Nieuws

Bestuursmededeling

25 april 2020  ·  Bestuur Dutch Birding Association, Remco Hofland  ·  9895 × bekeken

Het bestuur van Dutch Birding hecht er waarde aan onderstaand bericht te delen naar aanleiding van gebeurtenissen de afgelopen dagen.

Remco Hofland, 25 april 2020

Ik verstrek graag wat achtergrondinfo bij het feit dat Dutch Birding kort voor middernacht op donderdag 23 april 2020 aan de RBA leden de omgeving doorgaf waar een Havikarend overnachtte. De Havikarend die op 17 april 2020 een uur verbleef in Zeeuws-Vlaanderen vloog daarna terug naar Frankrijk en verbleef daar enkele dagen. Op 23 april 2020 vloog de Havikarend ‘s ochtends langs Breskens en werd hij uit het oog verloren toen hij de Westerschelde overstak richting Borssele. Een artikel dat beide optredens van deze spectaculaire soort toelicht staat nu op deze website.

Die middag werd contact met mij opgenomen in verband met de mogelijkheid dat de slaapplaats van de vogel laat die avond zou worden gedeeld. Ik besprak die mogelijkheid (doorgeven, en mogelijk een twitch) met enkele andere bestuursleden, die verdeeld waren over het vrijgeven. Inderdaad verstrekte het Franse transmitterteam omstreeks 22.45 uur de globale locatie van de slaapplaats. Degene die de plek met mij deelde en ik achtten deze door de onoverzichtelijkheid en onbekendheid met het gebied ongeschikt voor een georganiseerde twitch. We besloten te wachten op info omtrent de slaapplaats van de volgende avond, 24 april 2020. Terwijl we telefonisch overlegden werd de plek door een derde gedeeld in een appgroep met 100 leden, waaronder veel twitchers.

Vanwege het late tijdstip en de beperkte tijd besloot ik (zonder dat het bestuur al een standpunt had ingenomen over versoepeling van niet-piepen, en zonder dat dat standpunt met de achterban gedeeld was) in overleg met Wietze Janse een RBA te versturen en de Telegram-groep open te zetten. Het idee om Dutch Birding zo het voortouw te laten nemen bij de twitch was natuurlijk ingegeven door de wens deze (na het uitlekken van de locatie) zo goed mogelijk te begeleiden en mensen op de (overheids)regels te wijzen. Iedereen heeft zich keurig gedragen en een deel van de twitchers heeft de Havikarend kunnen zien de volgende ochtend.

Ik begrijp nu, achteraf, heel goed dat een groot deel van onze achterban met groot ongeloof kennis heeft genomen van het piepen van de locatie/vergemakkelijken van de twitch middels Telegram, wat ogenschijnlijk een (unaniem) besluit van het bestuur was. Dat ongeloof werd naar ik aanneem gevoed door het feit dat ik daags tevoren, namens het bestuur, had aangekondigd dat het bestuur zou gaan onderzoeken onder welke voorwaarden twitchen weer mogelijk zou kunnen zijn in de nabije toekomst. Ik had daarvoor net een bespreekstuk opgesteld voor een overleg terzake tussen bestuur, admins en BBA. Niemand hield echter rekening met de ultraspoedige terugkeer van de Havikarend naar Nederland, de mogelijkheid dat we zouden kunnen beschikken over de locatie van diens slaapplaats, noch over het uitlekken van de locatie daarvan.

Het ongeloof bij de achterban (en ik realiseer mij dat velen van jullie daar een sterkere term voor gebruiken) en de ogenschijnlijke, abrupte breuk met de zorgvuldig gekozen en verwoorde lijn van het bestuur inzake corona en de invloed daarvan op twitchen, zorgde in de afgelopen 48 uur voor veel telefoon-, app- en mailverkeer richting de diverse bestuursleden. Dat is hen, mij incluis, niet in de koude kleren gaan zitten. Voor de ontstane situatie ben ik, en alleen ik, verantwoordelijk en uit dat feit trek ik mijn conclusies. Ik leg daarom met onmiddellijke ingang mijn bestuurstaken neer.

Het bestuur van Dutch Birding valt niks te verwijten. Bij een hobby als de onze, met een op allerlei vlakken uiteenlopende achterban, geeft elk besluit reden tot kritiek van een deel dat zich niet gehoord, gepasseerd of niet serieus genomen voelt. Zeker in deze tijden lopen de belangen van mensen die door kinderen of andere verantwoordelijkheden niet kunnen twitchen, personen die twitchen in wat voor mate dan ook verwerpelijk vinden bij een gevaar als een in potentie dodelijk virus, en zij die snakken naar een reden om het huis te ontvluchten verder uiteen dan ooit tevoren. Ook in deze tijd worden bestuur en admin team naar eer en geweten bevolkt door vrijwilligers die ook andere verantwoordelijkheden hebben, zoals een baan of partner. Houd dat alsjeblieft in het achterhoofd wanneer je al te strak van leer denkt te moeten trekken op onze website, facebook of in een persoonlijke boodschap aan het adres van een bestuurslid of adminner. Zij doen hun uiterste best in de wetenschap dat ze nooit iedereen tevreden kunnen houden. Heren van bestuur en admin team, dank voor de prettige samenwerking en hopelijk tot ziens in het veld - voorlopig op 1,5m afstand en zonder high-fives!


Remco Hofland

Discussie

George Sangster  ·  25 april 2020  23:31, gewijzigd 25 april 2020  23:57

Het al dan niet doorgeven van zo'n superzeldzaamheid is een damned if you do, damned if you don't situatie. Sowieso had de beslisser forse kritiek gekregen. Remco, ik begrijp de beslissing om terug te treden, maar ik vind het wel heel jammer.

Roland van der Vliet  ·  25 april 2020  23:31, gewijzigd 25 april 2020  23:33

Hoi Remco: wat een treurnis dat het zo moet aflopen met jouw bestuurstaak. Als er iemand is die in de afgelopen 25-30 jaar, al ten tijde van het bestaan van de vogellijn, zijn best heeft gedaan voor het ordelijk laten lopen van twitches ben jij het wel. Hopelijk kan je nu ook genieten van andere zaken dan het alles regelen voor ons. Zet hem op kerel!

Wouter Puyk  ·  25 april 2020  23:48, gewijzigd 26 april 2020  01:02

Heftig Remco. Zo véél gedaan voor de DB!, beheerder van de vogellijn, je stem is in mijn geheugen gegrift, voorzitter/bestuurstaken. Bedánkt en blijf betrokken. Succes.


Teus Luijendijk  ·  25 april 2020  23:52

Treurig dat dit zo moet lopen. Allerlei gedachten schieten nu door mij heen, maar die ga ik hier niet verwoorden. Wel dat ik je inzet voor DB altijd enorm heb gewaardeerd (en dat nog steeds doe)! Mijn 100% support heb je.

Bas Lagerveld  ·  26 april 2020  00:10, gewijzigd 26 april 2020  00:13

Hoi Remco, ik moet zeggen dat ik de stap niet perse begrijpelijk vind. Voortrekker en super regelneef. Onheus dat het zo ver moet komen. 

Ferdy Hieselaar  ·  26 april 2020  00:57

Hoi Remco,

doodzonde dat dit dan de uitkomst is van deze digitale discussie: een vrijwilliger die zich al vele jaren met hart en ziel voor DB inzet stopt hierdoor met zijn bestuurstaak. Hou je haaks en ik hoop je nog vaak te zien in het veld en bij DB!

Max Berlijn  ·  26 april 2020  06:30

Jammer dat “stuurlui, die strak in de leer en altijd met de handen in de zakken aan wal staan” dit veroorzaken. Bah. Ik had je al geappt Remco, we zien elkaar nog wel.

Ed van Boheemen  ·  26 april 2020  07:31

Heel jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Bedankt voor al je inzet, regelen etc. Remco! Blijf twitcher!!

Jelle Scharringa  ·  26 april 2020  07:48

Heel erg jammer Remco! Ik was het niet eens met het vrij geven van de locatie van een zeldzame soort in deze crisistijd. Maar met modder gooien is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dit is toch uiteindelijk niet meer dan een inschattingsfout? 

Lieven De Temmerman  ·  26 april 2020  08:20, gewijzigd 26 april 2020  08:23

Wat is het einddoel? De zelfcensuur, of het voorkomen van de ongewenste sitatie? Ik dacht toch het tweede? 

Gezien DB ongewenste situaties niet wil faciliteren, en gezien het nieuws van die Havikarend buiten DB om werd gedeeld, was dit de enige resterende manier om een ongewenste situatie te voorkomen. Dus goed gedaan, Remco, je hebt je verantwoordelijkheid genomen en pragmatisch gehandeld. En net het feit dat het zo gelopen is, bewijst dat het prima kan in bepaalde gevallen, info delen, en dat al diegenen die dit op voorhand afwijzen, de situatie niet eens willen evalueren, maar stug en star vasthouden aan regels en principes. 

Jaap van den Andel  ·  26 april 2020  08:34, gewijzigd 26 april 2020  09:48

Heel jammer Remco dat het zover heeft moeten komen. Je hebt naar eer en geweten gehandeld. Dank voor je inzet door de jaren heen. 

Maarten Wielstra  ·  26 april 2020  09:01

Ik vind niet dat jij zozeer verantwoordelijk was Remco, dit lezende. Met geheven hoofd mag jij het pand verlaten, nu je die keuze hebt gemaakt. Ook ik ben jou eeuwig dankbaar voor de vogellijn (en onze ontmoetingen).

Ben Gaxiola  ·  26 april 2020  10:37

Zonde.

Frank van Duivenvoorde  ·  26 april 2020  10:41

Remco,

Ik vind dat je prima en alert gehandeld hebt gezien de reeds ontstane situatie.

Bedankt voor alle inzet en goede werken voor DBA en DBA-ers.

Max Berlijn  ·  26 april 2020  11:26

De DBA is opgericht met als een van de voornaamste doelen om waarnemingen van zeldzaamheden te DELEN met elkaar. Remco’s handelen en de door hem getrokken beslissing om te vertrekken houd me de hele ochtend al bezig. Hij deed het zijne met die doelstelling in zijn achterhoofd en nul eigen belang. Het kan niet dat zo iemand middels “de achterdeur” moet vertrekken. Ik zeg een gouden rossmeeuwspelt voor die man! (of heeft hij die al 🤔?)...

Marijn Hoogteijling  ·  26 april 2020  11:48, gewijzigd 26 april 2020  12:03

Beste Remco,

Enorm jammer en triest dat het zo is gelopen. Wat mij betreft is deze uitleg over het hoe & waarom voldoende geweest zonder dat jij je taak hoeft neer te leggen. Hartelijk dank voor je jarenlange inzet en hopelijk tot snel in het veld.

Ook mijn gedachten schieten heen en weer. Ik weet ongeveer wat er allemaal gezegd wordt, zelfs op de site. Dat gemoederen hoog oplopen ligt vooral ook aan degenen die heftig en stellig menen te moeten reageren ipv eerst een vraag te stellen of hun antwoord verbinden met de ander. En enige ruimte en begrip voor elkaars perspectief in te bouwen. Dat bewijst dit voorbeeld voor mij maar weer. Nu je het weet denk je er genuanceerder over en achteraf is zo makkelijk praten. Want in de lijn van denken als gehanteerd was dit gewoon een optie. Dat het achteraf anders had gekund daar kun je (altijd) over bomen (op een aardige manier dan!). Maar ja, tijdsdruk, groepsdruk etc etc. Volgens mij veel van te leren vooral

Nick van der Ham  ·  26 april 2020  12:11, gewijzigd 26 april 2020  14:13

Niets dan lof, Remco, je hebt in mijn ogen de minst kwalijke oplossing gekozen (ik doel op het op beperkte schaal vrijgeven van de locatie, níet op het neerleggen van je bestuursfunctie!), en al zie ik wel dat dat binnen het bestuur wellicht wat wrijving kan veroorzaken, binnen de DBA als 'club' zal slechts een heel kleine minderheid je wat verwijten, velen zullen dit de juiste keus vinden. Doodzonde dat dit het resultaat moet zijn.

Bram Roobol  ·  26 april 2020  12:38

Ik stam niet uit de tijd dat er gebruik werd gemaakt van de vogellijn, dus daar kan ik niet over meepraten (jammergenoeg), maar ook als jongeling weet ik dat je enorm veel heb betekend voor DBA. Bedankt voor al je werkzaamheden, waaronder het georganiseerd laten verlopen van de twitches.

Ik vind het bizar om te zien wat mensen zonder enige vorm van kennis van de ontstane situatie jou allemaal naar je hoofd hebben geslingerd. Mijn inziens heb je correct gehandeld, óók weer in deze twitch. Bedankt voor alles!

Phil Koken  ·  26 april 2020  12:44

Aansluitend op wat anderen hier al schreven kan ik alleen maar toevoegen dat het bijzonder jammer is dat je je tot deze vervelende keus voelt gedwongen.

Ik vind nog steeds dat je een juiste keuze hebt gemaakt, op basis van wat ik ervan weet. Waarbij aangetekend dat jijzelf niet eens aanwezig was bij de Havikarend-twitch.

Je lange, uitgebreide en belangrijke rol binnen de DBA, maar ook erbuiten in het veld als mede-vogelaar, altijd vol enthousiasme en informatie wereldwijd, staan buiten kijf. Bedankt daarvoor.

We zien elkaar hopelijk spoedig weer ergens in het veld, bij een mooie vogel/vlinder/libellensoort. Hou je haaks!

Jan van der Laan  ·  26 april 2020  13:09

Jammer, heel jammer. Ik sta 100% achter je Remco. En verder wat Lieven zei, beter kan ik het niet formuleren. Nog bedankt voor al het werk de afgelopen decennia voor DB.

Maarten Wielstra  ·  26 april 2020  14:19

Het "kwaad was al geschied", al weet ik niet hoe zorgvuldig dat in die appgroep is medegedeeld. Het bestuur heeft het geprobeerd in goede banen te leiden. Het is gelukkig goed gekomen, mogelijk deels door het advies in het bericht van Remco. Petje af daarvoor, geen gekke beslissing: zo op de valreep moet je in kleine groep knopen doorhakken. Wat er op facebook en individueel voor kritiek is gekomen weet ik niet, maar hier op de site was dat niet ongenuanceerd of star toch? 

Gijsbert van der Bent  ·  26 april 2020  14:57

Heel jammer dat het zo moet lopen Remco. Je hebt dit niet verdiend. Bedankt voor alles, ouwe regelneef!

René van Rossum  ·  26 april 2020  15:15

Beste Remco !

Van mij had je gewoon aan mogen blijven. Je super enthousiasme en inzet heb ik altijd gewaardeerd. Je zult op dat moment ook wel zijn gedreven door je enthousiasme bij zo'n fraaie soort ! Natuurlijk mag iedereen commentaar hebben, maar enkelen gaan mijns inziens daarin te ver en te hard van stapel. En natuurlijk weet ik ook dat het link is met dit vreselijke virus ! Maar 1,5 meter ertussen met duidelijke afspraken moet toch gewoon lukken. Mensen klagen toch ook niet over de supermarkt ... daar is het veel linker ! Nogmaals heel jammer dat deze hele discussie de aanleiding was om op te stappen ... We zien elkaar in het veld !

Leo JR Boon  ·  26 april 2020  15:40

Remco voor president! ✌✌✌

Bert de Bruin  ·  26 april 2020  16:41, gewijzigd 26 april 2020  16:45

Jammer, hoor. Remco is (bijna) net zo oud als Dutch Birding en dat heeft jarenlang voor veel twitch-plezier gezorgd. Ik weet de ins en outs over deze situatie niet, maar deed Remco niet gewoon wat er van hem verwacht mocht worden, namelijk het delen van info over een zeldzame soort? En kennelijk is dat goed gegaan. Mooi toch? Waarom moet hij dan weggejaagd worden? Nogmaals erg jammer! 

Antonio Mendoza  ·  26 april 2020  16:42

Hey Remco,

wat lees ik nu, ik weet niet beter of je hoort gewoon bij DBA, ik ken je al zeer lang en ik dacht dat je aardig in de plus zou staan oftewel een deuk mocht oplopen!!

Heel jammer.......

heel jammer

Vincent van der Spek  ·  26 april 2020  19:48, gewijzigd 26 april 2020  19:48

Mag ik tegen stemmen? 

De fout begint bij de ongeneerde landelijke fuck-de-pandemie-appgroepen die specifiek opgericht zijn (!) omdat DBA wél verantwoordelijkheid neemt in deze crisis. Daar heb je op geanticipeerd. 

En wat je zegt: het is vrijwilligerswerk. Of een judgement call na jarenlange inzet nu wel of niet poor is, is open voor discussie, maar in mijn optiek geen reden voor aftreden. Ik hoop dat je je beslissing heroverweegt.

Vincent van der Spek  ·  26 april 2020  20:01, gewijzigd 26 april 2020  20:42

Het onderstaande stuurde ik gisteren (hier met wat aanpassingen) al in een pm naar het bestuur:

Ik heb boter op mijn hoofd. Wat zeg ik? Een boterberg! Maar ja, het was in mijn eigen regio. Ik was de afgelopen weken al 4x op de plek geweest. De vorige – op dezelfde locatie – besloot 2 uur voordat ik terugkwam van vakantie te vertrekken. En geheime soort x had ik al eens tamelijk lullig gedipt op Texel. Kortom: ik had allerlei excuses om tóch te gaan, terwijl ik me zo had voorgenomen dit voorjaar niet te twitchen! Want tja, ik ben een junk. Niet eens een zware, maar af en toe moet ik toch scoren.

Het is als een pakje sigaretten op tafel leggen voor de neus van een net gestopte roker en, terwijl je dat weet, zeggen: pak er gerust eentje als je wilt. Ja, het is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de (ex-)roker of die ‘m wel of niet opsteekt, maar gaat de facilitator echt volledig vrijuit?

Er zijn fuck-de-pandemie-appgroepen met vele 10-en leden die de taken van RBA over hebben genomen (waar ik geen lid van ben). Er staat keurig bij vermeld dat het voor "verstandige mensen" is. Dat is m.i. in de categorie “guns don’t kill people, people do”, of zeggen dat je niet verantwoordelijk bent voor hoe PGP-telefoons gebruikt worden als je daarvoor een netwerk opzet. 

Dat het toevallig goed lijkt gegaan bij de Havikarend is geen garantie voor de toekomst. Ik ben niet eens bang voor corona-besmettingen. Wel voor onze reputatie. Nu zijn wielrenners de nationale pispaal. Lekker zo laten (sorry Jelle, Rik etc, zelf ook lang gefietst)! Laat de vogelaar / DB’er zich daar niet bij voegen alleen omdat (een deel van de) leden zo graag iets wil zien.

Folkert Jan Hoogstra  ·  26 april 2020  20:04, gewijzigd 26 april 2020  20:06

Ik was en ben nog steeds van mening dat met het door DB niet meer faciliteren van info over zeldzame soorten ook het telspel on hold had moeten worden gezet.

Een levenslijst is voor velen letterlijk een levenswerk waar ontzettend veel tijd, energie en geld in zit. Dat geeft men niet zomaar op als men het vergroten van die lijst kan voortzetten met in acht neming van de 1,5 meter afstand en sommigen gaan zelfs zover dat ze ook zouden gaan als die 1,5 meter niet zou lukken. 

Zoals eerder al genoemd zijn er veel appgroepen die de richtlijnen van DB volgen, maar niet iedereen is het daarmee eens en sommige appgroepen blijven wel open of er worden zelfs nieuwe opgericht. 

Zolang men "beloond" wordt met een +1 als men wel gaat twitchen zal het probleem zich blijven voordoen. En ja wat moet je dan als DB bestuurslid als er al 100+ man op de hoogte zijn van de locatie van een soort. Dan kun je het maar beter in goede banen leiden en daarom vind ik ook dat Remco niet zo hard afgerekend moet worden. Al vind ik wel dat het checken of een twitch goed kan verlopen door een DB bestuurslid wel heel toevallig iemand is die de soort nog moet. Om de schijn tegen te gaan had beter iemand anders kunnen gaan.

We hebben april er nu bijna op zitten en traditiegetrouw de "drukste" maand moet nog beginnen. Nogmaals de oproep/vraag: kunnen we het telspel toch niet vanaf nu stilzetten? Ook voor de self found soorten. Hoe zuur ook voor de vinder. Je kunt em altijd nog tellen op de zelfontdektlijst.

Jan Hein van Steenis  ·  26 april 2020  21:19

Ik heb natuurlijk getwijfeld bij de Havikarend ("ik werk thuis, dus wie mist me?"), maar ik besloot dat ik het voor mezelf niet kon verdedigen. Met mijn Duitse kenteken en DB-sticker zou ik dubbel negatief opvallen.

Ik kan er mee leven dat de Havikarend werd gemeld (je zal in de Kop van NH/op Texel wonen en van niks weten). Als dit met het bestuur had moeten worden besproken is de stap van Remco echt heel treurig maar wel correct (wat iets anders is dan "terecht").

De mensen die in een fuck-de-pandemie-appgroep zitten hebben blijkbaar geen (groot)ouders meer waar ze zich zorgen over maken.

Jan van der Laan  ·  26 april 2020  21:36, gewijzigd 27 april 2020  09:26

Kunnen we dit soort fuck-de-pandemie-appgroep terminologie aub achter ons laten? Degene die met die term komt is nota bene zelf in MIJN local patch geweest voor de Havikarend [edit: niet dus, Vincent was niet bij de Havikarend zo appte hij mij net. excuses V]. Ik was vijf minuten te laat, ik vond mijn aanwezigheid als een van de waarnemers van de 1995 vogel niet gepast, maar toen ik hoorde dat hij naar het noorden vloog en ik hem waarschijnlijk vanaf de openbare weg kon oppikken, ben ik toch even gegaan. Te laat.

Ja, ook ik ben lid van zo'n App-groep. En ja, ik heb een vader van 89 jaar. En ja ik ga donderdag naar de crematie van de aan corona overleden jongste broer van mijn vader. Dus JH houd aub je moralistische geleuter voor je op deze site.

Max Berlijn  ·  26 april 2020  21:45, gewijzigd 26 april 2020  22:04

Volgens mij gaan er nu toch een aantal zaken door elkaar lopen; Dit topic gaat over de beslissing van Remco en “de shit” die hij over zich heen kreeg. Hij handelde zonder eigen belang voor de doelstelling van DB. Je kan het daar mee eens of oneens zijn maar het kan toch geen reden zijn om iemand zo te laten vertrekken (zeker met zo’n staat van dienst).

We hebben allemaal onze verschillende gedachte over hoe om te gaan met de adviezen en regels van het RIVM. Respecteer dit en zeg niet steeds dat ik niets geef om je oma (waar ik er dagelijks tientallen van verzorg, sommige met Corona) als ik vind dat ik op verantwoorde wijze wel een zeldzame vogel wil bezoeken. 

Dat het bestuur heeft besloten een bepaalde aanpak te kiezen (niet de mijne) is niet anders maar die discussie is volgens mij al gevoerd onder een ander topic.

Ik ken geen “fuck-de-pandemie” appgroep. Wel staat het iedereen vrij om info te verkrijgen die DB dus voorlopig niet levert, veroordeel dat niet steeds en kijk eerst of je zelf niet veel of weinig boter op je hoofd hebt.

Eddy Nieuwstraten  ·  26 april 2020  21:49

Hoi Remco,

Wat enorm jammer dat jouw  jarenlange inzet en fantastische bestuurswerk voor DB op deze wijze eindigt. Dank voor de zeer constructieve samenwerking en prettige contacten die we onderhielden. 

Je mag zeer trots zijn op jouw verdiensten voor de vogelgemeenschap. 

Hou je haaks,  tot in het veld. 


Wim Wiegant  ·  26 april 2020  23:30

Remco,

Zonde van je vertrek. Je hebt altijd netjes je best gedaan, volgens mij ook met de Havikarend. Blijvende hulde !  


Bert-Jan Luijendijk  ·  27 april 2020  00:32

Remco,

Ook nog even en plein public: 

Hoewel ik snap dat de gang van zaken bestuurlijk gezien een issue is en ik persoonlijk de gemaakte keuze m.b.t. de havikarend niet deel (maar inmiddels wél beter begrijp), vind ik jouw terugtreden jammer en gelet op de goede intentie van je besluit ook onnodig.

Ook op dit forum wil ik je van harte bedanken voor je tomeloze, onbaatzuchtige inzet voor de DBA en haar leden. 

Sta jezelf toe met een tevreden gevoel terug te blikken op de betere tijden. Want ook een zich kritisch geuit hebbend lid als ik vind dat daar echt alle reden toe is. 

Jelle Scharringa  ·  27 april 2020  08:02

@ Vincent: ik vind de wielrenners ook het ergste! Ik fiets al weken alleen en over lege polderweggetjes. Ik stoor me enorm aan de puffende, hijgende en zwetende hardlopers die je overal als een plaag tegen komt in je eigen thuis omgeving. Eigenlijk is dat veel schadelijker dan een incidentele groep vogelaars.

Remco Hofland  ·  27 april 2020  09:23

Heren (waar blijven toch de dames bij onze mooie hobby?), dank voor alle lof en steunbetuigingen, hier en aan mij persoonlijk. Aan de beslissing dat ik stop als bestuurslid zal het niets veranderen. Maar er zijn zoals we weten veel belangrijker zaken. Ik wil wel graag op enkele reacties reageren.

@Jan Hein: ik ken een twitcher die in de kop van NH woont, die zich (ook) jarenlang trouw voor Dutch Birding heeft ingezet, voor wie de soort bovenaan z’n verlanglijstje staat en die de soort niet heeft gezien. Ik houd me maar vast aan de gedachte dat beide vogels ooit terugkeren naar Frankrijk en dat NL dan op de route ligt ... en hoop dat iedereen dan een herkansing krijgt.

@Phil: ik was niet bij de Havikarend twitch omdat ik de vogel van 1995 en die van Zeeuws-Vlaanderen van 17 april 2020 al had. Overigens heeft het feit of ik de vogel wel of niet al had nooit een rol gespeeld bij een beslissing om nieuws al dan niet vrij te geven of een twitch proberen te regelen. Had ik ‘m nog niet gehad dan had ik er waarschijnlijk gewoon gestaan, op gepaste afstand van mijn vrienden en collega-twitchers.

@Folkert Jan: ik probeer nu op de meest voorzichtige manier te zeggen dat ik vind dat je grote onzin vertolkt door je cryptische aanval op een bestuurslid. Alle bestuursleden zijn ook privé personen die naast hun functie ook gewoon dezelfde hobby uitoefenen. Bestuursleden staan bijna altijd slechts daarom bij een twitch, niet ‘om te controleren of men zich aan de regels houdt’. Terzijde: de Havikarend was voor het hele bestuur nieuw, behalve voor mij ... ik vergelijk het met wachtgeld: welke heuse twitcher zou zich ooit nog inlaten met een bestuursfunctie als dat zou betekenen dat hij z’n hobby niet meer kan uitoefenen?

Zomaar een idee voor het telspel (vrgl de beslissing van de KNVB, die doet het ook nooit goed voor de hele achterban): niet stopzetten maar streep erdoor? Na corona weer met schone lei beginnen? Je opmerking illustreert dat zelfs klein leed (‘wat als we twee maanden niet meer kunnen twitchen?’) z’n gradaties kent (‘wat als corona het telspel overhoop gooit?’j.

@Maarten: kritiek was er vooral persoonlijk en via facebook, dit is de eerste keer dat ik de site lees sinds de plaatsing van mijn Senegal artikel 😀

En ja, @Max, ik heb al een gouden Ross’ Meeuw speld 😊, voor het jarenlang telefoneren in een wat mij betreft spannender tijd, toen niet bijkans iedere waarneming meteen vergezeld werd van een BOC-shot met alle kenmerken, maar je nog netjes 7 km naar Rozenburg moest rijden om muntjes in een telefooncel te gooien om door te geven wat je net had gevonden op de Maasvlakte 😍 (@Bert, ik ben idd zo oud als Dutch Birding, opa vertelt ...)

Ik heb gister alvast aan mijn most-wanted lijst gewerkt en de Lentevuurspin prachtig gezien. Voor degenen die daaromtrent hun zorgen uitspraken: ik blijf gewoon vogelen, twitchen, trektellen, (hopelijk) zelfontdekken of iig pogingen daartoe ondernemen - en waar mogelijk mij inzetten voor onze mooie club Dutch Birding!

Folkert Jan Hoogstra  ·  27 april 2020  11:09

@Remco,

Na je persoonlijk te hebben gesproken wil ik even iets rechtzetten. Mijn opmerking over de bestuurder die aangaf ook te gaan kijken bij een voor hem nieuwe soort om te checken hoe de twitch verliep sloeg niet op de Havikarend, maar op de Balkankwik. Tevens was het ook niet bedoeld als verwijt, maar was het alleen bedoeld om aan te geven dat het raar over kan komen. Alsof het als een excuus gebruikt werdt. Voor een ieder die zich door mijn post onterecht in een zwart daglicht voelde gezet mijn excuus.

Ferenc A. Scheeren  ·  27 april 2020  14:42

Beste Remco


Eeuwig zonde. Ik sluit mij aan bij Vincent van de Spek: ik stem tegen en ook ik hoop dat je je beslissing heroverweegt. 

je anticipeerde op appgroepen en zo heeft de DBA wel verantwoordelijkheid laten zien. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Mogelijk was het twitchersbestaan makkelijker in de tijd van de semafoons en vogellijn.  Dat (emotionele) geleuter op de app groep over niet-vogel gerelateerde zaken kan ik missen als kiespijn en lijkt me het minst leuke van je voormalige functie


groeten

Remco Hofland  ·  27 april 2020  14:58

Bedankt Ferenc voor je steun, net als alle anderen.

Iets anders, heeft iedereen al gedoneerd? Ik wel! Zie de donatielink onder het informatieve, interessante artikel van Hans Pohlmann over de beide Havikarenden die Nederland recent aandeden, en de reden dat we inmiddels, dit keer, zoveel weten over hun route: https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1608/havikarenden_in_europa. 

Het lijkt me nou zó leuk om met jullie allemaal volgend voorjaar gezamenlijk van een fraaie Kleine Torenvalk te staan genieten! (En weer een Havikarend vind ik ook best)

Jan Hein van Steenis  ·  27 april 2020  20:23

@Jan: We verschillen hier blijkbaar fundamenteel van mening over een moreel dilemma en daar kom je (zeker op zo'n forum) niet eenvoudig uit. Ik herken overigens heus wel iets teveel van mezelf in dit plaatje...

Mijn oprechte deelneming.

Jan van der Laan  ·  27 april 2020  20:34

Het is ok, JH. En dank je wel, much appreciated.

Wilma van Holten  ·  29 april 2020  20:24

Heel jammer Remco! Je hebt naar eer en geweten gehandeld. Ik lees veel lovende woorden hierboven, die neemt niemand je meer af.  Vogelse!!!!!!


Otto L. de Vries  ·  2 mei 2020  21:18

Erg Jammer Remco . Jij heb zoveel gedaan en deed dat nog steeds .

Het is triest dat het zo moest verlopen wat niet jou bedoeling was .

Inschattingsfouten zijn altijd lastig.

Blijf lekker genieten in het veld.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?