Masters of Mystery

Masters of Mystery is terug! Jan Bisschop en Roef Mulder bezorgen je elke twee weken een foto van een vogel waarvan de juiste soortnaam moet worden geraden. Degene met de meeste goede antwoorden na 25 foto's wint, naast eeuwige roem, een Swarovski CL Companion 10x30 verrekijker!

Masters of Mystery is back! Jan Bisschop and Roef Mulder bring you a new bird image every two weeks. Guess the species name and email your answer. The best participant after 25 rounds will win a pair of the Swarovski CL Companion 10x30 binoculars!


Masters of Mystery wordt gesponsord door CameraNu.nl

Master of Mystery - Shootout-ronde - Shootout-round

27 maart 2017  ·  Jan Bisschop & Roef Mulder  ·  3346 × bekeken


Lees de regels hieronder en stuur je antwoord naar: / please check out the rules below and send your 
answer to: 

mom@dutchbirding.nl 

Deze shootout-ronde  sluit zondag 9 April 2017 23:59 uur / Deadline for application is Sunday 9 april 2017 23:59 h. CET


This shootout-round with 6 mystery birds is intended for the 3 preliminary winners of the Masters-of-Mystery competition (Andrew Holden, Chris Batty and Nils van Duivendijk). Everybody can take part in this extra round, but only the answers of Andrew Holden, Chris Batty and Nils van Duivendijk will determine the winner of the competition. In case of a draw the competition will end with 2 or 3 winners, and the price winner will be drawn by the board of Dutch Birding.
The price is a Swarovski SLC Companion 10x30 binoculars made available by: CameraNu.nl

SPELREGELS

 • De competitie omvat 25 foto's, elke 2 weken volgt een nieuwe opgave.
 • Klik op de foto voor een grotere weergave.
 • Een mysterybird moet op soort-niveau worden gedetermineerd.
 • Alleen echte soorten doen mee, geen progressieve splits die tot onduidelijkheid kunnen leiden.
 • Alle soorten die in Europa zijn vastgesteld doen mee.
 • We streven naar zichtbare diagnostische kenmerken op elke foto, maar dit is geen garantie. 
 • Oplossingen mogen in het Nederlands of Engels worden ingestuurd. Vermeld duidelijk je naam.
 • Alleen de eerste inzending per deelnemer telt. 
 • Er wordt een ranglijst bijgehouden, na elke ronde wordt deze geactualiseerd.
 • De competitie eindigt eerder indien de koploper niet meer in te halen is.
 • De initiatiefnemers, webredactie en sponsor zijn uitgesloten van de competitie en dingen niet mee naar een prijs. 

RULES

 • The quiz comprises 25 photographs, one published every two weeks.
 • The image can be enlarged by clicking on it. 
 • A mystery bird must be identified to species level.
 • Only 'true', widely accepted species are involved, so no disputable splits.
 • Only species observed in Europe are involved.
 • We try to use photos showing diagnostic characters but cannot guarantee this is always the case.
 • Solutions may be sent in Dutch or English. Please clearly put your name with the answer.
 • Only the first received answer counts. 
 • A ranking shall be published, which will be updated after each round. 
 • The competition ends when the person with most correct answers can no longer be overtaken. 
 • The editors and sponsors of this competition are excluded from application and cannot claim any prize.
Feedback?