Voorspelspel


Update voorspelspel CDNA-beslissingen en Steppeplevier

20 augustus 2020  ·  Folkert Jan Hoogstra  ·  3244 × bekeken

Op 11 augustus kwam de CDNA met een viertal besluiten over potentiële nieuwe soorten voor Nederland. Twee daarvan (Japense Pestvogel en Sporenkievit) waren al waargenomen voordat dit spel van start ging, maar er waren ook beslissingen omtrent de Indische Kievit en Grijskoppurperkoet. Even twijfelde ik of deze beslissingen alleen de moeite waren om een update te schrijven. Zeker omdat de Indische Kievit en Grijskoppurperkoet niet zijn voorspeld. Vier dagen later werd er echter alweer(!!)een nieuwe soort voor Nederland gevonden. Dus was de keuze snel gemaakt.

CDNA-beslissingen

Voor de uitgebreide motivatie van het waaróm betreffende de aanvaarding van de Indische Kievit en het afwijzen van de Grijskoppurperkoet, verwijs ik naar de Toelichting CDNA besluiten op Dutchavifauna.nl. Zoals gezegd hebben deze beslissingen geen invloed op het spel.

Steppeplevier

In de ochtend van 15 augustus zal menigeen met verbazing naar zijn telefoonscherm hebben staan kijken. Het kan toch niet waar zijn dat we alwéér een nieuwe soort voor Nederland te pakken hebben? Tweede gedachte zal voor een aanzienlijk deel zijn geweest: Westkapelle, shit, dat is nog een eindje rijden. Zelf heb ik er vierenhalf uur over gedaan. Wegwerkzaamheden, files, bruggen die open stonden, zondagsrijders op plekken waar inhalen gewoon niet mogelijk was… alles kwamen we tegen. Voor iedereen die direct kon gaan rijden was de vogel haalbaar, maar voor de mensen die eerst nog andere verplichtingen hadden of om wat voor reden dan ook niet direct de auto in konden, bleek de vogel helaas te kort ter plaatse. Amper zes uurtjes was deze twitchbaar.

Sinds dit voorspelspel van start is gegaan, was dit de eerste keer dat Zeeland weer een nieuwe voor Nederland te pakken had. De stand wat betreft (nog niet aanvaarde) nieuwe soorten voor Nederland per provincie ziet er nu zo uit. (Dikgedrukt is aanvaard)

Noord-Holland 5: Schildraaf, Indische Kievit, Sakervalk, Grote Vale Spotvogel en Kleine Regenwulp

Friesland 3: Grijskopkievit, Alaskastrandloper en schierzwaluw

Zuid-Holland 2: Groene Fitis en Amoerkwikstaart

Groningen 2: Oostelijke Vale Spotvogel en Bergkalanderleeuwerik

Limburg 1: Witkruingors

Zeeland 1: Steppeplevier

Steppeplevier is door de volgende mensen voorspeld:

Marc van der Aa
Jos van den Berg
Johan van’t Bosch
Sybrand de Bruin
Alwin van Lubeck
Ronald Messemaker
Bart-Jan Prak
Bas Verhoeven
Kees de Vries
Redmar Woudstra

Bart-Jan prak treedt daarmee toe tot de club van drie. Samen met Dave van der Spoel hebben beiden nu drie soorten goed voorspeld. Dave heeft nog Zwartkopzanger en Kelpmeeuw op zijn lijst staan en Bart-Jan nog Wenkbrauwalbatros en Sardijnse Grasmus.

Deze soorten eindigen het spel direct

De volgende soorten zorg nu direct voor het einde van het spel:

Amerikaanse Grote Zee-eend
Amerikaanse Nachtzwaluw
Avonddikbek
Balearische Grasmus
Boskoekoek
Chinees Stormvogeltje
Drieteenspecht
Geelborstvireo
Geoorde Aalscholver
Kleine Groene Bijeneter
Koerdische tapuit
Lammergier
Mugimakivliegenvanger
Noordelijke Klapekster
Tennesseezanger
Tibetaanse Plevier
Toendragors
Witkruintapuit

Discussie

David Uit de Weerd  ·  20 augustus 2020  18:29

Lammergier :-)))

Folkert Jan Hoogstra  ·  20 augustus 2020  18:52

Ja, maar alleen als de eerst geaccepteerde van na 01-01-2019 is. Die kans lijkt me vrij klein, maar zeg nooit nooit ;)

Steven Wytema  ·  22 augustus 2020  21:31

Leuke targetlist voor DT :)

Pieter van Veelen  ·  31 augustus 2020  19:28

GGGGGGGG

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?