Dutch Birding jaargang 36 nummer 3, 2014

Cover

Moltoni's Warbler  ·  Sylvia subalpina
Daniele Occhiato

Artikelen / papers

147 - 158 Gull-billed Terns in north-western Europe: breeding results, conservation and post-breeding movements
Sebastian Conradt & Enno B Ebels

Relictpopulatie van Lachstern in Noordwest-Europa: broedsucces, bescherming en verplaatsingen na broeden

In dit artikel wordt beschreven hoe de relictpopulatie van Lachsterns Gelochelidon nilotica in Noordwest-Europa op de rand van uitsterven staat. In Denemarken is de soort al jaren (vrijwel) verdwenen als broedvogel en alleen in Noord-Duitsland (grensgebied van Nieder­sachsen en Schleswig-Holstein) is nog een kleine maar levensvatbare broedpopulatie te vinden (wereldwijd heeft de soort een groot verspreidingsgebied en is mede daarom niet bedreigd). Het aantal broedparen en het broedsucces van deze populatie van het meest noordelijke deel van Duitsland en Jylland, Denemarken in de periode 1995-2012 is weergegeven in figuur 1-4. Pas de laatste jaren wordt de populatie intensief beschermd en daardoor neemt het broedsucces weer wat toe; in 2011 vlogen negen jongen uit, in 2012 32 en in 2013 20. Voor een gezonde ('self-sustaining') populatie moeten er ten minste 30 jongen per jaar worden uitgebroed. De Duitse vogels trekken in het najaar (bijna) allemaal naar Nederland om daar in de nazomer te pleisteren voordat ze verder naar het zuiden trekken. Het gaat om een totale populatie van c 100 exemplaren. De bekendste slaapplaats is het Balgzand, Noord-Holland (waar in 2005 ook een onsuccesvol broedgeval plaatsvond), en veel vogels pleisteren rondom Schagen, Noord-Holland. Daarvoor was het laatste broedgeval in Neder­land in 1958; vanaf begin jaren 1930 tot 1956 broedde de soort onregelmatig op De Beer bij Rotterdam, Zuid-Holland, maar in de jaren 1940 ook in de Wieringer­meer, Noord-Holland. De vogels van Balgzand foerageren overdag op diverse plekken in Noord-Holland. In 2012 en 2013 foerageerde in de nazomer ook een aantal exemplaren bij Alteveer en Nieuwe Pekela, Groningen. Sinds het begin van een kleurringprogramma worden in Nederland regelmatig gekleurringde jongen van de Duitse populatie waargenomen.

Sebastian Conradt, Gorch-Fock-Straße 25, D-24558 Henstedt-Ulzburg, Germany
(mail@sebastian-conradt.de)
Enno B Ebels, Joseph Haydnlaan 4, 3533 AE Utrecht, Netherlands
(ebels@wxs.nl)

159 - 161 Himalayan Vultures in Iran in April 2007 and December 2010
Raffael Ayé, Thomas Stalling & Tobias Roth

Himalayagieren in Iran in april 2007 en december 2010

Dit artikel documenteert de eerste twee waar­nemingen van Himalayagier Gyps himalayensis in Iran en het Midden-Oosten. De eerste betreft een adult bij Surak, Noord-Khorasan, op 27 April 2007. De determinatie was gebaseerd op het scherpe contrast tussen de witte ondervleugeldekveren en zwarte slagpennen, alsmede op de lichte kleur van het lichaam en de lichaamsbouw met 'zwaar' silhouet. Op 8 december 2010 werd een juveniel waargenomen bij Chahbahar, Sistan-Baluchestan. Deze vogel werd onder meer gedetermineerd op grond van de lichaamsbouw en op het grijsbruine lichaam met zware crèmewitte streping. Beide waarnemingen zijn aanvaard door de Iraanse zeldzaamhedencommissie en betreffen de eerste gevallen in het Midden-Oosten. Ze worden besproken in de context van gevallen in andere landen en regio's waar de soort tot voor kort evenmin bekend was, zoals Afghanistan, Mongolië en Zuidoost-Azië, en van het inmiddels derde geval in het Midden-Oosten in de Verenigde Arabische Emiraten in oktober 2012. De vraag wordt gesteld of het toegenomen aantal gevallen het gevolg is van uitbreiding van het areaal.

Raffael Ayé, SVS/BirdLife Switzerland, PO Box, 8036 Zurich, Switzerland
(raffael.aye@birdlife.ch)
Thomas Stalling, Moendenweg 26, 79594 Inzlingen, Germany
(stalling@gmx.de)
Tobias Roth, Research Station Petite Camargue Alsacienne, 68300 Saint-Louis, France, & University of Basel, Zoological Institute, 4051 Basel, Switzerland
(tobias.roth@birding.ch)

162 - 164 Titan Storm Petrel
Steve N G Howell
165 - 166 Bait-fishing by Snowy Egret in Dominican Republic in June 2013
Michel Antoine Réglade & Kenneth Mitchell
167 - 171 Ship-assisted passage by Iago Sparrows from Cape Verde Islands to Madeira and the Netherlands in May 2013
Enno Ebels, Nils van Duivendijk, Pieter van der Luit & Laurens B Steijn
172 Homosexual mounting of Iago Sparrows after ship-assisted arrival in the Netherlands
C W (Kees) Moeliker
173 - 177 Steppeklapekster op Maasvlakte in april-mei 2014
Mark Benders & Garry Bakker

Steppe Grey Shrike at Maasvlakte in April-May 2014

From 29 April to 3 May 2014, a Steppe Grey Shrike Lanius lahtora pallidirostris stayed at Stuifdijk, Maasvlakte, Zuid-Holland, the Netherlands. The bird was most probably a second-calendar-year. Great Grey Shrike L excubitor, Lesser Grey Shrike L minor and other Palearctic grey shrike taxa were ruled out by, eg, the overall pale greyish plumage with slight buffish tinge on underparts, the absence of a dark lore, much white in the outer pair of tail-feathers, the relatively long primary projection (compared with Great Grey) and the large white primary patch (with some white present but hardly visible on the secondaries). The bill was all-black (first-year Steppe Grey shows a largely pale bill but it can become fully dark in older birds). If accepted, this is the third record for the Netherlands, after birds on 4-23 September 1994 and from 27 October to 9 November 2012, both on Texel, Noord-Holland. Up to 2012, there have been 73 records in Europe, most in autumn (August-December) and 12 in spring (March-June), including just two in western Europe (both in Britain).

Mark Benders, Lodderdijk 38a, 5421 XB Gemert, Nederland
(info@starobv.nl)
Garry Bakker, Dahliastraat 33, 2761 HB, Zevenhuizen, Nederland
(garry.bakker@gmail.com)

Varia

178 - 187 Bristle-thighed Curlew and Tuamotu Sandpiper: two endangered shorebirds from the South Pacific
Steve N G Howell & Roland E van der Vliet

Trends in systematics

188 - 194 Taxonomy of ‘horned larks’
Jan Hein van Steenis

CDNA-mededelingen

195 Recente CDNA-besluiten; Verzoek inzake baardgrasmussen
CDNA

WP-reports

195 - 207 Late March to mid-May 2014
Arnoud B van den Berg & Marcel Haas

Recente meldingen / recent reports

208 - 216 Maart-april 2014
Roy Slaterus, Vincent van der Spek & Martijn Renders

DBA-nieuws

217 Versterking bestuur; Het dvd-jaaroverzicht 2013 komt er aan!

DB actueel

218 - 220 Azuurmezen zorgen voor commotie [Azure Tits]; Roodborstlijster bij Heemskerk [American Robin]
Feedback?