Nieuws

NOU Themadag: 'Graast de gans zijn eigen graf?'

29 maart 2012  ·  20684 × bekeken

31 maart 2012 te Ecodrome, Zwolle

Aankomend voorjaar 31 maart organiseert de Nederlandse Ornithologische Unie een themadag in Zwolle rond de ganzenproblematiek in Nederland en daar buiten, met als stelling: 'Is er een ganzenprobleem?' We bespreken de trends en oorzaken van deze aantalsveranderingen, en in hoeverre dit samenhangt met de ecologie en verspreiding van de verschillende soorten? Vervolgens zullen we nagaan wat de gevolgen van deze aantalsveranderingen (kunnen) zijn voor agrariërs, natuurgebieden en vegetatie in Nederland en arctische broedgebieden. Oftewel: Is de ganzengroei een aanwinst in het natuurlandschap? Of moeten krachten gebundeld worden om "ganzenproblemen" aan te pakken? Hierbij komt ook aan bod hoe effectief maatregelen eigenlijk zijn. Aan de hand van diverse lezingen onderzoeken we op deze dag het "ganzenprobleem" vanuit verschillende invalshoeken. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze themadag op 31 maart, Ecodrome, Willemsvaart 19 te Zwolle. De zaal is va. 9:30 open. www.nou.nu

Route per auto: Neem vanaf de A28 afslag Zwolle-Zuid (18). Richting centrum (N337), 2e verkeerslicht links (Nieuw Veerallee). Na 500m ligt Ecodrome rechts. OV: neem va. Zwolle-CS uitgang centrum, ga direct links en volg de Westerlaan. Ga bij de kruising linksaf en volg de Nieuwe Veerallee. Ecodrome ligt links.

10:00-10:05 Welkom Janne Ouwehand & Berber de Jong NOU

10:05-10:45 Trends in aantallen en verspreiding van ganzen in Nederland
Kees Koffijberg & Menno Hornman SOVON Vogelonderzoek Nederland

10:45-11:00 Koffie/Thee pauze

11:00-11:40 Het effect van Grauwe ganzen begrazing op riet en andere oeverplanten
Liesbeth Bakker NIOO-KNAW Aquatic Ecology

11:40-12:20 "De gans een pest voor de landbouw" Boeren leren boeren met ganzen als overheid ondersteunt
Peet Sterkenbrugh Agrarier/Faunafonds/LTO

12:20-13:30 Lunch (zelf meenemen) / NOU ledenvergadering (zie www.nou.nu)

13:30-14:10 Het ganzendilemma van de natuurbeheerders
Michiel van der Weide Natuurmonumenten

14:10-14:50 Groeiende ganzenpopulaties: waar komen ze vandaan (en hoe kom je er van af)?
Henk van der Jeugd Vogeltrekstation NIOO

15:50-15:10 Koffie/Thee pauze

15:10-15:50 Waarom trekken ganzen naar het noorden? Mogelijkheden en problemen gezien vanuit het perspectief van een gans
Maarten Loonen Rijksuniversiteit Groningen /Arctisch Centrum

15:50-16:10 Synthese Daan Bos Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Afsluiting Dagvoorzitters

Feedback?