Dutch Birding jaargang 24 nummer 1, 2002

Cover

Rufous-tailed Scrub Robin  ·  Cercotrichas galactotes
René Pop

Artikelen / papers

1 - 6 Pygmy Cormorant in Lys valley, Belgium/France, in December 2000-January 2001
Christophe Capelle & Gunter De Smet

Pygmy Cormorant in Lys valley, Belgium/France, in December 2000-January 2001

On 28 December 2000, a Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus was discovered at Warneton, Hainaut, Belgium. The immature bird (probably a first-year) and remained in the Lys valley in the French-Belgian border region for some time. It was last seen at 20 January 2001 at Deûlémont, Nord, France. This is the first record for Belgium and the fourth for France.

Op 28 december 2000 werd een Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus ontdekt te Warneton, Hainaut, België. De onvolwassen vogel (vermoedelijk een eerstejaars) werd voor het laatst vastgesteld op 20 januari 2001 te Deûlémont, Nord, Frankrijk. Dit betreft het eerste door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) aanvaarde geval van Dwergaalscholver voor België en het vierde voor Frankrijk.

Christophe Capelle, 12 rue des Boulets, 59113 Seclin, France
ccapelle@nordnet.fr
Gunter De Smet, Edmond Blockstraat 9, 9050 Gentbrugge, Belgium
gunter.de.smet@pandora.be

7 - 11
Dirk J Moerbeek, Roy Slaterus, Marc L van der Aa & André J van Loon

Isabelline Wheatears at IJmuiden in September 2000 and on Schiermonnikoog in October 2000

De tweede en derde Izabeltapuit voor Nederland waren aanwezig te IJmuiden, Noord-Holland, op 22-23 september 2000 en op Schiermonnikoog, Friesland, op 14-25 oktober 2000. Vooral de vogel in IJmuiden was erg tam en werd door vele vogelaars gezien. De roep van deze vogel werd opgenomen.

The second and third Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina for the Netherlands were present at IJmuiden, Noord-Holland, on 22-23 September 2000 and on Schiermonnikoog, Friesland, on 14-25 October 2000. Especially the IJmuiden bird was very confiding and was seen well by many birders. Calls of this bird were sound-recorded.

Dirk J Moerbeek, Eksterlaan 296, 2026 XP Haarlem, Nederland
dirk.moerbeek@moerbeek.myweb.nl
Roy Slaterus, Patiëntiestraat 3, 2011 DL Haarlem, Nederland
rslaterus@hotmail.com
Marc L van der Aa, Riemsdijkstraat 152, 6701 BC Wageningen
m.l.van.der.aa@chello.nl
André J van Loon, Dolingadreef 199, 1102 WT Amsterdam
laan@bio.vu.nl

12 Probable breeding of pure American Black Duck pair in the Azores in 2000
Philippe J Dubois

Probable breeding of pure American Black Duck pair in the Azores in 2000

On 27 August 2000, five American Black Ducks Anas rubripes (three adults and two juveniles) were discoverd at Lagoa Branca, Flores, Azores. The adults were identified by the combination of dark plumage, violet speculum without white, white axillaries and (mostly) yellow bill. The two juveniles were considered pure American Black Ducks as well since they did not show any Mallard characters in their plumage. They were closely associated with one of the females. It is concluded that American Black Duck very probably has bred on this lake. Interestingly, six American Black Ducks, including probably five juveniles, were observed on the same lake on 5-6 September 1998 and two other males on 19 September 1999. In November 2001, two males, two females, six hybrids with Mallard A platyrhynchos and one hybrid with Common Teal A crecca were reported here. This record is apparently the first of a pure pair of American Black Ducks breeding in the Western Palearctic. It is quite possible that this species has bred on Flores for several years as suggested by the group seen in 1998 on the same lake around the same date. This record has been accepted by the Portuguese rarities committee (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves in litt).

Philippe J Dubois, 8 rue Ambroise Pare, 95520 Osny, France
maguidou@club-internet.fr

Varia

13 - 21 Display and territorial behaviour in Western Capercaillie
Miroslav Saniga

Redactiemededelingen

22 - 23 Naamgeving van taxa in Dutch Birding
Redactie Dutch Birding

Naamgeving van taxa in Dutch Birding

Voor taxonomie, naamgeving en volgorde van in Nederland waargenomen taxa houdt Dutch Birding zich aan de beslissingen van de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) (Sangster et al 1997, 1998, 1999). Dit is een gevolg van afspraken tussen DBA, Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en SOVON die werden gemaakt in het kader van de publicatie van Avifauna van Nederland (van den Berg & Bosman 1999, 2001, Bijlsma et al 2001).
Voor niet in Nederland vastgestelde taxa wordt in Dutch Birding in principe Sibley (1996) gevolgd. In de afgelopen vijf jaren zijn talloze artikelen gepubliceerd met voorstellen tot het wijzigen van bepaalde wetenschappelijke soortnamen. Charles G Sibley werkte aan een nieuwe versie van zijn boek waarin dergelijke voorstellen zouden worden verwerkt maar dat is door zijn overlijden gestagneerd (Grootenboer 1998). Om die reden is besloten dat Dutch Birding weliswaar voorlopig Sibley (1996) blijft volgen maar voor West-Palearctische taxa die (nog) niet in Nederland zijn vastgesteld (en derhalve buiten het domein van de CSNA vallen) vanaf 1 januari 2002 enkele veranderingen doorvoert (zie tabel 1). Deze wijzigingen vonden plaats na consultatie van leden van de CSNA (Arnoud van den Berg, Kees Roselaar, George Sangster en Ronald Sluys). De redactie van Dutch Birding is voornemens om jaarlijks in januari een overzicht van dergelijke wijzigingen te presenteren.
Vrijwel alle recente beslissingen van de Duitse taxonomische commissie (cf Svensson et al 2000, van den Berg 2001) worden nu in Dutch Birding gevolgd voor zover ze niet in tegenspraak zijn met beslissingen van de CSNA (cf Sangster et al 1997, 1998, 1999). De hier niet vermelde beslissingen van de Duitse taxonomische commissie werden reeds gepubliceerd door Sibley (1996) en/of Sangster et al (1997, 1998, 1999). Uitzonderingen betreffen voorlopig de besluiten om Woestijnoehoe Bubo (bubo) ascalaphus, Woestijnsteenuil Athene (noctua) lilith en Siberische Tjiftjaf Phylloscopus (collybita) tristis soortstatus te geven (cf Clement & Helbig 1998, König et al 1999, Svensson et al 2000). Onderzoek aan DNA lijkt erop te wijzen dat Oehoe B bubo en Steenuil A noctua polyphyletisch zijn, maar een kenmerkenanalyse die alle taxa omvat heeft nog niet plaatsgevonden en opsplitsing van beide in twee soorten lijkt prematuur. Siberische Tjiftjaf is in Nederland vastgesteld en dient derhalve door de CSNA te worden behandeld (cf Sangster et al 2002). De soortstatus van de niet in Nederland vastgestelde Afrikaanse Woestijngrasmus Sylvia deserti, Mandelli\'s Bladkoning P mandellii (was P humei mandellii; Irwin et al 2001) en Taigavliegenvanger Ficedula albicilla impliceert dat de wel in Nederland vastgestelde (Aziatische) Woestijngrasmus S nana, Humes Bladkoning P humei en Kleine Vliegenvanger F parva monotypisch worden. Deze consequenties dienen door de CSNA te worden bevestigd. Dat geldt ook voor de correcte naam van Amerikaanse Goudplevier Pluvialis dominica (was P dominicus; Sangster et al 1997, 2002). Tenslotte wordt gewezen op de correcte wetenschappelijke naam van Turkestaanse Klauwier Lanius phoenicuroides, Daurische Klauwier L isabellinus en Chinese Klauwier L arenarius (cf Roselaar in Cramp & Perrins 1993, Pearson 2000, Worfolk 2000, van den Berg & Bosman 2001); deze correcties zijn reeds eerder doorgevoerd in Dutch Birding (Dutch Birding 22: 362, 2000). Andere eventuele correcties van wetenschappelijke namen staan nog ter discussie (zie bijvoorbeeld David & Gosselin 2000 en Svensson 2001b).

Taxa names in Dutch Birding

For taxa recorded in the Netherlands, Dutch Birding and the Dutch Birding Association (DBA) follow the decisions by the Dutch committee for avian systematics (CSNA). This is the result of an agreement between three ornithological organisations (DBA, Netherlands Ornithologists\' Union and SOVON) which cooperated to produce the two-volume book on birds of the Netherlands (Avifauna van Nederland), published in 1999 (part 1, second edition in 2001; rare birds) and 2001 (part 2; common and scarce birds). In principle, Dutch Birding follows Sibley\'s Birds of the world (1996) for other taxa. For WP taxa not (yet) recorded in the Netherlands, Dutch Birding follows the advice of CSNA members in using new names from 1 January 2002 onwards (see table 1). The new names include those recently proposed by the German taxonomic committee (see Dutch Birding 23: 387-388, 2001) except, for the time being, Pharaoh Eagle Owl Bubo (bubo) ascalaphus, Desert Little Owl Athene (noctua) lilith and Siberian Chiffchaff Phylloscopus (collybita) tristis.

TABEL 1 / TABLE 1 Vanaf 1 januari 2002 door Dutch Birding gebruikte nieuwe wetenschappelijke namen van West-Palearctische (niet in Nederland vastgestelde) taxa / new scientific names for Western Palearctic taxa (not recorded in the Netherlands) to be used in Dutch Birding from 1 January 2002

Amerikaanse Goudplevier / American Golden Plover Pluvialis dominica (was P dominicus) (AOU 1997, Sangster et al 2002)
Amerikaanse Regenwulp / Hudsonian Whimbrel Numenius hudsonicus (was Numenius phaeopus hudsonicus) (Zink et al 1995, Engelmoer & Roselaar 1998)
Iberische Groene Specht / Iberian Green (or Sharpe\'s) Woodpecker Picus sharpei (was P viridis sharpei) (cf Cramp 1985, cf Svensson et al 2000)
Teneriferoodborst / Tenerife Robin Erithacus superbus (was Erithacus rubecula superbus) (cf Moreno 2000, Bergmann & Schottler 2001)
Seebohms Tapuit / Seebohm\'s Wheatear Oenanthe seebohmi (was O oenanthe seebohmi) (Walters 1997, Svensson et al 2000)
Oostelijke Roodstaarttapuit / Persian (Eastern Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia (was O xanthoprymna chrysopygia); O xanthoprymna wordt / becomes Westelijke Roodstaarttapuit / (Western) Red-tailed Wheatear (Svensson et al 2000)
Westelijke Rouwtapuit / Western Mourning Wheatear Oenanthe halophila (was O lugens halophila) (Svensson et al 2000)
Westelijke Vale Spotvogel / Western Olivaceous Warbler Acrocephalus opacus (was A pallidus opacus) (Svensson et al 2000, Svensson 2001a)
Chinese Karekiet / Oriental Reed Warbler Acrocephalus orientalis (was A arundinaceus orientalis) (Walters 1997, Svensson et al 2000)
Afrikaanse Woestijngrasmus / African Desert Warbler Sylvia deserti (was S nana deserti) (Svensson et al 2000, Shirihai et al 2001); S nana wordt / becomes (Aziatische) Woestijngrasmus / Asian Desert Warbler Oostelijke Orpheusgrasmus / Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris (was S hortensis crassirostris) (Svensson et al 2000, Shirihai et al 2001); S hortensis wordt / becomes Westelijke Orpheusgrasmus / Western Orphean Warbler Balearische Grasmus / Balearic Warbler Sylvia balearica (was S sarda balearica) (Svensson et al 2000, Shirihai et al 2001)
Madeiragoudhaan / Madeira Kinglet Regulus madeirensis (was R ignicapillus madeirensis) (Svensson et al 2000, cf Päckert et al 2001)
Atlasvliegenvanger / Atlas Pied Flycatcher Ficedula speculigera (was F hypoleuca speculigera) (Sætre et al 2001); iberiae blijft voorlopig conspecifiek met / is provisionally retained as conspecific with hypoleuca
Taigavliegenvanger / Taiga Flycatcher Ficedula albicilla (was F parva albicilla) (Cederroth et al 1999, Svensson et al 2000)
Afrikaanse Pimpelmees / African Blue Tit Parus teneriffae (was P caeruleus teneriffae) (Martin 1991, cf Cramp & Perrins 1993, Sangster 1996, cf Moreno 2000, cf Svensson et al 2000); palmensis, ombriosus, degener, ultramarinus en / and cyrenaicae blijven voorlopig conspecifiek met / are provisionally retained as conspecific with teneriffae
Corsicaanse Citroenkanarie / Corsican Finch Serinus corsicana (was S citrinella corsicana) (Sangster 2000, Svensson et al 2000, Sangster et al 2002)
Azorengoudvink / Azores Bullfinch Pyrrhula murina (was P pyrrhula murina) (Aubrecht 2000, Ramos & Nunes 2001)
Huisgors / House Bunting Emberiza sahari (was E striolata sahari) (Svensson et al 2000); E striolata wordt / becomes Gestreepte Gors / Striated Bunting

Redactie Dutch Birding, Postbus 116, 2080 AC Santpoort-Zuid, Netherlands
editors@dutchbirding.nl

24 Wijzigingen binnen redactie; Changes in editorial board

Recensies / reviews

25 Shrikes & bush-shrikes. Including wood-shrikes, helmet-shrikes, flycatcher-shrikes, philentomas, batises and wattle-eyes by Tony Harris & Kim Franklin
R J (Bob) Dowsett
25 Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied door Peter L Meininger, Floor A Arts & Norman D van Swelm
Arnoud B van den Berg
25 A field guide to the birds of Korea by Woo-Shin Lee, Tae-Hoe Koo & Jin-Young Park
Arnoud B van den Berg
26 The birds of the Cayman Islands by Patricia E Bradley
Enno B Ebels
26 - 27 Voices of Amazonian birds: Birds of the rain forest of southern Peru and northern Bolivia 1-3 (three audio CDs) by Thomas S Schulenberg, Curtis Marantz & Peter H English; Voices of Andean birds 1: Birds of the Hill Forest of Southern Peru and Bolivia (audio CD) by Thomas S Schulenberg; Voices of Andean birds 2: Birds of the cloud forest of southern Peru and Bolivia (audio CD) by Thomas S Schulenberg
Sjoerd Mayer
28 Maleo - De kip met de gouden eieren door Marc Argeloo
Theo Admiraal
28 Birds of Nepal by Richard Grimmett, Carol Inskipp & Tim Inskipp
Enno B Ebels
28 Birds of Seychelles by Adrian Skerett, Ian Bullock & Tony Disley
Enno B Ebels
29 The birds of Ecuador (volumes I & II) by Robert S Ridgely & Paul J Greenfield
Laurens Steijn
30 Goudplevieren en wilsterflappers: eeuwenoude fascinatie voor trekvogels door Joop Jukema, Theunis Piersma, Jan B Hulscher, Erik J Bunskoeke, Anita Koolhaas & Arend Veenstra
Gijsbert van der Bent
30 - 31 Gulls - the gulls of Europe, Asia & North America (double video) by Bill Oddie & Paul Doherty
Rik Winters & Theo Bakker

Masters of mystery

32 - 37 Solutions of sixth round 2001: Great Black-backed Gull and Rufous-tailed Scrub Robin
Diederik Kok & Nils van Duivendijk
38 - 39 First round 2002
Rob van Bemmelen & Dick Groenendijk

DBA-nieuws / DBA-news

40 Programma DBA-vogeldag op 9 februari 2002 te Utrecht; DBA-vogelweek op Texel 2002; Bestuurssamenstelling DBA per 1 januari 2002; Dutch Birding foto-index; Dutch Birding photo index

Total Birding

41 - 43 Look, don't listen
Anthony McGeehan

Corrigenda

44 Corrigenda
Redactie Dutch Birding

Aankondigingen & verzoeken / announcements & requests

45 Pelagic records in French waters; Dwaalgasten in het hoogveen; Request for photographs of black-eared wheatears; Videoband over Nederlandse meeuwen en sterns; Oproep tot opnemen of doorgeven van nestelende kruisbekken

WP reports

46 - 59 WP reports: November-December 2001
Arnoud B van den Berg

Recente meldingen / recent reports

60 - 66 Nederland: november-december 2001
Ruud M van Dongen, Klaas Haas & Peter W W de Rouw
67 - 69 België: november-december 2001
Gerald Driessens

DB actueel

70 - 74 New species of wagtail; Further new species in 2001; Witstuitbarmsijzen op Texel [Arctic Redpolls]; Triest einde voor Sneeuwuil in Limburg [Snowy Owl]
Feedback?