DB Terugblik

Een terugblik op de waarnemingen van de afgelopen periode.

1 - 31 oktober

3 december 2020  ·  Lonnie Bregman  ·  4735 × bekeken

Iedereen zal het met me eens zijn als ik zeg dat 2020 een jaar is dat we niet snel zullen vergeten... Ik bedoel, wat een vogels! Wat vooral opvalt zijn de vele soorten waarvoor dit jaar als een recordjaar de geschiedenisboeken in zal gaan, maar er werd de vorige maand ook weer een indrukwekkende reeks mega’s ontdekt. Nu de rook van het najaarsgeweld is opgetrokken, is het tijd voor ons om de balans op te maken. We blikken terug op oktober:

Hoogtepunten

Goudlijster

Al sinds ik als kind in mijn eerste ANWB-gids keek en elke herfst op jeugdbondkamp ging, droomde ik ervan om ooit een glimp op te kunnen vangen van een Goudlijster in Nederland. De combinatie van het intrigerende uiterlijk en de ongrijpbare levenswijze maken deze soort toch wel de heilige graal onder de oosterse dwaalgasten. En ongrijpbaar, dat is ie. Het enige twitchbare geval was op 1 oktober 2004 in IJmuiden. Iedereen heeft vast wel eens de legendarische geluidsopname gehoord die daar werd gemaakt toen de vogel langs de menigte vloog. Je hoort de vogel niet, maar wel een golf van juichende twitchers. Dit deed de soort alleen nog maar meer tot de verbeelding spreken. Het geval van IJmuiden is inmiddels alweer 16 jaar oud en in de jaren daarna lukte het maar niet om er nog een te vinden. En dat terwijl ze zich om ons heen wel regelmatig tegen een raam doodvlogen. We wisten dus dat ze er moesten zitten…

Goudlijster Zoothera aurea, Ouddorp, 2 oktober 2020 (Toy Janssen)

Op 2 oktober was het dan zover: er werd een Goudlijster ontdekt in een tuin in Ouddorp; springlevend. Maar ook deze vogel bleek niet makkelijk om te zien. De vogel in zit in de kijker krijgen was sowieso te veel gevraagd, we moesten het doen met langsvliegende zwart-witte flitsen. Naarmate de dag vorderde maakte de lijster steeds minder frequent zijn rondje, en werd het nog belangrijker om je ogen onophoudelijk op de tuin gericht te houden. Eén keer op het verkeerde moment knipperen en je kon zomaar met lege handen naar huis gaan. Maar uiteindelijk heeft hij zich toch wel zodanig vaak laten zien, dat het voor de meeste aanwezigen goed is gekomen. Het doet me denken aan een nummer van een bekende Nederlandse DJ: This Is What It Feels Like... 🎵 Eindelijk weet ik het!

Goudlijster Zoothera aurea, Ouddorp, 2 oktober 2020 (Jacob Molenaar)


Goudlijster Zoothera aurea, Ouddorp, 2 oktober 2020 (Diederik Kok)

Westelijke Orpheusgrasmus

Op 18 oktober werd er een interessante curruca gefotografeerd in de Coepelduynen bij Noordwijk. In eerste instantie werd er kort aan een Braamsluiper gedacht, maar uiteindelijk werd vrij snel de consensus bereikt dat het ging om een Westelijke Orpheusgrasmus. In tegenstelling tot andere soortcomplexen met een westelijke en oostelijke variant, zoals vale spotvogels en baardgrasmussen, is het bij de orpheusgrasmussen meestal de westelijke versie die in Noordwest-Europa opduikt. In Nederland hebben we dan ook nog geen geval van Oostelijke Orpheusgrasmus, maar er was wel al een eerdere Westelijke Orpheusgrasmus. Die werd op 29 oktober 2003 ontdekt in Middelburg, vanuit een kantoor nota bene! Helaas bleek de vogel van Noordwijk niet zo coöperatief als die van Middelburg, en kon hij na de ontdekking niet meer worden teruggevonden.

Westelijke Orpheusgrasmus Sylvia hortensis, Noordwijk, 18 oktober 2020 (Casper Zuyderduyn)

Bruine Gent

De Bruine Gent is bezig met een opmars in Europa. In 2017 mochten wij ons eerste exemplaar verwelkomen bij Lopik (UT), vliegend langs een telpost. Ook in landen als Engeland en Frankrijk neemt het aantal gevallen in recente jaren gestaag toe. In de lijn van deze trend werd op 29 september jongstleden weer een exemplaar in ons land gezien, een vogel die aan dek van een boot vanuit België ons grondgebied op voer voor de kust van Westkapelle. En nog niet eens een maand later was het alweer raak. Twee mensen fotografeerden op 25 oktober onafhankelijk van elkaar een Bruine Gent in de haven van Rotterdam, op de Maasvlakte. Het terrein waarop de vogel was gezien was niet openbaar toegankelijk en ondanks zoektochten in de omgeving, bleek ook deze vogel niet voor het brede publiek te zijn weggelegd. Het is dus nog steeds wachten op de eerste twitchbare Bruine Tiet!

Bruine Gent Sula leucogaster, Maasvlakte, 25 oktober 2020 (Remko Houkes)

Zwartkopzanger

Net toen we dachten dat we alles al hadden meegemaakt, werd onze rust later op de dag van 25 oktober nogmaals bruut verstoord toen er een heuse Zwartkopzanger werd gemeld vanaf de begraafplaats in De Cocksdorp, waar anders dan op Texel. Deze Amerikaanse zangvogel, die beter bekend staat onder zijn Engelse naam Blackpoll Warbler, was voor velen de meest te verwachten Yank die we op de Nederlandse lijst zouden kunnen bijschrijven, maar het geval kwam wel min of meer uit de lucht vallen omdat het in de rest van Europa niet per se een bijzonder najaar was voor Amerikanen. Het betreft het 85ste geval voor het West-Palearctisch gebied en dus het eerste voor ons land. De feestvreugde werd overigens niet gedeeld door de omwonenden van de begraafplaats, die er alles aan deden om onze onschuldige twitch te saboteren. Gelukkig is dit ze niet gelukt en bleef de vogel voor de liefhebbers tot en met 27 oktober te aanschouwen. Een uitgebreid verhaal over dit geval is hier te vinden.

Zwartkopzanger Setophaga striata, Texel, 25 oktober 2020 (Diederik Kok)

Zwartkopzanger Setophaga striata, Texel, 25 oktober 2020 (Thijs Glastra)

Huisgierzwaluw

Door die aanhoudende zuidwestelijke stroming die tijdens de laatste weken van oktober over ons land raasde, werd hier en daar de hoop uitgesproken dat er tussen al die Gierzwaluwen en Vale Gierzwaluwen die er werden gezien misschien nog wel iets mooiers zou opduiken. Op 26 oktober werd deze gedachte nog eens versterkt toen er een Huisgierzwaluw werd gezien in België, bij Zeebrugge. En dat bleek inderdaad een voorbode te zijn, want de dag daarop, op 27 oktober, was het raak. Op Vlieland werd die dag een (de?) Huisgierzwaluw door een scherp oog opgepikt boven camping Stortemelk. De vogel bleef niet lang hangen, en tevergeefs werd er de rest van die dag nog gezocht. Ook de dag daarop staken er nog mensen naar het eiland over in de hoop dat de vogel zou terugkeren, maar het mocht niet baten. Net als de twee voorgaande gevallen van deze soort bleef de Huisgierzwaluw dus slechts voorbehouden aan zijn ontdekker.

Huisgierzwaluw Apus affinis, Vlieland, 27 oktober 2020 (Maarten van Vuurde)

Overzicht

Eenden en ganzen

Het mannetje Buffelkopeend van de Brabantse Biesbosch werd de gehele periode waargenomen. Voor de rest zijn er in deze categorie geen noemenswaardige vogels gezien die in mijn ogen daadwerkelijk kans maken om aanvaard te worden.

Buffelkopeend Bucephala albeola, Brabantse Biesbosch, 17 oktober 2020 (Kees & Anneke Verheij)

Andere watervogels

Het groepje Flamingo’s met daarin de twee in Spanje geringde - en dus wilde - exemplaren sloot zich aan bij de gemengde groep flamingosoorten die jaarlijks overwintert in het Grevelingenmeer en waarvan het gros niet wild is, lekker dan. Zwarte Ibissen werden gezien op 2 oktober bij Nijkerk (GE), op 9 oktober ver van alle beschaving verwijderd in Friesland (dat heb je al snel in die provincie), op 14 oktober overvliegend in Dronten (FL), van 20 tot 22 oktober langs het Gooimeer bij Huizen (NH), vanaf 23 oktober tot in november aan de noordkant van Texel, op 29 oktober overvliegend in Houten (UT) en op 30 oktober bij Abcoude (UT).

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus, Texel, 23 oktober 2020 (Hans van Oosterhout)

Rovers

Grijze Wouw is één van die soorten waarvoor 2020 als een recordjaar de boeken in zal gaan. Deze maand kwamen er gevallen bij in de Onlanden (DR; 9 - 11 oktober), bij het Oostvoornse Meer (ZH; 20 - 21 oktober) en in de Braakman, ten westen van Terneuzen (ZL; 28 - 29 oktober). Daarnaast was er nog een onbevestigde melding op 24 oktober op de Ginkelsche Heide bij Ede (GE) en bleef het exemplaar dat zich vanaf 21 augustus in Hamsterreservaat bij Sibbe (LI) bevond nog tot 19 oktober aanwezig. Hoeveel er precies gaan worden aanvaard is natuurlijk nog de vraag, maar voorlopig staat het jaartotaal na deze maand op maar liefst twintig gevallen. De laatste Slangenarenden van het jaar werden gezien op 2 oktober op het Dwingelderveld (DR) en op 13 oktober op de Elspeetsche Heide (GE).

Grijze Wouw Elanus caeruleus, De Onlanden, 9 oktober 2020 (Anne van der Wal)

Grijze Wouw Elanus caeruleus, Oostvoorne, 20 oktober 2020 (Garry Bakker)

Grijze Wouw Elanus caeruleus, Braakman, Terneuzen, 29 oktober 2020 (Johnny du Burck)

Steltlopers

Nog een soort waarvan we een uitzonderlijk goed jaar beleven is de Poelsnip. De teller kwam op zeven te staan, toen er op 2 oktober een werd opgestoten van een dijkje in Polder Arkemheen bij Nijkerk. Dit is het hoogste aantal dat ooit in een jaar is vastgesteld, hoewel het niet noodzakelijk een record is aangezien de soort pas sinds 1977 wordt beoordeeld. Van 9 tot 13 oktober verbleef een Grote Grijze Snip in de plasjes van Harlingen (FR). De Aziatische Goudplevier bij Kerkwerve (ZL) die al eerder was ontdekt bleef de gehele periode aanwezig, hoewel hij slechts sporadisch werd gezien. Op 8 oktober werd een Breedbekstrandloper op Texel gezien tussen duizenden steltlopers op een ondergelopen akker in Polder Eierland. De Steppevorkstaartplevier van de omgeving Camperduin zat er ook nog steeds. Op 12 oktober maakte hij zelfs een vriendje want vanaf die datum tot de 22ste werden er twee vogels gezien. Op 27 oktober werd de laatste melding van een exemplaar gedaan. In het Dannemeergebied (GR) was op 2 oktober nog één Gestreepte Strandloper overgebleven en een vogel op Texel bleef aanwezig tot 3 oktober. Er werden ook op zes locaties nieuwe beesten ontdekt, te weten in de Oostvaardersplassen (5 okt), in het Jaap Deensgat (16 - 18 okt), bij Kerkwerve (19 okt), op een plas bij Groenekan onder de rook van Utrecht (22 - 26 okt), in de Lepelaarsplassen (ook 22 - 26 okt) en tussen Exloo en Buinen (DR; 28 - 30 okt).

Poelsnip Gallinago media, Nijkerk, 2 oktober 2020 (Jorrit Vlot)

Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus, Harlingen, 10 oktober 2020 (Nick Agterberg)

Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni, Schoorl, 17 oktober 2020 (Alex Bos)

Gestreepte Strandloper Calidris melanotos, Kerkwerve, 19 oktober 2020 (Ludo Van Dorst)

Zeevogels, meeuwen en sterns

Op 16 oktober bewees de JNM eens te meer de coolste jeugdbond te zijn door een Geelsnavelduiker te ontdekken voor de kust van Schiermonnikoog. De vogel kwam aanvliegen vanuit het oosten en besloot precies op het juiste moment om de landing in te zetten. Na ruim een uur vloog hij weer op en vervolgde hij zijn weg richting het westen, waarna hij nog werd opgepikt vanaf Ameland en Terschelling. Het gaat om een nieuwe soort voor Schier en het 41ste geval voor Nederland. Op datzelfde eiland werd één week eerder ook de enige Vale Pijlstormvogel van de maand gezien. Verder werden er over zee nog Papegaaiduikers gezien bij Camperduin (9 en 24 okt), op Texel (11 okt), op Ameland (12 en 26 okt) en op Terschelling (18 okt). Zwarte Zeekoeten werden waargenomen op 7 en op 30 oktober op Vlieland, op 12 oktober op Texel en op 26 oktober op Schiermonnikoog. Zekere Kleine Burgemeesters werden gezien vanaf de Hondsbossche Zeewering op 13 oktober en bij Bloemendaal aan Zee op 21 oktober, en naast de vogel van Vlissingen werd er alleen een zekere Grote Burgemeester gemeld vanaf de pier van Holwerd (FR) op 11 oktober.

Geelsnavelduiker Gavia adamsii, Schiermonnikoog, 16 oktober 2020 (Lonnie Bregman)

Zangvogels en de rest

Op 9 oktober werden de eerste twee Vale Gierzwaluwen waargenomen op Schiermonnikoog en bij Biervliet (ZL); de vroegste gevallen tot nu toe. Het was een voorbode voor de rest van de maand, waarin ronduit gesproken kon worden van een invasie. Bij Den Haag werden in totaal vier vogels gezien, bij Katwijk twee en op Vlieland en Schiermonnikoog beide nog een stuk of vier. De verschillende vogels op Texel heb ik niet eens geteld, maar daar hingen er op een gegeven moment zelfs vijf bij elkaar op de noordpunt - een record op zich. Andere vogels, die hopelijk goed genoeg werden gedocumenteerd, werden gezien op Ameland (24 okt), bij Maasdijk (ZH; 25 okt), in de Oostvaardersplassen (26 okt), in Den Helder (26 okt), bij Bloemendaal (zou één van de vogels kunnen zijn van Den Haag en Katwijk; 27 okt), in Barendrecht (27 - 28 okt) en in Amsterdam (30 - 31 okt). Een snelle rekensom leert mij dat er in totaal minimaal 25 verschillende vogels zijn gezien, alleen al in de maand oktober. Vóór deze maand werden er in alle jaren in totaal 29 gevallen aanvaard, dus het zou zomaar kunnen dat we daar na dit najaar een verdubbeling van gaan zien! Dezelfde zuidwestelijke winden voerden daarnaast ook eindelijk weer eens een twitchbare Alpengierzwaluw mee, want op 31 oktober vloog er een de gehele dag rond in de Eemshaven. De vogel overnachtte er zelfs, maar als ik het daar over ga hebben loop ik op de zaken vooruit.

Vale Gierzwaluw Apus pallidus, Vlieland, 25 oktober 2020 (Arjan Dwarshuis)

Vale Gierzwaluw Apus pallidus, Texel, 26 oktober 2020 (Lennart Verheuvel)

Alpengierzwaluw Tachymarptis melba, Eemshaven, 31 oktober 2020 (Paul van Eik)

Op 12 oktober werd op de Tweede Maasvlakte een rille Kortteenleeuwerik gevonden die zich associeerde met een kleine groep Graspiepers. De vogel werd voornamelijk vliegend gezien en kon maar ternauwernood ontsnappen aan de klauwen van een Smelleken. Een late Roodstuitzwaluw vloog op 17 oktober langs de telpost Kustweg, bij het Lauwersmeer. Een zeer late Grauwe Fitis werd op 16 oktober gemeld op Vlieland en de Noordse Boszanger die al eerder was ontdekt bij de Puinhoop, Katwijk, bleef tot de eerste van deze maand. Het was ook weer eens een erg goede maand voor Pallas’ Boszanger: in totaal werden er maar liefst 38 waargenomen. Texel was met 12 individuen het epicentrum van de influx, maar ook op Vlieland was het prima vertoeven met acht stuks. Op het ringstation van Castricum hingen in totaal vier vogels in de netten. Op 13 oktober werd de eerste Humes Bladkoning van het najaar waargenomen, meermaals roepend en opgenomen (maar nimmer gezien) vanaf telpost De Vulkaan bij Den Haag. Van 20 tot 23 oktober was een tweede exemplaar aanwezig, in het Noordhollands Duinreservaat bij Egmond aan Zee, gevolgd door een derde vogel bij Noordwijk van 24 oktober tot in november.

Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla, Maasvlakte, 12 oktober 2020 (Albert Molenaar)

Noordse Boszanger Phylloscopus borealis, Katwijk aan Zee, 1 oktober 2020 (William Price)

Pallas' Boszanger Phylloscopus proregulus, Westkapelle, 20 oktober 2020 (Corstiaan Beeke)

Pallas' Boszanger Phylloscopus proregulus, Egmond, 31 oktober 2020 (Mattias Hofstede)

Humes Bladkoning Phylloscopus humei, Egmond aan Zee, 20 oktober 2020 (Rob Halff)

Nadat er in september al enkele vroege Bruine Boszangers werden gevonden, zette de trend zich voort in oktober met meer dan 50 exemplaren! Ik hoop dat jullie me vergeven dat ik deze invasie niet tot in detail heb uitgezocht, maar wat ik wel weet is dat de soort maar liefst voor drie provincies nieuw was: Limburg, Flevoland en Drenthe. Het spreekt voor zich dat het ook voor deze soort het beste jaar ooit is. Van het zeldzamere broertje, de Raddes Boszanger, werden ook de nodige exemplaren gezien. De eerste twee werden gevangen op VRS Castricum, op 9 en 13 oktober. Vervolgens werden er ook in het veld meldingen gemaakt op 16 en 17 oktober op Vlieland, zowel in de Oude als in de Nieuwe Eendenkooi. Op 16 oktober werd ook een exemplaar geringd op Schiermonnikoog. Nadat deze twee dagen later was teruggevangen, werd hij ook in het veld gevonden en bleef daar vervolgens te zien tot op 22 oktober. De laatste zat van 29 tot 30 oktober in Westvliet, bij Den Haag, wat een opmerkelijke waarneming is zo ver in het binnenland.

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus, Westkapelle, 12 oktober 2020 (Thomas Luiten)

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus, Hondsbossche Zeewering, 17 oktober 2020 (Mattias Hofstede)

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus, Vlieland, 18 oktober 2020 (Wietze Janse)

Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi, Schiermonnikoog, 19 oktober 2020 (Julian Bosch)

De in de Rijnstrangen bij Duiven (GE) aanwezige Kleine Klapekster bleef hangen tot 4 oktober. Op 31 oktober deden ze op het Deception Tours-weekend op Vlieland wat ze moesten doen, door een Daurische Klauwier te ontdekken bij de kazerne. Achteraf bleek dat dit beest waarschijnlijk al twee weken eerder, op 17 oktober, kort was gezien op die locatie, maar daartussen is hij dus al die tijd onopgemerkt gebleven. Als dat al kan gebeuren bij een klauwier op een welbezochte plek als Vlieland, ga je je nog maar eens achter de oren krabben en je afvragen wat er nog meer allemaal onder de radar blijft… Siberische Braamsluipers die in het veld werden gezien, en die desondanks met verzameld DNA-materiaal bevestigd konden worden, hielden zich op de Maasvlakte op van 29 september tot 1 oktober en in Groote Keeten (NH) van 19 tot 25 oktober.

Kleine Klapekster Lanius minor, Rijnstrangen, 4 oktober 2020 (Jan Willem Hofstede)

Daurische Klauwier Lanius isabellinus, Vlieland, 31 oktober 2020 (Jaap Denee)

Blauwstaarten gingen deze maand werkelijk als warme broodjes over de ornithologische toonbank. Op Texel werden er deze maand bijvoorbeeld twee gezien en op de échte Waddeneilanden waren ook waarnemingen. Op Schiermonnikoog werden vier exemplaren vastgesteld, waarvan er één langdurig twitchbaar was. Verder werden er twee kort in het veld gezien en zat er één ringvangst bij. Vlieland had dezelfde score, waarbij het ging om twee ringvangsten en twee langdurig verblijvende vogels in het veld. Op Terschelling werd er één gezien. Castricumse ringers mochten er twee uit de netten vissen en verder werden er nog exemplaren gezien bij Katwijk, op de Maasvlakte en in Westkapelle. Kleine Vliegenvanger deden het ook nog goed deze maand, hoewel beduidend minder dan Blauwstaarten. Wie had dat tien jaar geleden kunnen denken? Een Kleine Vlieg op de begraafplaats van Westkapelle was nog aanwezig op 1 oktober. Op 13 oktober werd er een gezien in Kornwerderzand (FR) en van 17 tot 18 oktober verbleef er een fraaie adulte man bij Berkheide (ZH). Op Schiermonnikoog waren er drie waarnemingen in het veld plus één ringvangst en op Texel verbleven vier verschillende individuen.

Blauwstaart Tarsiger cyanurus, Maasvlakte, 16 oktober 2020 (Paul van Tuil)

Blauwstaart Tarsiger cyanurus, Vlieland, 18 oktober 2020 (Julian Bosch)

Blauwstaart Tarsiger cyanurus, Westkapelle, 27 oktober 2020 (Thomas Luiten)

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva, Berkheide, 17 oktober 2020 (Albert Molenaar)

Op 10 oktober werd tijdens het Dutch Birding-weekend op Texel een Izabeltapuit gevonden op het noordpunt bij de vuurtoren, waar hij tot 12 oktober bleef zitten. Op 16 oktober werd dezelfde vogel nog een keer teruggevonden, een stukje ten zuiden van de oude plek. Een Bonte Tapuit werd op 13 oktober ontdekt op het Westerse Veld, Vlieland. Twee Woestijntapuiten werden vastgesteld, te weten een mannetje bij Tilburg op 15 oktober en een vrouwtje op 24 oktober op Texel. Dat het een goed Roze Spreeuwen-jaar was, was ook terug te zien in het aantal waarnemingen in oktober. Exemplaren werden gezien van 3 tot 4 oktober op Noord-Beveland (ZL), op 4 oktober op Schier, van 7 tot 9 oktober in Barendrecht, op 9 oktober in een tuin in Zaltbommel (GE), op 11 oktober op de Kwade Hoek (ZH), op 12 oktober in Brielle (ZH), op 30 oktober in Spaarndam (NH) en ook op Texel en Vlieland werden enkele vogels waargenomen. Een Zwartbuikwaterspreeuw wist een stroomversnelling met keien te vinden langs de A7 bij Marum (GR) en verbleef daar van 24 tot 26 oktober.

Izabeltapuit Oenanthe isabellina, Texel, 10 oktober 2020 (Diederik Kok)

Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka, Vlieland, 13 oktober 2020 (Martijn Bot)

Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus cinclus, Marum, 26 oktober 2020 (Wouter Roepel)

Nadat de mogelijke Amoerkwikstaart bij Rockanje de hele maand nog niet was gezien, werd hij op 25 oktober toch nog teruggevonden. Een pak van m’n hart. Op 10 oktober werden er niet één, maar twee Mongoolse Piepers in het noorden van ons land gezien. Eén daarvan vloog over de zeereep op Ameland en werd daarbij op de foto gezet. De andere vloog over telpost Kustweg, bij het Lauwersmeer, en werd opgenomen. Er werden ook iets meer dan een dozijn zekere Siberische Boompiepers gemeld aan de kust. Er werden in totaal wel zeven Bosgorzen gezien. De eerste vloog over de tuin van de Goudlijster op 2 oktober, gevolgd door een over telpost Zuidveld aan de Duitse grens in Groningen en op 4 oktober vloog er een over de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op 10 oktober werd er een Bosgors kort gezien op Willemsduin, Schiermonnikoog en op 12 oktober werd er een gefotografeerd in De Koog op Texel. Op de 15de van de maand werden nog twee exemplaren gezien: een op de Boschplaat op Terschelling en een ander in Lemele (OV). Tot slot werd er net als in augustus weer een jonge Zwartkopgors gezien op Texel, ditmaal in de Koog, op 11 oktober. De dag daarop werd de vogel opnieuw gelokaliseerd in een tuin een paar honderd meter verderop.

Bosgors Emberiza rustica, Texel, 12 oktober 2020 (Henk Mulder)

Bosgors Emberiza rustica, Lemele, 15 oktober 2020 (Arjan Seppenwoolde)

Zwartkopgors Emberiza melanocephala, Texel, 11 oktober 2020 (Thijs Glastra)

De glazen bol


Het is inmiddels december, niet de drukste maand van het jaar voor een vogelaar. Maar toch zijn er zeker soorten om goed op te letten in deze tijd. Ik denk bijvoorbeeld dat we binnenkort zomaar eens een Oostelijke Gele Kwikstaart in de winter in Nederland kunnen gaan zien. In de landen om ons heen zijn er namelijk regelmatig gevallen van. In de laatste week van november nog, waren er maar liefst drie exemplaren aanwezig in Engeland en één in Noorwegen. Omdat we in Nederland elk gele kwikstaarttaxon als aparte soort beschouwen is het heel moeilijk om ze tot op soortniveau te determineren, en mede daardoor hebben we ook alleen nog maar een oostelijke gele kwikstaart spec op de lijst. Maar met het oog op het feit dat we misschien ooit (in elk geval zouden moeten) overgaan op het internationale IOC, kunnen we onze vizieren maar beter alvast op scherp hebben! Bovendien zijn Rotszwaluwen momenteel flink on the move en schijnt er een invasie van Kleine Burgemeesters aan te komen. Dus o wee als de kijker al in het vet zit!

Oostelijke Gele Kwikstaart Motacilla tschutschensis, Steart, Somerset (Engeland), 29 november 2020 (Gary Thoburn)

Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris, Sint Pietersberg, 7 december 2009 (Jorrit Vlot)

We willen alle waarnemers en fotografen hartelijk bedanken voor hun bijdrages aan dit verslag.
We would like to thank all observers and photographers for their contributions to this report.

Lonnie Bregman

Discussie

Wim Wiegant  ·  4 december 2020  00:32

Het is weer om van te smullen ! 

Over de vaststelling dat de JNM de "coolste" jeugdbond is, verwacht ik nog wel wat discussie. Volgens mij werd de eerste twitbare Woestijnplevier van Nederland ontdekt tijdens een NJN-kamp op Terschelling in augustus 1984.
Maar dat was wel een beetje voor Lonnie's tijd...! Als hij net "oude sok" is geworden, dan was hij in 1984 ongeveer -10 !

Lonnie Bregman  ·  4 december 2020  01:06

Wim, je vergeet de Spotlijster. De beste soort op de Nederlandse lijst is gewoon ontdekt tijdens een JNM-kamp! Toentertijd overigens gedetermineerd door middel van een postzegel waar de soort op stond, kan het mooier?

Wim Wiegant  ·  4 december 2020  02:28, gewijzigd 4 december 2020  02:31

Oeps!
Zelf nog naartoe geweest vanaf een vogelweek op Texel...!
Ik denk dat ik deze soort heb verdrongen...!

Jaap Eerdmans  ·  4 december 2020  09:28

Prachtige soorten, prachtige foto's en prachtig verhaal! Weer goed gedaan Lonnie!

Jildert Hijlkema  ·  4 december 2020  09:37

Bedankt Lonnie, het leest weer heerlijk weg!

Ben Gaxiola  ·  4 december 2020  16:51, gewijzigd 4 december 2020  16:54

Gaaf overzicht weer! Erg gelachen en genoten van tekst en foto's.

@Wim Ik moest bij de opmerking over de coolste jeugdbond onwillekeurig denken aan dit nummer .:-)

Wim Wiegant  ·  4 december 2020  23:23, gewijzigd 4 december 2020  23:24

Ben,

"Coolheid" is natuurlijk erg relatief.  Ik weet niet of het zo erg is als het nummer in de link suggereert, maar ik ben bang van wel. 

Vogelaars, en, meer bijzonder, twitchers, zijn maar matig cool. Behalve natuurlijk de mannen die  geen zin hebben om naar buiten te gaan en precies vanuit het keukenraam een nieuwe soort voor Nederland ontdekken..! Dan Ben je cool in het kwadraat...!

Steven Wytema  ·  7 december 2020  06:38

Zijn er trouwens oktobers geweest met zo'n groot aantal klappers?? Met de 2 van de 5 twitchbaar ben ik totaal niet ontevreden, maar in één maand een nieuwe voor NL, twee 2e (even er vanuit gaand dat de gent dezelfde is) en een 3e (en een 2e twitchbaar) is het behoorlijk knallen geweest! 

Folkert Jan Hoogstra  ·  7 december 2020  11:35

Best een lastig vraag om zo even te beantwoorden. Ik herinner mij niet van elke soort in welke maand de 2e, 3e en 4e werden gevonden. Zeker wanneer een soort niet twitchbaar is. 

Maar ik denk even snel aan 2019:

Grote Vale Spotvogel -> 1e 

Mirtezanger -> 2e

Witkeelgors -> 1e twitchbaar

Bruine Klauwier -> 3e en 4e


2016

Kleine Sprinkhaanzanger 1e twitchbaar

Bergheggenmus 1e

Kroonboszanger 2e

Rob Halff  ·  7 december 2020  12:19

1996 en 2009 ook wel lekker met in beide jaren in die maand 2 nieuwe soorten voor NL en allemaal ook twitchbaar.

Steven Wytema  ·  7 december 2020  20:30, gewijzigd 7 december 2020  22:06

Ach ja, Izabeltapuit idd in 1996. @Folkert Jan: https://www.dutchavifauna.nl/statistics-best voor de beste soorten per jaar. Dan alleen even je geheugen aanhalen om te kijken in welke maand die gevallen waren

Vincent van der Spek  ·  11 december 2020  22:05, gewijzigd 11 december 2020  22:06

Kleine correctie: het was vast de eerste twitchbare, maar bruine bos was geen nieuwe soort voor Limburg. In 2016 was er een vangst nabij Weert. 

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?