Voorspelspel


Update Seebohms Tapuit en Siberische Gierzwaluw

20 juni 2017  ·  Michel Veldt en Steven Wytema  ·  4866 × bekeken

Laten we bij het begin beginnen: op 22 mei werd een zeer fraaie Seebohms Tapuit ontdekt bij Den Haag welke weinig zin leek te hebben om zich aan een grote menigte te laten zien. Uiteindelijk kwam dit gelukkig aan het einde van de dag toch nog goed maar daarna begin de discussie over de determinatie. Tot op heden lijkt het pleit beslecht in het voordeel van een positieve determinatie als Seebohms maar wij denken maar zo dat het laatste woord over deze fraaie vogel nog lang niet is gezegd. Voor het voorspelspel maakt het echter geen barst uit of de soort uiteindelijk wel of niet op de Nederlandse lijst zal prijken, hij werd namelijk door niemand in staat geacht om ons vlakke landje daadwerkelijk te bereiken. Er is dus ook niemand die met deze Marokkaanse schone punten heeft verdiend.

Met de door Thomas Luiten ontdekte Siberische Gierzwaluw is dat, helaas voor toegestroomde twitchers, precies andersom: geen enkele twijfel over de determinatie en een vogel die niet van plan was om de benodigde uurtjes te blijven hangen maar, heel eigenwijs, snel weer weg was. Het is erg knap dat de vogel zo fraai is vastgelegd en daarmee is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze vogel niet zeer binnenkort aan Neerlands lange lijst met waargenomen soorten zal worden toegevoegd. Dat betekent dat we weer eens goed moeten kijken naar de veranderingen in de ranking!

Slechts drie personen zijn voorspeller geweest van het ontdekken van deze Siberische Gierzwaluw; Pieter van Veelen, Erik van Dijk en Ferry Ossendorp. Heren: van harte gefeliciteerd, deze zware soort levert namelijk ook een groot aantal punten op: 403 maar liefst! Voor Pieter en Erik is dit de eerste soort die zij in deze editie juist hebben voorspeld, zij komen daarmee in één klap terecht in de hoogste regionen, te weten op een gedeelde 8-ste plaats en op dezelfde hoogte als de drie deelnemers die eerder de Amerikaanse Tafeleend goed voorspelden (Wim Wiegant, Dusan Brinkhuizen en Jan Eerbeek) . Hoewel de laatst genoemde soort op dit moment in ronde 3 zit van het beoordelingsproces gaan we er voor het gemak nog even vanuit dat deze gewoon op de Nederlandse lijst zal prijken.

Nog mooier is het resultaat voor Ferry Ossendorp, voorspelde hij eerder al Langstaartklauwier juist, nu is daar deze Siberische Gierzwaluw bij gekomen en zijn puntentotaal dus flink ontploft. Maar liefst 645 punten heeft hij er nu totaal verdiend en daarmee pakt hij de roze trui in deze race. Het was ook wel tijd dat er in de top 20 eens wat veranderde, het duo Michiel van den Bergh en Michel Veldt stond natuurlijk al veel te lang (ruim twee jaar!!) aan kop met de Thayers Meeuw maar zijn nu dus eindelijk onttroond.

Het is ook alweer enige tijd geleden dat we wat dieper zijn in gegaan op de soorten waarmee het spel beëindigd kan worden, de laatste keer deden we dat namelijk bij de Zwartkoprietzanger in April 2016. Opvallend genoeg is er sindsdien niet heel veel veranderd: een jaar geleden kon er door 26 personen met in totaal 29 soorten een einde gemaakt worden aan dit spelletje. Pas nu is dat aantal veranderd: 27 potentiële winnaars met in totaal 30 soorten. Pieter van Veelen is de gelukkige, hij kan winnen in het geval dat er een Swinhoes Stormvogeltje gevonden zou worden. Wellicht een leuke soort voor een zeetrektelpost dit najaar?

We hebben nog niet eerder op een rijtje gezet welke potentieel winnende soorten op dit moment kunnen winnen en wie die voorspeld heeft, hieronder daarvan een overzicht:

Michiel van den BerghArmeense Meeuw
Simon PlatAlaskastrandloper
Pieter van VeelenSwinhoes Stormvogeltje
Marijn PrinsSporenkieviet en Amerikaanse Grote Zee-eend
Gerard van AalstAmerikaanse Torenvalk
Nico HopmanRoodstaartgors
Tjeerd BurgerKaspische Kwikstaart
Swim StigterIndische Kievit en Stekelstaartsnip
Rob GordijnGevlekte Groenpootruiter
Pim WolfTibetaanse Plevier
Adri ClementsGestreepte Gors
Remco JousmaHeremietlijster
Nicky HulschboschMongoolse Plevier
Job de BoerFinsch’ Tapuit
Adrie BendersScopoli’s Pijlstormvogel en Bruine Gent
Marit VinkPallas’ Roodmus
Frank NeijtsZwartbuikzandhoen
Joost HeeremansRüppels Gier
Norman GraafsmaHazelhoen
Guus PeterseKleine Groene Bijeneter
Adri RemeeusDiadeemroodstaart
Tim ZuttRosse Spotlijster
Arie RosOosterse Holenduif
Enno EbelsAmerikaanse Blauwe Reiger
Rob van BemmelenNoordelijke Eider (borealis)
Steven WytemaCyprusgrasmus
Michel VeldtBoslijster

Ten slotte nog enkele (al dan niet nutteloze) feitjes:

  • Drie deelnemers hebben twee hangijzers in het vuur om het spel op elk moment te winnen: Swim Stigter, Adrie Benders en Marijn Prins.
  • Twee voorspellers hebben reeds 4 soorten juist voorspeld: Simon Plat en Nicky Hulsbosch
  • Sinds het begin van het voorspelspel in 2010 zijn 22 nieuwe soorten voor Nederland vastgesteld. Zestien daarvan werden voorspeld en maar liefst zes dus niet! We zijn er voor het gemak vanuit gegaan dat de Amerikaanse Zilvermeeuw van begin dit jaar niet op de Nederlandse lijst zal komen te staan (maar dat er snel eentje ontdekt zal worden waar geen enkele twijfel over is lijkt onontkoombar) en is dus niet in de totalen opgenomen
  • Van de Top 25 van meest voorspelde soorten zijn er 5 daadwerkelijk vastgesteld
  • In april, oktober en januari (!!) zijn tijdens dit Voorspelspel de meeste nieuwe soorten voor Nederland gevonden

Nou, dat was het wel weer wat deze update betreft. De tijd voor een heftige steltloper of zware gors staat weer voor de deur. We zullen snel weten of bovengenoemde pleviertjes, strandlopers, kieviten, ruiters, snippen of gorsjes zich aan de door jullie gedaan voorspellingen gaan houden en ons land met een bezoekje komen vereren!!

Feedback?