Klauwierenjaar 2012

2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren.
In het kader van het Jaar van de Klauwieren zullen alle zeldzame klauwieren van de Nederlandse Lijst, maar ook de potentiële 'nieuwe' soorten voor Nederland, worden besproken in een serie artikelen voor de Dutch Birding-website.

2012, het jaar van de klauwieren

4 mei 2012  ·  49008 × bekeken

jaar van de klauwieren

2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang staan zowel de Klapekster (wintergast) als de Grauwe Klauwier (broedvogel) centraal. Voor de Grauwe Klauwier is ook Stichting Bargerveen betrokken als partner.

Waarom een Jaar van de Klauwieren?
Is het Jaar van de Klauwieren nodig, die soorten worden toch al goed gevolgd? Ja, maar met wat extra inspanning valt nog veel te winnen. Zo is de Grauwe Klauwier bezig met een herovering van Nederland. Iets dat deels ongemerkt gaat, want de soort is lastig te inventariseren. Door op
meer plekken gericht te kijken naar Grauwe Klauwieren én hun leefomgeving, kan de uitbreiding beter worden vastgelegd en verklaard. Bovendien kunnen terreinbeheerders dan adviezen op maat krijgen om een verder herstel van de Nederlandse populatie mogelijk te maken.
De Klapekster is verdwenen als broedvogel maar vermoedelijk licht toenemend als overwinteraar. Heeft dat van doen met bijvoorbeeld terreinbeheer (begrazing) of niet? Hoeveel Klapeksters overwinteren in Nederland en wat is hun habitatvoorkeur, met name in relatie tot
terreinbeheer?

Wat gaan we doen in 2012?
Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties van de Grauwe Klauwier in potentieel geschikte gebieden, met extra aandacht voor het aflezen van kleurringen. Twee landelijke simultaantellingen voor Klapeksters in de winter van 2012/13 in samenwerking met Waarneming.nl. Voor zowel Grauwe Klauwier als Klapekster zullen we de tellers aanvullende vragen stellen over habitat en terreinbeheer op locaties met broed- resp. winterterritoria. Ook zullen er speciale klauwierenexcursies en -lezingen georganiseerd worden om zoveel
mogelijk mensen kennis te laten maken met deze schitterende vogelsoorten.

Kortom, weer een boeiend Jaar van...!
Meer weten? Op www.jaarvandeklauwieren.nl verschijnt steeds de actuele informatie over het Jaar van de Klauwieren en staat vermeld aan welke activiteiten u mee kunt doen. De komende tijd volgen nadere instructies voor deelname aan de verschillende (tel)onderdelen. Voor allerhande vragen, suggesties of wellicht (regionale) initiatieven die het klauwierenjaar nog meer kleur geven kunt u mailen met klauwier@sovon.nl. Heeft u mooie klauwierenfoto's welke u voor publicatiedoeleinden beschikbaar wilt stellen dan zijn die uiteraard van harte welkom.

Promotiemateriaal
Speciaal voor het Jaar van de Klauwieren zijn er stickers, flyers en een fraai Jaarvan-t-shirt ontworpen. Kijk op: www.jaarvandeklauwieren.nl.

Feedback?