Nieuws

Red Salgados van de ondergang, teken de petitie!

8 juli 2012  ·  19876 × bekeken


De Portugese overheid heeft ingestemd met plannen om Salgados Bird Sanctuary, een belangrijk natuurgebied, te ontwikkelen. Het betekent dat er op grote schaal wegen en andere infrastructuur worden gerealiseerd, meerdere grote hotels worden gebouwd en twee golfbanen worden aangelegd, wat de teloorgang betekent van dit waardevolle gebied.

Salgado's Flamingo's

Salgados wordt ook door veel Nederlandse vogelaars bezocht en is een vogelreservaat van grote internationale betekenis. Trekvogels gebruiken het als tussenstop om te foerageren, het is voor veel soorten een belangrijke overwinteringsplaats en het gebied kent een grote rijkdom aan broedvogels.

De RSPB (Britse Vogelbescherming) en SPEA (Portugese Vogelbescherming) hebben er de afgelopen tien jaar voor gestreden om dit unieke en kwetsbare reservaat van de ondergang te behoeden en zijn daarin deels succesvol geweest door ervoor te zorgen dat de voorgestelde ontwikkeling op kleinere schaal plaatsvindt.

Tot dusverre hebben de betrokken politici alleen met de genoemde twee organisaties te maken gehad, zonder een idee te hebben van de internationale verontwaardiging die kan ontstaan wanneer Salgados verloren gaat. Ze moeten weten dat velen hun beslissing ronduit verkeerd vinden.

De huidige bezetting van de hotels in de omgeving is momenteel 55%, dus het laatste dat het gebied nodig heeft is méér hotels, en zeker niet ten koste van een uniek en bedreigd natuurgebied, dat zou een tragedie van de eerste orde zijn.

Om de voorgenomen ontwikkeling tegen te houden moet snel actie worden ondernomen. Daarom probeert Frank McClintock (www.birding-in-portugal.com) de kwestie middels een petitie onder de aandacht te brengen in het Portugese parlement. Hoe meer mensen de petititie heben getekend, hoe slagvaardiger kan worden opgetreden en hoe groter de kans dat het gebied gered kan worden, voor de vogels, de overige flora en fauna en de mensen die hiervan genieten.

De petitie heeft in een week al meer dan 4000 handtekeningen ontvangen maar er zijn er nog meer nodig om de laatste natuurlijke kustlagune van de Algarve van de ondergang te redden.

Daarom: klik hier en teken de petitie!


Verdere (Engelstalige) informatie met betrekking tot deze kwestie kan men onder meer hier en hier nalezen.

Discussie

David Uit de Weerd  ·  9 juli 2012  12:28

Inmiddels 6.251 handtekeningen, doe ook mee!

Steven Wytema  ·  18 juli 2012  23:03

En over de 10.000 handtekeningen -> op naar de 20.000! tekenen is erg makkelijk, geen gedoe met bevestigen oid. Gewoon doen zou ik zeggen dan kunnen we met zn allen een internationaal belangrijk natuurreservaat behouden

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?