DB Terugblik

Een terugblik op de waarnemingen van de afgelopen periode.

6 - 19 januari 2020

26 januari 2020  ·  Lonnie Bregman  ·  2857 × bekeken

Het was de afgelopen twee weken weer echt winter. En dan bedoel ik niet dat het zo koud was, maar dat er naast twee leuke eenden niet zo gek veel gezien werd. Maar waar mag je nog om vragen na een periode met zowel een Kleine Regenwulp als een Grote Trap, die overigens ook deze periode nog te bewonderen waren. Mij hoor je niet klagen! We blikken terug op weken 2 en 3:

Overzicht

Eenden en ganzen

Er zijn tijdens de afgelopen twee weken twee goede soorten gevonden. Op 8 januari vonden twee vogelaars een Blauwvleugeltaling langs de Maas in Maastricht. Na het vrouwtje op Texel van afgelopen najaar was het weer tijd voor een mooie adulte man. Het betreft het 44ste geval voor Nederland, maar pas het eerste voor Limburg! Na het geringde mannetje dat zich een tijdlang ophield bij Nederweert verdienden ze daar ook wel een wilde. Mocht je hem als “Limbo” nog niet op je provincielijst hebben binnengesleept; de vogel is nog steeds aanwezig. De andere leuke soort van deze periode was de man Amerikaanse Smient die vanaf 10 januari langs de Vecht bij Zwolle aanwezig was. Ook van deze soort betreft het het tweede geval van deze winter en ook deze hangt daar op het moment van schrijven nog steeds rond. De Buffelkopeend van Den Oever werd waargenomen tot en met 12 januari, waarbij hij zich op die laatste dag op de iets zuidelijker gelegen Dijkwielen bevond. De Kokardezaagbek van de Rottemeren zit er ook nog steeds, en ook deze heeft zich inmiddels een tikkie verplaatst. Sinds 17 januari is hij namelijk te vinden in de aangrenzende woonwijk in Bleiswijk.

Blauwvleugeltaling Spatula discors, Maastricht, 14 januari 2020 (Toy Janssen)

Amerikaanse Smient Mareca americana, Zwolle, 19 januari 2020 (Jasper Jansen)

Sinds het eind van vorig jaar is er een flinke stijging te zien in het aantal Witbuikrotganzen, waarvan de aantallen deze periode in de dubbele cijfers liepen bij Petten (17) en Breskens (47). Het hoogste aantal Zwarte Rotganzen was drie op ’t Schoor bij Ternaard (FR) en ook daar zaten acht Witbuikrotganzen. De Ross’ Gans van Schiedam is de gehele periode ter plaatse geweest.

Andere watervogels (en trappen)

Drie keer raden welke watervogel zich deze periode nog steeds op Texel bevond… Juist, de Flamingo. Punt voor jou. Ook de Roze Pelikaan in het Reestdal (DR/OV) was nog aanwezig, net als de Grote Trap bij Brielle (ZH), waarschijnlijk tot spijt van zijn begeleiders in Duitsland.

Grote Trap Otis tarda, Brielle, 17 januari 2020 (Alex Bos)

Rovers

Ten noorden van Sneek werd op 6 januari een jagende eerste winter Steppekiekendief waargenomen. De adulte man in de Onlanden (DR) is alleen gemeld op 7 januari. Voor zover ik kan nagaan is dit deze winter pas de tweede waarneming van dit ongrijpbare witte “spook”.

Steltlopers

De Kleine Regenwulp is tenminste gebleven tot en met 18 januari, daarna is hij niet meer gesignaleerd. Ik hoop dat deze cosmic mindf*cker daarmee voor iedereen lang genoeg heeft rondgehangen om hem te zien te krijgen, want veel gaver ga je een soort in Nederland mijns inziens niet krijgen. Ongeveer driehonderd kalibers kleiner, maar toch leuk, was de Morinelplevier die zich op 7 januari in de Mokbaai op Texel bevond.

Kleine Regenwulp Numenius minutus, Kolhorn, 12 januari 2020 (Ronald Messemaker)

Zeevogels, meeuwen en sterns

Er vlogen deze periode twee Papegaaiduikers langs telpost Camperduin, op 6 en 10 januari, en op 8 januari zat er een kort ter plaatse voor de kust van Texel. De Zwarte Zeekoet bij de Brouwersdam werd op 14 januari voor het laatst gezien en de Kleine Alk op het Veerse Meer (ZL) werd voor het laatst gezien op 18 januari. Naast de bekende Grote Burgemeester van Vlissingen werd op 13 januari ook een eerste winter vogel ontdekt op het zuidpunt van Texel. Er werd ook één Kleine Burgemeester ontdekt: op 7 januari vloog een eerste winter vogel over Westkapelle. Daarnaast waren de al eerder gemelde exemplaren in Amsterdam en Dordrecht nog steeds aanwezig.

Kleine Alk Alle alle, Veerse Meer, 18 januari 2020 (Alex Bos)

Kleine Burgemeester Larus glaucoides, Amsterdam, 18 januari 2020 (Martijn Verdoes)

Zangvogels en de rest

We beginnen deze categorie wederom in Leeuwarden, waar de Skyldraven nog steeds te vinden is. Zou hij al Fries kunnen? Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries! De Kuifleeuwerik in Apeldoorn zit er ook nog. Er waren twee onbevestigde waarnemingen van Humes Bladkoning: in Stiens (FR) op 10 januari en langs de IJssel bij Zwolle op 12 januari. Twee Grote Piepers die eind vorig jaar kort bij Ossenisse (ZL) werden gezien, werden op 17 januari weer teruggevonden en zijn sindsdien twitchbaar gebleken. Op 7 januari werd er ook een exemplaar vliegend over Rilland (ook ZL) gemeld. Tot slot werd naast de bekende vogels in Limburg op 11 januari ook een Grauwe Gors gezien in Oudeschans (GR).

Grote Pieper Anthus richardi, Ossenisse, 17 januari 2020 (Luc Bekaert)

Nieuws uit de WP

Ook hartje winter wordt het WP-nieuws gedomineerd door de eilanden in de Atlantische Oceaan. De vogels komen nu alleen uit een andere windrichting, namelijk niet uit Noord-Amerika maar uit Afrika. Op 6 januari werd op Pico het 9de Afrikaanse Purperhoen (Allen’s Gallinule) voor de Azoren gevonden. Op 15 januari vloog een Afrikaans Waterhoen (Lesser Moorhen) op Lanzarote een gebouw in. Het betreft het 7de geval van deze soort voor de WP en het eerste voor de Canarische Eilanden. Twee eilanden verderop, op Gran Canaria, werd één dag eerder een Sahelscharrelaar (Abyssinian Roller) op video vastgelegd, wat pas het tweede geval voor Spanje was. En we blijven nog heel even bij Afrika, want vanuit Algerije kwam het nieuws naar buiten dat in de regio waar de voor de WP unieke Vuurvinkjes (Red-billed Firefinch) en Zilverbekjes (African Silverbill) voorkomen ook een aantal Edelzangers (White-rumped Seedeater) was ontdekt. Dit is een nieuwe soort voor de WP. Er werd zelfs broedsucces vastgesteld. Er is echter wel een kans dat het om ontsnapte vogels gaat, aangezien de soort veel in kooitjes is te vinden in de nabij gelegen stad Tamanrasset. Die mogelijkheid wordt nog onderzocht.

Bruine Lijster Turdus eunomus, Landschap De Liereman (België), 21 januari 2020 (Herman van Looken)

Zoals in eerdere edities ook al opgemerkt is, is het een goede winter voor Zwartkeellijster (Black-throated Thrush). Elke twee weken zijn er wel gevallen in de WP. Zo ook deze keer: er waren vogels in Zweden (6 januari) en in Israël (14 januari). Een andere soort waar er in Europa erg veel van gezien worden dit najaar/deze winter is Bruine Klauwier (Brown Shrike) en ook hiervan werd er weer eentje gevonden. Bij Mallow werd op 7 januari het tweede geval voor Ierland ontdekt. In Noorwegen werd op 11 januari de 9de Bruine Lijster (Dusky Thrush) ontdekt en voor de liefhebbers is dichterbij huis ook die van België nog steeds aanwezig. Weer zuidelijker werd bij Bordeaux, Frankrijk, op 12 januari een Franklins Meeuw (Franklin’s Gull) gezien. Dan gaan we even naar Polen, want op 9 januari werd nabij Gdánsk een intrigerende veronderstelde hybride Aziantische Grote Zee-eend x Grote Zee-eend (Stejneger’s Scoter x Velvet Scoter) gefotografeerd. In Albanië werd op 13 januari een handtamme Pallas’ Boszanger (Pallas’s Leaf Warbler) gevonden, wat het eerste geval voor dat land was. Tot slot keren we nog even terug naar Israël, want in Jeruzalem werd op de 19de een Meenatortel (Oriental Turtle Dove ssp. meena) ontdekt.

De glazen bol


Januari en februari zijn klassiek een goede tijd voor Kleine en Grote Burgemeesters, maar gezien het gebrek aan die twee soorten deze winter durf ik die niet meer te voorspellen. Ik denk dat er andere soorten zijn die we beter op onze radar kunnen hebben. Met al die Zwartkeellijsters in de regionen om ons heen ligt die soort bijvoorbeeld wellicht voor de hand. Bovendien werden onze laatste twee gevallen ook in eind januari gevonden. Die periode is statistisch gezien trouwens ook goed voor Geelsnavelduiker: acht gevallen waren in deze en de komende week. En met tien gevallen is januari ook een goede maand voor Kleine Trap, dus misschien krijgen we er daar ook nog wel eentje van.

Zwartkeellijster Turdus atrogularis, Oldambt, 5 februari 2018 (Thijs Glastra)

Geelsnavelduiker Gavia adamsii, Rhederlaag, 27 januari 2014 (Alex Bos)

We willen alle waarnemers en fotografen hartelijk bedanken voor hun bijdrages aan dit verslag.
We would like to thank all observers and photographers for their contributions to this report.

Lonnie Bregman

Discussie

Marc Dijksterhuis  ·  24 januari 2020  19:33

Altijd weer leuk om te lezen! 

Wim Wiegant  ·  31 januari 2020  02:42

Wel héél slecht dat je de Meenatortel niet had voorspeld …!

Lonnie Bregman  ·  31 januari 2020  14:56

Heel vreemd inderdaad dat de glazen bol die niet liet zien... Misschien moeten er nieuwe batterijen in?

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?