Nieuws

Bestuursmededelingen

21 juni 2014  ·  10756 × bekeken

Versterking bestuur  
In de ruim 35 jaren dat de Dutch Birding Association bestaat is de organisatie flink gegroeid. Dat is niet alleen te zien in de geleidelijke verbetering in de kwaliteit van het tijdschrift (Dutch Birding) maar ook in het snel groeiende belang van website en sociale media, waarmee de achterban sneller dan voorheen wordt geïnformeerd en betrokken bij evenementen zoals de Texelweekenden en jaarlijkse Vogeldag.
Deze schaalvergroting heeft het bestuur doen besluiten om versterking te zoeken en we zijn verheugd om te melden dat in Marten Miske die beoogde versterking is gevonden. De appel valt bij Marten niet ver van de boom want hij is niet alleen de zoon van een Groninger vogelaar maar ook de schoonzoon van voormalig redactielid Karel Mauer. Na een kennismakingsperiode heeft hij per 1 april 2014 de functie van secretaris overgenomen van Han Zevenhuizen. Daarnaast zal Marten zich gaan bezighouden met de steeds belangrijker wordende communicatie met andere vogelorganisaties en de (sociale) media. Wij wensen hem veel succes met de invulling van deze voor de Dutch Birding Association belangrijke taak.

Arjan van Egmond & bestuur Dutch Birding Association

MMiske

Dvd-jaaroverzicht 2013 komt er aan!  
Menigeen zal al hebben gedacht 'waar blijft het dvd-jaaroverzicht?'. Afgelopen jaren was het gebruikelijk dat deze met het tweede nummer van het jaar werd meegestuurd. Dit jaar wordt echter gewerkt aan een speciale uitgave (dubbel-dvd) en dat vergt meer tijd dan gebruikelijk. Naast een compleet overzicht van 2013 ontvangen onze begunstigers in Nederland en België namelijk een compilatie van de hoogtepunten van 2004-12. Het betreft een speciale uitgave in het kader van 35 jaar Dutch Birding! Naar verwachting zal deze uitgave met nummer 4 worden meegestuurd.
Vanaf volgend jaar komt er geen dvd-jaaroverzicht meer maar worden videobeelden van recente zeldzaamheden via de website aangeboden. Iedereen die dit jaar filmmateriaal van zeldzame en interessante waarnemingen verkrijgt wordt verzocht om dat zo spoedig mogelijk op te sturen naar Marc Plomp (info@natuurdigitaal.nl).

Arjan van Egmond & Marc Plomp

Discussie

Dutch Birding  ·  19 augustus 2014  22:04

Aan de speciale uitgave van het Dvd-jaaroverzicht wordt hard gewerkt. Planning is dat deze met nummer 5 (oktober) kan worden meegestuurd. Arjan van Egmond namens Dutch Birding Association

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?