Nieuws

COVID-19 virus in verband met twitchen; update 22 april 2020

22 april 2020  ·  Bestuur Dutch Birding  ·  12216 × bekeken

Net als voor ieder ander is de situatie waarin we ons bevinden met Covid-19 ook nieuw voor het bestuur. Ondanks dat de berichtgeving van Dutch Birding voor een groot deel stil ligt zijn we achter de schermen hard bezig met kijken naar nieuwe mogelijkheden. We zijn dan ook erg blij met de steun van onze achterban en willen jullie bedanken voor de telefoontjes, berichten en overige input van de afgelopen weken.

De voorbije maand hebben het bestuur en het adminteam van Dutch Birding per geval bekeken of meldingen van zeldzame soorten met de achterban konden worden gedeeld. Gelet op de strenge overheidsmaatregelen zijn slechts in enkele gevallen overvliegende zeldzaamheden (Havikarend 17 april 2020, Dwergarend 21 april 2020) onder embargo aan de abonnees van Rare Bird Alerts (RBA, Nederland) en Belgian Bird Alerts (BBA, België) doorgegeven.

De lockdown was de voorbije maand in België een stuk zwaarder dan in Nederland: waar Nederlanders enkel werd aangeraden thuis te blijven (en vogelaars er in hun eentje dus wel degelijk incidenteel op uit trokken) stond er in België een forse boete op verplaatsing per auto buiten de eigen gemeentegrens. We hopen met z’n allen dat die zware maatregel in België binnenkort wordt versoepeld. In België beslist de overheid vrijdag 24 april 2020 over evt versoepeling van de lockdown; in Nederland gaf de overheid op 21 april 2020 aan dat er wat betreft de mogelijkheid om (incidenteel, alleen) te vogelen vooralsnog niets verandert. Wel verbiedt de Nederlandse overheid tot 1 september 2020 evenementen, omdat men vreest dat het toestaan ervan een reëel risico oplevert van een te snelle en te brede verspreiding van het virus.

Het bestuur buigt zich nu over de vraag in hoeverre en zo ja, onder welke omstandigheden we twitchen de komende vier maanden weer kunnen gaan faciliteren. Dit staat of valt mede met de bereidheid van twitchers om, naast de 1,5m afstand- en andere ‘nieuwe normaal-regels’, aanwijzingen van vinder, admins en/of bestuursleden op te volgen. We geven zo snel mogelijk uitsluitsel over wat wij denken dat mogelijk is.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de vraag hoe Dutch Birding zou kunnen compenseren dat de berichtgeving van RBA en BBA de afgelopen tijd tot het minimaal mogelijke was gereduceerd.

Het antwoord is tweeledig. Ten eerste blijven de kosten voor server-diensten en toekomstige ontwikkelingen van de apps gewoon doorgaan, kosten die we met ons allen delen. Hiervoor betaalt een abonnee € 15-25 per jaar (wat neerkomt op c € 2 per maand). Aan de andere kant is evident dat het bestuur er zelf voor kiest geen gelegenheid te geven tot het delen van informatie die in dit jaargetijde doorgaans voor veel vogel- en twitchplezier zorgt.

Ondertussen zijn de abonnees van RBA en BBA de afgelopen maand grotendeels verstoken gebleven van nieuws. Het bestuur heeft dan ook besloten om alle huidige RBA en BBA-abonnementen automatisch met één maand te verlengen.

We kijken uit naar de nieuwe maatregelen in België en berichten u zo snel mogelijk nader over het nieuwe-twitch-normaal.

Namens het bestuur,

Remco Hofland


Voorgaand bericht van 24 maart:

De nadere restricties die de Nederlandse overheid op 23 maart 2020 oplegde aan de Nederlandse bevolking heeft zijn directe weerslag op het vogelen en dus ook op twitches.

Aan alle mensen is met klem verzocht zich niet naar buiten te begeven. De frisse neus die door minister Grapperhaus als uitzondering werd gegeven op dit verzoek kan worden vertaald in incidenteel, alleen, lokaal vogelen. Maar dat dit de komende twee maanden een halt toeroept aan twitchactiviteiten mag duidelijk zijn. Hoewel het het bestuur van Dutch Birding aan het hart gaat, kan het niet anders dan tot het volgende besluiten:

U wordt tot nader order middels Dutch Bird Alerts / de Info App Groep niet op de hoogte gesteld van zeldzame soorten, tenzij het bestuur van mening is dat een uitzondering mogelijk is.

Mocht u tijdens het halen van een frisse neus onverhoopt een zeldzame vogel vinden dan vragen wij u om deze niet door te geven. Niet aan uw vrienden en niet via de Rare Bird Alerts.

De boodschap van de overheid is hard maar duidelijk: elke vorm van samenscholing is met het oog op de volksgezondheid onwenselijk en dat geldt dus ook voor twitchen. In welke vorm of formaat dan ook.

Wij danken u voor uw begrip.

Namens het bestuur,

Remco Hofland

Overige mededelingen:

  • Het moge duidelijk zijn dat ook het Dutch Birding Voorjaarsweekend van 8 tot en met 10 mei 2020 helaas geen doorgang kan vinden.
  • Waarneming.nl publiceert eveneens geen zeldzame soorten meer en is gestopt met het versturen van notificaties aan geïnteresseerden. Ook het admin team van Dutch Birding wordt niet meer geïnformeerd.
  • Ook in België worden van 24 maart 2020 tot in ieder geval 3 mei 2020 geen Belgian Bird Alerts meer doorgegeven. Ook Waarnemingen.be publiceert geen zeldzame soorten meer en is gestopt met het versturen van notificaties aan geïnteresseerden.

Discussie

Ed van Boheemen  ·  23 maart 2020  21:16

Gezondheid en mensenlevens gaan boven alles!!! Laten we hopen op een geweldig NAJAAR!!!! 

David Uit de Weerd  ·  23 maart 2020  21:24, gewijzigd 23 maart 2020  21:25

Gegeven de tijdgeest een uitstekend besluit. Hopelijk is één ieder bij een uitlek-mega via de diverse appgroepjes zo verstandig en sociaal om niet te gaan...

Marc Guyt  ·  23 maart 2020  21:25

Heel goed

Rob Olivier  ·  23 maart 2020  21:33

Alle begrip voor dit verstandige besluit.

Blijf gezond!

Leo Stegeman  ·  23 maart 2020  22:11

Top! En dat iedereen het voorjaar goed doorkomt!

Corstiaan Beeke  ·  23 maart 2020  23:06

Ook een vriendelijk maar dringend verzoek om Telpost Breskens dit voorjaar niet te bezoeken:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3575528379184698&set=a.336943336376568&type=3&theater

Corstiaan Beeke  ·  24 maart 2020  08:36

Voor Facebookloze mensen:

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen rondom de coronacrisis voelt Telgroep Breskens zich genoodzaakt om vogelaars 'van elders' te vragen dit voorjaar (in elk geval tot nader order) niet meer naar de telpost te komen om mee te tellen. Zo lang dit is toegestaan proberen we met een zeer beperkt aantal 'vaste tellers' de telpost te bemannen op voorspelbaar leuke dagen. De vaste tellers spreken onderling af wie er gaat. Geen leuke maatregel, maar nu even noodzakelijk voor uw en onze veiligheid. Ondanks alle restricties en zorgen wensen we iedereen een mooi voorjaar!

Wietze Janse  ·  24 maart 2020  09:09

Ik zie ook dat meerdere lokale App groepen het voorbeeld volgen en de App tijdelijk sluiten, waarbij beheerders alleen berichten kunnen versturen 👍🏻

Vincent Hart  ·  24 maart 2020  12:20

Ook Waarneming.nl heeft inmiddels alle waarnemingen van (zeer) zeldzame soorten (rood en vetrood) op embargo gezet en van het hoofdscherm gehaald. Hetzelfde geldt voor de Belgische zustersite Waarnemingen.be.

Ook worden vanuit W.nl voor zeldzaamheden geen alerts meer verstuurd richting haar gebruikers, en ook niet richting de pieperadmins.

Ed van Boheemen  ·  24 maart 2020  13:22

Ik zie graag ergens NA 1 juni de waarnemingen en/of foto's van bijzondere waarnemingen/soorten!!

George Sangster  ·  24 maart 2020  20:18

Zoals wij vroeger zeiden: "Je leest het wel in DB".

Kees (C.J.G.) Scharringa  ·  25 maart 2020  00:00

Iedereen gewoon lokaal vogelen. Doe bijvoorbeeld mee met de LIveAtlas van Sovon. Best nuttig om lijstjes van je woonomgeving door te sturen. Beter is nog om 1 uur een kilometerhok te tellen, alle soorten, liefst ook met aantallen. Het is erg leuk en ik spreek uit ervaring (ruim 700 lijsten in een jaar). Je komt op plekken, waar je anders nooit zou komen.

Justin Jansen  ·  27 maart 2020  06:59

In de UK grijpt men al in. 

Gijsbert van der Bent  ·  27 maart 2020  22:24

Goeie tip Kees.

Overigens hebben ook De Vulkaan en Telpost Berkheide iedereen gevraagd om weg te blijven. De vaste tellers regelen onderling wie er staat. Mooi geregeld. Voor wie van de trek wil genieten zijn er gelukkig nog duintoppen genoeg.

Maar het wordt een les in zelfbeheersing. Straks staat die langverwachte Audouins Meeuw echt op het strand bij de Uitwatering van Katwijk.........

Peter de Vries  ·  28 maart 2020  08:03

@ Gijsbert: dat is helemaal niet zo moeilijk. Je maakt dan een mooie foto, gaat weer naar huis en houdt het voor je. Je neemt gewoon je verantwoordelijkheid, helemaal niet zo ingewikkeld.

Gijsbert van der Bent  ·  28 maart 2020  16:52

Goeie tip Peter.

Frank van Duivenvoorde  ·  29 maart 2020  15:53


Gewoon melden Gijs, ken je verantwoordelijkheid!

Hoorde immers van de voorzitter van het veiligheidsberaad dat een groep van 50 fietsers geen probleem is, áls ze maar 1,5 m afstand van elkaar houden.

Dus als jij zo'n meeuw bij de uitwatering vindt ........ komen we gewoon op de fiets.

David Uit de Weerd  ·  22 april 2020  14:48

Kunnen we die abonnementverlenging met een maand niet schrappen? En dan als club voor (een deel van) dit bedrag een goed doel kiezen? Bijvoorbeeld bescherming Grutto of Lepelbekstrandloper?

Eduard Sangster  ·  22 april 2020  16:57

Is dit een nieuw bericht en een oude bericht boven elkaar? Beetje verwarrend misschien. 

Folkert Jan Hoogstra  ·  22 april 2020  17:55

Goed idee David.

Welk doel het moet zijn kun je nog over discussiëren. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen aansluiten bij het doel van de Texel big day: de Zomertortel.

Maakt me overigens verder niet veel uit welk doel. 

Hans Brinks  ·  22 april 2020  19:31, gewijzigd 22 april 2020  19:32

Duidelijk standpunt en goed verwoord en de geste van een maand verlenging van het abonnement is een mooi gebaar, maar het idee van David spreekt mij nog meer aan.


Hopelijk weer tot snel in het veld bij een mooie najaarsmelding.

Ed van Boheemen  ·  22 april 2020  20:27

"... onder welke omstandigheden we twitchen de komende vier maanden weer kunnen gaan faciliteren".

Hoezo de komende vier maanden? Evenementen / samenkomsten met vergunning vallen toch alleen onder die regeling tot 1 september? Niet het twitchen op zich? Zoveel mogelijk thuis blijven duurt tot 20 mei. Daarna weer verder kijken? Of mis ik nu iets?

Jelle Scharringa  ·  23 april 2020  10:52

Als ik zie hoeveel waarnemingen er worden ingevoerd en hoe druk het is in de natuurgebieden, blijft er bijna helemaal niemand thuis!

David Uit de Weerd  ·  24 april 2020  07:49, gewijzigd 24 april 2020  07:50

Ben benieuwd naar de motivatie van DB naar het besluit van gisteravond omtrent een bepaalde vogel alsmede de situatie bij een 'zekere' Kwikstaart. 

Bert-Jan Luijendijk  ·  24 april 2020  08:38, gewijzigd 24 april 2020  08:38

Bericht dat ik eerder onder een foto plaatste (maar daar inmiddels heb verwijderd):

Het is wellicht vloeken in de kerk, maar ik snap werkelijk niets van het genomen besluit van gisteravond - ik blijf bewust cryptisch - in het licht van de nog steeds geldende (terechte) Corona-maatregelen. Wat mij betreft worden er zodoende onverantwoorde verspreidingsrisico’s genomen.

Jelle Scharringa  ·  24 april 2020  08:47

Is iedereen nu aan het zoeken rondom Breskens?

Justin Jansen  ·  24 april 2020  11:03, gewijzigd 24 april 2020  11:03

Nee Jelle elders in het land ziet men de vogel (althans de uitverkorenen).

Dennis Meeuwissen  ·  24 april 2020  11:33

Justin, jij hebt jouw Havikarend moment lang geleden al gehad! ;-) 

Jelle Scharringa  ·  24 april 2020  11:36

Goed bezig DB!

Ed van Boheemen  ·  24 april 2020  19:59

Vwb de kwik van gisteren, dit is inmiddels besproken met de juiste betrokkenen.

Phil Koken  ·  24 april 2020  22:23

Als ik de berichten van het bestuur goed heb gelezen staat er ook zoiets als: we onderdrukken nieuws waarbij o.i. niet verantwoord kan worden getwitcht en in gevallen waar het wel kan overleggen met admin team en bestuur.

Ik ga er vanuit dat n.a.v. deze knaller van een arend is gebeurd. Aan de betalende leden van DB is keurig een alert gestuurd met ook de bijbehorende waarschuwingen inzake corona.

Ik ben er geweest vanochtend en let vanzelfsprekend, net als de rest, ook op de corona regels qua afstand. Daar werd ruimschoots aan gedaan. Niet alleen op de locatie waar ik zelf stond maar ook elders in het veld. Eigen waarneming en ook vernomen van anderen. Het ging vele malen beter dan bij de Franklin's waarbij iedereen blijkbaar nog moest wennen aan de nieuwe regels van afstand.

De duinomgeving is uitermate ruim voor iedereen, en met iedereen bedoel ik ook de wandelaars, de fietsers, de wielrenners, de hondenuitlaters etc etc. Zelfs erg ruim voor een Havikarend.

Als er een weloverwogen besluit is gemaakt, dan is het verder de keuze van de deelnemers om te gaan of niet te gaan. En zich aan de regels te houden. Niet alleen afstand houden, maar ook netjes parkeren, kaartje kopen etc etc. Is allemaal keurig gegaan.Heb geen onvertogen woord gehoord vandaag.

Een volgende zeldzaamheid zal zich mogelijk niet lenen voor een twitch; het zij zo. Maar als het wel kan, waarom niet? Als je besluit niet te gaan of geen betalend lid bent dan vind ik het wel erg gemakkelijk om wel commentaar te geven en anderen te veroordelen.

Al met al, vind ik het inzake Havikarend een goed besluit geweest van het bestuur. En hopelijk gaat dat een volgende keer net zo.


Vr grt Phil Koken

Bert-Jan Luijendijk  ·  24 april 2020  23:02, gewijzigd 24 april 2020  23:06

Phil,

De volgende maatregel geldt volgens de website rijksoverheid.nl:

“Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis indien mogelijk en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander te doen. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel mogelijk alleen op pad.”

De avond voor het melden van onderhavige soort - 22 april - meldt het bestuur van DB het volgende op zijn website: “In Nederland gaf de overheid op 21 april 2020 aan dat er wat betreft de mogelijkheid om (incidenteel, alleen) te vogelen vooralsnog niets verandert.”

Één etmaal later - 23 april, het kan snel gaan dat buigen over vragen - komt het bestuur DB tot de conclusie dat melden van een soort waarop honderden vogelaars kunnen afkomen past binnen de geldende overheidsmaatregelen en zijn interpretatie daarvan. 

Hoe graag ik de soort ook zie - snappen doe ik het genomen besluit niet.

Max Berlijn  ·  25 april 2020  06:08, gewijzigd 25 april 2020  06:29

@Bert-Jan op basis van de letter van de wet (regels) heb je gelijk en is er geen spelt tussen te krijgen. Het cruciale zit hem in de “niet noodzakelijke verplaatsing” van personen richting de arend want de overige veiligheidsregels (afstand houden en niet met meer dan drie bij elkaar) zijn wel opgevolgd volgens de mensen in het veld (was er niet, heb de soort al en laat mijn plek aan een ander) en zijn bij dit soort twitches ook goed op te volgen. Er is echter ook een geest van de wet en er zijn denk ik verzachtende omstandigheden: 1 is bij nader inzien een niet noodzakelijke verplaatsing wel zo schadelijk als dit op de verantwoorde wijze gebeurd? 2 Regels verslappen, zeker wanneer de specifieke noodzaak ervan steeds meer wordt betwijfeld (verplaatsen) 3 Wanneer regels om je heen meer en meer in meer of mindere mate worden overtreden (@maarten jij woont ook niet in de duinen van Noordwijk en daar is ook geen supermarkt) doet dat regels en navolging ervan verslappen. Als laatste heb ik als gisteren en eergisteren (bij de Kwik) een aantal mensen voorbij zien komen op de app met plaatjes en op de ranking van DB die mij (als sceptische persoon vanaf aanvang betreffende de invulling van maatregelen #moetikdanmaarinZwedengaanwonen ) een maand geleden nog betichtte van het niet serieus nemen van de situatie of zelfs tot vandaag in deze discussie zich als streng in de leer opstellen.. Dan heb je echt heel veel boter op je hoofd in mijn optiek. Het feit dat gisteren avond laat geen locatie is gedeeld van de Havikarend doet vermoeden dat de predikers van de strenge maatregelen het weer voor het zeggen hebben gekregen vanaf gisteren? Jammer, voor hen die gisteren misgrepen. Hulde aan RBA en de mensen achter de schermen. Jullie hebben veel mensen gisteren een mooie dag en soort geleverd in een vervelende tijd.

Lieven De Temmerman  ·  25 april 2020  08:47, gewijzigd 25 april 2020  08:48

In Belgie mag je weer vissen en kayakken vanaf 4 mei, dus daar kan men vogels kijken ook onder rekenen, lijkt me :-) (ik neem in ieder geval mijn hengel mee vanaf nu).

Er wordt wel gevraagd om mondmasker op te zetten als je buiten, in de buurt van mensen bent. Misschien kan DB een strak gestyled maskertje in de webshop zetten met logo erop (bvb van een beflijster of een lepelbek ofzo, kwestie van de link te maken tussen de soort en het masker voor je mond), en voor de trouwe abonnees die met betaalde overbrugging zaten, alvast eentje opsturen? Het is maar een ideetje :-)

Jelle Scharringa  ·  25 april 2020  09:54

Moet het bestuur zich het toch niet een beetje aantrekken en zich misschien schamen? En dan heb ik het nog niet eens over de bestuursleden die bij Breskens zijn gesignaleerd de afgelopen tijd.

Het lijkt op de minister die ons tijdens de 2008 crisis op het hart drukte, dat we toch echt onze vakantie in eigen land moesten doorbrengen. Dat was goed voor het economisch herstel! vervolgens ging hij zelf naar Italie, want dat was al geboekt.

Eduard Sangster  ·  25 april 2020  10:49

Ik geloof niet dat de mening van enkele hardliners hierboven representatief is. De twitch is goed en orderlijk verlopen, binnen de richtlijnen van de rivm, zoals de mensen in het veld hebben aangegeven. Jammer dat dit fout wordt gemaakt. 

George Sangster  ·  25 april 2020  11:22

Lieven schreef:

Misschien kan DB een strak gestyled maskertje in de webshop zetten met logo erop (bvb van een beflijster of een lepelbek ofzo, kwestie van de link te maken tussen de soort en het masker voor je mond), en voor de trouwe abonnees die met betaalde overbrugging zaten, alvast eentje opsturen? Het is maar een ideetje :-)

Bird Watching Society of Thailand biedt deze inderdaad aan:

Lepelbekstrandlopermaskers (Facebook). Ze kosten 99 baht per stuk (nog geen 3 euro). Een deel van de opbrengst gaat naar de bescherming van die soort.

Bert-Jan Luijendijk  ·  25 april 2020  11:23, gewijzigd 25 april 2020  12:35

@Max,

Over hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden, hebben Rutte en Grapperhaus zich redelijk uitgebreid uitgelaten. Het bestuur van DB heeft dat m.i. goed verwoord in hun bericht van 22 april: “in Nederland gaf de overheid op 21 april 2020 aan dat er wat betreft de mogelijkheid om (incidenteel, alleen) te vogelen vooralsnog niets verandert.”

Dat de informatie van mensen die geweest zijn (of (mede) het besluit hebben genomen) aangeven dat de twitch goed verliep, is hoopgevend, maar niet per se objectief en/of volledig. Het is niet reëel om te veronderstellen dat iedereen zich overal aan de regels hield in een ongecontroleerde of niet-controleerbare situatie waarin emotie een belangrijke drijfveer is - mij lukt dat niet altijd om bij mezelf te beginnen.

Daarbij komt dat hoe je het wendt of keert mensen vanuit alle hoeken van het land bij elkaar brengt die parkeren op volle parkeerplaatsen, die elkaar spreken, onderweg ergens letterlijk en figuurlijk bijtanken en niet altijd digitaal een toegangskaartje hebben gekocht. En daar zitten risico’s aan.

Verder sluit ik me vooral bij Maarten aan: dat het wellicht goed is afgelopen zegt m.i. niets over de juistheid van het besluit.

Maar heb m’n zegje gedaan en houd er nu over op.

Lieven De Temmerman  ·  25 april 2020  14:50

"Lepelbekstrandlopermaskers (Facebook)."

Briljant! Dank!

Rik Winters  ·  25 april 2020  15:19

@Bert-Jan: dankjewel voor je bijdrage; ik was even bang dat ik de enige was die (niet) gek geworden was.

Frank van Duivenvoorde  ·  25 april 2020  19:54

Mensen, mensen,

Kijk toch eens goed naar de echte regels!

Oproepen worden in de bovenstaande reacties als "regels" of " maatregelen" bestempeld en vervolgens ook nog "volgens de letter van de wet" genoemd (et tu, Max).

Met de beste bedoelingen en zorg om de medemens natuurlijk.

De enige relevante corona-maatregel voor mensen die graag een bepaalde vogel willen waarnemen is toch geformuleerd in art.7 van het coronabesluit van 23 maart?

Dit artikel behelst het verbod op groepsvorming. Waarbij onder een groep wordt verstaan: 3 of meer mensen die zich niet aan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter houden.

Alwin van Lubeck  ·  28 april 2020  14:25

Wat ik mij dan weer afvraag is hoe het na 20 mei gaat. Want ergens verwacht ik dat er het hele jaar nog restricties gelden voor wat betreft groepsvorming en 1,5 meter afstand. In dat opzicht zou er dan toch het hele jaar niks doorgezet kunnen worden. Overigens weet ik ook niet in hoeverre het zin heeft om niks door te geven, want er wordt natuurlijk nog steeds getwitched maar nu hangt het er min of meer vanaf of je het hoort en/of je dan van plan bent te gaan. In die zin was het idee van Folkert Jan nog niet zo gek om het telspel op te schorten. Gewoon 2020 geheel nietig verklaren, want dan hoeft tenminste niemand te gaan ;-)

Wim Wiegant  ·  28 april 2020  22:02

Beste Folkert-Jan en Alwin,

Een heleboel mensen (waaronder ik) gaan naar een vogel kijken ("twitchen") om deze te zien, niet speciaal vanwege het "spelletje". Het "spelletje" stilzetten is leuk, maar een vogel gezien hebben kun je niet ongedaan maken. Wim Wiegant  ·  28 april 2020  22:20, gewijzigd 28 april 2020  22:22

Frank (n.a.v. reactie van 25 april 19:54 u hierboven), 

Je interpreteert de maatregelen wel erg in het eigen voordeel. Er kan worden gehandhaafd bij groepen van meer dan 3 die geen 1,5 m afstand houden. Niet handhaven is niet hetzelfde als toegestaan zijn.  Als ergens géén hek om staat, is het nog niet per definitie vrij toegankelijk terrein. Deur niet op slot is niet hetzelfde als "vrij leeghalen voor iedereen …!". 

Dat iedereen zegt dat alles netjes volgens de RIVM-regels is gegaan, is natuurlijk te vergelijken met: "Ik rijd regelmatig met 140 km/u door de woonwijk (na een paar wijntjes), maar ik let altijd heel goed op spelende kinderen en overstekende bejaarden en zo, dus de regels over alcohol en snelheid gelden niet voor mij…!

Lonnie Bregman  ·  28 april 2020  22:34, gewijzigd 29 april 2020  10:02

Net zoals dat een koe met een fiets te vergelijken is Wim?

Het telspel stopzetten is misschien niet de oplossing, maar hoe het nu gaat is ook verre van ideaal. Het niet bekendmaken, maar tegelijkertijd wel twitchen van soorten door mensen die het van vriendjes horen wringt aan alle kanten. Bijna elke vogelaar gaat nog steeds naar buiten en komt daarbij vele andere mensen tegen die ook buiten zijn. En zolang je niet te dicht bij elkaar in de buurt komt mag dat ook. Er gaan ongetwijfeld vogels ontdekt worden op plekken waar een twitch problemen op gaat leveren en die kunnen we dan beter geheim houden, maar ik denk nog steeds dat er genoeg situaties denkbaar zijn waar een twitch geen gevaren voor de volksgezondheid gaat opleveren mits goed door Dutch Birding georganiseerd (en niet daarbuiten gedeeld), zoals een Geelsnavelduiker bij Ouddorp of een Havikarend die op Texel overnacht...

Max Berlijn  ·  29 april 2020  06:55, gewijzigd 29 april 2020  07:00

FJ en Alwin, wat Wim (gisteren om 22.02) in zijn posting zegt. Voor mij is twitchen geen “spel”. Ik neem soorten waar in NL (en daarbuiten) en wanneer ik iets waarneem wat anderen niet hebben of konden zien heb ik deze soort nog steeds gezien. Er zijn mensen die vanuit hun geloof niet op zondag gaan twitchen en daardoor soorten missen. Ik heb dat geloof niet en ga dus wel. Voor mij persoonlijk geld dat ik ook geen geloof heb in de Corona aanpak in NL en zal dus ook naar een soort gaan die voor mij nog nieuw is, tevens zal ik mijn best doen te weten te komen wat er aan soorten in NL wordt gezien. Ik zal terughoudend zijn en mij aan de regels/adviezen ter plaatse houden uit respect voor die die er wel in geloven net zoals ik hier in mijn dorp op zondag geen gras maai uit respect voor de mensen die op zondag rust prediken....maar het gras groeit wel gewoon door op zondag kan ik je vertellen....

Alwin van Lubeck  ·  29 april 2020  09:21

@Wim @Max

Waar jullie naar refereren was natuurlijk niet echt de insteek van mijn verhaal. Maar aangezien iedereen toch voor de vogel zelf gaat, kan die ranking dus prima stopgezet worden ;-). Persoonlijk zal die hele ranking mij een worst wezen en twitch ik eigenlijk alleen hele gave soorten en lifers. Maar, zoals Lonnie ook al zei, zoals het nu gaat werkt het eigenlijk ook niet. Momenteel zijn het de 'happy few' die op de hoogte zijn van zeldzaamheden in het land. Op zich is de bedoeling van het bestuur goed, maar het resultaat is natuurlijk minder ideaal. Je zou m.i. toch prima soorten onder embargo kunnen piepen en dan iedereen zelf de verantwoordelijk geven, maar dan kan je wel voor de controle zorgen. Om nog maar even wat koeien en fietsen te vergelijken..... maakt het nu uit of we met zijn allen bij de IKEA in de rij staan of op een rij bij een Havikarend ;-)

Max Berlijn  ·  29 april 2020  09:28, gewijzigd 29 april 2020  09:35

Like Alwin, idd onder embargo voor leden van RBA, ik weet niet wat de meerderheid binnen de DB leden van mening is maar gezien het aantal invoeringen op de ranking van zowel de Balkankwik en Havikarend denk ik dat het merendeel er hetzelfde over denkt (of zich ernaar gedraagt). Ik heb geen regie van DB nodig om te bepalen hoe ik moet omgaan met regels en adviezen? Het KNMI zegt toch ook niet dat het slecht weer is als de zon schijnt om mensen binnen te houden??

Folkert Jan Hoogstra  ·  29 april 2020  09:44

Als het men ging om de vogel en niet het telspel, waar was iedereen dan bij de Grijswangdwerglijster nadat deze in Den Haag werd vrijgelaten? :P

Ik heb de dag na de vrijlating maar een handjevol mensen gezien. 


Ben Gaxiola  ·  29 april 2020  10:39

Misschien omdat je zelfs als het je niet om het telspel gaat, je wel min of meer de zelfde criteria kan hanteren onder welke voorwaarden je een vogel in Nederland wil zien?

Daarnaast denk ik dat veel mensen het zoeken liever aan anderen overlieten... De avond er voor was al duidelijk dat het Don Quichotten werd. :-)

Eduard Sangster  ·  29 april 2020  10:42

@FJ, een vogel is de dag na vrijlating weer telbaar. Dat er weinig mensen stonden die dag had niet te maken met het spel, maar met het feit dat de vorige dag de vogel al niet meer vindbaar was.

Het spel stop zetten is mi geen oplossing. De meeste mensen gaan voor de vogel, niet (alleen) voor de tik. Gelukkig maar.

Lonnie Bregman  ·  29 april 2020  11:25

Dat is niet waar Eduard. De Grijswangdwerglijster is niet op dezelfde dag vrijgelaten als dat ie gevangen werd en was daarom überhaupt niet meer telbaar. Anders hadden er echt wel meer mensen gestaan hoor ;)

Eduard Sangster  ·  29 april 2020  13:09, gewijzigd 29 april 2020  13:17

Je hebt gelijk Lonnie, hij was niet meer telbaar, excuus.


Ed van Boheemen  ·  29 april 2020  22:01

Vraagje, wat zijn de data van het DB najaarsweekend? (in de hoop dat deze wel doorgang kan gaan vinden). Wil nl. m'n hotelovernachting van a.s. mei (niet doorgaand voorjaarsweekend) omzetten.

Jaring Roosma  ·  29 april 2020  22:51

Ed van Boheemen  ·  29 april 2020  23:11

Dank!! 

Yos van Dijk  ·  30 april 2020  08:19

Max max max..........................

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?