Nieuws

Dutch Birding 34-3 verschijnt later

6 juni 2012  ·  20618 × bekeken

Door afwezigheid van een aantal redactieleden in mei is de planning van Dutch Birding 34-3 opgeschoven. Het nummer verschijnt 2-3 weken later dan gebruikelijk en valt naar verwachting rond 23 juni in de bus. Later in het jaar wordt de planning weer 'rechtgetrokken'.

Dutch Birding 34-3 will appear later
Due to absence of some of the editors in May, the planning of Dutch Birding 34-3 is postponed. The issue will appear 2-3 week later than regular and will be received by subscribers around 23 June. Later this year, the planning will revert to its normal scheme.

Feedback?