Dutch Birding jaargang 27 nummer 4, 2005

Cover

Bristle-thighed Curlew  ·  Numenius tahitiensis
René Pop

Artikelen / papers

235 - 240 Hybridization between Blue-headed Wagtail and Ashy-headed Wagtail in Switzerland
Manuel Schweizer

Hybridisatie tussen Gele Kwikstaart en Italiaanse Kwikstaart in Zwitserland 

Sinds 1947 broeden gele kwikstaarten Motacilla in Zwitserland. In eerste instantie betrof dit vooral Italiaanse Kwikstaart M cinereocapilla en enkele vogels met kenmerken van Gele Kwikstaart M flava. Tegenwoordig is flava de dominante soort. Aangenomen wordt dat alleen in Zuid-Zwitserland een hybridisatiezone tussen cinereocapilla en flava aanwezig is. Van een populatie van 51 paren in het westen van Zwitserland in Seeland, Bern/ Fribourg, bleek het echter bij veel vogels onmogelijk deze te determineren als flava of cinereocapilla omdat ze intermediaire kenmerken vertoonden.
In mei-juni 2003 zijn van 15 volwassen mannetjes in deze populatie de kenmerken bestudeerd en is de koptekening in detail beschreven (tabel 1). Eén van de beschreven vogels voldeed aan de beschrijving van flava. De meeste andere leken op flava maar weken af in één of meer van de volgende kenmerken: de keel toonde te veel wit; de wenkbrauwstreep was onvolledig, niet aan weerszijden gelijk, of vooral voor het oog versmald; de oorstreek was te donker; of de bovenkop was te donker. Drie vogels leken meer op cinereocapilla maar hadden een te lange wenkbrauwstreep en in één geval te veel geel op de keel.
Een aantal van de hybriden leek sterk op die tussen flava en cinereocapilla uit Oost-Frankrijk. Andere vogels kwamen beter overeen met hybriden van de genoemde soorten met Spaanse Kwikstaart M iberiae. Hoewel een directe invloed van deze soort, gezien de afstand tot de broedgebieden, niet erg waarschijnlijk lijkt, wijst een eerdere studie erop dat bij de kolonisatie van het gebied vogels betrokken waren uit het westelijke Middellandse-Zeegebied, waar de invloed van iberiae sterk is. Anderzijds kunnen hybriden tussen twee soorten sterk op een derde soort lijken en sommige hybriden in de bestudeerde populatie lijken sterk op iberiae. Veel hybriden hebben echter geen scherp afgetekende witte keel, zoals iberiae, en ook de wenkbrauwstreep is doorgaans minder smal maar het is niet uit te sluiten dat het onderscheiden van iberiae en hybriden tussen flava en cinereocapilla in sommige gevallen zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is. Omdat er geen hybriden bekend zijn met een cinereocapilla-achtig uiterlijk, is het determineren van een Italiaanse Kwikstaart buiten zijn normale verspreidingsgebied minder riskant, hoewel ook daarbij moet worden nagegaan of de vogel kenmerken heeft die duiden op een hybride zoals een te lange wenkbrauwstreep, wit onder het oog of te veel geel op de keel.

Manuel Schweizer, Gartenstrasse 2, CH-3176 Neuenegg, Switzerland
(schw@bluewin.ch)

241 - 247 High birding in Kazbegi, Georgia
Arnoud B van den Berg & The Sound Approach
248 - 249 White Storks over Alderney, Channel Islands
Jeremy Sanders
250 - 253 Ivory-billed Woodpecker's rediscovery and next steps
Martjan Lammertink
254 - 255 Steltstrandloper in de Ezumakeeg in mei en juni-juli 2004
Pierre van der Wielen

Stilt Sandpiper at Ezumakeeg in May and June-July 2004

On 9-17 May and again from 26 June to 12 July 2004, a Stilt Sandpiper Calidris himantopus stayed at Ezumakeeg, Lauwersmeer, Friesland, the Netherlands. During the first period of its stay, the bird was largely in winter plumage. During the second period, it was largely in summer plumage but it was not in full adult-summer plumage. This indicates that it was probably a first-summer. The bird was not seen during the six weeks between 17 May and 26 June and it is unlikely that it was overlooked in this well-watched area; possibly, it stayed in another, less accessible part of the Lauwersmeer area or migrated north and returned early as a \'failed breeder\'. The bird mainly associated with Ruffs Philomachus pugnax.
This is the third record for the Netherlands within just a few years; the first two were on 24 July 1998 and on 22-24 July 2000.

Pierre van der Wielen, Rosmolen 67, 1703 NE Heerhugowaard, Nederland
(pvd.wielen@planet.nl)

256 - 257 Morphology of Atlas Horned Lark
Arnoud B van den Berg
258 - 259 White-crowned Wheatear in La Palma, Canary Islands, in January 2005
Ruben Smit & Robert Keizer

Witkruintapuit op La Palma, Canarische Eilanden, in januari 2005

Op 10 januari 2005 zagen Ruben Smit en zijn vriendin tijdens een korte vakantie op La Palma, Canarische Eilanden, Spanje, een vreemde tapuit Oenanthe op de westelijke helling van de San Antonio/Teneguia-vulkaan. RS maakte twee foto\'s maar wegens tijdgebrek werd de vogel aanvankelijk afgedaan als \'rouwtapuit\' O lugens/halophila. Uiteindelijk was het Robert Keizer die de vogel mede op basis van de foto\'s als Witkruintapuit O leucopyga determineerde. De foto\'s gaven aan dat het een eerstejaars betrof. Indien aanvaard is dit het eerste geval voor de Canarische Eilanden en voor Spanje. Een oud geval van twee vogels op 28 mei 1977 te Sabinar del Marquez, Huelva, is recentelijk door de Spaanse zeldzaamhedencommissie herzien en van de Spaanse lijst verwijderd. In West-Europa zijn drie gevallen bekend, in Engeland (juni 1982), Duitsland (mei 1986, categorie D) en Portugal (maart 2001).

Ruben Smit, Floralaan 41, 6707 HN Wageningen, Netherlands
(rubensmit@planet.nl)
Robert Keizer, Thorbeckestraat 80, 6702 BS, Wageningen, Netherlands
(robertkeizer@hotmail.com)

Brieven / letters

260 Middle Spotted Woodpecker: range and subspecies in Turkey
Guy M Kirwan

Recensies / reviews

261 Oiseaux de Tunesie / Birds of Tunesia by Paul Isenmann, Thierry Gaultier, Ali El Hili, Hichem Azafzaf, Habib Dlensi & Michael Smart
Arnoud B van den Berg
261 The birds of Morocco. An annotated checklist by Michel Thévenot, Rae Vernon & Patrick Bergier
Arnoud B van den Berg
262 Birdpix.nl, de beste foto's van 2004 door Daan Schoonhoven (eindredactie)
Enno B Ebels
262 Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status by Birdlife International
André J van Loon
263 - 267 Gulls of Europe, Asia and North America by Klaus Malling Olsen & Hans Larsson
Peter Adriaens

Aankondigingen & verzoeken / announcements & requests

268 Vogels van Schiermonnikoog; Vogelfestival in de Oostvaardersplassen op 27 en 28 augustus 2005; Bird Festival at Oostvaardersplassen on 27-28 August 2005

Masters of mystery

269 - 271 Solutions of third round 2005: Wood Warbler and Blue-winged Teal; Fourth round 2005
Rob S A van Bemmelen & Dick Groenendijk

WP reports

272 - 281 late May-early July 2005
Arnoud B van den Berg & Marcel Haas

Recente meldingen / recent reports

282 - 287 Nederland: mei-juni 2005
Ruud M van Dongen, Klaas Haas & Peter W W de Rouw
288 - 292 België: mei-juni 2005
Gerald Driessens

DB actueel

293 - 294 New species of tapaculo; Vluchtige dwaalgasten in de Eemshaven: Calanderleeuwerik en Woestijnvink [Calandra Lark and Trumpeter Finch]
Feedback?