Voorspelspel


Voorspelspel editie 2024

10 maart 2024  ·  Folkert Jan Hoogstra  ·  11078 × bekeken

Een nieuwe editie van het voorspelspel!

Toen de Horusgierzwaluw werd aanvaard betekende dat het einde van het voorspelspel dat in 2019 is gestart. In die update heb ik een oproep gedaan of er iemand anders zou zijn die de kar zou willen trekken voor een nieuwe editie. Helaas heb ik hierop geen reactie ontvangen. Maar gezien de enorme aantal aanmeldingen voor de vorige editie blijkt toch wel dat het erg jammer zou zijn als er geen nieuwe editie zou komen.

Siberische Waterpieper Anthus japonicus, Polder de mijl, 7 januari 2024 (Folkert Jan Hoogstra)

Daarom heb ik besloten om ook de volgende editie op te pakken. Echter deze editie gaat wel iets anders werken dan jullie van de vorige edities gewend zijn. In plaats van vijf soorten voorspellen en winnen met een soort die door zo weinig mogelijk anderen is voorspeld zal deze editie volledig in het teken staan van zoveel mogelijk soorten goed voorspellen. Pas als er een gelijkspel is zal de exclusiviteit van de voorspelde soorten een rol gaan spelen.

Spelregels
Maak een lijst van tien soorten die nieuw voor de Nederlandse lijst zijn, waarvan jij denkt dat die het meeste kans maken om in de komende jaren gevonden te worden. De eerste die hiervan vijf goed heeft wint. Vul hiervoor dit google form in. Doe dit voor 1 mei 2024.

Waar moet je op letten?
Voorspel alleen soorten die nog niet op de Nederlandse lijst staan. De Nederlandse lijst kun je hier terugvinden. Voor dit spel volgen we de taxonomie van de CSNA. Om te zien welke soorten door de CSNA erkend worden kun je deze lijst gebruiken. Wil je een soort voorspellen die nog nooit in het Westelijk Palearctisch gebied is waargenomen, gebruik dan de meest recente lijst van de IOC. Voorspel je een soort die later wordt gesplit, dan zal ik je een mail sturen met het verzoek om één van de gesplitte soorten te kiezen. Hou er daarnaast rekening mee dat bepaalde soorten die niet op de Nederlandse lijst staan al wel zijn waargenomen, maar op basis van status niet aanvaard zijn (Schildraaf, Japanse Pestvogel, Grijskoppurperkoet, Geelsnavelwouw, Geelkruinkwak, Roodsnavelkeerkringvogel, Krokodilwachter, et cetera, et cetera). Voor deze soorten geldt dat je ze in theorie wel op je lijst kunt zetten, maar dat je er alleen punten voor krijgt als een nieuwe vogel van die soort na 1 mei 2024 wordt gevonden én dat geval als eerste wordt aanvaard. Wordt een waarneming van voor 1 mei 2024 eerst aanvaard, dan kun je met die soort dus geen punten meer halen. Verder staat er ook nog één supersoort op de lijst: donsstormvogel. Voor deze soort geldt ook dat je een specifieke soort uit het complex kunt voorspellen, maar dat als één van de eerder waargenomen donsstormvogels alsnog op soortniveau wordt aanvaard deze soort in dit spel dan geen punten meer oplevert.

Op dit moment wordt gekeken of we in Nederland ook moeten overgaan op een categorieënsysteem als het gaat om de Nederlandse lijst. Op dit moment wordt een soort aanvaard voor de Nederlandse lijst of afgewezen. Exoten met een vrij levende levensvatbare populatie zijn daarbij geen onderdeel van de lijst. Indien tijdens deze editie van het voorspelspel wordt overgegaan op een categorieënsysteem dan tellen voor dit spel alle soorten die in categorie A of D worden aanvaard. Soorten die worden toegevoegd aan categorie C of E tellen uiteraard niet mee. De B categorie is in deze niet van belang, omdat dit per definitie soorten zijn die voor het begin van deze editie in Nederland hebben verbleven.

Is het nu zo dat een door jou voorspelde soort wordt gelumpt met een soort die al op de Nederlandse lijst staat (je voorspelt bijvoorbeeld Amerikaanse Waterpieper, maar deze wordt weer gelumpt met Siberische Waterpieper) dan krijg je de kans om een nieuwe soort op de lijst te zetten. Dat mag dan uiteraard geen soort zijn die inmiddels aan de Nederlandse lijst is toegevoegd.

Verder geldt dat je pas punten voor een soort krijgt als deze door de CDNA is aanvaard. Hou er dus rekening mee dat het mogelijk is dat er nog soorten aan de Nederlandse lijst worden toegevoegd die al voor 1 mei 2024 zijn gevonden (Afrikaans Purperhoen bijvoorbeeld). Wordt er nu tussen het moment dat je de lijst hebt ingestuurd en 1 mei 2024 een soort gevonden, dan krijg je de gelegenheid om een nieuwe soort te kiezen.

Dien je een lijst in die volledig hetzelfde is als een lijst die eerder door iemand anders is ingediend, dan zul je de lijst moeten aanpassen. Ten overvloede: het is niet de bedoeling om meerdere lijsten in te dienen. Indien je een fout hebt gemaakt en de lijst toch nog wilt wijzigen, stuur dan voor 1 mei 2024 een mail naar voorspelspel2019@gmail.com.

Balkanvliegenvanger Ficedula semitorquata, Speulderbos, 7 mei 2021 (Folkert Jan Hoogstra)

Beëindiging van het spel
Het spel eindigt wanneer de eerste persoon 5 van de 10 soorten goed heeft voorspeld. Ook eindigt het spel automatisch op 1 januari 2029 00:00 uur. Degene die op dat moment de meeste soorten goed heeft voorspeld wint. Bij een gelijkspel wint degene met de meest exclusieve lijst.

Meest exclusieve lijst
De meest exclusieve lijst wordt bepaald op basis van het aantal punten. Elke soort geeft een aantal punten. Dit puntenaantal wordt berekend door het aantal verschillende voorspelde soorten te delen door hoe vaak die soort is voorspeld, afgerond op hele punten. Alle punten van alle soorten tezamen geven een totaal. Mocht het nu voorkomen dat er alsnog een gelijkspel is, dan wint degene die de meest exclusieve soort voorspelt. Is er ook dan nog een gelijkspel, dan wordt naar de op één na exclusiefste soort gekeken, enzovoort. Mocht er zelfs dan een gelijkspel zijn, dan zijn deze personen allemaal tegelijk winnaar.

Er valt iets te winnen
Net als in de vorige editie valt er ook deze editie wat te winnen. Wat dit is wordt later bekend gemaakt.

Vragen of opmerkingen?
Laat het weten in een berichtje hieronder of stuur een mailtje naar voorspelspel2019@gmail.com.

Discussie

Remco Hofland  ·  10 maart 2024  09:28

Helder.

Afgezien van "Dien je een lijst in die volledig hetzelfde is als een lijst die eerder is ingediend dan zul je de lijst moeten aanpassen."

Eerder ingediend door mezelf of door een ander?

Folkert Jan Hoogstra  ·  10 maart 2024  09:33

Door een ander. Het is natuurlijk niet de bedoeling om meerdere lijsten in te dienen ;)
Ik zal de tekst even aanpassen.

Vincent Hart  ·  11 maart 2024  11:48

Wellicht goed om de mogelijkheid mee te nemen dat DB/CDNA met categorieën gaat werken. Ik neem aan dat het voorspelspel uit blijft gaan van Cat. A soorten in dat geval? Anders is een lijstje met 5 winnende exoten snel verzonnen :)

Folkert Jan Hoogstra  ·  11 maart 2024  16:11

Goede toevoeging. Ik zal de tekst erop aanpassen. 

Jan Hein van Steenis  ·  12 maart 2024  23:19

Vijf nieuwe goed hebben? Dat wordt tot 2044 wachten op een winnaar.

Albert Noorlander  ·  13 maart 2024  07:51

@ Jan Hein, dat zal toch wel meevallen. 

Folkert Jan Hoogstra  ·  13 maart 2024  08:55

@Jan Heijn


5 van de 10 is 50%. Er waren er deze editie zat mensen die binnen enkele jaren boven de 50% goed zaten. 

Bovendien eindigt het spel sowieso op 01-01-2029 00:00 uur dus 2044 gaan we niet halen ;)

Jan Hein van Steenis  ·  13 maart 2024  21:01

Dat is een hele geruststelling!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?