niet 's avonds bij Waal en Burg te zijn. Dit levert ons veel vrijheid op in het schema. We bekijken of we beter via de oostkant van het eiland naar beneden kunnen of toch de westkant pakken zoals gepland. We besluiten om toch via de westkant te gaan, maar wel alvast de Morinellen en Kolganzen te pakken, omdat we niet meer langs de Slufter en de Muy hoeven. Vlakbij het vliegveld ziet Jeroen een vogel op de rand van een loods zitten. Zoals verwacht en gehoopt blijkt het een Zwarte Roodstaart. De Morinellen zijn een makkie en als we langs de Westerkolk fietsen worden we door toevallige voorbijgangers gewezen op twee Steltkluten die daar bij de plas zitten. Vanaf de dijk zien we ze niet, maar vanuit de hut lukt het wel. We willen dan door naar de Kolgans, maar Jeroen merkt op dat er net een Grote Zilverreiger op elf minuten fietsen is gemeld en aangezien deze beesten constant van hot naar het vliegen kunnen we deze het beste nu pakken. We fietsen zo snel dat de ondersteuning uit gaat en komen binnen no-time bij de Grote Zilverreiger aan. We moeten even omfietsen, maar zien dan de reiger opvliegen. We hebben de goede keus gemaakt zeggen we tegen onszelf, maar de reiger gaat iets verderop weer zitten en wordt ook nog door anderen gezien. Net buiten De Waal komen we twee leden van team Dutch Knights (bestaande uit Marc Guyt, Gert Ottens en Martijn Verdoes) tegen die twee thermiekende Buizerds zien. Zelf zie ik boven ons een Slechtvalk overvliegen. Eerst geloven de andere me niet (“het zijn Buizerds!”), maar als ik roep “Nee, hier boven ons” zien de anderen de Slechtvalk ook. Gezamenlijk fietsen we langs Waal en Burg, zien we hoe zij de Kleine Zilverreiger die wij 's nachts hadden vinden in een slootje en even later kunnen ze profiteren van de Kolganzen die ik vind. Hierna gaat elk team weer zijn eigen weg.

119.                    Zwarte Roodstaart - 11:41

120.                    Morinelplevier - 11:51

121.                    Tafeleend - 12:05

122.                    Smient - 12:05

123.                    Steltkluut - 12:16

124.                    Grote Zilverreiger - 12:38

125.                    Slechtvalk - 12:46

126.                    Brandgans - 12:50

127.                    Kolgans - 12:54

Grote Zilverreiger

De Koog en omstreken

Onze route brengt ons naar De Koog waar we Rouwkwikstaart proberen. Dit gaat een stuk lastiger dan in de voorbereiding en ik mis de vogel zelfs doordat ik net aan de andere kant van het huis aan het kijken ben terwijl Jeroen en Gijs de vogel vinden. Gelukkig vinden we later nog een Rouwkwik aan de waddendijk, maar de regels is dat het hele team -1 de vogel moet zien dus de Rouwkwik kan in ieder geval geteld worden. Ook vinden we hier een Grauwe Vliegenvanger. Dan door naar de Bonte Kraai. We moeten een stuk door het bos lopen, omdat we daar niet mogen fietsen en op de camping zien we geen kraaien. We stationeren ons op een duintopje en scannen de omgeving. We horen dan wel een kraai, maar zien deze nog niet. Enkele tellen later hebben Jeroen en ik beiden de Bonte Kraai in beeld en roepen tegelijk: Ik heb hem!! Er wordt nog een bewijsplaatje van geschoten en we zijn weer op weg. In deze omgeving zijn redelijk wat vogels gevonden die wij kunnen twitchen. Jeroen houdt dit allemaal goed in de gaten en navigeert ons van de ene naar de andere soort. Na de kraai proberen we een Grote Lijster die langs een bosrand zou moeten zitten, maar kunnen deze niet vinden. Dan eerst maar de missende bossoorten oppikken zoals Grote Bonte Specht en Sijs. We weten dat de Grote Lijster wel eens wordt gezien op een veldje midden in het bos en warempel hij zit er ook nog gewoon. Weer wordt een bewijsplaatje gemaakt waarna we Barmsijs proberen wat helaas niet lukt. De door de Dutch Birders (Michiel van den Bergh, Arjan Dwarshuis, Marten Miske en Vincent Hart) gevonden Vuurgoudhaan is gelukkig nog steeds aan het zingen en pakken we weer mee.

128.                    Grauwe Vliegenvanger - 13:49

129.                    Rouwkwikstaart - 13:57

130.                    Bonte Kraai - 14:34

131.                    Grote Bonte specht - 14:57

132.                    Grote Lijster - 15:03

133.                    Sijs - 15:12

134.                    Vuurgoudhaan - 15:42

Bonte Kraai

 

Bollenkamer

Na een mooie periode van feilloos navigeren gaat het dan ineens helemaal mis. De GPS faalt even waardoor we twijfelen of we nu rechtdoor of rechts moeten. Na een paar keer heen en weer fietsen en voor de vierde keer een ijscotent te zijn gepasseerd besluiten we toch om rechts te gaan. Het fietspad wat GoogleMaps aangeeft richting het Grote Vlak blijkt een wandelpad te zijn en tevens vanwege het broedseizoen afgesloten. We zullen het hele stuk weer moeten terugfietsen. Op de juiste weg vinden we eindelijk een Tuinfluiter. Aangekomen bij de plek waar de Steppekiekendief werd waargenomen nemen we weer plaats op een duintop en na een kleine tien minuten is het Jeroen die de kiek oppikt. Ik weet een kort en slecht filmpje door de scoop te maken waarna we eindelijk richting de horsmeertjes kunnen. We staan op dat moment nagenoeg gelijk met de andere teams, maar weten dat zijn de Horsmeertjes en Dijkmanshuizen al gedaan hebben dus we hebben goede hoop op de winst. Inmiddels heeft de filmploeg contact met Gijs, omdat ze ons bij de Horsmeertjes weer willen filmen. We spreken af bij het uitkijkpunt bij de Geul.

135.                    Tuinfluiter - 16:06

136.                    Steppekiekendief - 16:26

Geul en Horsmeertjes

Voordat we naar het uitkijkpunt bij de Geul gaan checken we eerst de Mokbaai op Kanoet en Pontische Meeuw. De Kanoet is snel gevonden, maar de meeuw is weg. Op het uitkijkpunt volgt een lange filmsessie met interview van een dik half uur. Kostbare tijd tijdens een Big Day, maar voor het goede doel dus ons hoor je niet klagen. Het levert ons zelfs nog een zeer welkome soort op doordat Ruud van Beusekom een overvliegende Visarend vindt en dit met ons deelt. Bij het eerste uitkijkpunt van de Horsmeertjes zien we al snel een Knobbelzwaan en de gehoopte Dodaars en Geoorde Fuut zien we vanaf het tweede punt. De Baardman blijft stil en even lijkt het erop alsof we Blauwborst gaan dippen aangezien deze ook niet zingt. Gelukkig heeft Blauwborst een zeer kenmerkende staart en als we er één zien opvliegen uit een struik is deze dan ook makkelijk binnen. Ook vliegt er tijdens het wachten op de Baardman eindelijk onze eerste Blauwe Reiger over.

137.                    Kanoet - 16:50

138.                    Visarend - 17:01

139.                    Knobbelzwaan - 17:26

140.                    Geoorde Fuut - 17:34

141.                    Dodaars - 17:36

142.                    Blauwe Reiger - 17:44

143.                    Blauwborst - 17:59

De Petten

Bij De Petten is een Witbuikrotgans gemeld en deze wordt zeer snel gevonden. Terwijl ik wat eet en drink vist Jeroen er een Bosruiter en slapende mogelijke Zwarte Ruiter uit. De vogel zou dan volledig in winterkleed moeten zijn, maar heeft wel een duidelijke wenkbrauwstreep voor het oog. De vogel blijft echter slapen en aangezien Tureluurs wel vaker een pitfall zijn besluiten we de vogel ongedetermineerd te laten.

144.                    Witbuikrotgans - 18:23

145.                    Bosruiter - 18:27

Witbuikrotgans, Rotgans en Kokmeeuw

 

Dijkmanshuizen

In de buurt van Oudeschild is de batterij van mijn e-bike leeg en dan moeten we nog een heel stuk naar het noorden fietsen. Dat gaat een zware klus worden, maar omdat we door een aantal donateurs per soort worden gesponsord voor in totaal een euro per soort moeten we er zoveel mogelijk soorten uit weten te persen. Bij Dijkmanshuizen razen onze scopen dan ook weer door de groepen eenden en steltlopers. Enkele zijn snel gevonden, maar Zwarte Ruiter, Krombekstrandloper, Watersnip en Zomertaling laten het afweten. Vervolgens valt mijn oog op een ruiter die met zwaar tegenlicht in de hoek loopt te foerageren. Hoe ik ook mijn best doe ik kan er geen stevige opgewipte snavel van maken en besluit de vogel te digiscopen en toch maar backup te vragen via de app groep. Van Vincent Stork komt de reactie “Wo?” en tot op heden weet ik niet wat hij daarmee bedoelde. James Lidster geeft aan dat hij toch aan Groenpoot denkt en als de vogel daarna met beter licht te bekijken is blijkt het allemaal niet zo moeilijk. Prima Groenpoot. We zullen het maar op de vermoeidheid van op dat moment 18 uur fietsen en een nacht overslaan houden. Ondertussen bereiken ons allemaal berichten van goede soorten op de noordpunt zoals Roodstuitzwaluw, Visarend in een boom, Kramsvogel, Velduil, Draaihals en de soort waar het natuurlijk om draait: de Strandplevier. We hopen maar dat deze soorten niet allemaal voor de andere teams nog te doen zijn, want ons gaat het in ieder geval niet meer lukken.

146.                    Kemphaan - 19:24

147.                    Kleine Strandloper - 19:24

148.                    Grauwe Franjepoot - 19:24

149.                    Temmincks Strandloper - 19:26

Zeeburg Ganzenreservaat

We vervolgens onze weg naar het noorden en ik trap mij helemaal kapot tegen de wind in. Het moet echter wel, want er is niet veel licht meer en we moeten Zwarte Rotgans nog. Als we bij Zeeburg komen blijken de ganzen wel erg ver te staan en vliegen er ook al groepjes de Waddenzee op om te gaan slapen. We doen nog een uiterste poging, maar het mag niet meer baten.

De Cocksdorp en vuurtoren

Er ontstaat een discussie binnen de groep of we in het donker nog door moeten gaan of dat we moeten stoppen. Jeroen wil koste wat koste doorgaan, maar ik vind het een idioot plan. Jeroen wil nog gaan trektellen in het donker bij de vuurtoren, maar ik zit er helemaal doorheen en heb daar geen trek in. Besloten wordt om eerst maar friet te gaan halen in het Eierlandsche Huis. We krijgen een warm onthaal en worden op de foto gezet. De patat met kroket en frikandel smaakt dusdanig goed dat ik overstag ga en we toch naar de vuurtoren gaan. We treffen buiten weer de Jonge Hondjes die nog steeds geen Kleine Karekiet hebben. We voorzien ze van wat info en gaan op weg. We zullen echter niets meer vinden bij de vuurtoren.

Met 149 soorten het winnende team Rock around the clock, met v.l.n.r. Gijs Baller, Folkert Jan Hoogstra en Jeroen Breidenbach

The day after

Om 01:00 uur liggen we in bed en om 09:00 uur moeten we er weer uit. We gaan richting De Robbenjager alwaar er een groepsfoto van ons wordt gemaakt.

Teams en organisatie voor de vuurtoren van De Cocksdorp

Hierop volgt de prijsuitreiking. We hadden het vermoeden al enigzins, maar waren er nog niet gerust op. De uitslag bleek als volgt:

3: Dutch Knights met 146 soorten

2: Jonge Hondjes met 147 soorten

1: Rock around the Clock met 149 soorten

Het winnende team met rechts Monica Ralling van de Duinen van Texel. Net als Team Dwaalgasten zag Rock around the clock geen unieke soorten.

De echte winnaars waren natuurlijk de strandbroeders. Gezamenlijk hebben alle teams voor 6.500 euro aan donaties opgehaald en via deze weg wil ik iedereen dan ook heel erg bedanken voor de bijdrage die ze geleverd hebben. Nu we ook het record op Texel hebben werd ons direct duidelijk gemaakt dat we eigenlijk volgend jaar ons record moeten verdedigen. Volgend jaar is het Wadden Vogelfestival op 12 en 13 mei dus voor wie ook trek heeft gekregen in een Big Day voor het goede doel kan nu alvast beginnen met de voorbereidingen!

Folkert Jan Hoogstra

Han Brezet neemt namens Stichting Texel Vogeleiland het opgehaalde bedrag in ontvangst. Van het geld worden o.a. informatieborden aangeschaft, die strandwandelaars informeren over de reden van het afzetten van het strand voor de strandbroeders.


Team The Dutch Knights in actie, met v.l.n.r. mede-organisator Marc Guyt, Martijn Verdoes en Gert Ottens. Ze eindigden met 146 soorten op de derde plaats in de categorie Meeste Soorten, slechts één soort achter de Jonge Hondjes. De Geelpootmeeuw werd tijdens de Big Day alleen door dit team waargenomen.

Discussie

Marc Guyt  ·  29 mei 2017  14:19

Meer foto's van de Texel Big Day zijn hier te vinden. 

Marc Plomp  ·  15 mei 2017  16:56

Namens de Organisatie en als voorzitter van de Stichting Texel Vogeleiland wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan het succes van het Wadden Vogelfestival, Texel Big Day en Dutch Birding weekend van harte bedankten voor zijn of haar inzet. Vooral alle deelnemende teams aan de Texel Big Day wil ik extra bedankten voor hun bijdrage aan het goede doel. Echt klasse. Het zoeken en kijken naar schaarse en zeldzame vogelsoorten is ontzettend leuk, maar met dit event laten we met elkaar zien dat het ons ook te doen is om de vogels beter te beschermen. Deze Texel Big Day smaakt naar een mooi vervolg, dus noteer allemaal 12-13 mei 2018 in de agenda en doe weer mee voor het goede vogeldoel. 

Eric Elsinga  ·  15 mei 2017  10:19

Prachtig verhaal!!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?