Nieuws

WIWO-NSWG dag zaterdag 3 maart 2012

21 februari 2012  ·  16077 × bekeken

WIWO


Let op! Nieuwe locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht, 030-231 0377.

Gratis toegang, consumpties voor eigen rekening (lunchen buiten de zaal

10:00 uur Zaal open

10:20 - 10:30 Opening, toelichting op het programma door de dagvoorzitter

10:30 -11.00 Het moderne landschap; habitatkeuze van de Grutto
Niko Groen (RuG)

11.00 -11.30 De Pripyat in Wit-Rusland, 50.000 ha overstroomde vlaktes. Indrukken van broedvogelonderzoek en doortrekkende ganzen, steltlopers en eenden. Een nieuw WIWO project?
Dirk Tanger (NSWG)

11.30 - 12.00 De tijdsbesteding van Scholeksters in de Waddenzeeoverdag en 's nachts: een verschil van dag en nacht?
Adriaan Dokter (UvA)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.30 Waza-Logone (Kameroen) revisited
Merlijn van Weerd (CML)

13.30 - 14.00 Lepelaars op trek: een vergelijking tussen Europa- en Afrika-gangers
Tamar Lok (RuG/NIOZ)

14.00 - 14.30 Ontwikkelingen in de watervogelmonitoring van Afrika, Europa en het Midden Oosten en de monitoringplannen van het Programma Rijke Waddenzee voor de Oost-Atlantische Flyway
Marc van Roomen (SOVON)

14.30 - 15.00 Thee

15.00 -15.30 Invloed van broedende ganzen op weidevogels
David Kleijn (Alterra)

15.30 - 16.00 Scholeksters in de knel
Bruno Ens (SOVON)

16.00 sluiting en napraten

Voor meer informatie: www.wiwo.org

Feedback?