Nieuws

Sula – het tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep – nu online!

3 februari 2019  ·  Rob van Bemmelen & Guido Keijl  ·  3235 × bekeken

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG), een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), stimuleert zeevogelonderzoek. Dat gebeurde tussen 1987 en 1998 onder andere door het uitgeven van het tijdschrift Sula. Na het verschijnen van Atlantic Seabirds, een gezamelijke uitgave met de Britse Seabird Group, naast een Nederlandstalige nieuwsbrief gedurende 1999- 2006, verscheen Sula weer vanaf 2008. Na een onderbreking in 2013-2017 maakt Sula nu een herstart – als online-tijdschrift. Het voordeel daarvan is dat de artikelen direct op de website www.zeevogelgroep.nl beschikbaar komen, dat er geen drukkosten meer zijn, de leden geen contributie meer hoeven te betalen én dat ook niet-leden ons blad direct kunnen bekijken zonder de moeite te hoeven nemen naar de bibliotheek te gaan.

Sula wil publiceren over alle aspecten die zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordzeegebied betreffen, met name in Nederland maar ook daarbuiten. Het Caribisch gebied hoort er nadrukkelijk bij. Mochten er interessante dingen te melden zijn over zee- en kustvogels die ook in het Noordoost-Atlantische gebied voorkomen, dan mag de waarneming best elders zijn gedaan. Denk bij mogelijke onderwerpen aan trekwaarnemingen, vervuiling of andere bedreigingen, voedsel of foerageergedrag, afwijkende verenkleden, rui, parasieten, sterfte, enzovoort. Een fraaie foto die iets bijzonders laat zien met een korte toelichtende tekst erbij zou al zeer geschikt kunnen zijn. Daarnaast wordt in Sula ook aandacht gegeven aan publicaties, promoties en andere zaken die zeevogels en zeezoogdieren betreffen.

Mocht je ideeën voor een bijdrage hebben, ga dan aan de slag! Wil je informatie of heb je hulp nodig, schroom dan niet om de redactie, of een van de leden daarvan, aan te spreken. Heb je kopij of ideeën voor Sula, stuur die dan aan redactie@zeevogelgroep.nl

Rob van Bemmelen & Guido Keijl

Discussie

Gijsbert van der Bent  ·  5 februari 2019  23:04

Interessant allemaal. Lees over de eerste Vale Pijl voor Duitsland (1893), die ontdekt is in........... Leiden, of over dat boek over de in hoge bergen broedende Hutton's Shearwater.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?