Nieuws

Spelregels fotogalerij en werkwijze fotoredactie

6 juli 2024  ·  fotoredactie  ·  1104 × bekeken

De laatste tijd worden er in toenemende mate foto’s geüpload door bezoekers in de fotogalerij van dutchbirding.nl. Een ontwikkeling die wij toejuichen, niet in de laatste plaats omdat ze dikwijls de basis vormen voor interessante en leerzame aanvullende informatie en discussies met betrekking tot determinatie, taxonomie en status van (onder)soorten. Toch willen we de spelregels en de werkwijze van de fotoredactie nog eens onder de aandacht brengen en toelichten. Zoals men misschien wel opgemerkt heeft, is de fotoredactie de laatste tijd coulant geweest ten aanzien van de geplaatste foto’s. We willen de touwtjes toch weer wat strakker trekken omdat er steeds vaker foto’s worden geüpload die geen toegevoegde waarde hebben voor de site en haar bezoekers. De doelstelling van Dutch Birding is het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels, meer in het bijzonder het documenteren van bijzondere waarnemingen. In dat licht verwelkomen we foto’s van zeldzame of schaarse vogelsoorten in een bepaald land of gebied. Ook foto’s die een determinatiekwestie, taxonomie of status en voorkomen van de afgebeelde vogel(onder)soort aansnijden, zijn welkom. Ten slotte kunnen foto’s die een bijzonder verhaal vertellen of om allerlei andere redenen onderscheidend genoeg zijn, door de fotoredactie worden gehandhaafd. We zijn echter geen fotoplatform voor ‘gewone vogels zonder verhaal’. Daarvoor zijn talrijke andere sites en sociale media. Wanneer de fotoredactie eerder een foto van een algemene soort heeft goedgekeurd, betekent dat niet dat alle daaropvolgende foto’s van deze soort dat ook worden. Aan de beslissingen van de fotoredactie kunnen geen rechten worden ontleend.

Desalniettemin keuren we niet graag foto’s af, en daarom vragen we eenieders medewerking om de spelregels in acht te nemen bij het plaatsen van foto’s. Deze spelregels zijn te vinden bij het uploaden van een foto onder de link ‘spelregels’ en worden hieronder herhaald. Daarna zullen we wat dieper ingaan op de afwegingen die de fotoredactie maakt bij het goedkeuren en afkeuren van geüploade foto’s.

Spelregels Fotogalerij
De fotogalerij is ingedeeld in zeven categorieën:

Zeldzame soorten
voor zeldzame soorten welke volgens de huidige regels bij de CDNA ingediend moeten worden.

Schaarse soorten
Voor soorten die niet meer door de CDNA aanvaard dienen te worden, maar toch nog steeds schaars in Nederland voorkomen.

Overig
bijzondere kleden of aantallen van normale soorten in Nederland, foto's van twitches en leuke diversen.

WP-soorten
Alleen voor zeldzame soorten binnen de WP (of een zeldzame soort/dwaalgast voor een betreffend land in de WP).

Wereld-soorten
Alleen voor zeldzame soorten buiten de WP (of een zeldzame soort/dwaalgast voor een betreffend land buiten de WP).

Determinatie
voor allerlei determinatie-issues, nieuwe inzichten in determinatie, etc.

Historie
Een overzicht van oude foto's welke leuke feiten uit de historie van Dutch Birding of andere gerelateerde onderwerpen weergeven.

Regels voor de gebruiker
1.      Foto's dienen in de juiste categorie te worden geüpload en aan boven beschreven voorwaarden te voldoen. De admins zullen dit achteraf controleren (en waar nodig foto's verschuiven binnen categorieën en/of verwijderen indien niet is voldaan aan de voorwaarden).
2.      Per soort mogen niet meer dan drie foto's per fotograaf per dag geplaatst worden.
3.      De foto's mogen watermerken of copyrightvermeldingen bevatten, mits deze niet storend zijn. Het copyright van de foto's blijft volledig bij de fotograaf.
4.      De foto's en bijschriften mogen geen reclame-uitingen bevatten. Reclame-uitingen worden bij wijze van uitzondering éénmaal per keer toegestaan in de tekst onder de foto (bijv. per reis of per serie van een soort), dit alleen na voorafgaande toestemming van de fotoredactie.
5.      De redactie behoudt zich het recht voor om bij het niet naleven van de voorwaarden corrigerend op te treden en foto's en bijgevoegde teksten te verwijderen uit de publieke galerij. Foto's blijven dan wel voor de fotograaf zichtbaar in zijn/haar persoonlijke profiel.
6.      De fotograaf gaat bij plaatsing van de foto('s) akkoord met gebruik van de foto ten behoeve van niet-commerciële uitingen op www.dutchbirding.nl (deeplinken, gebruik in artikelen, social media (zoals Facebook, Twitter), etc.). De naam van de fotograaf wordt hierbij altijd vermeld. Foto's worden nooit verstrekt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
7.      Voor vogelnamen bij foto's wordt voor Nederland / WP de WP namenlijst van Dutch Birding gebruikt; voor de andere categorieën de laatste (mogelijke) versie van de IOC namenlijst. Dit kan inhouden dat af en toe niet de laatste nomenclatuur in de lijst verwerkt is.
8.      De originele foto mag hooguit lichte bewerkingen bevatten, zoals bijsnijden ('croppen'), belichting aanpassen, ruis verwijderen, saturatie aanpassen, verscherpen, etc. Bij (te) sterk bewerkte foto’s (met of zonder hulp van AI, ook bekend als generatief vullen) waarbij het oorspronkelijke beeld van de kenmerken substantieel is gewijzigd en er aan het onderwerp in het oorspronkelijke beeld details zijn toegevoegd/veranderd, kan de redactie vragen om een nieuwe minder/onbewerkte upload van de betreffende foto.
9.      De redactie behoudt zich het recht voor als in haar ogen niet aan de regel voldaan wordt in het uiterste geval de foto geheel te weigeren en te verwijderen.
10.   Voor vragen kan men zich wenden tot de fotoredactie.

De spelregels zijn strak opgesteld. De basis is dat voor elke categorie de focus ligt op zeldzame soorten en niet de (meer) algemene.

Wat wordt nu wel of niet geaccepteerd? Wat voorbeelden:

 • Een Grauwe Buulbuul gefotografeerd in Marokko wordt afgewezen, dat is daar een algemene soort. Een Grauwe Buulbuul in Spanje daarentegen, een dwaalgast in het betreffende land, zien we graag verschijnen.
 • Een Roodborst in Bulgarije wordt zeker afgekeurd, echter mocht je hem in China vinden, dan zien we de foto graag op de site verschijnen.
 • Een Kleinste Jager in Nederland: graag een foto uploaden. Een foto uit de broedgebieden waar de soort algemeen is, is niet waarvoor de rubriek WP/Wereldsoorten bedoeld is.
 • Een Brilgrasmus op de Canarische eilanden: daar geen zeldzame soort, maar indien aanleiding voor discussie over taxonomie, blijft hij staan.
 • Een Geelsnavelduiker in zomerkleed in het noorden van Noorwegen: graag, een mooie en minder vaak gefotografeerde soort en ook daar zeldzaam/schaars.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch maakt de fotoredactie uitzonderingen op bovenstaande regels, want we willen onze bezoekers leuke foto’s, informatie en discussies niet onthouden. Wat mogelijke uitzonderingen:

 • Leuke endemische soorten die lokaal misschien wel gewoon zijn, maar daarbuiten niet.
 • Leuke/zeldzamere ondersoorten, zeker als er splitkansen zijn  of er een leuke discussie over de taxonomie bijkomt.
 • Moeilijk te vinden/twitchen soorten (in het buitenland) waarvoor men speciaal afreist met info over hoe/wat/waar. Zit er een mooi spannend verhaal bij, is dat des te meer een reden de foto te laten staan, maar nog liever zien we dat verhaal dan in de mailbox van de webredactie verschijnen, zie hieronder voor meer informatie.
 • Lokale populaties die met regelmaat bezocht worden op reizen en waarbij de extra info welkom is, bijvoorbeeld de laatste tijd enkele (onder)soorten in het Midden-Oosten/‘Grote’ WP.
 • Leuke hybrides en/of afwijkende kleden, waarbij we onze kennis kunnen vergroten.
 • Foto’s in de rubrieken Historie/Determinatie, hierin de foto’s die voldoen aan de gestelde regels.

Huismussen als deze zien we graag in de fotogalerij. (Jaap Denee)

Een regel willen we er nog even uit lichten: Maximaal drie foto’s per soort per fotograaf per dag.
Hierop zijn we soms wat strenger omdat we af en toe zien dat mensen in hun enthousiasme een heel vakantiealbum uploaden op één dag met bijvoorbeeld 20 foto’s. De foto’s zien we graag, maar als je ze in één keer uploadt heeft dat twee gevolgen: foto’s van andere fotografen verdwijnen (te snel) van de voorpagina van de galerij en ’door een massale upload worden je eigen foto’s ook minder vaak bekeken. We raden onze gebruikers dan ook aan het aantal foto’s te verdelen en uploaden over meerdere dagen, elke dag 1-3 foto’s.

Heb je een (zeldzame/schaarse, moeilijk twitchbare) soort waarvoor je veel moeite hebt moeten doen en een leuk verhaal erbij, dan kan je de foto plaatsen. Maar er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om het hele verhaal als een artikel te plaatsen, je kan dat verhaal dan ook larderen met mooie foto’s van de meer algemenere soorten die je bent tegengekomen. Een mooi voorbeeld van zo’n verhaal is het verhaal van de Molukse Houtsnip van Sander Lagerveld. Eenieder die het gelezen heeft kan zich dit verhaal nog goed herinneren (heb je het nog niet gelezen, beslist doen!). We zien graag leuke reisverhalen verschijnen. Mocht je iets hebben, dan kan je altijd contact opnemen met webredactie@dutchbirding.nl.

We hopen hiermee onze werkwijze te hebben verduidelijkt. Voor vragen: fotoredactie@dutchbirding.nl


Alex Bos
Jaap Denee
Garry Bakker
René Pop
Wietze Janse

Discussie

Jan van der Laan  ·  11 juli 2024  11:24

Heel goed. En foto's zonder enig onderschrift zijn mij ook een doorn in het oog. Zonde, zie bv de Golden-winged Laughingthrush. "Met Remco en nog iemand" Boeie! Zo'n mooie soort...

Jan Hein van Steenis  ·  12 juli 2024  10:35

Ik ben het helemaal met Jan eens. Als ik plaatjes wil zien, kan ik ook gewoon door ebird scrollen. Je ziet ook dat foto's zonder commentaar veel minder reacties oproepen.

Over die lokatie van de Golden-winged Laughingthrush is bijvoorbeeld genoeg interessants te vertellen... (Ik had Jans commentaar niet eens gelezen!)

Leo JR Boon  ·  18 juli 2024  23:25

En nu nog een goede zoekfunctie. 

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?