Birdingbreaks.nl Reisblog

Welkom op het BirdingBreaks.nl reisblog. Via dit blog doen wij verslag van sommige van onze reizen door middel van foto's en nieuws uit het veld. Daarnaast vind je op het blog reisverhalen van bijzondere reizen naar unieke, maar ook de meer bekende reisbestemmingen. Kortom allemaal plekken waar de reizende vogelaar kan genieten van geweldige vogels en prachtige natuur.

Roemenië reisverslag - deel 1

30 mei 2011  ·  43327 × bekeken

Reisverslag Roemenië, deel 1: Donau Delta.

Onderstaand is een verslag van een reis van 17-24 mei 2011 naar Roemenië: een deel Donau Delta en een deel Zwarte Zeekust.

De Donau Delta in Roemenië is met een oppervlakte van c 3450 km² de grootste en meest uitgestrekte rivierdelta van Europa. Een klein deel van de delta ligt in de Oekraïne. Het behoort samen met de Camargue in Frankrijk en de Coto Donana in Spanje tot een van Europa's meest belangrijke moerasgebieden. De Donaudelta staat dan ook op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het gebied bestaat uit eindeloze hoeveelheden meanderende kreken, rivierarmen, moerasbossen, uitgestrekte rietvelden en open watervlaktes. Het riet groeit hier op zogenaamde 'plaur', drijvende eilanden van organisch materiaal. Op de hogere gronden bevinden zich uitgestrekte bossen bestaande uit wilg, eik en populier. U kunt hier dagen varen in de natuur zonder bewoning tegen te komen!

Dinsdag 17 mei
Vanaf vliegveld Schiphol met 11 positief gemutste reizigers onderweg naar Boekarest. Daar werden wij opgewacht door de chauffeur die ons in een ruime bus naar Tulcea bracht. Dit is zo´n 350km vanaf Boekarest in oostelijke richting. Onderweg natuurlijk de eerste soorten zoals Scharrelaar (veelal op de bedrading en electriciteitspaaltjes) en groepen Bijeneters. Een korte stop langs een waterpartij bleek erg productief. Hier zagen wij de eerste Dwergaalscholvers, Purperreiger, Witwangsterns, Kleine Klapekster, Grauwe Gors, Hop en nog meer Scharrelaars. Aan het einde van de dag inchecken in een hotel in Tulcea dat zich langs de boulevard bevond. Met uitzicht op de Donau dus! Een mooie start.

In de Donau Delta is een grote kolonie Roodpootvalken, hier een fraai mannetje
Roodpootvalken waren soms fraai te zien vanaf de boot. De soort broedt in kolonies in de Donau Delta (foto: Edwin Vliegenthart)

Woensdag 18 mei
Vanochtend om 08.00 aan het ontbijt. Na de lange reis dag gisteren hebben we een extra uur rust gepakt. Toch waren al enkele vroege vogelaars uit de veren en maakte een rondje op de boulevard. De Zwarte Roodstaart was present en ook Grote Zilverreiger en Bijeneter werd in het vroege uurtje gezien. Vertrek om 09.00 met alle bagage voor een driedaagse tour door de Donau Delta. De lokale gids "Peter" vergezelde ons. Hoewel de boot wat aan de krappe kant bleek, vond iedereen zijn/haar eigen stekje. Benedendeks zorgde bootsman en kok voor een aangenaam verblijf. De tocht voerde over een breed kanaal dat langzaamaan versmalde. Na enkele uren namen wij een zij arm van dit kanaal en voeren over smallere kanalen dieper het gebied in. Onderweg maakten wij een stop voor een wandeling naar een moerasgebied dat te voet goed toegankelijk was. Wielewalen, IJsvogels, Koekkoeken en Grijskopspechten lieten zich vanaf de boot horen en soms kort zien. Visdieven en Witwangsterns vlogen geregeld voor ons uit over het kanaal. Rond het middag uur verkenden wij te voet het moerasgebied over (deels) onverharde paden. Prachtige Witwangsterns waren aan het broeden voor onze neuzen, de eerste Roze Pelikanen en Zwarte Ibis werden overvliegend gezien alsmede de Zwarte Ooievaar. Deze laatste bleek de enige waarneming van de reis. Verder Dwergaalscholvers en diverse eenden als Witoogeend, Krakeend en Krooneend. En natuurlijk de vele reigers waaronder Ralreiger, Kwak, Grote- en Kleine Zilverreiger, Purperreiger, Blauwe Reiger en de eerste Wouwaap. Aan zangvogels troffen wij onder meer aan de Grote Karekiet, Kleine Karekiet, IJsvogel, Zwarte Specht, Huis- en Ringmus, Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart en her en der Hop, Scharrelaar en Bijeneter. De laatstgenoemden vormden een graag gezien trio dat wij gedurende de trip nog veel zouden zien. Qua roofvogels de eerste Roodpootvalk, Zwarte Wouw en Bruine Kiekendief. Verder bevonden zich hier ook enkele Zoetwaterschildpadden en enkele Slangen (soort niet bekend) en grote Kikkers. Lunch op de boot en we vervolgden onze weg door smallere doorgangen het gebied in. Zeearend, Raven (een lokaal paartje), Kleine Klapekster en werkelijk tientallen Ralreigers en Kwakken zagen wij onderweg. Aan het einde van de middag legde de bootsman stil in een smalle doorgang aan de rand van een groter meer. Al snel werd duidelijk waarom. Voor ons bevond zich een smalle zandplaat met daarop ruim 100 Roze Pelikanen. In de namiddagzon lieten deze zich fantastisch bekijken. Naast de boot was een Buidelmees druk met zichzelf en liet zich goed bekijken. In de avond kwamen wij aan in het plaatsje Crisan Village. Na het aanmeren van de boot zagen we nog net een Reuzezwartkopmeeuw langsvliegen. Een mooie bonus en dagafsluiter. In een aangenaam guesthouse dineerden wij en brachten wij de nacht door. We hadden inmiddels zo´n 90 vogelsoorten gezien.

Donderdag 19 mei
Ook vandaag waren enkele pré-breakfast birders buiten actief en die konden onder meer een Roerdomp bijschrijven. Het gasthuis waar wij overnachtten ligt direct aan de Donau waar in ochtend een orkest van vogels zoals Boerezwaluw, Wielewaal, Nachtegaal, Grote Karekiet, Grijskopspecht en Grauwe Vliegenvanger actief is. Ontbijt om 07.30 en een uur later gingen het water op met als eindbestemming Mila 23. De route voer langs brede kanalen en smalle zijgangen van de delta. Vandaag wederom prachtig weer, zon en ongeveer 25 graden. Onderweg veel Dwergaalscholvers, Ralreigers en Kwakken, Grote Karekiet, Snor en grote groepen Roze Pelikanen termiekend. De bochtige kanalen zorgen ervoor dat het iedere keer weer spannend is wat zich erna gaat voordoen. Gelet op het toenemend aantal Roodpootvalken werd duidelijk dat wij langzamerhand een kolonie naderden. Rond lunchtijd aangelegd bij een klooster. Hier zagen wij onder andere een Zeearend overvliegen en de eerste Syrische Bonte Specht van de trip. Rond het klooster zelf weinig zangvogels maar in de nabij gelegen akkers waren Grauwe Gors, Bonte Kraai, Bijeneter en Kleine Klapekster aanwezig. Ook vandaag de lunch op de boot en eenmaal de route volgend kwamen werd het kanaal nog smaller mede vanwege de wilde Wilgen begroeiing aan weerszijden van het kanaal. In de wilgen veel nesten van Roeken, maar ook van Roodpootvalken!! Deze soorten lijken goed samen te gaan in de broedkolonie. Een waanzinnig spektakel om zoveel Roodpootvalken bij elkaar te zien en te horen. De boot voer ´stapvoets´ door de kolonie zodat genoeg tijd was om te kijken en te fotograferen voor de liefhebbers. Later in de middag zag een wij de eerste Kroeskop Pelikaan en Roodhalsfuut. Onderweg wederom diverse Witoogeenden, Kleine Klapekster, Grauwe Klauwier, Balkankwikstaart, Kleine Plevier, Kievit en Buidelmezen. Aan het einde van de middag arriveerden wij bij Mila 23. Dit is een oud dorpje midden in de Dona Delta. Karakteristiek zijn de oude en eenvoudige huisjes - afgewisseld met pensions - en de onverharde looppaden waarover je na een flinke regenbui niet wil lopen. Gelukkig trof dit laatste ons niet. Na het inchecken leidde onze gids ons nog langs enkele plas-dras gebiedjes. Hier zaten Grutto, veel Steltkluten, Kieviten, Witoogeenden en Krooneenden. Verder nog IJsvogel, prachtige Kleine Klapeksters en Grauwe Klauwieren. Het avondeten bestond uit een lokale vismaaltijd die met de nodige alcoholische versnaperingen werd weggespoeld.

Deze Purperreiger is een van de vele reigersoorten die we tegen komen in de Donau
Purperreiger is één van de vele reigerachtigen die te zien zijn in de delta (foto: Edwin Vliegenthart)

Vrijdag 20 mei
Vandaag de laatste dag in de Donau Delta, en dus wederom alle reis spullen mee aan boord. Qua soortenrijk leek deze dag veel op de voorgaande. Vandaag echter hebben wij een groot - en zeer ondiep - meer doorkruist waarop zich honderden Roze Pelikanen bevonden. Een prachtig schouwspel om groepen Roze Pelikanen de zien langsvliegen op relatief korte afstand. Verder onderweg nog een enkele Kroeskop Pelikaan, diverse Roodhalsfuten, Witwangsterns, Pontische Meeuwen en de eerste Oostelijke Vale Spotvogel. Aan het einde van de middag kwamen wij aan in Tulcea waar wij in hetzelfde hotel overnachtten als enkele avonden daarvoor. We verlaten de Donau Delta met in totaal circa 110 soorten en zullen onze reis per bus vervolgen naar de Macin Bergen en Zwarte Zeekust - meer daarover in deel 2 van deze reis.


Discussie

Jan Hein van Steenis  ·  1 juni 2011  23:19

Ik dacht ergens Han Zevenhuizen te hebben zien staan, maar dat was blijkbaar een luchtspiegeling. Wel even de vogelnamen op spelling controleren!

Justin Jansen  ·  1 juni 2011  17:34

Wie is de schrijver?

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?