Nieuws

COVID-19 virus update in verband met twitchen

16 maart 2020  ·  Bestuur Dutch Birding  ·  11790 × bekeken

De restricties die door de overheid/RIVM worden opgelegd aan de Nederlandse bevolking zijn door het bestuur van Dutch Birding vertaald in ad hoc beleid rondom twitches.

Twitches trekken vele mensen aan uit alle hoeken van het land en het bestuur meent dat dit leidt tot onverantwoorde situaties. Tijdens de twitch van vandaag bij de Franklins Meeuw bleek dat de door de overheid gecommuniceerde 1,5m afstand tussen personen niet wordt nageleefd.

Omdat een embargomelding van zowel Dutch Birding als Waarneming.nl niet voldoende bleek om dicht sociaal contact te vermijden, concludeert het bestuur dat het beleid dient worden aangescherpt en wel als volgt:

U wordt in beginsel tijdelijk middels Dutch Bird Alerts / de Info App Groep niet op de hoogte gesteld van zeldzame soorten.

Wij begrijpen als geen ander dat dit vervelend is. Wij vragen u tevens vooral uw gezond verstand te gebruiken en bij het twitchen geen onnodig risico te nemen, voor de andere aanwezige vogelaars, uw naasten en uzelf. Bedenk dat u het virus kunt meenemen naar een twitch, en het er mee vandaan kunt nemen.

Zeldzame vogels kunnen dus niet rechtstreeks meer gemeld worden via DB-Alerts, deze functie is tijdelijk uitgeschakeld. Mocht u een zeldzame vogel vinden dan vragen wij u contact op te nemen met Wietze Janse (06-51027831) of met een bestuurslid (Marten Miske: 06-10014311 of Remco Hofland: 06-30905550) om af te stemmen of de zeldzaamheid in kwestie wel of niet gecommuniceerd kan worden binnen een bredere groep.

Wij danken u voor uw begrip en let op elkaar.

Namens het bestuur,

Marten Miske, voorzitter

Discussie

Ed van Boheemen  ·  16 maart 2020  21:24

Begrijpelijk, gezondheid voor alles. Maar wat bizar, dat dit besloten moet worden!

Lennart Verheuvel  ·  16 maart 2020  21:27

Erg jammer dat de twitchers van vandaag het dan kennelijk verpest hebben voor de rest. Dan zit er inderdaad niets anders op. Dan maar 'old school' zelf terugvinden morgen.

Arie Ros  ·  16 maart 2020  21:33

Wijze beslissing; het is niet anders. Mijn begrip hebben jullie!

Remco Hofland  ·  16 maart 2020  21:38

Jouw opmerking behoeft wat nuance Lennart. Hier is natuurlijk geen sprake van 'verpesten voor anderen'. In eerste instantie stonden de c. 100 toegestroomde twitchers bij de ontdekplek, een Kokmeeuwenkolonie, netjes te wachten tot de vogel terugkeerde - op 1,5m afstand van elkaar. Ook mensen die elkaar al maanden niet hadden gezien begroetten elkaar slechts met een elleboog of buik bump ;-). Toen na ruim 2u de vogel werd teruggevonden in een weiland stonden de twitchers als vanzelf in één lijn op een dijk te scopen, en aansnellenden wilden graag in de eerste scopen kijken - 1,5m van elkaar staan werd hier niet gehaald. Op basis van deze constatering heeft het bestuur besloten nadere maatregelen te treffen.

Jan Hein van Steenis  ·  16 maart 2020  21:53

Hebben de Duitsers helemaal voor niks de grens naar Nederland opengehouden...

Ik claim dan alvast de term "coronablocker", voordat Diedert dat doet!

Ik neem de twitchers van vandaag niks kwalijk hoor – bij een echte knaller gaat men echt niet in een 500 m lang lint staan.

Wietze Janse  ·  16 maart 2020  21:53

Het betreft ook alleen die waarnemingen waarbij grote opkomst verwacht wordt, rest gaat als vanouds wel door. Neem contact met ons op bij vragen, voor ons ook een nieuwe en ongekende situatie, we moeten er samen het beste van maken.

Lennart Verheuvel  ·  16 maart 2020  22:03

Dank voor de toelichting Remco. Ik kan me goed voorstellen dat er situaties zijn waarbij het heel lastig is om nog aan de coronamaatregelen te voldoen. Tegelijkertijd mogen de omstandigheden van de waarneming wat mij betreft ook wel meewegen bij de beslissing om iets wel of niet bekend te maken. Anderhalve meter in een besloten ruimte is heel iets anders dan in een open land met harde wind. Ik begrijp de beslissing uiteraard ook wel en het is te hopen dat verdere knallers nu even wegblijven:). 

Vincent van der Spek  ·  17 maart 2020  07:35

En bij een echte mega, licht dan ook alle CDNA-leden in. Dat is heel belangrijk voor de beoordeling ;-)

Maarten Wielstra  ·  17 maart 2020  09:57

Tijd voor een corona categorie op de lijst.

Timo Roeke  ·  17 maart 2020  10:21

Dapper! Mooi dat we samen optrekken. 

Sander Lagerveld  ·  17 maart 2020  17:31, gewijzigd 17 maart 2020  17:35

Ik denk dat het niet te doen is om de komende weken/maanden de mega's onder de pet te houden. Het nieuws zal binnen korte tijd via allerlei app-groepjes toch wel doorkomen. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de  gemiddelde vogelaar het DB bestuur gaat vragen of hij/zij een gave waarneming wereldkundig mag maken. 

Het lijkt mij beter om mensen gewoon aan te spreken als zij hun  verantwoordelijkheid niet nemen door onderling genoeg afstand te houden, net zoals dat gebeurt bij fotografen die te dichtbij komen of mensen die verboden gebied betreden.

Max Berlijn  ·  17 maart 2020  17:39, gewijzigd 17 maart 2020  17:48

Eens met Sander. Door deze aanpak lijkt het er op dat DB zich “slim” onttrekt aan de verantwoordelijkheid want de melding komt niet via hen. Maar de controle is totaal weg. Tevens moet je je realiseren dat alles buiten gebeurt, de omgeving die de overheid juist stimuleert om je zo veel mogelijk in te begeven (zeker met dat betere weer). Los van het ondergeschikte feit dat leden betalen voor info die nu niet gegeven wordt (die Franklins zat er blijkbaar vandaag gewoon) lijkt regie en sociale controle een betere aanpak althans zo zie ik het. O, en als ik kan helpen op een of andere manier weten jullie me te vinden.

David Uit de Weerd  ·  17 maart 2020  19:13

Gezien de tijd waarin we leven een prima besluit van het Bestuur.

George Sangster  ·  17 maart 2020  19:20, gewijzigd 17 maart 2020  19:22

Dit is typisch zo'n enerzijds, anderzijds situatie.

Enerzijds wordt het lastig informatie over een zeldzaamheid volledig stil te houden. Groot nieuws heeft de neiging uit te lekken (al dan niet op tijd).

Anderzijds loopt de DBA een enorm reputatierisico als ze deze maatregel niet zouden nemen. Stel er wordt een zeldzaamheid gevonden in een buitenwijk en er komt 200 man/vrouw op af die urenlang op een kluitje gaan staan. Dan kun je in deze tijden de politie op je dak krijgen. De buurtbewoners zullen er ook weinig begrip voor hebben (wat zijn dat voor een mensen die ons, tegen alle voorschriften in, in gevaar brengen?). Als de DBA dat gefaciliteerd heeft, staat zij er gekleurd op.

Dus ook al slaagt deze noodmaatregel van de DBA wellicht niet volledig, er is bijna geen ontkomen aan. Al met al een prima beslissing.

Jaap Denee  ·  17 maart 2020  19:28

Dank je wel, George. Precies dat is het punt. Een aantal mensen hier ziet blijkbaar nog steeds niet de ernst van de situatie in. 

Peter de Vries  ·  17 maart 2020  19:29

Helemaal met George eens!

Wietze Janse  ·  17 maart 2020  19:29, gewijzigd 17 maart 2020  19:30

Het maken van de beslissing was niet gemakkelijk, is uitgebreid besproken en bediscussieerd, waarbij 2 meningen naar voren kwamen.

1) het blijven doorgeven onder embargo, waarbij we dan de controle zouden kunnen houden, kunnen sturen en blijven begeleiden (zoals meerderen hier graag zouden zien).

2) zorg dat we niet meer dan honderd man naar 1 plek sturen die zich hierna weer verspreiden over het hele land, met alle mogelijke gevolgen vandien.

We kozen maandag met de melding van de Franklins eerst voor optie 1, echter al gauw bleek dat sturing in deze van meer dan honderd man bij een nieuwe soort niet mogelijk bleek, we zagen het tegenovergestelde. Sturen bleek een utopie.

Ook na de toespraak van de MP met de vraag om alles gecontroleerd te laten verlopen wat betreft verspreiding virus en het dringend verzoek niet in grotere groepen bij elkaar te komen, heeft ons toch doen besluiten over te stappen naar optie 2. Dat daarbij mensen hun eigen wegen/app groepen zullen kiezen/maken is meegenomen in deze beslissing, we blijven zeker monitoren, en hopen dat de mensen toch met ons in contact blijven in plaats van eigen wegen te kiezen, om zo onze gezamenlijke hobby te kunnen blijven uitvoeren.

En ja, er wordt geadviseerd de natuur in te gaan, maar dat op individuele basis, iets wat wij ook voorstaan. Maar niet met meer dan honderd man bij elkaar, zo worden ook bijvoorbeeld al eilanden afgesloten, zullen buurtbewoners een invasie van honderden twitchers nu beslist niet op prijs stellen, zullen gebieden verder afgesloten worden bij masaal bezoek, hiermee zal twitchen al moeilijker worden zonder ons besluit. Beter dus nu terughoudend en voorzichtig te zijn, te kijken hoe de maatregelen zich de komende tijd zullen ontwikkelen, goed contact te houden, en met elkaar kijken wat er per geval eventueel mogelijk is en indien niet dit te accepteren.

Wat het beste scenario is blijft een open vraag, ook met beslissingen die onze regering neemt zien we veel discussie over wel/niet juist. We hopen derhalve op jullie begrip, voor ons ook een nieuwe en ongekende situatie, met moeilijke beslissingen, waarin we hopen de juiste maatregelen te nemen en binnen de aangeven regels tav het virus te blijven.

Marijn Hoogteijling  ·  17 maart 2020  19:49

Knap uitgelegd. Zo blijkt maar weer hoe zorgvuldig er wordt gehandeld en welke afwegingen daaraan vooraf gaan. Kan me niet voorstellen dat je hier niet achter staat en hoop dat ik er ook nog zo over denk bij de eerste knijter die straks aan m'n neus voorbij gaat :-) Zelf maar eens wat vinden dan maar. 

Sander Lagerveld  ·  17 maart 2020  19:57

In mijn beleving is DB is verantwoordelijk voor de DB dag, het DB weekend en het tijdschrift, maar niet voor de ordehandhaving bij een twitch. Een twitch is onze eigen verantwoordelijkheid. Kennelijk zijn er gisteren mensen dom bezig geweest. Hopelijk zijn ze daar al in het veld al op aangesproken, Ik ga er van uit dat, mede door deze aanvullende discussie, het niet meer zal gebeuren. 

Wietze Janse  ·  17 maart 2020  20:06, gewijzigd 17 maart 2020  20:14

De twitch zelf en bijgaand gedrag en de uitvoering daarvan is inderdaad een eigen verantwoordelijkheid. De website, de DBAlerts app en informatie groep en de daarbij behorende informatievoorziening vanuit DB is iets waarin wij wel een verantwoordelijkheid, waar mogelijk en nodig, willen nemen. Daar zal zeker verschillend tegenaan gekeken worden, maar heb ik hierboven eerlijk openheid van zaken gegeven over hoe we tot ons besluit zijn gekomen.

Lennart Verheuvel  ·  17 maart 2020  20:13

Volkomen begrijpelijke beslissing van het bestuur. Vandaag hebben we het bij de Franklins meeuw centraal gehouden met een appgroep alleen voor de zoekers die tp waren. Ik geloof dat het aantal groepsleden niet hoger is geweest dan 20 dus dat viel erg mee.

Persoonlijk denk ik dat het risico niet zozeer zit in het verspreiden van het virus tijdens een twitch (hoewel dat bij een roodkeelnachtegaalachtige twitch mogelijk anders ligt), maar in het carpoolen naar de twitch toe. Als er eentje in zo'n auto het heeft dan lijkt mij de kans groot dat de rest het na de twitch ook heeft. Maar mocht er bijvoorbeeld ergens een wenkbrauwalbatros tp gaan zitten dan hoop ik dat daar toch héél goed over nagedacht zal worden ;) Zal een interessant voorjaar worden...

Max Berlijn  ·  17 maart 2020  20:28, gewijzigd 17 maart 2020  20:35

Er zijn verschillen van mening over de aanpak van veronderstelde toekomstige twitches van soorten die voor iedereen nieuw zijn. Maar het is niet zo dat de ernst van de situatie door anders denkenden niet wordt onderkend (persoonlijk werk ik er inmiddels dagelijks in)  wel over de aanpak ervan maar dat is ook bij de aanpak ervan van de verschillende landen het geval (vergelijk de UK en Spanje bijv. maar eens). De toekomst zal leren welke van deze aanpakken de juiste was en misschien is dat ook bij dit klein issuetje wel het geval. De huidige aanpak van het bestuur wordt blijkbaar breed gesteund en zal dus de weg zijn die bewandeld zal blijven worden.

Jan Hein van Steenis  ·  18 maart 2020  08:51

In België kun je nu ook de deur niet meer uit om vogels te kijken.

Het valt te verwachten dat zo'n maatregel ook in NL snel volgt...

Als "niet twitchen" het offer is om de bewegingsvrijheid te behouden, lijkt me dat niet teveel gevraagd. Dan weet ik ook liever echt niet dat er ergens een zeldzaamheid zit, want in de stress maak je toch snel een verkeerde beslissing...

Arnoud B van den Berg  ·  18 maart 2020  09:12

Maandag zag ik bij de Kumliens dat een telescoop door verschillende vogelaars werd gebruikt. Vermoedelijk weet iedereen het wel, maar inmiddels is aangetoond dat Covid-19 drie dagen op het oppervlak van plastic en staal kan overleven. Dus na deelgebruik svp ook statieven en telescopen desinfecteren.


Last month in The Journal of Hospital Infection: "human coronaviruses, such as SARS, have been found to persist on inanimate surfaces — including metal, glass or plastic surfaces — for as long as nine days if that surface had not been disinfected."

Peter de Vries  ·  18 maart 2020  09:22, gewijzigd 18 maart 2020  09:23

Bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn niet meer toegestaan. Dus, een (grote) twitch gaat niet meer, hoe graag we dat ook willen.

Folkert Jan Hoogstra  ·  18 maart 2020  11:52

Ik ben benieuwd of de "telcommissie" het dan ook aan zou durven om te zeggen dat soorten die voor iedereen nieuw zijn dan ook gedurende die tijd niet telbaar zijn in de ranking. Ik ben bang dat je anders het scenario krijgt dat pietje een mega ontdekt en toch wat vrienden belt of wat appgroepen informeert zodat die personen de soort wel zien en mogen tellen en anderen niet. Als een soort toch niet telbaar is voorkom je in ieder geval een aanzienlijk deel van de twitchers.

Rob Olivier  ·  18 maart 2020  12:01, gewijzigd 18 maart 2020  16:18

Door een ernstige chronische ziekte heb ik de afgelopen 15 jaar het twitchen steeds meer moeten opgeven, de laatste jaren kom ik zelfs nog nauwelijks verder dan mijn achtertuin. Ik weet dus wat het is om een goede soort te moeten laten schieten. Maar ik weet ook als geen ander hoe belangrijk een goede gezondheid is. Ik heb dan ook alle begrip voor dit moeilijke maar moedige besluit van het DBA bestuur. Ik ben één van die kwetsbaren in de samenleving die bij besmetting door dit virus (maar ook door een ordinair griepvirus) enige weken in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen waarbij de kans op overlijden niet onwaarschijnlijk is.
Met dit besluit neemt het DBA bestuur niet alleen zijn verantwoordelijkheid voor de twitchers maar ook voor de samenleving en met name voor al die kwetsbaren die er bij gebaat zijn dat verdere verspreiding van dit virus zo veel als mogelijk voorkomen zal worden. Mijn enorme dank daarvoor!

Wees zuinig op je gezondheid.

Wietze Janse  ·  18 maart 2020  12:04, gewijzigd 18 maart 2020  12:16

Het enige besluit wat genomen is, is het hierboven genoemde, vanwege verzoek/regel om voorlopig niet met meer dan 100 personen bij elkaar te komen. Om vooruit te lopen op allerlei scenario's met niet terzake doende maatregelen is niet verstandig en gaan we hier nu ook niet verder op in of onnodig over discussiëren, we nemen alleen maatregelen die aangeraden worden om te helpen om verspreiding van het virus in te dammen.

Jaap Denee  ·  18 maart 2020  12:58

@ Arnoud: het Corona-virus overleeft op metalen oppervlakken zelfs tot 9 dagen, maar voor onze praktijk veel relevanter: het is ook via het oog(slijmvlies) overdraagbaar! Kijk je dus na elkaar door een telescoop en houd je ondertussen ruim voldoende afstand, dan loop je alsnog een risico! Je zult tussendoor steeds moeten desinfecteren. Doe het anders niet!


@ Max: ik neem aan dat jij als zorgverlener (van een groep kwetsbare patiënten?) dan privé strikte quarantaine maatregelen opgelegd hebt gekregen? Of ga je toch twitchen en kijk je bij een zeldzaamheid rustig door andermans telescoop nadat je net bent komen aanscheuren? Voor jouw beeld: mijn team zit sinds vorige week donderdag in sociale isolatie. Dat wil zeggen nul sociale contacten. Alleen voor vitale zaken (als het doen van boodschappen) wordt daarop een uitzondering gemaakt. Mij zul je dus voorlopig ook even niet zien... Hier wegen zwaardere belangen dan een lijstje met vogeltjes.

Max Berlijn  ·  18 maart 2020  13:11, gewijzigd 18 maart 2020  13:23

Ik heb geen privé maatregelen opgelegd gekregen Jaap behalve dan om niet op andere medische locaties te komen zoals mijn opleidings locatie en andere (zieken)huizen. Bij klachten is koorts noodzakelijk om je ziek te melden, dit is het landelijke beleid voor de zorg, maar verder moet ik zo veel werken dat die isolatie vanzelf op aan het treden is... Sterke Rob!

Jaap Denee  ·  18 maart 2020  14:50

Je lijkt het niet helemaal te begrijpen. Dat is het landelijk beleid op basis waarvan zorgpersoneel naar huis gestuurd gaat worden. Omdat zorgpersoneel de komende tijd onmisbaar gaat zijn gelden hiervoor strengere regels dan voor elke andere werknemer; je zult dus langer door moeten dan mensen die niet in de zorg werken. Die worden namelijk al bij milde klachten geacht thuis te gaan werken. Dit advies zegt helemaal niets over wat jij in je (spaarzame) vrije tijd mag doen.

Ondertussen wordt ouderen geadviseerd thuis te blijven en 'het niet op te zoeken', maar het zorgpersoneel zou dat dan aan zijn laars kunnen lappen? Ik wens je veel geluk de komende tijd en je werkgever veel wijsheid.

Remco Hofland  ·  18 maart 2020  16:35

Van mijn kant nog een nadere opmerking.

Als gezonde man van 47 zonder klachten en met een meer dan bovengemiddeld relativeringsvermogen en geen directe naasten zoals inwonende partner of gezin, maakte ik me geen zorgen toen ik maandagmiddag voor een nieuwe ZH-soort, de Franklins Meeuw, uitrukte. 

Eenmaal ter plekke bleek dat zich onder de twitchers, zeker 130 m/v, ongetwijfeld zorg- en/of supermarktpersoneel (grotere kans op besmetting), Brabanders (zwaarst getroffen provincie) en, meest belangrijk, diverse in potentie kwetsbare DBA-leden (leeftijd van 63+/zwakke gezondheid) bevonden.

Voor een twitcher is het lastig om niet op een soort af te gaan terwijl hij/zij daartoe wel in de gelegenheid is. Ondertussen leert de situatie waarin we ons bevinden ons wel relativeren - hoop ik toch.

Van China en Italië leren we dat het aantal geïnfecteerden en slachtoffers in de komende weken (sterk?) zal stijgen. Nog daargelaten de publieke reactie lijkt het me van gezond verstand getuigen als Dutch Birding en alle RBA-leden de komende weken het algemeen belang boven dat van henzelf laten prevaleren.

Ondertussen neem ik met de rest van de Telcommissie de mogelijkheid door om dit voorjaar ontdekkingen van mega's alleen telbaar te laten zijn voor de ontdekker ;-)

Yannick Wouters  ·  18 maart 2020  18:04

Dat begrijp ik heel goed,als het moet, dan moet het. Ik zal t twitchen wel even op pauze zetten.

Dick Groenendijk  ·  18 maart 2020  19:56

Mogen we als thuisblijvers inmiddels al wel een fotootje van maandag op deze site zien?

Ton Eggenhuizen  ·  18 maart 2020  20:34

maar is het ook niet de verantwoordelijkheid van de ontdekker? Ik denk dat als (ALS) is een mega zou ontdekken, toch erg terughoudend zou zijn om daar een paar honderd man naar toe te lokken. Daar zou ik me zelf erg ongemakkelijk bij voelen.

Wim Wiegant  ·  18 maart 2020  23:26, gewijzigd 19 maart 2020  00:00

Ton, dat is niet waar het om gaat.  Als er nu een mega-soort (Rode Grutto, natuurlijk!) zou worden ontdekt, zou je dan de bescheidenheid kunnen opbrengen om niet te gaan kijken …? Dát is de vraag. 

Als ík nu morgen een Rode Grutto ontdek (na 40 jaar kei- en keihard zoeken), geef ik hem aan niemand door, behalve aan mijn beste vrienden, die dat dan ook weer doen (als ware het een virusbesmetting), en binnen een tot twee uur weet tout Nederland het. Is dat nou wat we willen …? Ik denk dat, áls je een geheim hebt, je het óf aan niemand vertelt (gaat natuurlijk niet gebeuren) of aan iedereen (: DB alerts). 

Ik weet niet welk risico ik zou willen nemen als er een wordt gezien, 3-dubbele risicogroeper (roken, hart, leeftijd) als ik ben. Ik denk dat ik zou gaan kijken… De dood of de gladiolen in de vorm van de Rode Grutto  …!

Tot slot: de kans dat ik, of ieder ander, in de supermarkt wordt besmet of een besmetting doorgeef lijkt me véél groter dan tijdens een Rode Grutto-flah mob …! In de supermarket raak je allerlei oppervlakken aan waarop virussen wel 9 dagen kunnen overleven (karretjes, pinautomaten), zie je op 1 dag meer ouderen dan bij 10 twitches bij elkaar, vinden een heleboel mensen dat ze tóch even alle witloffen met de hand op versheid moeten controleren, voordat ze ze mee naar huis nemen (gisteren zelf waargenomen), en worden de afstandsregels óók niet altijd letterlijk genomen.  

Max Berlijn  ·  18 maart 2020  23:49, gewijzigd 19 maart 2020  00:00

@Jaap (en anderen) in het Erasmus MC is inmiddels 5% van het zorgpersoneel positief getest en alle besmettingen bleken niet op de werkplek te zijn opgelopen, dit omdat zorgpersoneel gewoon een leven heeft naast het werk. Een lockdown van hen is nergens in NL aan de orde wel wordt gevraagd om gezond verstand te gebruiken, maar ik heb een schoonmoeder van 83 en zij zal toch buiten mijn werk geholpen moeten worden daarnaast heb ik een echtgenote die wanhopige studentjes in het buitenland aan het terughalen is en gewoon vrij rondloopt. Ik ben dus ook niet naar mijn vierde Franklinsmeeuw gegaan voor mijn “ZH lijstje” of “maandlijstje”  terwijl ik best een verzetje kan gebruiken. Het valt me op dat een aantal “moraalridders” in deze discussie dat wel deden terwijl in mijn ouwe lullen appgroepje juist werd aangegeven dit niet te doen en de soort aan die personen te laten die de soort nog moesten voor hun NL lijst en zo de groep niet te groot te laten worden. Ik blijf heel goed snappen wat de ernst van de zaak is maar ben er van overtuigd dat sterfte, vooral van kwetsbaren, niet tegen is te houden en de pandemie in een vrije wereld (contra China) niet te managen is. Zoals gezegd de aanpak van het bestuur is duidelijk. Het lijkt mij ridicuul zeldzaamheden die niet gedeeld worden (en dat gebeurt toch, alleen nu zonder regie van DB) niet te kunnen tellen.

Wim Wiegant  ·  19 maart 2020  00:10, gewijzigd 19 maart 2020  00:12

Max, en anderen,

Remco schrijft: Ondertussen neem ik met de rest van de Telcommissie de mogelijkheid door om dit voorjaar ontdekkingen van mega's alleen telbaar te laten zijn voor de ontdekker ;-)

Ik neem aan dat dit een geestigheid is, op te merken aan de voor mij bijna onbegrijpelijke leestekens aan het einde van de zin.... 

Anders weet ik nog wel een soort, bijvoorbeeld de Zanggors (waarvan het de bedoeling was dat je niet kwam kijken omdat hij zich in verboden gebied bevond, maar die toch door circa 12 man werd gezien), en er zijn er vast nog wel heel veel meer (bijvoorbeeld de Bulwers)…! 

Wietze Janse  ·  19 maart 2020  09:02, gewijzigd 19 maart 2020  12:16

Een discussie over telregels lijkt me hier overbodig, gaat nu al over bijzaken (Zanggors, Bulwers, straks weer melkpakken), nu niet aan de orde in beslissingen bestuur, en leidt af van het werkelijke probleem en hoe aan te pakken. Staan altijd open voor betere draaiboeken, ik zie die graag hier of in mijn mail verschijnen, maar laat gezond verstand voorgaan op gevoelens, emoties en tellijstjes.

Remco Hofland  ·  19 maart 2020  15:14

Wat Wietze zegt.

Rob Poot  ·  19 maart 2020  16:23

Mocht het echt fout gaan zal de velduitrusting wat uitgebreid moeten worden,   te denken valt aan (duik)bril, gasmasker/intergraalhelm met telescoopadapter plastic wegwerppak en afwashandschoenen. 

Laat die coronaboszanger maar komen!

Eduard Sangster  ·  19 maart 2020  18:44

Helemaal eens Wietze! 

Bert de Bruin  ·  19 maart 2020  20:16

Wim, als jij een Rode Grutto zou ontdekken, zou ik zeker komen kijken en velen met mij. Het zal zeker een enorme flash mob worden, maar dat is toch niet erg. Is het nu verder afgelopen met alle schijnheiligheid, alsjeblieft?

Frank van Duivenvoorde  ·  19 maart 2020  21:37

Toen ik maandag j.l. ook mijn pot bruine bonen wilde scoren in de supermarkt werd ik overspoeld door horden kinderen die door hun (groot)ouders meegenomen waren.

M.i. levert dit een veel groter besmettingsgevaar op dan als ze gewoon naar school waren gegaan. Maar is de regering daar nu verantwoordelijk voor te stellen of geldt ook een eigen verantwoordelijkheid? (Heb in de supermarkt overigens niemand met een meetlat gezien.)

Had het bestuur het niet bij een dringende oproep (en de nuttige waarschuwing over het scoopgebruik) kunnen laten?

Wietze Janse  ·  19 maart 2020  22:24

Tja Frank, wat als regeringen, te beginnen in China en later wereldwijd, het bij een dringende oproep en nuttige waarschuwing hadden gelaten en de verantwoording bij het volk zelf hadden neergelegd, waar stonden we dan nu? Soms moet je mee in impopulaire, maar mogelijk toch de beste beslissingen, en de daarbij behorende verantwoordelijkheid oppakken, waarbij later pas echt duidelijk zal worden wat de uiteindelijke effecten zijn.

Wim Wiegant  ·  19 maart 2020  23:18

Tsja, Wietze, maar om de regering van de DBA nu te vergelijken met die van Nederland of China...  Verder ben ik het heus wel met het bestuur eens, maar ja... Enne, óók als het crisis is, humor zit in wat niet zo kies is …!

Frank van Duivenvoorde  ·  20 maart 2020  06:49

Heb best begrip voor de maatregel hoor. Is een dilemma.

Maar volgende dilemma: wat te doen als het bestuur constateert dat, op weg naar een twitch, niet iedereen zich houdt aan de door de regering opgelegde maximumsnelheid?

Ed van Boheemen  ·  20 maart 2020  08:09

Bestuur, zouden jullie kunnen laten weten of het DB weekend (Waddenfestival) op Texel nog wel doorgang kan vinden? De tijd vliegt (letterlijk nu), dus het is al heel snel mei! En ik heb maanden geleden al een hotelkamer geboekt.

Wietze Janse  ·  20 maart 2020  08:47, gewijzigd 20 maart 2020  08:51

Frank,

antwoord op jouw laatste opmerking staat al in mijn reactie van 19 maart 2020  09:02, gewijzigd 19 maart 2020  12:16

Mag ik zeggen dat het jammer is om eigen gelijkjes proberen te halen door het bijhalen van zaken die niets met deze serieuze kwestie van doen hebben, en je daarmee niet helpt om naar een werkelijke oplossing te komen. Het is al moeilijk genoeg om de juiste feiten uit het nieuws te halen en om te zetten naar een beleid wat daarin past.

Alleen constructieve bijdrages of opties met goede draaiboeken zal ik verder in overweging nemen en beantwoorden, het wordt nu helaas wat vermoeiend en vertroebelend voor de werkelijke discussie om af te blijven dwalen in discussies over (nu) niet terzakedoende bijzaken.

David Uit de Weerd  ·  20 maart 2020  09:07, gewijzigd 20 maart 2020  09:08

Ed, annuleer die reservering maar. Of denk je zelf dat alles na 6 april opgelost is?

Ed van Boheemen  ·  20 maart 2020  09:59

Eens hoor David. Ik denk er hetzelfde over als jij. Ben benieuwd of DBA al over dit weekend heeft nagedacht. 

Frank van Duivenvoorde  ·  20 maart 2020  10:14

Wietze,

Als jij meent mij met melkpakken om de oren te moeten slaan over het aanstippen van een soortgelijk en serieus verantwoordelijkheidsdilemma, dan reageer ik ook niet meer.

George Sangster  ·  20 maart 2020  12:34, gewijzigd 20 maart 2020  12:42

Een van de (weinige) argumenten die hier tegen het besluit van het DBA bestuur is gemaakt, is dat de kans op besmetting bij een flinke twitch kleiner is dan de kans die we dagelijks lopen in de supermarkt, en dat het niet doorgeven van informatie over grote zeldzaamheden daarom te ver gaat.

Jong/oud, rijk/arm, verstandig/onverstandig, de hele samenleving komt in de supermarkt boodschappen doen (en hoesten en dingen aanraken). Bovenstaande redenering lijkt aannemelijk maar is niet valide. Dat de kans op besmetting met SARS-CoV-2 in de supermarkt groter is dan bij een twitch betekent niet dat de kans bij die twitch triviaal (of acceptabel) is. Het is een drogreden, bekend onder diverse namen: 'not as bad as', 'appeal to worse problems' en 'fallacy of relative privation'. (nieuwe discussie, nieuwe drogreden)

Iedereen kan voor zichzelf bepalen of hij/zij de kans op besmetting bij een [vul soort in] acceptabel vindt, rekening houdend met je eigen gezondheid en verantwoordelijkheden, maar dat kun je niet doen voor anderen. Als de DBA een melding doorgeeft, neemt zij een beslissing die consequenties heeft voor de hele groep. Dat is nu een te grote verantwoordelijkheid. Het tijdelijk stopzetten van meldingen is een logische en verstandige maatregel.

Diedert Koppenol  ·  20 maart 2020  14:07

Of, mijn favoriet, ook invoegbaar hier, de "whataboutism".

Wim Wiegant  ·  20 maart 2020  14:52

Hardstikke waar, George, maar we kunnen ook aan "compensatieregelingen" doen ! Als ik in één keer voor drie dagen naar de supermarkt ga, mag ik dan naar de Rode Grutto …? Daar kan geen drogredenering tegenop  …! 

Disclaimer: er ís geen Rode Grutto, en iedereen heeft gelijk …!


Eduard Sangster  ·  20 maart 2020  15:01

DB kan bijeenkomsten van >100 mensen niet faciliteren, want dit is simpelweg verboden. We willen toch niet dat Marten, Remco cs 3 maanden moeten brommen? Voor dat verbod zijn goede redenen, maar mocht je twijfelen, check dan deze IC in Italie.

Als er nu een, zeg, Reuzenzwartkopmeeuw, zou worden gezien, dat sijpelt dat vast snel door via app-groepen en gaan er vast mensen naar toe. Maar DB kan en mag die verantwoordelijkheid niet nemen.

Laten we de rijen sluiten in deze crisistijd en gewoon vogels gaan kijken, want dat kan gelukkig (nu nog?) wel !

Frank van Duivenvoorde  ·  20 maart 2020  15:48

@Wim, hoezo geen Rode Grutto?

@ Eduard, zelfs bij een supertwitch hoeven er toch geen 100 mensen tegelijkertijd bij elkaar te gaan staan?

Jij beoefent de worstcase-fallacy (mag ik ook eens George). 

En ik ben natuurlijk de laatste die Wietze naar de gevangenis wenst.

 

Wim Wiegant  ·  20 maart 2020  15:50, gewijzigd 20 maart 2020  15:59

Eduard: niet de rijen sluiten …! Open rijen alstublieft...

Bert de Bruin  ·  20 maart 2020  17:04

Dat het bestuur van de DBA geen massabijeenkomsten kan faciliteren begrijp ik, maar het bestuur is niet een instantie, die een en ander kan verbieden. Zo is het ook nooit bedoeld. Een goede soort kan toch gewoon door iedereen, die dat wil bezocht worden met een beetje gezond verstand en gedrag. En dat gaat ook natuurlijk ook gewoon gebeuren en ik moet de eerste nog zien, die niet naar een Rode Grutto/Reuzenzwartkopmeeuw gaat. 

Eduard, refereren naar foto's van volle IC's vind ik niet chique

Leo JR Boon  ·  21 maart 2020  09:43

Ach jongens met een paar dagen gaat dit land op slot en kan deze discussie zo de prullenbak in. Kijken wie er dan nog zo dapper is om naar een twitch te gaan als er een flinke boete boven je hoofd hangt.....

Wim Wiegant  ·  21 maart 2020  16:43

Om de vraag van Dick Groenendijk nog maar eens te herhalen: "Mogen we ook foto's van de Franklins Meeuw op de site zien". Of is dat ook gevaarlijk …? 

Wietze Janse  ·  21 maart 2020  18:00

Wim/Dick, wat ons betreft nu geen probleem, de hype is er wel vanaf, mocht de vogel er nog zitten (ik weet het niet). Zijn tot dusver echter nog geen foto's geupload/verborgen, dus aan de waarnemers die leuke foto's hebben dit dan alsnog te doen.

Vincent Hart  ·  22 maart 2020  13:56

Het lijkt me niet zo'n kwaad te kunnen hier te melden dat de Franklins na dinsdag niet meer is ingevoerd - dus ook niet onder embargo - op Waarneming.nl.

Bert de Bruin  ·  23 maart 2020  19:49

Ik wil graag mijn eerdere posts hier terugnemen of in ieder geval nuanceren. Het staat natuurlijk buiten kijf dat mensen elkaar niet onnodig moeten besmetten. De meeste mensen kunnen wel tegen een stootje, maar een heleboel ook niet en de druk op met name de ziekenhuizen wordt natuurlijk veel te hoog. Hier in Noorwegen valt het tot nog toe mee, maar ongetwijfeld gaan ook wij voor de bijl...

Je zou natuurlijk best een goede soort kunnen bezoeken, maar de groep wordt natuurlijk al snel veel te groot. Onverstandig, maar ik blijf wel denken dat een harde soort problemen gaat opleveren, omdat een groot aantal mensen toch wel gaat, boete of niet. Het beste alternatief is misschien geen soort te vinden of in ieder geval niet te melden...ik hoop maar dat iedereen deze periode goed doorkomt.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?