Nieuws

Tel mee voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels

11 september 2012  ·  19610 × bekeken

Er breekt een bijzondere tijd aan. De komende jaren (2012-2015) gaan honderden vogelaars op pad om in heel Nederland broedvogels en wintervogels te tellen. Sovon coördineert de tellingen en zal de resultaten samenvatten in een prachtig nieuw boekwerk, de Atlas van de Nederlandse vogels. Jij doet toch ook mee?

telmeevooratlas

Na 15 jaar is het de hoogste tijd om opnieuw de landelijke vogelbalans op te maken. Haalt de Kuifleeuwerik het einde van de atlasperiode nog wel? En het Korhoen? Welke nieuwe broedvogels mogen we nog meer verwelkomen na bijvoorbeeld de Citroenkwikstaart van 2011, of de Kuifaalscholver van 2012? Worden er in de atlasperiode weer net zoveel Kleinst Waterhoenders en Witwangsterns gevonden als in 2012? Was de broedende Hop in Limburg een incident of de start van een opleving? Maar ook, hoe (snel) verloopt de verdere kolonisatie van de Middelste Bonte Specht? Hoeveel overwinterende Bonte Kraaien telt Nederland nog en hoe verloopt de toename van het aantal overwinterende Grote Zilverreigers?

Allemaal vragen waarop we de komende drie jaar antwoorden op gaan krijgen. Jij kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren, heel graag zelfs! De veldinspanning per atlasblok valt te overzien en beperkt zich tot een handvol dagen verdeeld over de verschillende telperioden. Ga naar www.sovon.nl/vogelatlas, claim een atlasblok en tel mee voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels.

Discussie

Harvey van Diek  ·  11 september 2012  16:46

Ik verwacht toch wel een flinke deelname van de Dutch Birders. Ook Max Berlijn en Gert Ottens (toch niet de minsten!) werken actief aan het atlasproject mee. Niet alleen als teller, maar ook als AtlasDistrictscoördinator (ADC).

Max Berlijn  ·  12 september 2012  09:59, gewijzigd 12 september 2012  23:27

Dank Harv, Als DC voor Limburg heb ik op 22-09 mijn eerste bijeenkomst. In Limburg wordt goed geteld maar er zijn nog best wat telgebieden over. Ik zal na deze datum zo spoedig mogelijk in de lucht komen met de nog openstaande blokken. Indien je denkt dat blokken niet interessant lijken (biotoop technisch), wil ik je meegeven, dat alle soorten habitat van belang zijn in kaart te brengen. Ook deze gebieden zijn van belang en een leuke soort of broedvogel kan overal opduiken (Rotskruiper en Witstuitbarmsijs op en bij de VU in A'dam, niet echt een interessant habitat...)

Max Berlijn  ·  12 september 2012  23:20, gewijzigd 12 september 2012  23:34

Beste Allemaal, Ietwat euforisch met de overwinning en de terugkeer van het (links) fatsoen in NL van vanavond (wat hopelijk een positieve uitwerking gaat hebben op natuurbeleid) is het meedoen van DBAers aan het atlasproject (ook al is je "tel atlasblok" niet het meest biodiverse van het land), een positief antwoord op de zure discussies over verstoring van vogels van de afgelopen zomer. Door mee te doen kan de DBA en haar leden een voorbeeld zijn voor andere en een positief signaal afgeven. Groet Max

Edwin Russer  ·  13 september 2012  06:48

Max, je lijkt wel een politicus:-))

Harvey van Diek  ·  16 september 2012  13:17

Max 4 president! Maarre, hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Ook de DBA-leden doen toch mee aan dit bijzondere telproject? Zie www.vogelatlas.nl

Roy de Haas  ·  17 september 2012  12:50

Mooi blok in de Flevo maar geclaimd voor winter- en broedvogels, vorige broedvogelatlas ook al meegedaan........time flies!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?