DB Terugblik

Een terugblik op de waarnemingen van de afgelopen periode.

September 2022

9 oktober 2022  ·  Wim Wiegant  ·  2669 × bekeken

Deze maand was buitengewoon goed gevuld met teleurstellingen. Een donsstormvogel spec. op Westkapelle op 26 september, en een of twee Eleonora’s Valken, in het Bentwoud te Waddinxveen (ZH) op 8 september en de Bleekersvallei op Texel (NH) op 30 september waren de onbetwiste hoogtepunten van de maand, maar beide soorten waren aan slechts weinigen gegund. Dat laatste gold natuurlijk ook voor de vangst van een Siberische Sprinkhaanzanger in de Ooijse Graaf bij Nijmegen op 23 september. Een goed bezochte Steppearend in de Groote Peel (L) op 30 september bleek te zijn ontsnapt; dat was dan weer jammer. Wel waren er een paar geweldige dagen aan zee en waren de aantallen juveniele Roodpootvalken ongekend. We blikken terug op september...

Hoogtepunten

Een donsstormvogel

Onafhankelijk ontdekt door verschillende waarnemers vanaf iets verschillende locaties, vloog langs Westkapelle op 26 september om 19:10 u, ongeveer 20 minuten voor zonsondergang een donsstormvogel Pterodroma sp. voorbij. Voor de liefhebbers van potjesgrieks: Pterodroma betekent zoveel als scheurvleugel, vanwege de snelheid waarmee ze vliegen, alsof ze horzels willen ontwijken; zo komen ze aan hun Engelse naam, gadfly-petrels, want gadfly betekent horzel. Het was pas de tweede Pterodroma voor Nederland.

Eleonora’s Valk

Beste mensen, let toch op! Als je in augustus of september even twijfelt tussen Boomvalk of Slechtvalk, en het is géén Roodpootvalk, dan weet je al bijna zeker dat het hier om een Eleonora's Valk gaat! Ze worden tegenwoordig met bakken tegelijk in West-Europa gezien...! Het derde geval voor Nederland was alweer een vogel die maar door één waarnemer werd gezien, op 8 september in het Bentwoud te Waddinxveen (ZH). Opnieuw werd de determinatie pas achteraf gedaan, net als bij het tweede geval. Op de laatste dag van de maand werd er nog een schepje bovenop gedaan: het vierde geval diende zich aan in de Bleekersvallei op Texel (NH). Ook die vogel - die natuurlijk misschien wel dezelfde was - werd alleen door de ontdekker gezien en gefotografeerd. Deze ontdekker was zich echter wel degelijk bewust van de urgentie van zijn waarneming. Het mocht niet baten: de vogel werd later niet meer teruggevonden.

Eleonora's Valk Falco eleonorae, Bleekersvallei, Texel (NH), 30 september (Job ten Horn)

Siberische Sprinkhaanzanger

Een heleboel mensen zeggen of denken over dwaalgasten: "Alles kan altijd en overal...!" en dat is natuurlijk radicale flauwekul. Natuurlijk kan niet alles overal: denk maar aan Kleine Flamingo, Jufferkraan, Bruinruggoudmus, Schildraaf, of anders, als je dat allemaal nog best mogelijk vindt, aan een Keizerspinguïn op Ameland... Maar in de Ooijse Graaf in de Ooijpolder bij Nijmegen (Gld) blijkt wel bijna alles te kunnen! In een weinig uitgesproken terrein aldaar werden al eerder vangsten gedaan van Veldrietzanger (20 augustus 2013), Kleine Sprinkhaanzanger (5 oktober 2013, de derde van Nederland) en Zwartkoprietzanger (21 april 2016, eerste van Nederland). Op 23 september werd een Siberische Sprinkhaanzanger uit de netten getoverd, het 12e geval voor Nederland en pas de vierde buiten Castricum. Dit moet toch haast bewijs zijn voor het vermoeden dat van deze zeldzame rietzangers in substantiële aantallen in Nederland terecht komen, maar dat ze vrijwel onmogelijk in het veld zijn te vinden.

Siberische Sprinkhaanzanger Locustella certhiola, Ooijse Graaf (Gld), 23 september (Vogelringstation Ooijse Graaf)

Honderd Roodpootvalken

Een ongekende (herfst)invasie van juveniele Roodpootvalken vond plaats in augustus, maar vooral in september. Voor de teleurgestelden die de vorige twee hoogtepunten hadden gemist, was dit dan toch weer enige troost. Het is bijna onmogelijk de aantallen te schatten; in de eerste helft van de maand waren er dagelijks meer dan zo'n 30 exemplaren te zien.

Roodpootvalk Falco vespertinus, Westduinpark, Den Haag (ZH), 3 september (Vincent van der Spek)

Overzicht

Eenden en ganzen

Op 10 september werd al de eerste Witbuikrotgans van het seizoen gezien, vliegend tussen Rotganzen langs Rottumerplaat (Gr). Vanaf 17 september werden nog meer vogels gezien, vier langs Schiermonnikoog, en allenige vogels bij Holwerd (Fr), Ferwert (Fr) en op Texel (NH). De twee broers die het doen en laten van de Dwergganzen van het Oudeland van Strijen scherp in de gaten houden, meldden daar de eerste negen exemplaren op 22 september. Een paar dagen later waren het er al 20. Vogels op andere plekken waren duidelijk van minder allooi. De Witoogeend behield zijn status als Eend van de Maand: rond het IJsselmeer en de randmeren hielden zich zeven vogels op, waarvan twee op het Zwarte Water, een randmeer in ruime zin, en drie in het Kromslootpark bij Almere, en op drie andere plaatsen nog enkele, maar de vogel van Schiedam leek verdwenen.

Hoentjes tot aalscholvers

Van 6 tot 14 september was een Klein Waterhoen heel aardig te zien in een gebied met de fantastische naam Waterharmonica Kristalbad, bij Enschede (Ovl).

Klein Waterhoen Porzana parva, Enschede (Ovl), 12 september (Hans Verhoeven)

De mooie Jufferkraan die ons vorig jaar begin mei in de buurt van Voorst (Gld) verblijdde, helaas, die gaat niet op onze lijst komen. De commissie der dwaalgasten van de Nederlandse avifauna, de CDNA, heeft anders besloten. Hard, maar fair. Onze voorspelling is, dat hier nog heel lang over gejeremieerd gaat worden... Stormvogeltjes, altijd gaaf; op 10 september vloog er een langs Westkapelle (Zld) en op 11 september langs paal 15 op Texel (NH). Op 17 september vloog er eentje langs de Flevocentrale bij Lelystad (Fl), op 18 september werd er nog een bij Lauwersoog gezien, en op 30 september één bij Borssele (Zld). Toen waren ze op. Langs Westkapelle vloog op 26 september een donsstormvogel Pterodroma sp voorbij. De vogel werd behoorlijk goed gezien, en de beschrijving van de vogel was behoorlijk gedetailleerd, voor wat dat waard is... Na de eerste langs Camperduin (NH) op 24 oktober 1992, was dit pas de tweede zekere waarneming van een Pterodroma in Nederland. Vale Pijlstormvogels werden niet veel gezien: op 1 september vloog er een langs Texel, op 5 september een langs Camperduin, op 15 en 16 september telkens een langs Ameland, en op 18 september een langs Terschelling. Een fraaie sfeerfoto, met Grauwe Pijlstormvogel, is hieronder te zien. Er werden er langs Westkapelle 555 gezien van 15 tot 17 september, waarvan 342 op de 16e.

Grauwe Pijlstormvogel Ardenna grisea, Westkapelle (Zld), 17 september (Martijn Verdoes)

Waders

Van 15 tot 18 september was een Amerikaanse Goudplevier te zien op Tholen (Zld). De Morinelplevier deed niet veel verrassends. De soort werd in 65 blokken vastgesteld, die op 12 na allemaal direct aan de kust of aan grote wateren grensden. De opmerkelijkste waarneming was er een van 10 overvliegende vogels bij Exloo (Dr) op 11 september.

Amerikaanse Goudplevier Pluvialis dominica, Tholen (Zld), 15 september (Jürgen Rosemann)

Een Steppekievit, toch een betrekkelijk opvallende soort, werd maar op één dag gezien, en wel op 13 september bij Netterden (Gld). De vogel had het goed met het klimaat voor: de vogel werd gezien tussen de zonnepanelen. Interessant weetje: de ontdekker was dezelfde als die de voorlaatste als laatste had gezien, op 28 september 2020 in park Lingezegen bij Arnhem (Gld).

Steppekievit Vanellus gregarius, Netterden (Gld), 13 september (Wim Gerritsen)

Er werden nog drie Breedbekstrandlopers gezien, op 2 september in de Hemelrijksche Waard (NB), op 10 september op het wad bij Westhoek (Fr) en op 11 september bij Termunten (Gr). Ongeveer elf Gestreepte Strandlopers werden gezien in september.

Gestreepte Strandloper Calidris melanotos, Oudesluis (NH), 13 september (Fred Visscher)

De veertiende Grijze Strandloper van Nederland werd op 22 september ontdekt op Vieland, bij de Kroonspolders, door een vogelaar die de videoapparatuur niet schuwt.

Grijze Strandloper Calidris pusilla, Wad bij Posthuys, Vlieland (Fr), 23 september (Jaap Denee)

Het zou toch raar zijn als hij er niet een smaakvol filmpje van had gemaakt, en inderdaad, kijk maar eens hieronder...!

Filmpje van de Grijze Strandloper door de ontdekker, The Dutch Birder

De Grauwe Franjepoten gingen nog lekker door, met waarnemingen in 34 uurhokken, waarvan telkens één in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Na 22 september werden er nog maar zes gezien... om te worden vervangen door een grote hoeveelheid Rosse Franjepoten. In 41 uurhokken werden ze gezien, waarvan meer dan de helft in de "zeetrekweek" van 16 tot 19 september. Op de laatste dag werden er minimaal 7 gezien bij Lauwersoog.

Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius, Lauwersoog (Gr), 19 september (Wim van Zwieten)

Een Poelruiter was al op 31 augustus aanwezig op Schiermonnikoog en werd nog tot 11 september gezien, en de laatste twee van het seizoen werden op 14 september gezien in de Engbertsdijkvenen (Ovl). Op 2 september werd niet alleen een Poelsnip gevangen op Vlieland, er werd er ook nog een gezien in de Braakman bij Terneuzen (Zld). Op 3 september werd er een gezien op de Oosterkwelder op Schiermonnikoog (Fr) en op 7 september nog eentje op de Hompelvoet in de Grevelingen (ZH). Met een voorjaarsgeval in mei hebben we dit jaar nu vijf gevallen, een aantal dat alleen in 2020, met zeven gevallen, werd overtroffen. Het gemiddelde over de jaren na 2000 bedraagt 1,7 geval per jaar. De waterberging in Twisk (NH), een paar jaar geleden hadden we er allemaal nog nooit van gehoord. Tegenwoordig is het een hotspot! Op 13 september werd er een Steppevorkstaartplevier ontdekt. De vogel bleef tot 16 september. Van 25 augustus tot 8 september 2014 werd er op dezelfde plek ook al eens een gezien.

Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni, Waterberging, Twisk (NH), 13 september (Toy Janssen)

Jagers en meeuwen en sterns

Een stortvloed aan Kleinste Jagers overspoelde Nederland: 16, 17 en 18 september werden op Westkapelle (Zld) respectievelijk 9, 23 en 17 vogels gezien. Op deze drie dagen viel het niet mee om aan zee te kijken en er géén te zien. Bijna alle uurhokken met strand erin lieten waarnemingen zien.

Kleinste Jager Stercorarius longicaudus, Westkapelle (Zld), 17 september (Lennart Verheuvel)

Net als Kleinste Jagers werd het merendeel van de Vorkstaartmeeuwen gezien op 16 tot 18 september. Op die drie dagen werden in zo'n 18 uurhokken aan zee vogels gezien. Om uit te vinden hoeveel vogels er nu werkelijk passeerden, zou nog heel wat speurwerk nodig zijn.

Vorkstaartmeeuw Xema sabini, Strand bij Berkheide, Wassenaar, 19 september (Luuk Punt)

Eén meeuw trok zich nergens wat van aan: op 1 september konden de maandlijsters, de vogelaars die graag hun soorten in zoveel maanden als mogelijk zien, tevreden zijn: de overzomerende Kleine Burgemeester die verbleef tussen Scheveningen en Katwijk, was er nog. Nu konden de liefhebbers de soort voor iedere maand van het jaar tellen. De hele maand was de vogel nog te zien. Anderhalve maand nadat er al een volwassen Grote Burgemeester in de buurt, bij Kleine Valkenisse, was gezien, werd in de haven van Vlissingen de vaste overwinteraar gezien. Of de vogel anderhalve maand eerder ook dezelfde was, is natuurlijk niet zeker, maar ook niet echt onwaarschijnlijk. Zo algemeen zijn adulte Grote Burgemeesters nu ook weer niet. De laatste Lachsterns van het seizoen werden in de eerste week van september nog bij Oud-Ade (ZH) en Tetjehorn (Gr) gezien, en nog tot 10 september bij Twisk (NH).

Roofvogels en uilen, maar geen valken

Drie Grijze Wouwen werden waargenomen: op 1 september bij Biervliet (Zld), op 5 september een eerstejaars vogel bij Klein Valkenisse op Walcheren (Zld), en op 25 september bij Brummen (L). Over Eglazine, de Lammergier die alweer bijna vijf maanden, vanaf 4 mei, resideert in en rond de Hoge Veluwe, is ongeveer alles al gezegd en geschreven. Ook in de maand september was ze regelmatig onvindbaar, maar werd ze toch weer vaak gezien. De teksten in serieuze boeken over het gedrag van deze soort dienen dringend te worden herschreven: als het al zo is dat ze leeft van de botten van dode herten, de botten kapot laten vallen lijkt ons zeer sterk. Aan de andere kant: met enig gevaar voor eigen leven zou ze de botten kapot kunnen laten vallen op de autosnelwegen A12 of A50, beide vlak in de buurt van haar verblijf op of bij de Hoge Veluwe. September is toch al niet de voorkeursmaand voor waarnemingen van de Vale Gier, maar toch werd er weer eentje gezien. Een eenmanswaarneming van een Steppearend op 30 september in de Groote Peel (L) werd weer eens ondersteund met een paar gave foto's. De volgende dag was de vogel nog aanwezig, maar toen bleek jammer genoeg dat de vogel een verdachte ring had. Daarmee kwalificeerde dit geval zich natuurlijk niet als een top-twitch. Maar ja, de ontmaskering als ontsnappeling was in oktober, dus het verslag over september voelt zich daar niet verantwoordelijk voor. Ruime aantallen Steppekiekendieven werden gezien: in 58 blokken werd de soort vastgesteld, ten minste 25 exemplaren. Op het vliegveld bij Enschede verbleef een dag of vier een exemplaar, en in het Dal van Deelen bij de Hoge Veluwe verbleef er meer dan twee weken één.

Steppekiekendief Circus macrourus, Kwintelooijen, Rhenen (U), 12 september (Jan Verboom)

Bijna-zangvogels

De ongekende najaarsinvasie van de Roodpootvalk ging onverminderd door. In niet minder dan 172 uurhokken werd de soort vastgesteld, en dat is toch in 70% meer hokken dan in augustus, maar ook in 70% meer hokken dan de Koereiger! De laatste soort komt dan wat meer in groepen; van de Roodpootvalk waren de grootste groepen zes op Ameland op 12 september, en drie gedurende langere tijd in de AW-duinen.

Roodpootvalk Falco vespertinus, Rhoonse Grienden (ZH), 17 september (Floris Kouters)

Deze maand werden maar liefst twee Eleonora’s Valken in Nederland gezien, op 8 en 30 september. De eerste waarneming, in het Bentwoud in Waddinxveen (ZH), betrof weer een min of meer onbewuste foto, maar dat gold niet voor de tweede op Texel. Het feit dat er bijna drie weken tussen de twee waarnemingen zat hoeft niet zoveel te betekenen voor een soort die tot op heden in een groot deel van de gevallen – namelijk twee van de vier - niet expliciet is herkend. De vogel kan dus waarschijnlijk langere tijd in Nederland onopgemerkt rondvliegen.

Eleonora's Valk Falco eleonorae, Bentwoud, Waddinxveen (ZH), 8 september (Jeroen Verburg)

Zangvogels

Ook in september bleef de Bonte Kraai eenzaam op Schiermonnikoog. In Flevoland werden op 17 en 18 september Roodstuitzwaluwen gezien, eerst langs de Flevocentrale en een dag later over de Marker Wadden. Nadat er in de laatste week van augustus al twee Noordse Boszangers werden vastgesteld, werden er in de eerste week van september weer een gevangen bij Castricum (NH). Op 25 september werd er weer een gevangen, op Kornwerderzand (Fr).

Noordse Boszanger Phylloscopus borealis, Kornwerderzand (Fr), 25 september (Gerard Westerhuis)

In 163 uurhokken werd de Bladkoning vastgesteld. Waren er tot 2012 jaren dat dit bijzonder werd gevonden, tegenwoordig is dit het nieuwe normaal voor de Bladkoning. Van de 163 uurhokken lagen er slechts 17 ten oosten van de lijn Assen - 's-Hertogenbosch, en slechts twee in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Een Westelijke Bergfluiter werd gezien en gehoord op de Westplaat bij Oostvoorne (ZH) op 10 september. Vogels op Vlieland op 23 en 24 september en bij Burg (Zld) op 25 september weigerden hun specifieke identiteit kenbaar te maken: dat konden Westelijke of Balkanbergfluiters zijn. Ongeveer 20 Sperwergramussen werden vastgesteld en dat lijkt betrekkelijk normaal.

Sperwergrasmus Sylvia nisoria, Oostpunt van Schiermonnikoog (Fr), 1 september (Pieter Doorn)

Op 23 september werd een Siberische Sprinkhaanzanger geringd in de Ooijse Graaf bij Nijmegen (Gld). Het was de eerste keer dat deze soort zo diep in het binnenland werd vastgesteld. De Ooijse Graaf is met vangsten van Veldrietzanger, Kleine Sprinkhaanrietzanger en Zwartkoprietzanger een echte rietvogel-hotspot. We wachten met spanning op een Diksnavelrietzanger of een Grote Krekelzanger! En dan hebben we er geen bezwaar tegen als ze gewoon in het veld te zien zijn...! Er werden in september drie Struikrietzangers gevangen, alle in Noord-Hollandse duinen, op 6, 21 en 22 september, plus nog een veldwaarneming ook daar, op 7 september. Daarbuiten was er nog een veldwaarneming op de Maasvlakte (ZH) van 25 tot 29 september en een mogelijke bij Alblasserdam (ZH) van 14 tot 16 september. Buiten Zeeland werden Graszangers nog maar in zes blokken waargenomen, een sterke maar niet geheel onverwachte afname in vergelijking met vorige maand. Eén Noordse Nachtegaal werd er dit najaar gevangen, op 14 september, in Zuid-Kennemerland (ZH). Iets minder van een kwart van de gevallen zijn in het najaar, en dat zijn meestal vangsten. De Blauwstaart, het van zijn voetstuk gevallen zeldzaamheids-icoon, daarvan waren er in september alweer vier waarnemingen. Op 24 september werd er een ontdekt in het Noordhollands Duinreservaat bij Egmond-Binnen. Die trok ruime belangstelling en vogel werd tot in oktober gezien. Op 25 september werd er een gezien midden in Rijswijk (ZH) en ook een gehoord en opgenomen in Raalte (Ovl). Op 29 september werd een tweede ontdekt op Schiermonnikoog, en die bleef ook tot in oktober zichtbaar. Na de 18 gevallen in 2020 en de 10 in 2021 kan het best zijn dat er nog heel wat gaan komen.

Blauwstaart Tarsiger cyanurus, Noordhollands Duinreservaat, Egmond-Binnen, 24 september (Roef Mulder)

Nog niet zo heel veel Kleine Vliegenvangers werden gezien. De teller bleef steken op vier: op 13 september een juveniel in Den Helder, op 20 september een mannetje in Nijkerk, op 29 september op Ameland en op 30 september in de Broekpolder bij Vlaardingen (ZH). Grote Piepers zijn tegenwoordig niet meer de min of meer gewone doortrekkers die ze zo'n 30 jaar geleden wel waren. De soort werd in 24 uurhokken waargenomen, die allemaal aan de kust lagen. In de tijd gezien, waren de waarnemingen ongeveer evenredig over de maand verdeeld. Wat voor de vorige soort gold, geldt zeker niet voor de Siberische Boompieper: een heel regiment Siberische Boompiepers werd waargenomen, waarschijnlijk meer dan 20.

Siberische Boompieper Anthus hodgsoni, Vlieland (Fr), 24 september (Wietze Janse)

De stortvloed begon op 22 september, met een waarneming over Katwijk (ZH). Een groot deel van de waarnemingen betrof overvliegers, die tegenwoordig moeiteloos vanaf de geluidsopnamen worden herkend, maar er werd er ook een aantal heel mooi gezien: bij Langerak (ZH) twee en op Vlieland en Schiermonnikoog beide één op 24 september.

Siberische Boompiepers Anthus hodgsoni, Langerak (ZH), 24 september (Lennart Verheuvel)

Aan de andere kant werden er maar 13 Roodkeelpiepers doorgegeven, en dat is dus aanzienlijk minder dan dat er Siberische Boompiepers werden gemeld. Een korte studie van de verspreidingskaarten van de beide soorten leert dat dit verschijnsel toch merkwaardig genoemd mag worden. De Roodmus is in het najaar een zeldzame soort. Een jonge vogel werd gevangen in de Kroonspolders op Vlieland op 27 september. Vanaf 24 september werd duidelijk dat een invasie van Grote Kruisbek op handen was. De omvang van de invasie is nog niet duidelijk, maar op 24 september werden op Vlieland 12 en op Ameland één exemplaar gezien, en op 30 september werd er een gehoord over de Noordduinen bij Noordwijk (ZH).

Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus, Bomenland, Vlieland (Fr), 24 september (Folkert Jan Hoogstra)

Twee Bosgorzen deden de Waddeneilanden aan op 30 september, één op Terschelling en één op Schiermonnikoog.

Bosgors Emberiza rustica, Schiermonnikoog (Fr), 30 september (Wouter van der Ham)

Spannende waarnemingen in de WP

Op 1 september werd een Mongoolse Plevier gezien in Kent (UK). Op de dag erna, en op de zevende én de tiende, werd de boog strak gespannen met Zuidpooljagers langs Estaca de Bares, Galicia, Spanje. De herkenning van deze soort is nog geen sinecure, kijk maar eens hier. De derde Siberische Strandloper voor Duitsland werd op 3 september gezien bij Kelbra. Op 4 september was er een Siberische Grijze Ruiter bij Ásmundastaðaey, op IJsland. Een waarschijnlijk Madeirastormvogeltje werd bij Porthgwarra (UK) gezien op 5 september. Om de moed erin te houden: er werd een Amerikaanse Zee-eend gezien bij Simrishamn, in Skåne, Zweden op 8 september.  Van 12-17 september verbleef de vierde of vijfde Oostelijke Vale Spotvogel voor Ierland net buiten Dublin. Ander verrassend nieuws uit Ierland betrof een teruggekeerde Geoorde Aalscholver op 15 september, deze vogel werd voor het laatst gezien op dezelfde plek op 16 april. De eerste Scopoli’s Pijlstormvogel van Denemarken werd gefotografeerd bij Gilleleje en Rørvig op 14 september en daarna op 16 september weer bij Skagen. De eerste Abdims Ooievaar van de WP werd in Tunesië eerst gefotografeerd en enige tijd later geschoten. Dit geeft natuurlijk te denken over de eerdere gevallen in Nederland, want die zijn er wel degelijk – hoewel niet allemaal vrij van smet. Twee Sporenkieviten bij de Radnevo Dam, Bulgarije, rakelden de discussie over Nederlandse gevallen weer eens een tijdje op. In september werden in Noorwegen de 59e tot en met 62e Petsjora Piepers gescoord. De teller in Nederland staat op 59 tot 62 gevallen minder... De tweede Swinhoes Boszanger voor Noorwegen zat op 23 september op Røst. Op 26 september werd op een hek een Amerikaanse Nachtzwaluw gevonden in Wantage, Oxfordshire UK. Dat leverde een flinke twitch op. Een mannetje Siberische Lijster werd op 27 september als vermoedelijk raamslachtoffer dood gevonden op Papa Westrey, Orkney (UK). Tot slot werd op de Azoren op 29 september niet alleen een Carolina-eend gevonden, maar ook een speels groepje van drie Bobolinks!

De glazen bol

Alle soorten die we vorige maand voorspelden, of beter: hoopten te voorspellen, die zijn allemaal niet gezien. Voor oktober moet er misschien een thema worden gekozen: bijvoorbeeld geel of blauw. Dan kunnen we hopen op Geelkoptroepiaal en Gele Zanger, of Blauwe Nachtegaal en Blauwe Zwartkeelzanger. Dat heeft wat minder voorspellende waarde, maar is zeker spannender, en zeker niet minder ambitieus! Het team achter DB-Terugblik wenst alle vogelaars weer veel zoekplezier.

We willen alle waarnemers en fotografen hartelijk bedanken voor hun bijdrages aan dit verslag.
We would like to thank all observers and photographers for their contributions to this report.

Wim Wiegant

Discussie

Wim Wiegant  ·  9 oktober 2022  16:29

Als altijd, weer een diepe buiging voor Toy Janssen (fotobewerking) en Gary Bakker (Nederlands en aanvullingen en correcties).
Wat een team! 

Eduard Sangster  ·  9 oktober 2022  21:39

Donsstormvogel, Sib Sprinkhaanzanger, Veldrietzanger, Eleo Valk: super, maar 4x niet twitchbaar, dus gevoelsmatig is het (nog) een matig najaar. Zeker als je het vergelijkt met de omringende landen...

Dank Team, voor weer een fraai overzicht !

Patrick Bouthoorn  ·  10 oktober 2022  07:57

Wim, zoals altijd weer heel leuk om te lezen. Bedankt weer. Kleine typo nog bij Kleine Sprinkaanzanger in het begin.  

Jesse Oosterhuis  ·  10 oktober 2022  15:42

Mooi overzicht weer!

Ter aanvulling: op 17 september is er bij de Flevocentrale ook nog een stovje gezien. Diezelfde dag daar ook nog 2 kleinste jagers, 2 witvleugelsterns en een roodstuitzwaluw! Hier een link naar de telling.

Wim Wiegant  ·  10 oktober 2022  16:31, gewijzigd 10 oktober 2022  16:42

Sprinkhaanzanger gecorrigeerd en Stormvogeltje opgenomen, en ook nog twee zinnen over (door mij totaal gemiste) Roodstuitzwaluwen opgenomen...

Roel Schwartz  ·  10 oktober 2022  20:53

Prachtig overzicht weer Wim e.a. Ik denk dat de mooiste maand nu begonnen is voor extreme zeldzaamheden.

Robert Keizer  ·  10 oktober 2022  22:06

Hoi Wim, mooi verslag maar topografisch weer een lesje.. Raalte (blauwstaart) is Overijssel niet Gelderland. Ontdekker steppekievit Netterden is niet dezelfde als die van Lingezegen ( dat waren Pieter Baalbergen, Guus Jennikens en Jelle Aalders) volgens mij. Roel was de laatste en enige die hem de volgende dag nog zag..Eglazine eet wel degelijk botten en merg van poten en ribben van edelhert wolvenprooien Hoge Veluwe (zelf gezien) ze werd bijna zelf prooi van een wolvenwelp (oom zelf gezien 😉

Wim Wiegant  ·  10 oktober 2022  23:05

Robert, 
Ik heb alle drie aangedragen punten aangepast...!

Rob van Bemmelen  ·  15 oktober 2022  15:10, gewijzigd 15 oktober 2022  15:10

D'r zat ook nog een Grauwe Fitis in het NHD ter hoogte van Egmond-binnen op 11 september...

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?