Nieuws

Dutch Birding-fonds  

6 april 2014  ·  24142 × bekeken

Het Dutch Birding-fonds is in 2002 in het leven geroepen om onderzoek ten behoeve van publicaties in Dutch Birding te stimuleren en financieel te ondersteunen (Dutch Birding 24: 125, 2002). Met het fonds willen we (bestuur en redactie van Dutch Birding) eventuele financiële belemmeringen bij vogelaars weghalen om onderzoek te verrichten, het vergaren, analyseren en verspreiden van kennis stimuleren en het aanbod aan hoogwaardige artikelen verhogen. Met behulp van het fonds kunnen bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten ten behoeve van veldonderzoek en/of museumbezoek of kosten voor het opvragen van literatuur worden betaald. Het fonds richt zich primair op publicaties op gebied van determinatie, taxonomie en/of verspreiding van bepaalde taxa. Auteurs die een bijdrage ontvangen verplichten zich om de resultaten van hun onderzoek te publiceren in Dutch Birding en eventueel te presenteren op de DB-website of in lezingen.

De afgelopen jaren zijn drie aanvragen gehonoreerd (variërend van enkele 100-en tot 1350 EUR) die tot publicaties in Dutch Birding hebben geleid ('Identification of adult American Herring Gull', Peter Adriaens & Bruce Mactavish, Dutch Birding 26: 151-179, 2004; 'White-headed Long-tailed Bushtits in the Netherlands', Justin Jansen & Wim Nap, Dutch Birding 30: 293-308, 2008; en 'Identification of White Wagtail and Pied Wagtail', Peter Adriaens, Davy Bosman & Joris Elst, Dutch Birding 32: 229-250, 2010). Verder heeft het fonds financieel bijgedragen aan museumonderzoek in Tring, Engeland, door Nils van Duivendijk naar Kortbekzeekoeten Uria lomvia, Blauwborsten Luscinia svecica en roodborsttapuiten Saxicola. Een deel van de resultaten werd gebruikt in het gevalsartikel over de Kortbekzeekoet in Nederland in juli-augustus 2012 (Dutch Birding 35: 100-106, 2013) en andere resultaten zullen op een later moment in publicaties worden verwerkt. Vanuit het fonds leveren we tevens een financiële bijdrage (1500 EUR) aan het onderzoek (met halsbanden en satellietzenders) naar de herkomst en verspreiding van in Nederland overzomerende Casarca's Tadorna ferruginea. De resultaten van dit onderzoek zullen in verschillende tijdschriften worden gepubliceerd, waarbij in goed overleg naar een logische verdeling wordt gezocht. Recent is een aanvraag bij het fonds goedgekeurd (2000 EUR) voor onderzoek naar de herkenning en kleedvariatie van taxa binnen het Stormmeeuwen Larus canus-complex (Peter Adriaens & Chris Gibbins). De auteurs bezoeken deze winter Georgië om vogels van het taxon L c heinei in het veld te bestuderen.

Nieuwe aanvragen worden beoordeeld door de (kern)redactie en bij een positief advies ter bekrachtiging voorgelegd aan het bestuur. Auteurs die voorstellen of ideeën hebben voor mogelijk te financieren projecten en die daarover van gedachten willen wisselen wordt verzocht contact op te nemen met de redactie (editors@dutchbirding.nl). Hoewel het fonds tot nu toe vooral omvangrijke studies mogelijk heeft gemaakt is het nadrukkelijk ook bedoeld voor 'kleine' onderwerpen, zoals compacte determinatieartikelen (ID notes), waarbij de financiële ondersteuning een duwtje in de rug kan zijn.

Redactie Dutch Birding

Feedback?